Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Zwiększanie możliwości pracowników i zmniejszanie liczby połączeń z pomocą techniczną

Ułatw pracownikom bezpieczne zarządzanie własną tożsamością za pomocą samoobsługowych portali.

Usługa Azure AD jest teraz częścią platformy Microsoft Entra

Wkrocz w przyszłość z Microsoft Entra, nową rodziną produktów do zarządzania tożsamościami i dostępem w wielu chmurach, które pomogą Ci zabezpieczać dostęp w epoce wszechobecnej łączności.

Dlaczego samoobsługa użytkowników jest ważna?

Zminimalizowanie problemów IT

Gdy użytkownicy zarządzają własną tożsamością, ogranicza to czas przestojów oraz kosztownych połączeń z pomocą techniczną.

Uproszczony dostęp do aplikacji

Pracownicy mogą szybko znajdować krytyczne narzędzia i usługi potrzebne do osiągania najwyższej efektywności w ich pracy oraz uzyskiwać do nich dostęp.

Ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa

Użytkownicy mogą aktualizować swoje informacje o bezpiecznym kontakcie oraz monitorować swoje działania dotyczące logowania, aby zgłaszać podejrzane zachowanie.

Samoobsługowe portale w usłudze Azure AD

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) wzmacnia samodzielną obsługę i zwiększa jej możliwości w zakresie resetowania hasła, zarządzania kontem, uruchamiania aplikacji oraz odnajdowania, działań dotyczących logowania i uzyskiwania dostępu do środowisk obsługi cyklu życia.

Konfigurowanie samoobsługowych portali użytkowników

Skonfiguruj uwierzytelnianie i zarządzanie tożsamością, zapewnij możliwość bezpiecznego resetowania hasła i dowiedz się, jak korzystać z różnych portali użytkowników oraz je wdrażać.

Moje aplikacje

Portal Moje aplikacje to kompleksowe miejsce docelowe, w którym użytkownicy mogą odkrywać swój dostęp i zarządzać nim oraz uruchamiać aplikacje przez logowanie jednokrotne.

Moje konto

Portal Moje konto selekcjonuje wszystkie samoobsługowe narzędzia do zarządzania tożsamościami, takie jak resetowanie hasła i aktualizacje informacji o bezpiecznym kontakcie.

Moje logowania

Na stronie Moje logowania użytkownicy mogą monitorować historię swoich logowań i zgłaszać swojej organizacji wszelkie złośliwe działania.

Mój dostęp

W portalu Mój dostęp pracownicy i użytkownicy będący gośćmi mogą zarządzać pakietami dostępu, które służą do zarządzania uprawnieniami do aplikacji i usług, oraz prosić o nie.

Poznaj szczegóły dotyczące rozwiązań samoobsługi użytkowników w usłudze Azure AD

Dodatkowe zasoby dotyczące samoobsługi w usłudze Azure AD

Wzmocniony dostęp do aplikacji

Usługa Azure AD płynnie współpracuje z tysiącami popularnych aplikacji opartych na sieci Web, jak również z Twoimi niestandardowymi aplikacjami w chmurze oraz starszymi aplikacjami lokalnymi.

Uproszczona rejestracja użytkownika

Użytkownicy mogą zarejestrować się zarówno do samoobsługowego resetowania hasła, jak i uwierzytelniania wieloskładnikowego w jednym, wygodnym środowisku.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji o działaniach

Uzyskaj szczegółowe informacje o działaniach dotyczących użycia w środowiskach obsługi tożsamości i przyspiesz wdrażanie użytkowników.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami

Obserwuj firmę Microsoft