Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Usługa Azure Active Directory (Azure AD) to teraz Tożsamość Microsoft Entra.

Dowiedz się więcej

Logowanie jednokrotne (SSO) usługi Microsoft Entra

Uprość dostęp do swoich aplikacji typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), aplikacji w chmurze lub lokalnych z dowolnego miejsca dzięki logowaniu jednokrotnemu (SSO).

Nowe oblicze zabezpieczania dostępu przy użyciu platformy Microsoft Entra

Poznaj najnowsze innowacje w zakresie tożsamości i dostępu oraz dowiedz się, jak wzmocnić swoje środki ochrony przy użyciu platformy Microsoft Entra.

Co to jest logowanie jednokrotne?

Dzięki logowaniu jednokrotnemu Twoje zespoły mogą używać tylko jednego zestawu poświadczeń, aby wygodnie uzyskiwać dostęp do wszystkich swoich aplikacji. Koniec z zapamiętywaniem wielu poświadczeń lub ponownym używaniem haseł.

Ekran tabletu z widocznymi na karcie Wszystkie aplikacje różnymi aplikacjami dostępnymi dzięki logowaniu jednokrotnemu.

Co zapewnia logowanie jednokrotne

Osoba siedząca na kanapie i korzystająca z laptopa i słuchawek.

Usprawnione środowiska logowania

Zapewnij środowisko logowania najwyższej klasy, ograniczając lub całkowicie eliminując monity o zalogowanie.

Dwie osoby rozmawiające nad laptopem w kawiarni.

Większa produktywność pracowników

Uprość dostęp i odnajdowanie aplikacji za pomocą szybkiego, scentralizowanego środowiska uruchamiania aplikacji.

Osoba siedząca za biurkiem i korzystająca z laptopa.

Udoskonalone zabezpieczenia

Ogranicz ponowne stosowanie nazw użytkowników i haseł w aplikacjach, aby zminimalizować ryzyko naruszeń zabezpieczeń.

Osoba patrząca w dół na monitor komputera.

Większa skuteczność IT

Scentralizuj zarządzanie kontami użytkowników oraz automatycznie dodawaj lub usuwaj dostęp użytkownika w aplikacjach na podstawie członkostw w grupach lub ról.

Logowanie jednokrotne usługi Microsoft Entra ID

Włączenie logowania jednokrotnego w usłudze Microsoft Entra ID oznacza, że użytkownicy mogą zalogować się raz, aby uzyskać dostęp do swoich aplikacji firmy Microsoft oraz innych aplikacji w chmurze, typu SaaS i lokalnie przy użyciu tych samych poświadczeń.

Metody logowania jednokrotnego

Wybierz metodę logowania jednokrotnego według tego, jak aplikacja jest skonfigurowana na potrzeby uwierzytelniania.

Zintegrowane aplikacje logowania jednokrotnego

Korzystaj z naszych wstępnie skompilowanych integracji, aby łączyć się ze swoimi aplikacjami SaaS obsługującymi chmurę, takimi jak ServiceNow, Workday i Box.

Logowanie jednokrotne przy użyciu protokołu OpenID Connect

Używaj protokołów OpenID Connect oraz OAuth na potrzeby logowania jednokrotnego podczas programowania nowej aplikacji.

Logowanie jednokrotne SAML

Wybieraj język SAML (Security Assertion Markup Language), gdy tylko jest to możliwe, dla istniejących aplikacji, które nie używają protokołu OpenID ani OAuth.

Logowanie jednokrotne dla aplikacji lokalnych

Używaj serwera proxy aplikacji usługi Microsoft Entra do zapewniania logowania jednokrotnego dla aplikacji lokalnych, w których są stosowane metody uwierzytelniania, takie jak logowanie na podstawie nagłówków, lub zintegrowane uwierzytelnienie systemu Windows.

Poznaj szczegóły dotyczące używania logowania jednokrotnego z usługą Microsoft Entra ID

Dodatkowe zasoby dotyczące logowania jednokrotnego

Podstawowe informacje o logowaniu jednokrotnym

Odkryj, jak działają systemy uwierzytelniania za pomocą logowania jednokrotnego.

Przewodnik wdrażania logowania jednokrotnego

Zobacz przewodniki krok po kroku dotyczące konfigurowania i wdrażania logowania jednokrotnego przy użyciu usługi Microsoft Entra ID.

Najlepsze rozwiązania dotyczące logowania jednokrotnego

Uzyskaj rekomendacje dotyczące zarządzania aplikacjami i logowaniem jednokrotnym przy użyciu usługi Microsoft Entra ID.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami

Obserwuj rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft