Znajdź wstępnie utworzone integracje przygotowane do obsługi tożsamości

Przeglądaj tysiące wstępnie utworzonych integracji zwiększających wartość istniejących narzędzi, aplikacji i usług, których już używasz.

Co to jest galeria aplikacji usługi Azure AD?

Galeria aplikacji usługi Azure Active Directory (Azure AD) to katalog tysięcy aplikacji, które ułatwiają wdrażanie i konfigurowanie logowania jednokrotnego oraz automatycznej aprowizacji użytkowników. Znajduj popularne aplikacje w chmurze, takie jak Workday, ServiceNow, Zoom i Google Workspace.

Adobe logo
SAPConcur logo
Zendesk logo
Servicenow logo
SAPSuccessFactors logo
DocuSign logo
Salesforce logo
DropboxBusiness logo
Cisco logo
Aws logo
Atlassian logo
Zoom logo
Workplace logo
Box logo
Workday logo
Zscaler logo

Integracja aplikacji zespołu z usługą Azure AD

Usługa Azure AD udostępnia pojedynczy system zarządzania tożsamościami w aplikacjach w chmurze i lokalnych, w tym w tysiącach wstępnie zintegrowanych aplikacji, aby uprościć zarządzanie, zacieśnić kontrolę i wyeliminować najważniejsze luki w zabezpieczeniach.

Wstępnie utworzone integracje aplikacji

Korzystaj ze wstępnie utworzonych integracji, aby zapewnić użytkownikom bezpieczniejsze połączenie z aplikacjami. Szybko wdróż logowanie jednokrotne i automatyczną aprowizację użytkowników z gotowymi do użycia integracjami w galerii aplikacji usługi Azure AD.

Aplikacje zwiększające produktywność

Pomóż zespołom zachować produktywność w dowolnym miejscu i czasie dzięki takim aplikacjom jak Cisco Webex, Slack, Workplace w usłudze Facebook i Zoom.

Aplikacje do zarządzania zawartością

Zapewnij zespołom narzędzia do współpracy na udostępnionymi dokumentami w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji, w tym Adobe, Box, Dropbox Business i DocuSign.

Aplikacje do zarządzania kadrami

Połącz systemy zarządzania kadrami, takie jak SAP SuccessFactors i Workday, z usługą Azure AD. Zautomatyzuj dołączanie i odłączanie pracowników.

Aplikacje zabezpieczające

Zapewnij bezpieczniejszy dostęp zdalny do aplikacji w chmurze lub lokalnych za pomocą aplikacji Akamai, Cisco, F5, Palo Alto Networks i innych firm.

Poznaj szczegóły dotyczące galerii aplikacji w usłudze Azure AD

Polecane aplikacje

Dodatkowe zasoby galerii aplikacji usługi Azure AD

Samouczki dotyczące integracji aplikacji SaaS (oprogramowanie jako usługa)

Uzyskaj instrukcje krok po kroku dotyczące wdrażania logowania jednokrotnego i automatycznej aprowizacji użytkowników.

Poproś o dodanie aplikacji do galerii

Jeśli nie widzisz aplikacji w galerii, prześlij prośbę w portalu sieci aplikacji.

Opublikuj aplikację w galerii

Jeśli jesteś deweloperem lub dostawcą oprogramowania, możesz dodać swoje aplikacje do galerii, aby ułatwić klientom ich odnajdywanie i wdrażanie.