Pomóż pracownikom się rozwijać dzięki platformie Microsoft Viva

Microsoft Viva to platforma środowiska pracownika, która łączy komunikację, wiedzę, szkolenia, zasoby i szczegółowe informacje w przepływie pracy. Platforma Viva, obsługiwana przez platformę Microsoft 365 i dostępna przez usługę Microsoft Teams, promuje kulturę, w której pracownicy i zespoły mają możliwości osiągania najlepszych wyników w dowolnym miejscu.

Viva hub
Omówienie
Guided Tour

Strona główna przewodnika

Szczegółowe informacje Viva

Równowaga między produktywnością i dobrym samopoczuciem

Dostępność niektórych funkcji zależy od rynku

Równowaga między produktywnością i dobrym samopoczuciem

Pomóż pracownikom i zespołom w organizacji rozwijać się dzięki rekomendacjom dotyczącym ulepszania ich produktywności i dobrego samopoczucia.

Wypracowuj lepsze nawyki zawodowe dzięki osobistym szczegółowym informacjom

Ulepsz współpracę, koncentrację uwagi i dobre samopoczucie. Rób przerwy między spotkaniami, rezerwuj czas na pracę indywidualną i udawaj się na uważny odpoczynek po godzinach.

Propaguj zdrową kulturę pracy

Zwiększ możliwości menedżerów i liderów dzięki szczegółowym informacjom, które identyfikują szanse na poprawianie dobrego samopoczucia, zaangażowania i efektywności w całej organizacji.

Sprawdź, jak zachowania wpływają na wyniki

Znajduj odpowiedzi na złożone pytania biznesowe i wykrywaj korelacje między źródłami danych poprzez zaawansowane analizy.

Wyznaczaj i osiągaj cele oraz zarządzaj nimi

Zapoznaj zespoły z priorytetami strategicznymi organizacji i osiągaj wyniki.

Połącz zespoły i poszczególnych pracowników w dążeniu do wspólnych celów

Pomóż pracownikom i zespołom poznać najważniejsze cele organizacji, aby zapewnić spójność między poszczególnymi funkcjami.

Zapewnij, żeby praca przekładała się na realne wyniki biznesowe.

Zadbaj o koncentrację zespołów na tym, co najważniejsze dla Twojej firmy, oraz poprawiaj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Łatwo zarządzaj celami tam, gdzie praca jest już wykonywana

Udostępnij lepszy wgląd w cele i postęp realizacji dzięki integracjom z krytycznymi systemami obsługi pracy.

Nauka w przepływie pracy

Zintegruj naukę z narzędziami, których pracownicy już używają w usłudze Microsoft Teams i na platformie Microsoft 365.

Nauka oparta na współpracy

Zachęcaj do społecznościowego uczenia się za pomocą czatu, kart i rekomendacji współpracowników w usłudze Teams.

Zapewnij pracownikom możliwość sterowania własną ścieżką edukacyjną

Wspieraj cele szkoleniowe pracowników za pomocą zakładek, zadań, spersonalizowanych sugestii i monitów kalendarza.

Zbieranie materiałów edukacyjnych z całej organizacji

Pomóż pracownikom znajdować istotną zawartość u połączonych dostawców szkoleń, w systemach zarządzania nauczaniem i w zasobach własnej firmy.

Odnajdowanie wiedzy i doświadczenia

Automatycznie organizuj zawartość i wiedzę w całej organizacji, aby można było ją łatwo odnaleźć.

Identyfikowanie i automatyzowanie zawartości

Używaj sztucznej inteligencji, aby automatycznie identyfikować, przetwarzać i organizować zawartość w danych organizacji.

Nadzorowanie i organizowanie wiedzy

Pomóż ekspertom organizacji uściślać i kultywować tematy oraz powiązane zasoby dzięki stronom tematów i kartom tematów.

Ułatwiaj odnajdowanie wiedzy

Automatycznie wyświetlaj karty tematów w aplikacjach platformy Microsoft 365, aby ułatwić pracownikom znajdowanie wiedzy w kontekście ich pracy.

Unowocześnij środowisko pracownika

Zachęcaj do aktywnego uczestnictwa, sprzyjaj komunikacji i ułatw wszystkim rozwijanie się w hybrydowym miejscu pracy.

Wzmocnij kulturę i komunikację

Propaguj komunikację w miejscu pracy przez łączenie wiadomości, konwersacji i zasobów, które dostarczają informacji, inspirują i zwiększają zaangażowanie.

Motywuj pracowników

Sprzyjaj kulturze inkluzywności, transparentnie zarządzaj zmianą organizacyjną i zachęcaj do nawiązywania wartościowych kontaktów w miejscu pracy.

Buduj wartościowe relacje w pracy

Zapewniaj pracownikom miejsce do komunikowania się, wyrażania siebie i odczuwania przynależności w pracy.

Tworzenie społeczności pracowników i dołączanie do nich

Łącz się ze współpracownikami w społecznościach zbudowanych wokół zainteresowań, typów zadań, działów i wszystkich innych rzeczy, aby poczuć przynależność do pracy.

Dziel się i odkrywaj wiedzę

Zachęcaj do otwartego dzielenia się pomysłami, odpowiedziami i najlepszymi rozwiązaniami oraz wymieniania się nimi.

Udostępnij swój unikatowy głos

Użyj Kontaktów Viva do dzielenia się swoimi pasjami i łączenia się z osobami, które dzielą Twoje zainteresowania.

Dostępność niektórych funkcji zależy od rynku

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Osobiste szczegółowe informacje","id":"personal-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JJ?ver=3b2c","imageAlt":"The homepage in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":2,"name":"Osobiste szczegółowe informacje","videoHref":"","content":"<p>Ulepsz współpracę, koncentrację uwagi i dobre samopoczucie. Rób przerwy między spotkaniami, rezerwuj czas na pracę indywidualną i udawaj się na uważny odpoczynek po godzinach.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wypracowuj lepsze nawyki zawodowe dzięki osobistym szczegółowym informacjom"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Szczegółowe informacje menedżerów i liderów","id":"leader-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JM?ver=0992","imageAlt":"The My Team tab in Viva Insights showing recommended plans, action items and more.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":3,"name":"Szczegółowe informacje menedżerów i liderów","videoHref":"","content":"<p>Zwiększ możliwości menedżerów i liderów dzięki szczegółowym informacjom, które identyfikują szanse na poprawianie dobrego samopoczucia, zaangażowania i efektywności w całej organizacji.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Propaguj zdrową kulturę pracy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zaawansowane szczegółowe informacje","id":"advanced-insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1K7?ver=6c5c","imageAlt":"Advanced insights about employees and descriptions of why they matter in Viva Insights.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":4,"name":"Zaawansowane szczegółowe informacje","videoHref":"","content":"<p>Znajduj odpowiedzi na złożone pytania biznesowe i wykrywaj korelacje między źródłami danych poprzez zaawansowane analizy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sprawdź, jak zachowania wpływają na wyniki"}],"arialabel":"Szczegółowe informacje Viva","id":"viva-insights","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":1,"name":"Szczegółowe informacje Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4WRDR","content":"<p>Pomóż pracownikom i zespołom w organizacji rozwijać się dzięki rekomendacjom dotyczącym ulepszania ich produktywności i dobrego samopoczucia.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/insights","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Równowaga między produktywnością i dobrym samopoczuciem"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Realizuj te same cele na dużą skalę","id":"stay-aligned-at-scale","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Realizuj te same cele na dużą skalę","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52H4R","content":"<p>Pomóż pracownikom i zespołom poznać najważniejsze cele organizacji, aby zapewnić spójność między poszczególnymi funkcjami.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Cele Viva.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Cele Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Połącz zespoły i poszczególnych pracowników w dążeniu do wspólnych celów"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zespoły mają skupiać się na wpływie","id":"Focus-teams-on-impact","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":7,"name":"Zespoły mają skupiać się na wpływie\n","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52YTa","content":"<p>Zadbaj o koncentrację zespołów na tym, co najważniejsze dla Twojej firmy, oraz poprawiaj równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Cele Viva.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Cele Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnij, żeby praca przekładała się na realne wyniki biznesowe."},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Poznaj rozwiązanie Cele Viva","id":"Explore-Viva-Goals","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":8,"name":"Zobacz cele w przepływie codziennej pracy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52Jkw","content":"<p>Udostępnij lepszy wgląd w cele i postęp realizacji dzięki integracjom z krytycznymi systemami obsługi pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Cele Viva.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Cele Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Łatwo zarządzaj celami tam, gdzie praca jest już wykonywana"}],"arialabel":"Cele Viva","id":"viva-goals","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":5,"name":"Cele Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE52YTd","content":"<p>Zapoznaj zespoły z priorytetami strategicznymi organizacji i osiągaj wyniki.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Cele Viva.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/goals","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Cele Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wyznaczaj i osiągaj cele oraz zarządzaj nimi"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uczenie się społecznościowe","id":"social-learning","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Ka?ver=3a7d","imageAlt":"A desktop display of Viva Learning courses available in a team on Teams and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a text chat in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":10,"name":"Uczenie się społecznościowe","videoHref":"","content":"<p>Zachęcaj do społecznościowego uczenia się za pomocą czatu, kart i rekomendacji współpracowników w usłudze Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Nauka Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Nauka Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nauka oparta na współpracy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Spersonalizowany rozwój","id":"personalized-development","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Spersonalizowany rozwój","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Kc","content":"<p>Wspieraj cele szkoleniowe pracowników za pomocą zakładek, zadań, spersonalizowanych sugestii i monitów kalendarza.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Nauka Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Nauka Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnij pracownikom możliwość sterowania własną ścieżką edukacyjną"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Odnajdowanie treści","id":"content-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Wi?ver=2ccd","imageAlt":"The Browse Courses screen in Teams showing different course providers.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":12,"name":"Odnajdowanie treści","videoHref":"","content":"<p>Pomóż pracownikom znajdować istotną zawartość u połączonych dostawców szkoleń, w systemach zarządzania nauczaniem i w zasobach własnej firmy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Nauka Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Nauka Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zbieranie materiałów edukacyjnych z całej organizacji"}],"arialabel":"Nauka Viva","id":"viva-learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Nauka Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Xa2l","content":"<p>Zintegruj naukę z narzędziami, których pracownicy już używają w usłudze Microsoft Teams i na platformie Microsoft 365.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Nauka Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/learning","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Nauka Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nauka w przepływie pracy"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Przekształć zawartość w wiedzę","id":"turn-content","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1WA?ver=e9a8","imageAlt":"A search for content related to Mark 8 in an organization’s data.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":14,"name":"Przekształć zawartość w wiedzę","videoHref":"","content":"<p>Używaj sztucznej inteligencji, aby automatycznie identyfikować, przetwarzać i organizować zawartość w danych organizacji.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Tematy Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Tematy Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Identyfikowanie i automatyzowanie zawartości"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Nadzoruj tematy","id":"curate-topics","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":15,"name":"Nadzoruj tematy","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1WC","content":"<p>Pomóż ekspertom organizacji uściślać i kultywować tematy oraz powiązane zasoby dzięki stronom tematów i kartom tematów.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Tematy Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Tematy Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Nadzorowanie i organizowanie wiedzy"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Sprawniejsze odnajdywanie","id":"improve-discovery","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WREa?ver=5ccd","imageAlt":"A topic card being displayed for Mark 8 in an email in Outlook.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":16,"name":"Sprawniejsze odnajdywanie","videoHref":"","content":"<p>Automatycznie wyświetlaj karty tematów w aplikacjach platformy Microsoft 365, aby ułatwić pracownikom znajdowanie wiedzy w kontekście ich pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Tematy Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Tematy Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ułatwiaj odnajdowanie wiedzy"}],"arialabel":"Tematy Viva","id":"viva-topics","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4XcyW?ver=c57d","imageAlt":"[noalt]","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Tematy Viva","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4X1Ww","content":"<p>Automatycznie organizuj zawartość i wiedzę w całej organizacji, aby można było ją łatwo odnaleźć.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Tematy Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/topics","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Tematy Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Odnajdowanie wiedzy i doświadczenia"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Komunikowanie się ludzi","id":"connect-people","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1Jz?ver=ac89","imageAlt":"Desktop and mobile views of a team’s homepage dashboard in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":18,"name":"Komunikowanie się ludzi","videoHref":"","content":"<p>Propaguj komunikację w miejscu pracy przez łączenie wiadomości, konwersacji i zasobów, które dostarczają informacji, inspirują i zwiększają zaangażowanie.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Zasoby Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Zasoby Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wzmocnij kulturę i komunikację"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zwiększanie możliwości pracowników","id":"empower-employees","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4X1JC?ver=7ff7","imageAlt":"Three mobile displays showing a dashboard, a feed and an article with comments in Viva Connections.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":19,"name":"Zwiększanie możliwości pracowników","videoHref":"","content":"<p>Sprzyjaj kulturze inkluzywności, transparentnie zarządzaj zmianą organizacyjną i zachęcaj do nawiązywania wartościowych kontaktów w miejscu pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Zasoby Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Zasoby Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Motywuj pracowników"}],"arialabel":"Zasoby Viva","id":"viva-connections","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4WWJx?ver=f185","imageAlt":"Fifteen employee headshots and profile pictures.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":17,"name":"Zasoby Viva","videoHref":"","content":"<p>Zachęcaj do aktywnego uczestnictwa, sprzyjaj komunikacji i ułatw wszystkim rozwijanie się w hybrydowym miejscu pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Zasoby Viva","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/connections","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Zasoby Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Unowocześnij środowisko pracownika"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Społeczności","id":"Communities","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53ovE?ver=a142","imageAlt":"A dashboard showing joinable communities in Viva Engage.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":21,"name":"Buduj społeczności","videoHref":"","content":"<p>Łącz się ze współpracownikami w społecznościach zbudowanych wokół zainteresowań, typów zadań, działów i wszystkich innych rzeczy, aby poczuć przynależność do pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Kontakt Viva.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Kontakt Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Tworzenie społeczności pracowników i dołączanie do nich"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Wiedza","id":"Knowledge","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53owb?ver=35b5","imageAlt":"A question being asked in a community in Viva Engage and employees chiming in and responding.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":22,"name":"Podziel się wiedzą","videoHref":"","content":"<p>Zachęcaj do otwartego dzielenia się pomysłami, odpowiedziami i najlepszymi rozwiązaniami oraz wymieniania się nimi.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Kontakt Viva.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Kontakt Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dziel się i odkrywaj wiedzę"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Wyrażenie","id":"Expression","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53z1c?ver=5671","imageAlt":"A dashboard of company storylines viewable for a Teams user named Lydia Bauer.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":23,"name":"Zachęcaj do autoekspresji","videoHref":"","content":"<p>Użyj Kontaktów Viva do dzielenia się swoimi pasjami i łączenia się z osobami, które dzielą Twoje zainteresowania.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Kontakt Viva.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Kontakt Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Udostępnij swój unikatowy głos"}],"arialabel":"Kontakt Viva","id":"viva-engage","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE53z0c?ver=736a","imageAlt":"A storyline in Viva Engage for a Teams user named Darren Mouton.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":20,"name":"Kontakt Viva","videoHref":"","content":"<p>Zapewniaj pracownikom miejsce do komunikowania się, wyrażania siebie i odczuwania przynależności w pracy.</p>","isLogo2x":false,"links":[{"ariaLabel":"Poznaj rozwiązanie Kontakt Viva.","href":"https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-viva/engage","openInNewTab":false,"title":"Poznaj rozwiązanie Kontakt Viva","preferredStyle":"LightWeightCtaButton"}],"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Buduj wartościowe relacje w pracy"}],"itemsCount":23}

Wzmocnij swój system CRM dzięki rozwiązaniu Sprzedaż Viva

Wyeliminuj konieczność ręcznego wprowadzania danych i automatycznie przechwytuj dane do dowolnego systemu CRM dzięki nowej aplikacji środowiska sprzedawcy, która używa usług Office 365 i Teams, aby umożliwić Ci skupienie się na sprzedawaniu.

A person smiling and using a laptop.

Wbudowana ochrona prywatności

Tylko Ty masz wgląd w swoje dane osobiste i analizę opartą na Twoich wzorcach pracy. Zaufane funkcje zabezpieczeń i prywatności ułatwiają organizacjom spełnienie wymagań branżowych i regionalnych.

Wprowadzenie do platformy Viva

Platforma Viva jest obsługiwana przez platformę Microsoft 365 i usługę Microsoft Teams

Ułatw pracownikom i zespołom pracę na najwyższym poziomie dzięki aplikacjom i środowiskom, na których polegają każdego dnia, aby komunikować się, współpracować i realizować zadania w dowolnym miejscu.