To jest rozwiązanie Microsoft Viva

Microsoft Viva to platforma środowiska pracownika, która łączy komunikację, wiedzę, szkolenia, zasoby i szczegółowe informacje w przepływie pracy. Platforma Viva, obsługiwana przez platformę Microsoft 365 i dostępna przede wszystkim przez usługę Microsoft Teams, promuje kulturę, w której ludzie i zespoły mają możliwości osiągania najlepszych wyników z dowolnego miejsca.

Three images of different people smiling.

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie

Rozwiązanie Tematy na platformie Microsoft Viva automatycznie porządkuje zawartość i wiedzę w całej organizacji, aby ułatwić pracownikom znajdowanie informacji i korzystanie z doświadczenia innych osób.

Topics

Rozwiązanie Tematy na platformie Microsoft Viva automatycznie porządkuje zawartość i wiedzę w całej organizacji, aby ułatwić pracownikom znajdowanie informacji i korzystanie z doświadczenia innych osób.

Wykorzystaj wiedzę i doświadczenie w pracy

Rozwiązanie Tematy na platformie Microsoft Viva pomaga wykorzystać wiedzę w pracy dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji do uwidocznienia potrzebnych informacji w codziennie używanych aplikacjach. Rozwiązanie Tematy na platformie Viva automatycznie porządkuje zawartość w aplikacjach i zespołach z wbudowanymi funkcjami zabezpieczeń i zgodności.

A screenshot of a Topic in Viva.
hub connections

Stały kontakt na wszystkich poziomach w organizacji

Rozwiązanie Zasoby na platformie Microsoft Viva zapewnia wszystkim spersonalizowane środowisko do znajdowania istotnych informacji, konwersacji i narzędzi potrzebnych, aby osiągnąć sukces. Kształtuj inkluzywną kulturę korporacyjną, w której wszyscy mogą wyrazić swoje zdanie.

Łatwe zdobywanie przydatnej wiedzy

Rozwiązanie Nauka na platformie Microsoft Viva umożliwia pracownikom rozwój i zdobywanie umiejętności dzięki szkoleniom prowadzonym w sposób naturalny i bez zakłóceń. Wspieraj kulturę rozwoju, która pomaga ludziom realizować ich potencjał.

A person sitting in front of a window using a tablet and pen.

Wzmacnianie kultury sprzyjającej rozwojowi osobistemu

Personal

Osobiste szczegółowe informacje

Twoja firma działa dzięki ludziom. Zaoferuj każdemu pracownikowi osobiste i prywatne szczegółowe informacje oraz pokazuj, jak mogą zmienić sposób pracy, aby osiągnąć jak najwięcej. Zwracaj uwagę na dobre samopoczucie i zwiększaj produktywność dzięki rekomendacjom umożliwiającym podejmowanie działań, takim jak czas na regularne przerwy, skoncentrowaną pracę i szkolenia.

Manager insights

Szczegółowe informacje menedżerów

Menedżerowie są kołem ratunkowym w czasach zakłóceń i zmian. Zapewnij im wgląd w normy pracy, które mogą prowadzić do wypalenia z powodu nadgodzin, zbyt wielu spotkań lub zbyt krótkiego czasu pracy indywidualnej, aby mogli pomóc swoim zespołom pracować mądrzej, poczuć równowagę i rozwijać się. Szczegółowe informacje dla menedżerów mają wbudowane mechanizmy zabezpieczające chroniące prywatność osób.

Leader insights

Szczegółowe informacje liderów

Liderzy potrzebują wglądu w metody pracy, aby mogli stworzyć kulturę, która sprzyja rozwojowi ludzi i firmy. Zapewnij im możliwość identyfikowania okazji do poprawy dobrego samopoczucia i zaangażowania za pomocą szczegółowych danych organizacji wygenerowanych na podstawie zagregowanych danych uniemożliwiających identyfikację osobistą oraz popartych badaniami najlepszych rozwiązań, aby mogli sprostać wyzwaniom.

Wzmacniaj dobre samopoczucie każdego pracownika i buduj odporność organizacji za pomocą szczegółowych informacji i akcji w stale używanych aplikacjach. Osobiste szczegółowe informacje są dostępne z każdą licencją platformy Microsoft 365. Szczegółowe informacje dla menedżera i dla lidera wymagają licencji rozwiązania Szczegółowe informacje Viva.

[noalt]

Image_Divider

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Microsoft Viva

Poznaj wszystkie sposoby, za pomocą których rozwiązanie Microsoft Viva może poprawić doświadczenia pracowników.

The cover of the e-book The People-Powered Workplace.

Osiągnij więcej dzięki platformie Microsoft 365

Zadbaj o łączność i osiągaj więcej dzięki inteligentnym aplikacjom i środowiskom, zintegrowanym usługom w chmurze i wbudowanym zabezpieczeniom.