Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Viva

Platforma LinkedIn Glint przekształca się w rozwiązanie Microsoft Viva Glint.

Logowanie dla klientów serwisu LinkedIn

Microsoft Viva Glint

Zwiększ zaangażowanie i efektywność przy użyciu proponowanych akcji i szczegółowych informacji opartych na danych z całego cyklu życia pracowników i ankiet przeprowadzanych w całej organizacji.

Wypracowanie kultury zbierania opinii i podejmowania działań

Analizuj silne strony i możliwości, porównuj wyniki z wzorcami i wdrażaj sugerowane działania, aby poprawiać wyniki biznesowe.

 • Projektowanie skalowalnych programów zaangażowania o maksymalnej skuteczności

  Stosując zasady naukowego podejścia do ludzi, przygotuj strategię zaangażowania dopasowaną tak, aby spełniała konkretne cele w całym cyklu zatrudnienia pracownika.

  Mierzenie zaangażowania za pomocą ankiet opartych na naukowym podejściu do ludzi

  Opracuj wydajną i skuteczną strategię pomiarów opartą na badaniach naukowych, aby zwiększyć zaangażowanie pracowników.

  Tworzenie ankiet obejmujących cały cykl zatrudnienia pracowników

  Używaj dostosowywalnych szablonów ankiet obejmujących całą organizację, które dotyczą zaangażowania, rozpoczynania i kończenia zatrudnienia, różnorodności i inkluzywności oraz innych kwestii.

  Mierzenie danych ilościowych i jakościowych

  Łączenie i korelowanie danych na temat zaangażowania pracowników z danymi analitycznymi dotyczącymi miejsca pracy z rozwiązania Viva Insights pozwala zrozumieć, jak pracownicy się czują i jak pracują.

  Powrót do kart
 • Mierzenie i zwiększanie zaangażowania za pomocą analiz wspieranych przez sztuczną inteligencję

  Uzyskuj natychmiastowy wgląd w nastroje pracowników dzięki zaawansowanym analizom dostępnym od razu po zakończeniu ankiet, a nie po upływie tygodni lub miesięcy.

  Błyskawiczne podsumowywanie wyników dotyczących zaangażowania i przechodzenie do ich szczegółów

  W mgnieniu oka analizuj dane zaangażowania dzięki wizualnemu podziałowi trendów i wyników oraz mapom cieplnym natychmiast po zakończeniu ankiet.​

  Synteza tysięcy komentarzy pracowników dzięki możliwości przetwarzania języka naturalnego

  Używaj sztucznej inteligencji i możliwości przetwarzania języka naturalnego, aby automatycznie podsumowywać tysiące komentarzy i wydobywać z nich najważniejsze tematy, nastroje i sugestie pracowników.

  Automatyczne monitorowanie i znajdowanie wzorców

  Monitoruj miliony puntów danych i generuj alerty dla zbiorów pracowników, dla których istnieje ryzyko odejścia albo obniżenia wydajności, oraz inne wskaźniki KPI.​

  Powrót do kart
 • Prezentowanie liderom i menedżerom praktycznych rekomendacji

  Ułatwiaj prowadzenie konwersacji zespołowych z przewodnikiem, które przyczyniają się do wprowadzania zmian, dzięki spersonalizowanym wynikom i praktycznym rekomendacjom.

  Świadomość aktualnej sytuacji dzięki wzorcom wewnętrznym i zewnętrznym

  Zezwalaj liderom i menedżerom na porównywanie wyników wewnętrznie, między zespołami, i zewnętrznie, między branżami, aby ułatwić znajdowanie najlepszych rozwiązań.

  Personalizacja prezentacji będących bodźcem do zmian

  Oddaj w ręce menedżerów spersonalizowane i zautomatyzowane prezentacje, które pozwalają członkom zespołów zapoznawać się z wynikami poprzez konwersacje z przewodnikiem i wspólne planowanie działań.

  Zamykanie pętli informacji zwrotnych za pomocą rekomendowanych działań

  Wybieraj rekomendowane i skonfigurowane przez firmę plany akcji, aby ułatwić zwiększanie zaangażowania za pomocą dodatkowych zasobów i zintegrowanej zawartości edukacyjnej.

  Powrót do kart

Zobacz rozwiązanie Viva Glint w działaniu

Dowiedz się, jak rozwiązanie Viva Glint przyczynia się do wypracowania kultury korzystania z informacji zwrotnych.

Omówienie rozwiązania Viva Glint
Zobacz, jak rozwiązanie Microsoft Viva Glint pomaga lepiej rozumieć to, co pracownicy mają do powiedzenia, i w ten sposób nieprzerwanie zwiększać zaangażowanie oraz wydajność.
Powrót do kart

Funkcje i ceny

Rozwiązania Microsoft Viva na platformie Microsoft 365

Microsoft Viva Glint

Originally starting from €1.87 now starting from €1.87

€1.87 €1.87

za użytkownika/miesiąc

(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1

 • Wszystkie funkcje środowiska pracownika uwzględnione w subskrypcji platformy Microsoft 365, a dodatkowo:

 • Ankiety dla pracowników w sieci Web i na urządzeniach przenośnych

 • Szablony ankiet na temat zaangażowania i plany akcji dla całego cyklu zatrudnienia pracownika

 • Interaktywne pulpity nawigacyjne prezentują wizualny podział trendów i wyników

 • Analiza komentarzy za pomocą sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego

 • Wzorce wewnętrzne i zewnętrzne do porównywania wyników oraz identyfikowania najlepszych rozwiązań

 • Analiza predykcyjna ujawniająca zagrożenia dla działalności

 • Konwersacje zespołowe z przewodnikiem dla menedżerów

 • Obsługa zintegrowanych planów działań i zawartości edukacyjnej

Usługi Microsoft Viva, Workplace Analytics i opinie pracowników

Originally starting from €5.60 now starting from €5.60

€5.60 €5.60

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 • Wszystko, co oferuje rozwiązanie Viva Glint, a dodatkowo:

 • Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dla menedżerów i liderów

 • Niestandardowe narzędzia analizy i akceleratory

 • Krótkie konfigurowalne ankiety pozwalające na szybkie zebranie opinii zespołu3

Pakiet Microsoft Viva

Originally starting from €11.20 now starting from €11.20

€11.20 €11.20

za użytkownika/miesiąc

(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)1

 • Wszystkie funkcje uwzględnione w rozwiązaniu Viva Workplace Analytics and Feedback, a dodatkowo:

 • .

  Obsługa wielu wystąpień rozwiązania Viva Connections2

 • Środowiska premium dla społeczności i wiedza pozyskiwana od społeczności w rozwiązaniu Viva Engage

 • Scentralizowane zarządzanie kampaniami na potrzeby publikowania w wielu kanałach przy użyciu rozwiązania Viva Amplify3

 • Narzędzia do określania celów i zarządzania nimi w rozwiązaniu Viva Goals

 • Viva Learning, aby płynnie zintegrować dostęp do zawartości edukacyjnej w miejscach, w których pracownicy już spędzają czas3

Często zadawane pytania

 • Aby korzystać z rozwiązania Viva Glint, obowiązuje limit licencji na co najmniej 50 stanowisk.

 • Podczas tworzenia kultury pracy opartej na informacji zwrotnej należy mieć na uwadze przede wszystkim prywatność i poufność pracowników. Aby zobaczyć wyniki ilościowe, według naszych zaleceń menedżer powinien mieć co najmniej pięciu respondentów. Aby wyświetlić komentarze i informacje zwrotne w oparciu o pytania otwarte, według naszych zaleceń menedżer powinien mieć w swojej grupie zbiorczej co najmniej dziesięciu respondentów. Te progi mogą być konfigurowane przez klienta.

 • Rozwiązania Viva Glint i Viva Pulse uzupełniają się i tworzą kompleksowe rozwiązanie wspierające zaangażowanie pracowników. Viva Glint to niezawodne rozwiązanie do obsługi ankiet tworzonych przez kierownictwo w celu realizowania celów całej organizacji, takich jak zmiana kulturowa lub nowy kierunek strategiczny. Viva Pulse to aplikacja dla menedżerów i kierowników projektów, która pozwala szybko zbierać opinie od bezpośrednio podlegających im zespołów, gdy chcą oni lepiej zrozumieć doświadczenia lub rekomendacje zespołu.

Wdrażanie i pomoc techniczna

Dokumentacja

Zobacz, jak rozpocząć korzystanie z rozwiązania Viva Glint w swojej organizacji.

Wdrażanie

Przeglądaj zasoby szkoleniowe i dotyczące wdrażania, aby rozpocząć korzystanie z rozwiązania Viva Glint.

Pomoc techniczna

Znajdź pomoc dotyczącą rozwiązania Viva Glint i zawartość edukacyjną dla pracowników.

FastTrack

Uzyskaj pomoc dotyczącą włączania platformy Microsoft Viva i podstawowych możliwości na platformie Microsoft 365, które wspierają środowisko użytkownika.

Rozpocznij pracę z rozwiązaniem Viva Glint

Umożliwiaj osobom i zespołom działanie na najwyższym poziomie

Rozwiązanie Viva Glint to część rozwiązania Microsoft Viva — platformy dla pracowników zaprojektowanej po to, aby ułatwić pracownikom komunikację, koncentrację, naukę i rozwój w pracy.

 • [1] Zasady anulowania płatnych subskrypcji mogą się różnić w zależności od czynników takich jak status klienta, produkt i wybrane domeny w firmie Microsoft. Subskrypcję możesz anulować w dowolnej chwili w Centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Niektóre subskrypcje mogą wymagać opłaty za anulowanie. Dowiedz się, jak anulować subskrypcję platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone z nią dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej o przechowywaniu, usuwaniu i niszczeniu danych na platformie Microsoft 365.
 • [2] Wymagana jest licencja usługi Microsoft Teams.
 • [3] Do włączenia funkcji zintegrowanych z usługą Microsoft Teams jest wymagana licencja usługi Teams. Można ich jednak używać bez usługi Teams za pośrednictwem sieci Web lub innych środowisk w aplikacji.

Obserwuj platformę Microsoft 365