Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Viva
 Dwie dziewczyny rozmawiające w pracy

Analiza miejsca pracy i informacje zwrotne od pracowników

Korzystaj z ankiet obejmujących całą organizację, aby poznać opinie pracowników, zrozumieć zachowania w pracy dzięki analizom opartym na danych oraz być na bieżąco i reagować dzięki ciągłemu słuchaniu.

Mierzenie i zwiększanie zaangażowania i produktywności

Łącz dane dotyczące miejsca pracy i nastrojów pracowników, aby analizować wydajność organizacji.

 • Rejestrowanie jakościowych i ilościowych sygnałów od pracowników

  Zbieraj dane o nastrojach i zaangażowaniu pracowników z całej organizacji w ramach jednej platformy rozwiązań.

  Korzystanie z niezawodnych rozwiązań ankietowych

  Zbieraj opinie pracowników dzięki kompleksowym rozwiązaniom ankietowym — od rozpoczęcia pracy aż do opuszczenia organizacji.

  Wgląd we wzorce pracy i trendy

  Przechwytuj pasywne dane z narzędzi, których ludzie używają na co dzień do komunikacji, współpracy i wykonywania zadań, aby zrozumieć, jak przebiega praca.

  Przeprowadzanie ankiet w zespole w kilka minut

  Daj kierownikom i liderom możliwość łatwego uzyskiwania regularnych i zagregowanych informacji zwrotnych od ich zespołów za pomocą narzędzi, z których korzystają na co dzień.

  Powrót do kart
 • Wszechstronne rozumienie sytuacji

  Identyfikuj trendy, aby lepiej zrozumieć wzorce w swojej organizacji dzięki sztucznej inteligencji nowej generacji oraz szczegółowym informacjom z ochroną prywatności. 

  Szybsze podejmowanie działań

  Udostępnij funkcję Copilot na platformie Viva, aby podsumowywać i ujmować ilościowo informacje zwrotne od pracowników, przeprowadzając błyskawiczne analizy zamiast wielogodzinnej pracy.

  Elastyczne działanie i uzyskiwanie jasnych informacji w celu dokonywania racjonalnych wyborów

  Generuj niestandardowe szczegółowe informacje, aby identyfikować możliwości i mocne strony w kontekście swojej firmy oraz stawiać czoła krytycznym wyzwaniom biznesowym.

  Łączenie aktywnych i pasywnych sygnałów

  Analizuj, jak ludzie pracują i jak się czują, aby dogłębnie zrozumieć kluczowe aspekty zaangażowania pracowników i identyfikować konkretne sposoby jego poprawy.

   

  Powrót do kart
 • Przechodzenie od informacji do działań

  Korzystaj z jednego rozwiązania, aby realizować plany działania na podstawie mocnych stron i możliwości ocenionych na podstawie nastrojów w miejscu pracy i danych behawioralnych.

  Tworzenie poczucia przynależności i wspólnoty

  Ułatwiaj otwartą komunikację kierownictwa oraz identyfikuj możliwości tworzenia sieci kontaktów i rozwoju.  

  Wspieranie wydajnych i efektywnych zespołów

  Twórz wydajne zespoły dzięki efektywnej współpracy oraz zapewniaj możliwości dzielenia się kreatywnymi opiniami, podejmowania decyzji i pobudzania innowacji. 

  Tworzenie środowiska z odpowiednimi zasobami

  Stale ulepszaj sposób wykonywania pracy dzięki wydajnym procesom, aby zapewnić elastyczne i przyjazne miejsce pracy. 

  Powrót do kart

Analiza kosztów i korzyści

FORRESTER

Poznaj raport Total Economic Impact™ dotyczący rozwiązania Microsoft Viva

Uzyskaj informacje o potencjalnym 327-procentowym całkowitym zwrocie z inwestycji, ze zwrotem w czasie krótszym niż sześć miesięcy1

The Josh Bersin Company

Długo oczekiwana zmiana na rynku rozwiązań dla środowisk pracowników

Przeczytaj artykuł Josha Bersina z lutego 2022 r., w którym opisano efektywne przejście firmy Glint na platformę Microsoft Viva. 

Rozpocznij pracę z analizami i uzyskiwaniem informacji zwrotnych w miejscu pracy

Przewodnik

Uwolnij niesamowity potencjał kierownictwa dzięki platformie Microsoft Viva

Dowiedz się, jak wyposażyć kierowników, aby złagodzili wypalenie zawodowe i zwiększyli produktywność. Pomóż im dopasować osobiste cele i dobre samopoczucie pracowników do wyników biznesowych.

Raport

Raport dotyczący samopoczucia pracowników

Dowiedz się, jak organizacje mogą pomóc pracownikom osiągnąć zadowolenie i sukcesy w pracy, dzięki temu raportowi opracowanemu przez zespół People Science w firmie Glint.

Raport

Nowe równanie wydajności w dobie sztucznej inteligencji

Dowiedz się, dlaczego zaangażowanie pracowników ma znaczenie dla wyników — zwłaszcza w obliczu niepewności gospodarczej.

Rozwiązania Viva w pracy

Poprawianie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

„Rozwiązanie Viva Insights promuje zachowania, które umożliwiają naszym pracownikom lepsze zarządzanie ich działaniami w celu utrzymania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym”.

— Emma Cashen, starszy menedżer ds. obsługi klientów, Cricket Australia

Analiza danych w miejscu pracy

„Dzięki rozwiązaniu Viva Insights jesteśmy w stanie zrozumieć równowagę między życiem zawodowym a prywatnym naszych pracowników przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualnej prywatności”.

— Saumil Gandhi, starszy dyrektor ds. informatycznych, PayPal

Podejście do kultury oparte na danych

„Dzięki danym z rozwiązania Viva Insights możemy przedstawiać liderom nawyki pracowników, opracowywać plany ulepszeń, a następnie śledzić postępy w stosunku do tego punktu odniesienia”.

— Ryan Hopkins, kierownik ds. globalnego miejsca pracy przyszłości, Finastra

Ulepszanie utrzymania pracowników dzięki ich słuchaniu

„Zarówno zespoły IT, jak i kadr rozumieją, że środowisko pracownika jest bardzo ważne w utrzymywaniu talentów w Sage. Razem używamy rozwiązania Viva Glint, aby lepiej rozumieć opinie pracowników dotyczące technologii w miejscu pracy oraz rozpoznawać połączenie między funkcją IT a działem kadr”.

— Rishi Kotecha, wiceprezes ds. operacji i infrastruktury IT, Sage

Powrót do kart

Plany i ceny platformy Viva

Rozwiązania Microsoft Viva na platformie Microsoft 365

Polecane

Usługi Microsoft Viva, Workplace Analytics i opinie pracowników

Originally starting from €5.60 now starting from €5.60

€5.60 €5.60

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 • Wszystkie funkcje środowiska pracownika uwzględnione na platformie Microsoft 365, a do tego:

 • Szczegółowe informacje o organizacji dla kierowników i liderów 

 • Niestandardowe narzędzia do obsługi szczegółowych informacji i akceleratory

 • Obejmujące całą organizację ankiety w Internecie i na urządzeniach przenośnych

 • Wstępnie utworzone, oparte na podstawach naukowych szablony ankiet

 • Zalecane działania na podstawie wyników

 • Krótkie konfigurowalne ankiety pozwalające na szybkie zebranie opinii zespołu3

Pakiet Microsoft Viva

Originally starting from €11.20 now starting from €11.20

€11.20 €11.20

za użytkownika/miesiąc

(Subskrypcja roczna odnawiana automatycznie)2

 • Wszystko, co zawiera rozwiązanie Viva Workplace Analytics and Employee Feedback, a do tego:

 • Obsługa wielu wystąpień rozwiązania Viva Connections4

 • Środowiska premium dla społeczności i wiedza pozyskiwana przez crowdsourcing w rozwiązaniu Viva Engage 

 • Scentralizowane zarządzanie kampaniami na potrzeby publikowania w wielu kanałach przy użyciu rozwiązania Viva Amplify3

 • Narzędzia do określania celów i zarządzania nimi w rozwiązaniu Viva Goals

 • Śledzenie postępu nauki i integracje z partnerami w rozwiązaniu Viva Learning 

Wprowadzenie

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Skontaktuj się z ekspertem, aby dowiedzieć się, jakie korzyści platforma Viva może dać Twojej firmie.

 • Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Viva Insights

  Zwiększ produktywność i popraw samopoczucie pracowników za pomocą opartych na danych szczegółowych informacji oraz rekomendacji z zapewnioną ochroną prywatności.

 • Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Viva Glint

  Słuchaj, co pracownicy mają do powiedzenia, i w ten sposób nieprzerwanie zwiększaj zaangażowanie oraz wydajność w całej organizacji.

 • Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Viva Pulse

  Pozwól kierownikom szybko zbierać informacje zwrotne i praktyczne szczegółowe informacje od pracowników za pomocą ankiet przeprowadzanych w usłudze Microsoft Teams i w Internecie.

 • [1] Analiza The Total Economic Impact™ dotycząca platformy Microsoft Viva, wrzesień 2022 r., zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting. Wyniki dotyczą złożonej organizacji w okresie trzech lat i są oparte na wywiadach z klientami.
 • [2] Zasady anulowania płatnych subskrypcji mogą się różnić w zależności od czynników takich jak status klienta, produkt i wybrane domeny w firmie Microsoft. Subskrypcję możesz anulować w dowolnej chwili w Centrum administracyjnym platformy Microsoft 365. Niektóre subskrypcje mogą wymagać opłaty za anulowanie. Dowiedz się, jak anulować subskrypcję platformy Microsoft 365. Po anulowaniu subskrypcji wszystkie skojarzone dane zostaną usunięte. Dowiedz się więcej o przechowywaniu, usuwaniu i niszczeniu danych na platformie Microsoft 365
 • [3] Do włączenia funkcji zintegrowanych z usługą Teams jest wymagana licencja usługi Microsoft Teams. Można ich jednak używać bez usługi Microsoft Teams za pośrednictwem sieci Web lub innych środowisk w aplikacji.
 • [4] Wymagana jest licencja na usługę Microsoft Teams.

Obserwuj platformę Microsoft 365