Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Viva

Ochrona prywatności na platformie Microsoft Viva

Zwiększ produktywność i dobre samopoczucie pracowników za pomocą opartych na danych szczegółowych informacji oraz rekomendacji z zapewnioną ochroną prywatności na platformie Microsoft Viva.

Wbudowana ochrona prywatności

Osobiste szczegółowe informacje premium

Tylko Ty masz wgląd w swoje dane osobiste i analizę opartą na Twoich wzorcach pracy dotyczących wiadomości e-mail, spotkań, połączeń i czatów. Rozwiązanie Viva Insights zaprojektowano tak, aby chronić Twoją prywatność.

Szczegółowe informacje menedżerów i liderów

Prywatność różnicowa uniemożliwia identyfikowanie osób na podstawie metryk przedstawianych menedżerom i liderom.

Mechanizmy kontroli dla pracowników i administratorów

Poszczególne osoby wybierają szczegółowe informacje i środowiska, które je interesują. Administratorzy mogą wyłączyć dostęp na poziomie indywidualnym lub organizacyjnym.

Ochrona danych

Rozwiązanie Viva Insights, oparte na infrastrukturze platformy Microsoft 365, zapewnia zgodność z wymaganiami unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Mechanizmy ochrony prywatności

Wbudowane zabezpieczenia, takie jak deidentyfikacja, agregacja i różnicowa ochrona prywatności, zapewniają ochronę prywatności poszczególnych osób.

Kwestie prywatności

Dowiedz się o rozwiązaniu Viva Insights i wbudowanych domyślnych zabezpieczeniach pomagających chronić prywatność osoby. 

Często zadawane pytania

 • Wiadomość e-mail z podsumowaniem z platformy Microsoft Viva pomaga przygotować się na nadchodzący dzień dzięki zebraniu ważnych przypomnień o zaległych zobowiązaniach i prośbach, dokumentów dotyczących nadchodzących spotkań oraz sugerowanych bloków czasu, które można zaplanować, aby skupić się na ważnej pracy. Administratorzy mogą domyślnie włączyć wiadomość e-mail z podsumowaniem, dzięki czemu będziesz czerpać natychmiastową korzyść z tej spersonalizowanej, prywatnej wiadomości e-mail na początku każdego dnia roboczego. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail z podsumowaniem, wybierz pozycję Anuluj subskrypcję w stopce dowolnej takiej wiadomości.

 • Rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva przetwarza dane z poczty e-mail i kalendarza usługi Exchange Online, a także sygnały czatów i rozmów z usług Skype dla firm i Microsoft Teams. Gdy korzystasz z tych aplikacji, rozwiązanie Viva Insights konwertuje tę aktywność na osobiste szczegółowe informacje i zalecane działania za pomocą zestawu obliczeń wykonywanych w Twojej skrzynce pocztowej usługi Exchange Online. Dane, które widzisz w osobistych szczegółowych informacjach z rozwiązania Szczegółowe informacje Viva, to informacje, które są już dla Ciebie dostępne.

 • Administrator może przypiąć aplikację Szczegółowe informacje Viva w usłudze Teams. Jeśli nie została ona przypięta przez Ciebie, administrator zrobił to w Twoim imieniu.

 • Nie. Menedżerowie nie mogą używać rozwiązania Szczegółowe informacje Viva do sprawdzania czegokolwiek na temat konkretnej osoby ze względu na prywatność różnicową używaną w tym rozwiązaniu. Ponadto wyświetlane Ci osobiste szczegółowe informacje są dostępne tylko dla Ciebie, a Twoi menedżerowie nie mają do nich dostępu. Dane są przechowywane i chronione w taki sam sposób jak informacje poczty e-mail, kalendarza i usługi Teams.

 • Osobiste szczegółowe informacje w rozwiązaniu Szczegółowe informacje Viva nie mają na celu umożliwienia oceniania, śledzenia, automatycznego podejmowania decyzji, profilowania ani monitorowania. Osobiste szczegółowe informacje w rozwiązaniu Viva Insights nie zapewniają żadnego mechanizmu ani opcji pozwalającej komukolwiek oprócz Ciebie na dostęp do spersonalizowanych informacji wyświetlanych za pośrednictwem tych interfejsów, chyba że celowo je udostępnisz. Osobiste szczegółowe informacje udostępniane przez rozwiązanie Szczegółowe informacje Viva nie mogą być wykorzystywane do automatycznego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 • Szczegółowe informacje dla menedżera zapewniają wgląd w ogólne środowisko zespołu. Szczegółowe informacje dla menedżera są chronione przez prywatność różnicową, która uniemożliwia rozróżnianie poszczególnych działań czy metryk jakiejkolwiek konkretnej osoby w zespole. Gdy dane są przetwarzane w celu uzyskania szczegółowych informacji dla menedżera, firma Microsoft chroni prywatność pracowników i zapewnia pełną zgodność z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), tak samo jak w przypadku osobistych szczegółowych informacji.

 • W dowolnym momencie możesz włączać i wyłączać osobiste szczegółowe informacje i środowiska.

  • Użyj pulpitu nawigacyjnego rozwiązania Szczegółowe informacje Viva do włączania lub wyłączania osobistego pulpitu nawigacyjnego, dodatku Szczegółowe informacje Viva dla programu Outlook, wbudowanych sugestii w programie Outlook i comiesięcznych podsumowań e-mail.
  • Codzienne wiadomości e-mail z podsumowaniem mogą być domyślnie włączone. Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail z podsumowaniem, wybierz pozycję Anuluj subskrypcję w stopce wiadomości e-mail. Aby ponowić subskrypcję, przejdź do strony ustawień podsumowania.
  • Aby odpiąć lub odinstalować aplikację Szczegółowe informacje Viva w usłudze Teams, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę tej aplikacji i wybierz pozycję Odepnij lub Odinstaluj.
 • Personel firmy Microsoft nie ma stałego dostępu do danych klientów, w tym do szczegółowych informacji o Tobie. Gdy wymagany jest dostęp do danych klienta (na przykład w celu rozwiązania problemów lub świadczenia pomocy technicznej), jest on przyznawany tylko na ograniczony czas zgodnie z zasadami i mechanizmami kontroli zgodnymi z zasadami zgodności i ochrony prywatności firmy Microsoft.

Dodatkowe zasoby dotyczące prywatności

Przewodnik dotyczący ochrony prywatności osobistych szczegółowych informacji

Zapoznaj się z omówieniem kluczowych punktów dotyczących ochrony prywatności, architektury i typów danych w rozwiązaniu Viva Insights.

Przewodnik dotyczący prywatności różnicowej

Dowiedz się, jak prywatność różnicowa uniemożliwia identyfikowanie osób na podstawie metryk przedstawianych menedżerom i liderom.

Przewodnik dotyczący prywatności dla administratorów

Dowiedz się, jak rozwiązanie Viva Insights chroni prywatność pracowników i wspiera zgodność z lokalnymi przepisami.

Obserwuj platformę Microsoft 365