Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Viva
Uśmiechnięci ludzie.

Cele oraz zarządzanie celami i głównymi wynikami

Pomóż pracownikom wyjaśniać strategie i cele, zarządzać celami i kluczowymi wynikami oraz zrozumieć priorytety w celu poprawy wyników biznesowych.

Tworzenie kultury zorientowanej na cele, aby osiągać wyniki

Spraw, aby każda osoba rozumiała swój wpływ i pamiętała o priorytetach.

 

 • Zapewniaj przejrzystość i utrzymuj spójność na dużą skalę

  Przybliż pracownikom i zespołom najważniejsze cele organizacji, pomóż im w zrozumieniu ich wpływu oraz zapewnij interdyscyplinarną spójność.

  Lista celów i głównych wyników dotyczących produktu z podziałem na zadania w rozwiązaniu Viva Goals.

  Łatwe tworzenie, zatwierdzanie i dostosowywanie celów

  Twórz nowe cele i główne wyniki lub zacznij od wbudowanych szablonów. Zdefiniuj sukces na wszystkich poziomach dzięki przepływom pracy zatwierdzania i elastycznym widokom.

  Lista celów i głównych wyników dotyczących produktu z podziałem na zadania i terminy w rozwiązaniu Viva Goals

  Zapewnianie liderom i pracownikom jednego źródła faktów

  Uzyskaj wgląd w cele w skali całej firmy dzięki widokom organizacyjnym, zespołowym i indywidualnym, co pozwoli zespołom skoncentrować się na krytycznych priorytetach.

  Lista projektów marketingowych w rozwiązaniu Viva Goals.

  Łączenie projektów i zadań z celami organizacji

  Sprawdź, jak codzienna praca Twojego zespołu wpływa na realizację priorytetów organizacji oraz połącz cele i główne wyniki z systemami, których obecnie używacie.

  Powrót do kart
 • Koncentracja uwagi zespołów na ich wpływie

  Kieruj dyskusjami, udostępniaj kontekst i ułatw raportowanie postępów dzięki niestandardowym pulpitom nawigacyjnym oraz dynamicznie aktualizowanym celom i głównym wynikom.

  Wiadomość z aktualnościami w kanale Planowanie usługi Teams oraz moduł kontroli rozwiązania Viva Goals.

  Pomaganie wszystkim pracownikom w skupieniu się na efektywnej pracy

  Zapewnij możliwość łatwego wyświetlania i udostępniania postępów oraz udostępnij funkcje kontroli i zachęt w usłudze Microsoft Teams.

  Pulpit nawigacyjny zespołu ds. platformy w rozwiązaniu Viva Goals, zawierający najważniejsze aktualności, wykres postępów w czasie oraz cele i główne wyniki z możliwością śledzenia.

  Raportowanie postępów na spotkaniach

  Przekazuj pracownikom informacje o postępach wraz z kontekstem, wnioskami i kolejnymi krokami, korzystając z szablonów prezentacji, które można dostosować do własnych potrzeb.

  Dodawanie nowego projektu w rozwiązaniu Viva Goals z rozwiniętą listą zawierającą opcję integracji z aplikacjami Asana, Planner, Jira i Smartsheet.

  Pomaganie pracownikom w utrzymywaniu koncentracji

  Powiąż codzienną pracę z celami organizacji i zespołu, korzystając z integracji z aplikacjami Teams, Power BI, Azure DevOps, Jira, Asana i innymi.

  Powrót do kart
 • Cel rozwiązania Viva Goals udostępniany na czacie w usłudze Teams.

  Eksponowanie celów

  Pobudzaj dyskusje i współpracę nad celami oraz zintegruj rozwiązanie Viva Goals ze swoim istniejącym zestawem technologii.

  Lista rozwijana opcji rozwiązania Microsoft Viva w usłudze Teams, zawierająca aplikacje Relecloud, Viva Insights, Viva Goals i Viva Learning.

  Uzyskiwanie dostępu do celów i informowanie o nich w usłudze Teams

  Komunikuj się z członkami zespołu i uzyskuj dostęp do celów w trakcie pracy dzięki rozwiązaniu Viva Goals.

  Pracownik udostępniający pulpit nawigacyjny zespołu ds. platformy do przeglądu na czacie w usłudze Teams.

  Sprawdzanie postępów codziennej pracy zespołów

  Zapewnij połączenie z narzędziami firmy Microsoft do zarządzania projektami i danymi, z których regularnie korzystają pracownicy, takimi jak Azure DevOps, Project, Microsoft Planner i Power BI.

  Dodawanie nowego kluczowego rezultatu w rozwiązaniu Viva Goals z rozwiniętą listą zawierającą opcje integracji z usługami Marketo, Planner, Power BI i nie tylko.

  Ograniczanie prac ręcznych i wprowadzania danych

  Zarządzaj celami i postępami dzięki integracji z ponad 30 aplikacjami, w tym Asana, Jira, Tableau i Zendesk.

  Powrót do kart

Najważniejsze informacje z niezależnych badań

Raport „Stan określania celów 2023”

Przeczytaj zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting, aby dowiedzieć się, jak jasne i ukierunkowane wyznaczanie celów oraz zarządzanie nimi mogą pomóc organizacjom w rozwoju i osiąganiu ich celów.1

Logo Forrester
Powrót do kart

Rozpocznij pracę z celami oraz zarządzaniem celami i głównymi wynikami

E-book

Zaangażuj pracowników w osiąganie doskonałych wyników biznesowych

Dowiedz się, jak cele i główne wyniki mogą pomóc zwiększyć zaangażowanie pracowników oraz ich koncentrację i produktywność podczas realizacji celów biznesowych.

Seminarium internetowe

Motywowanie pracowników do osiągania celów i wyników biznesowych

Dowiedz się, jak motywować pracowników do osiągania celów, dostosowywać się i realizować wyniki biznesowe dzięki rozwiązaniu Viva Goals.

Fragment książki

Dlaczego praca hybrydowa czyni cele i główne wyniki ważniejszymi niż kiedykolwiek

Dowiedz się, jak wspólny cel utrzymuje zespoły na właściwej drodze i pomaga firmom rozwijać się, zamieniając murarzy w budowniczych katedr.

Seminaria internetowe

Seminaria internetowe „Office Hours” dotyczące rozwiązania Viva Goals

Zarejestruj się na comiesięczne seminaria internetowe, aby poznać najlepsze praktyki w zakresie doskonalenia strategii wyznaczania celów i zarządzania.

Podkast

Pomaganie pracownikom w dostrzeganiu ich wpływu

Dowiedz się, jak cele i główne wyniki mogą pomóc wszystkim zrozumieć, dlaczego ich wkład ma znaczenie.

Rozwiązania Viva w pracy

Tworzenie „wspólnoty skoncentrowanej na celu”

Rozwiązanie Viva Goals nas połączyło. To pojedyncze miejsce, w którym można znaleźć całą potrzebną dokumentację i informacje. Więc mimo że pracujemy zdalnie, nasze planowanie strategiczne jest skuteczniejsze niż kiedykolwiek”.
— Jason Andersen, wiceprezes ds. produktu, O.C. Tanner

Zwiększanie elastyczności biznesowej

Od czasu wdrożenia celów dywersyfikacji w rozwiązaniu Viva Goals odnotowaliśmy co najmniej 30-procentową poprawę w zakresie dywersyfikacji usług zintegrowanych przy zleceniach”.
— Richard Tree, dyrektor ds. operacji, CAI

Wspieranie zrównoważonego wzrostu

Korzystam z rozwiązania Viva Goals podczas każdego spotkania z zespołem kierowniczym, aby śledzić postępy we wszystkich obszarach działań, a także podczas każdej rozmowy wprowadzającej z nowym pracownikiem”.
— Stephen Monk, dyrektor generalny, Engage Squared

Promowanie elastycznej transformacji

Rozwiązanie Viva Goals pomaga nam używać wspólnego języka i rozumieć cele firmy, dzięki czemu jesteśmy szybsi, wydajniejsi oraz bardziej skoncentrowani i konkurencyjni”.
— Chris Grebisz, dyrektor ds. technologii, Welocalize

Wywieranie wpływu na całą organizację

Wszyscy w moim zespole rozumieją, w jaki sposób wnoszą swój wkład, tworząc cele i główne wyniki oraz realizując je”.
— Seth Patton, dyrektor generalny ds. produktów Microsoft 365 i Microsoft Viva, Microsoft

Wspieranie osiągnięć i efektywności

"Nie musimy już szukać dokumentu zawierającego najnowsze cele i główne wyniki, ponieważ rozwiązanie Viva Goals udostępnia nasze aktualne dane liczbowe i cele.”
— Wilhelm Kugelberg, menedżer ds. strategii rozwoju działalności, Svea Solar
Powrót do kart

Plany i ceny platformy Viva

Rozwiązania Microsoft Viva na platformie Microsoft 365

Polecane

Microsoft Viva Goals

Originally starting from €5.60 now starting from €5.60

€5.60 €5.60

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 • Wszystkie funkcje środowiska pracownika uwzględnione na platformie Microsoft 365, a dodatkowo:

 • Przepływy pracy i szablony OKR

 • Udostępnione pulpity nawigacyjne celów i głównych wyników

 • Integracje z narzędziami i źródłami danych o krytycznym znaczeniu3

 • Obsługa logowania jednokrotnego, szyfrowanie danych, ochrona prywatności klasy korporacyjnej i zaawansowane uprawnienia

 • Zaawansowane konfiguracje celów i głównych wyników z możliwością dostosowania wagi oraz wskazówkami dotyczącymi oceniania

Pakiet Microsoft Viva

Originally starting from €11.20 now starting from €11.20

€11.20 €11.20

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 • Wszystko, co oferuje rozwiązanie Viva Goals, a dodatkowo:

 • Obsługa wielu wystąpień rozwiązania Viva Connections4

 • Środowiska premium dla społeczności i wiedza pozyskiwana od społeczności w rozwiązaniu Viva Engage

 • Scentralizowane zarządzanie kampaniami na potrzeby publikowania w wielu kanałach przy użyciu rozwiązania Viva Amplify3

 • Informacje dla menedżerów i liderów w rozwiązaniu Viva Insights

 • Obejmujące całą organizację ankiety Viva Glint pozwalające lepiej zrozumieć głos pracowników

 • Szybkie ankiety pomagające menedżerom zbierać opinie i podejmować względem nich działania w rozwiązaniu Viva Pulse3

 • Śledzenie postępu nauki i integracje z partnerami w rozwiązaniu Viva Learning3

Wprowadzenie

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Skontaktuj się z działem sprzedaży

Skontaktuj się z ekspertem, aby dowiedzieć się, jakie korzyści platforma Viva może dać Twojej firmie.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu Viva Goals

Wyznaczaj cele i dopasowuj zespoły do strategicznych priorytetów swojej organizacji — zapewniając wyniki i dobrze prosperujący biznes.

Zobacz wszystkie plany platformy Viva

Połącz wiedzę, naukę i szczegółowe informacje dzięki pełnemu pakietowi środowiska pracownika.

Uzyskaj pomoc przy wdrażaniu platformy Viva

Szybko skonfiguruj platformę Viva, korzystając z pomocy eksperta dostępnej dla uprawnionych klientów w ramach programu FastTrack.

 • [1] Raport „Stan określania celów 2023” — dokument na temat wiodących idei opracowany przez firmę Forrester Consulting na zlecenie firmy Microsoft, luty 2023 r.
 • [2] Raport The Total Economic Impact™ dotyczący rozwiązania Microsoft Viva: Oszczędności kosztów i korzyści biznesowe dzięki platformie Microsoft Viva — badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting na zlecenie firmy Microsoft, wrzesień 2022 r. Od października 2023 r. niektóre platformy Microsoft 365 i pakiety Office 365 nie zawierają już usługi Microsoft Teams.
 • [3] Do włączenia funkcji zintegrowanych z usługą Microsoft Teams jest wymagana licencja usługi Teams. Można ich jednak używać bez usługi Teams za pomocą sieci Web lub innych środowisk w aplikacji.
 • [4] Wymagana jest licencja usługi Microsoft Teams.

Obserwuj platformę Microsoft 365