Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Viva

Osiągaj więcej mniejszym nakładem — zmaksymalizuj korzyści z inwestycji w zasoby informatyczne, wybierając platformę Microsoft 365. 

Dowiedz się więcej
Mówiąca osoba

Co to jest platforma środowiska pracowników?

Współczesne środowisko pracy wymaga nowych narzędzi do zapewniania rozwoju organizacji. Platformy środowiska pracowników (EXP), takie jak Microsoft Viva, wspierają pracowników i zespoły poprzez pomaganie organizacjom zapewnianie lepszego dostępu do komunikacji, szczegółowych informacji, celu i możliwości rozwoju.

Wartość platform środowiska pracowników

Platformy środowiska pracowników zaprojektowano w celu ulepszania środowiska i wydajności pracownika poprzez zapewnianie komunikacji, możliwości rozwoju i nauki, lepszych szczegółowych informacji oraz spójności z celami biznesowymi.

Ułatwianie pracownikom osiągania najlepszych rezultatów

94% pracowników zostałoby w firmie dłużej, gdyby ta zainwestowała w ich naukę i rozwój.2

Pracownicy mogą zwiększyć dzienną produktywność o 11–14% dzięki odpowiednio wdrożonemu zestawowi narzędzi do odnajdowania wiedzy.3

Organizacje zatrudniające wysoce zaangażowanych pracowników mają o 23% wyższą rentowność.4

Technologia w dziale kadr

Platformy środowiska pracowników (EXP) stosują technologię w dziale kadr, aby ułatwić przekształcanie miejsca pracy przez ulepszanie komunikacji, zwiększanie produktywności i zaangażowania pracowników, personalizowanie środowiska pracownika, promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz ulepszanie kultury firmy.

Praca hybrydowa i środowisko pracownika

Platformy środowiska pracowników są utworzone z myślą o pracy hybrydowej i zwykle obejmują kluczowe składniki do obsługi komunikacji, zaangażowania, personalizacji, dobrego samopoczucia, budowania kultury i analizy.

Przypadki użycia i historie klientów

Uśmiechająca się osoba stojąca w biurze.

Zacznij korzystać z platformy środowiska pracowników

Tworzenie doskonale działającego środowiska pracy za pomocą platformy Viva, platformy środowiska pracowników, które stawia ludzi na pierwszym miejscu i pomaga osiągać lepsze wyniki biznesowe.

1. The Total Economic Impact™ Of Microsoft Viva (Analiza całkowitego wpływu ekonomicznego platformy Microsoft Viva), zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting. Wrzesień 2022 r.

2. Raport LinkedIn z 2019 r. na temat uczenia się w miejscu pracy. Artem Chelovechkov, Benjamin Spar, Rachel Lefkowitz. Amanda Van Nuys. 2019.

3. Dzielenie się wiedzą w zmieniającym się świecie. Spiceworks/Ziff Davis, zlecone przez firmę Microsoft. 2021.

4. Silne powiązanie między zaangażowaniem pracowników i wydajnością zespołu. James K. Harter, Frank L. Schmidt, Sangeeta Agrawal, Anthony Blue, Stephanie K. Plowman, Patrick Josh, Jim Asplund. Gallup. 2020.

5. Raport firmy Gartner®, Przekształcanie cyfrowego środowiska pracownika poprzez ewoluujące cyfrowe miejsce pracy. Matt Cain, Lane Severson, Tori Paulman. 14 października 2022 r. GARTNER to zastrzeżony znak towarowy i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i jest tu używany za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

6. Forrester Vision Report, Przyszłość biura. J. P. Gownder, James McQuivey, PhD, Katy Tynan, David Brodeur-Johnson, Andrew Hewitt, Anjali Thomke, Rachel Birrell. 7 września 2022 r.

Obserwuj platformę Microsoft 365