Vision hero

Co to jest platforma środowiska pracownika?

Współczesne środowisko pracy wymaga nowych narzędzi do zapewniania rozwoju organizacji. Platformy środowiska pracownika (EXP), takie jak Microsoft Viva, ułatwiają pracownikom i zespołom realizowanie ich potencjału poprzez komunikację, wiedzę, naukę, zasoby i szczegółowe informacje.

Wprowadzenie do środowisk pracowników

vision empower

Ułatwianie pracownikom osiągania najlepszych rezultatów

94% pracowników zostałoby w firmie dłużej, gdyby obejmowało to inwestycję w ich naukę i rozwój4.

Pracownicy mogą zwiększyć codzienną produktywność o 11–14% dzięki odpowiednio wdrożonemu zestawowi narzędzi do odnajdowania wiedzy5.

Organizacje zatrudniające wysoce zaangażowanych pracowników mają o 23% wyższą rentowność6.

Chcesz rozpocząć korzystanie ze środowiska pracownika?

Microsoft Viva to platforma środowiska pracownika, pomagająca w tworzeniu środowiska stawiającego ludzi na pierwszym miejscu w celu zapewniania lepszych wyników biznesowych.

A person smiling.

1 Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

 
GARTNER to zastrzeżony znak towarowy i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i jest tu używany za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 
2 Dostarczanie środowiska pracownika w nowym miejscu pracy, gdy wymiana technologii do zarządzania kapitałem ludzkimi nie wchodzi w grę, Josh Kostoulas | Ron Hanscome, 19 lutego 2021 r.
 
3 Ulepszanie środowiska pracownika w celu poprawienia wyników biznesowych, David Johnson | Keith Johnston | Katy Tynan | Emily Stutzman | Diane Lynch, 12 marca 2021 r.