A person smiling.

Zasoby Microsoft Viva

Odkryj docelowe środowisko z oznakowaniem firmy, w którym pracownicy mogą przeglądać wiadomości, dołączać do rozmów i komunikować się z innymi osobami w całej organizacji w aplikacjach i na urządzeniach, z których korzystają na co dzień. Rozwiązanie Zasoby Viva jest częścią planów platformy Microsoft 365 zawierających usługę SharePoint Online.

Unowocześnij środowisko pracownika

Zapewnij wszystkim osobom dostęp do bieżących informacji, łączność i możliwość angażowania się, które pozwolą im każdego dnia pracować jak najlepiej — dzięki rozwiązaniu Zasoby Microsoft Viva.

Omówienie
Guided Tour

Strona główna przewodnika

Promuj kulturę integracji

Zachęcaj pracowników do zgłaszania pomysłów i dzielenia się poglądami

Zachęcaj pracowników do zgłaszania pomysłów i dzielenia się poglądami

Stwórz miejsce pracy, w którym liczą się pomysły i poglądy wszystkich, a pracownicy mają elastyczność pozwalającą im angażować się i uczestniczyć z dowolnego miejsca.

Zwiększ możliwości pracowników pierwszej linii

Stwórz odporną i sprawną organizację, korzystając z kompleksowego rozwiązania do komunikacji, które zapewnia pracownikom pierwszej linii zasoby i narzędzia potrzebne do wykonywania ich zadań.

Angażuj pracowników w otwarte konwersacje

Uzyskaj wgląd w to, o czym myśli się w Twojej organizacji. Wspieraj zaufanie i przejrzystość poprzez dialog oraz udostępnianie sondaży i ankiet.

Buduj doskonały i dobrze zintegrowany zespół pracowników

Zwiększ zaangażowanie pracowników dzięki rekomendacjom opartym na danych, aby włączać wnioski z zebranych opinii w codzienne działania.

Zapewnij ludziom łączność, aby wytworzyć integracyjne hybrydowe miejsce pracy

Ułatw budowanie relacji w całej organizacji, aby pielęgnować dynamiczny, zaangażowany zespół pracowników, który wspólnie się rozwija i uczy.

Dostarczaj istotne informacje

Udostępniaj aktualności odpowiednim osobom we właściwym czasie. Kieruj wiadomości i zaangażowanie, ulepszaj kluczowe treści i łatwo zbieraj opinie społeczności.

Wzmacniaj nawiązywanie trwałych kontaktów

Pomóż pracownikom udostępniać treści i komunikować się w sprawie ważnych kwestii i wydarzeń związanych z pracą oraz pozostawać na bieżąco z rozmowami prowadzonymi w ich społecznościach.

Pomagaj pracownikom rozwijać się dzięki mentoringowi

Promuj rozwój pracowników, komunikację i współpracę, aby identyfikować braki w umiejętnościach i reagować na nie oraz budować odporne i elastyczne zespoły.

Motywuj wszystkich za pomocą wspólnej wizji, misji i priorytetów

Wytwórz miejsce pracy mogące ewoluować i rozwijać się dzięki nowoczesnym narzędziom do snucia opowieści z uwzględnieniem wartości i tożsamości firmy.

Eksponuj kulturę

Wzmocnij tożsamość dzięki niestandardowemu znakowaniu marką, twórz wyjątkowe środowiska pracowników i wiadomości dla określonych grup oraz prezentuj programy integracyjne i inne inicjatywy.

Skoncentruj się na tym, co ważne dla pracowników

Zapewniaj pracownikom dostęp do spersonalizowanych zasobów i zadań związanych z konkretnymi rolami oraz promuj kluczowe treści, eksponując je przed właściwymi osobami.

Podejmuj działania, stawiając ludzi na pierwszym miejscu

Zbieraj ciągłe opinie ze wszystkich środowisk pracowników, aby podejmować właściwe działania oraz wpływać na zaangażowanie, produktywność i innowacyjność.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zaangażuj wszystkich.","id":"Engage everyone","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Zaangażuj wszystkich","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Ukqm","content":"<p>Stwórz odporną i sprawną organizację, korzystając z kompleksowego rozwiązania do komunikacji, które zapewnia pracownikom pierwszej linii zasoby i narzędzia potrzebne do wykonywania ich zadań.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zwiększ możliwości pracowników pierwszej linii"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zachęcaj do prowadzenia konstruktywnych rozmów.","id":"Invite meaningful conversations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AK?ver=2109","imageAlt":"A mobile display of a news article and employees giving their thoughts in text chats.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Zachęcaj do prowadzenia konstruktywnych rozmów","videoHref":"","content":"<p>Uzyskaj wgląd w to, o czym myśli się w Twojej organizacji. Wspieraj zaufanie i przejrzystość poprzez dialog oraz udostępnianie sondaży i ankiet.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Angażuj pracowników w otwarte konwersacje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uzyskaj szeroki wgląd.","id":"Gain powerful insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AN?ver=457d","imageAlt":"Mobile displays of a Dashboard, a Hybrid Work Survey and a feedback request in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Uzyskaj szeroki wgląd","videoHref":"","content":"<p>Zwiększ zaangażowanie pracowników dzięki rekomendacjom opartym na danych, aby włączać wnioski z zebranych opinii w codzienne działania.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Buduj doskonały i dobrze zintegrowany zespół pracowników"}],"arialabel":"Promuj kulturę integracji.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9A?ver=dd57","imageAlt":"A person speaking in front of a team in an open office space.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":1,"name":"Promuj kulturę integracji","videoHref":"","content":"<p>Stwórz miejsce pracy, w którym liczą się pomysły i poglądy wszystkich, a pracownicy mają elastyczność pozwalającą im angażować się i uczestniczyć z dowolnego miejsca.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zachęcaj pracowników do zgłaszania pomysłów i dzielenia się poglądami"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kieruj treści, wskazuj priorytety i planuj.","id":"Target, prioritize, and schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Kieruj treści, wskazuj priorytety i planuj","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4UpAV","content":"<p>Udostępniaj aktualności odpowiednim osobom we właściwym czasie. Kieruj wiadomości i zaangażowanie, ulepszaj kluczowe treści i łatwo zbieraj opinie społeczności.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dostarczaj istotne informacje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Dołącz do dyskusji.","id":"Join the discussion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9G?ver=c29f","imageAlt":"A retail operations dashboard in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Dołącz do dyskusji","videoHref":"","content":"<p>Pomóż pracownikom udostępniać treści i komunikować się w sprawie ważnych kwestii i wydarzeń związanych z pracą oraz pozostawać na bieżąco z rozmowami prowadzonymi w ich społecznościach.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Wzmacniaj nawiązywanie trwałych kontaktów"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Wspieraj mentoring między pracownikami.","id":"Support peer-to-peer mentorship","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9J?ver=3dae","imageAlt":"A mentor giving advice over text in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Wspieraj mentoring między pracownikami","videoHref":"","content":"<p>Promuj rozwój pracowników, komunikację i współpracę, aby identyfikować braki w umiejętnościach i reagować na nie oraz budować odporne i elastyczne zespoły.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pomagaj pracownikom rozwijać się dzięki mentoringowi"}],"arialabel":"Wspieraj nawiązywanie wartościowych kontaktów.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wo?ver=b948","imageAlt":"Five team members having a meeting in a conference room.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Wspieraj nawiązywanie wartościowych kontaktów","videoHref":"","content":"<p>Ułatw budowanie relacji w całej organizacji, aby pielęgnować dynamiczny, zaangażowany zespół pracowników, który wspólnie się rozwija i uczy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zapewnij ludziom łączność, aby wytworzyć integracyjne hybrydowe miejsce pracy"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pielęgnuj tożsamość.","id":"Celebrate identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wx?ver=cb1d","imageAlt":"Four mobile phones displaying relevant articles for a Indigienous community in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Pielęgnuj tożsamość","videoHref":"","content":"<p>Wzmocnij tożsamość dzięki niestandardowemu znakowaniu marką, twórz wyjątkowe środowiska pracowników i wiadomości dla określonych grup oraz prezentuj programy integracyjne i inne inicjatywy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Eksponuj kulturę"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Twórz dostosowane środowiska.","id":"Curate customized experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Twórz dostosowane środowiska","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUfa","content":"<p>Zapewniaj pracownikom dostęp do spersonalizowanych zasobów i zadań związanych z konkretnymi rolami oraz promuj kluczowe treści, eksponując je przed właściwymi osobami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Skoncentruj się na tym, co ważne dla pracowników"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zbieraj opinie pracowników.","id":"Collect employee feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wE?ver=b9f8","imageAlt":"A mobile display of the Dashboard in Viva Connections where feedback is being requested.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":12,"name":"Zbieraj opinie pracowników","videoHref":"","content":"<p>Zbieraj ciągłe opinie ze wszystkich środowisk pracowników, aby podejmować właściwe działania oraz wpływać na zaangażowanie, produktywność i innowacyjność.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podejmuj działania, stawiając ludzi na pierwszym miejscu"}],"arialabel":"Zarządzaj zmianami w przejrzysty sposób.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wu?ver=15b5","imageAlt":"Two people having a conversation at a desk in the office.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":9,"name":"Zarządzaj zmianami w przejrzysty sposób","videoHref":"","content":"<p>Wytwórz miejsce pracy mogące ewoluować i rozwijać się dzięki nowoczesnym narzędziom do snucia opowieści z uwzględnieniem wartości i tożsamości firmy.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Motywuj wszystkich za pomocą wspólnej wizji, misji i priorytetów"}],"itemsCount":12}

Zobacz, jak działa rozwiązanie Zasoby Viva

Obejrzyj pokazy produktu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób rozwiązanie Zasoby Viva stanowi bramę do środowiska pracownika w Twojej firmie.

Wysoce zaangażowani pracownicy 12 razy rzadziej opuszczają firmę niż osoby o niskim zaangażowaniu. (Glint)1

Organizacje zatrudniające wysoce zaangażowanych pracowników mają o 21% wyższą rentowność. (Gallup)2

W najbardziej innowacyjnych firmach 70% pracowników twierdzi, że ma silne poczucie przynależności. (Microsoft)3

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Pomóż osobom i zespołom działać na najwyższym poziomie

Rozwiązanie Zasoby Viva to część rozwiązania Microsoft Viva — platformy dla pracowników zaprojektowanej po to, aby ułatwić pracownikom komunikację, koncentrację, naukę i rozwój w pracy.

1. Jaka jest prosta definicja zaangażowania pracowników? (glint.com)
2. Odpowiednia kultura: nie tylko zadowolenie pracowników (gallup.com)
3. Zwiększanie odporności na problemy i utrzymywanie innowacyjności w świecie hybrydowym (Microsoft)