Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Viva

Zwiększ zaangażowanie i produktywność pracowników dzięki funkcji Copilot na platformie Microsoft Viva — wkrótce dostępnej w pakiecie Viva bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Przeczytaj wpis na blogu

Plany i ceny platformy Microsoft Viva

Połącz wiedzę, naukę i szczegółowe informacje dzięki pełnemu pakietowi środowiska pracownika. Dowiedz się więcej o cenach środowiska pracownika na platformie Viva.
 

Microsoft Viva na platformie Microsoft 365

 • Funkcje środowiska pracownika uwzględnione w planach rozwiązania Microsoft 365 Enterprise:

 • Oznaczone marką firmy miejsce docelowe dla pracowników na potrzeby wiadomości i ogłoszeń1

 • Dostęp do zasobów szkoleniowych w usłudze Microsoft Teams1

 • Informacje osobiste dla pracowników2

 • Społeczność i konwersacje w rozwiązaniu Viva Engage

Microsoft Viva Employee Communications and Communities

Originally starting from €1.87 now starting from €1.87

€1.87 €1.87

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 • Wszystkie funkcje środowiska pracownika uwzględnione na platformie Microsoft 365, a do tego:

 • Środowiska społeczności Premium

 • Wiedza uzyskana od społeczności za pomocą pytań i odpowiedzi

 • Obsługa wielu oznaczonych marką firmy miejsc docelowych dla pracowników z wiadomościami i ogłoszeniami1

 • Scentralizowane zarządzanie kampaniami na potrzeby publikowania w wielu kanałach2

Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback

Originally starting from €5.60 now starting from €5.60

€5.60 €5.60

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 • Wszystkie funkcje środowiska pracownika uwzględnione na platformie Microsoft 365, a do tego:

 • Szczegółowe informacje o organizacji dla kierowników i liderów 

 • Niestandardowe narzędzia analizy i akceleratory

 • Ankiety typu "głos pracowników" obejmujące całą organizację 

 • Szybkie ankiety pomagające menedżerom zbierać opinie i podejmować odpowiednie działania2

Pakiet Microsoft Viva

Originally starting from €11.20 now starting from €11.20

€11.20 €11.20

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 

 • Wszystko, co zawiera rozwiązanie Microsoft Viva Employee Communications and Communities i usługa Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback, a dodatkowo:

 • Narzędzia do określania celów i zarządzania

 • Rekomendacje treści edukacyjnych, monitorowanie i integracja z rozwiązaniami partnerów2

 • Szczegółowe informacje i monity generowane przez sztuczną inteligencję za pomocą funkcji Copilot na platformie Viva (wkrótce)

 • Ikony znaczników wyboru częściowego wskazują, że funkcja jest częściowo uwzględniona Częściowo uwzględnione
 • Ikony znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest uwzględniona Dostępne
 

Rozwiązania Microsoft Viva na platformie Microsoft 365

Funkcje oznaczone znacznikami wyboru w tej kolumnie są uwzględnione w planach platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

 

Funkcje oznaczone znacznikami wyboru w tej kolumnie są uwzględnione w planach platformy Microsoft 365 i usługi Office 365 dla przedsiębiorstw.

Microsoft Viva Employee Communications and Communities

Dodawaj energii swojemu zespołowi przez tworzenie przestrzeni na rozmowy, wiadomości firmowe i wspólne zainteresowania.

Originally starting from €1.87 now starting from €1.87

€1.87 €1.87

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback

Analizuj sposób realizowania zadań i identyfikuj czynniki zwiększające zaangażowanie oraz dające lepsze wyniki biznesowe.

Originally starting from €5.60 now starting from €5.60

€5.60 €5.60

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

Pakiet Microsoft Viva

Umożliwiaj osobom i zespołom działanie na najwyższym poziomie z dowolnego miejsca dzięki pełnemu pakietowi środowiska pracowników.

Originally starting from €11.20 now starting from €11.20

€11.20 €11.20

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 

 • Ikony znaczników wyboru częściowego wskazują, że funkcja jest częściowo uwzględniona Częściowo uwzględnione
 • Ikony znaczników wyboru wskazują, że funkcja jest uwzględniona Dostępne
Microsoft Viva Connections
Partially included
This feature is included
Partially included
This feature is included
Dostosowywanie przy użyciu oznakowań firmowych1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tworzenie scentralizowanego miejsca docelowego spersonalizowanego pod kątem pracowników1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Zapewnianie kanału ujednoliconej komunikacji w celu agregowania i udostępniania istotnych informacji1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Kierowanie komunikacji i elementów pulpitów nawigacyjnych do poszczególnych osób lub grup1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Wyróżnianie elementów o znaczeniu krytycznym w celu zmaksymalizowania ich widoczności1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tworzenie nowoczesnego środowiska pracownika w ramach istniejącej infrastruktury1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Integracja z dostawcami partnerskimi i systemami zarządzania kadrami1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tworzenie niestandardowych kart adaptacyjnych na potrzeby połączenia z istniejącymi aplikacjami1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Dostęp do wszystkich aplikacji Viva, spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego, kanałów aktualności i zasobów w jednym miejscu za pomocą środowiska strony głównej rozwiązania Viva Connections na komputer1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tworzenie wielu wystąpień rozwiązania Viva Connections w ramach jednej subskrypcji1
This feature is included
This feature is included
Microsoft Viva Engage
Partially included
Partially included
Partially included
This feature is included
Tworzenie społeczności pracowników i dołączanie do nich
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Publikowanie i przypinanie ogłoszeń
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Rozpoczynanie różnych typów konwersacji
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Znajdowanie szczegółowych informacji dotyczących uczestnictwa w społeczności lub konwersacji
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Publikowanie pytań, pozyskiwanie rozwiązań oraz oznaczanie najlepszych odpowiedzi
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tworzenie, znajdowanie i obserwowanie wpisów z opowieściami i spostrzeżeniami2
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Zadawanie pytań, odnajdowanie istniejących odpowiedzi lub kierowanie pytań do osób, które mogą podać odpowiedź
This feature is included
This feature is included
Korzystaj bezpośrednio z treści od liderów, obejmujących dyskusje, wydarzenia, kampanie i ostatnie działania
This feature is included
This feature is included
Wspieraj zaangażowanie przez otwarte konwersacje, korzystając z wydarzeń typu pytania i odpowiedzi (Q&A) „Zapytaj o cokolwiek”2
This feature is included
This feature is included
Publikowanie wpisów ze spostrzeżeniami i historii w imieniu innego użytkownika2
This feature is included
This feature is included
Tworzenie kampanii obejmujących całą organizację i zarządzanie nimi
This feature is included
This feature is included
Używanie monitów konwersacyjnych do generowania i uściślania wpisu, dodawanie szczegółów i wybieranie tonacji za pomocą funkcji Copilot w rozwiązaniu Viva Engage (wersja zapoznawcza)
This feature is included
Microsoft Viva Amplify 
This feature is included
This feature is included
Dodawanie współpracowników i przypisywanie ról, takich jak właściciel, osoba z uprawnieniami do edytowania i osoba zatwierdzająca oraz czatowanie ze współpracownikami w usłudze Teams2
This feature is included
This feature is included
Planowanie celów kampanii i najważniejszych komunikatów oraz ustawianie wrażliwości kampanii2
This feature is included
This feature is included
Dostosowywanie nazwy, opisu i logo kampanii2
This feature is included
This feature is included
Używanie szablonów kampanii z niestandardowym znakowaniem2
This feature is included
This feature is included
Informowanie na bieżąco współpracowników w ramach kampanii za pomocą powiadomień programu Outlook2
This feature is included
This feature is included
Korzystanie z przepływów pracy kampanii w celu zatwierdzania, sprawdzania stanów opublikowania oraz odbierania powiadomień dotyczących kampanii w aplikacji2
This feature is included
This feature is included
Monitorowanie kampanii — wyświetlanie stanu publikacji, sortowanie, filtrowanie, usuwanie stron i sprawdzanie błędów2
This feature is included
This feature is included
Łatwe instalowanie i konfigurowanie rozwiązania Viva Amplify za pomocą środowiska administratora modułu Viva Amplify2
This feature is included
This feature is included
Automatyczne zmienianie formatu kanału2
This feature is included
This feature is included
Planowanie wpisów i publikowanie w różnych miejscach przy użyciu publikowania wielokanałowego2
This feature is included
This feature is included
Wyświetlanie analiz z podziałem na odbiorców i kanały oraz uzyskiwanie analiz opinii i raportów dotyczących kampanii2
This feature is included
This feature is included
Microsoft Viva Insights
Partially included
Partially included
This feature is included
This feature is included
Uzyskiwanie informacji osobistych za pomocą rozwiązania Viva Insights w usłudze Teams i aplikacjach internetowych2
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Uzyskiwanie informacji osobistych w podsumowujących wiadomościach e-mail z platformy Microsoft Viva
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Uzyskiwanie informacji osobistych w dodatku rozwiązania Viva Insights w programie Outlook
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Uzyskiwanie dostępu do osobistych środowisk premium, w tym ankiet dotyczących efektywności spotkań, wymiany pochwał i ich trendów oraz trybu koncentracji uwagi w usłudze Teams1

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Wspieranie zdrowej współpracy przy użyciu pomocą planów dla planowanych wiadomości e-mail, efektywnych spotkań1, cyklicznej rezerwacji czasu, wspólnego czasu skupienia i dni bez spotkań

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Kierowanie silnymi zespołami dzięki szczegółowym informacjom dla menedżerów

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Identyfikowanie trendów w całym przedsiębiorstwie dzięki informacjom dla liderów

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Korzystanie z biblioteki gotowych raportów, niestandardowych narzędzi analitycznych i akceleratorów do generowania szczegółowych informacji na temat organizacji

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Microsoft Viva Glint

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Uzyskiwanie dostępu do ankiet dla pracowników w Internecie i na urządzeniach przenośnych

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Oszczędzanie czasu za pomocą wstępnie wbudowanych, opartych na naukowych podstawach ankiet dotyczących całego cyklu zatrudnienia pracowników

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Zwiększanie zaangażowania dzięki rekomendowanym działaniom

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Analizowanie danych zaangażowania za pomocą interaktywnych pulpitów nawigacyjnych

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Porównywanie wyników ankiet firmowych z wzorcami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Wybieranie obszarów zainteresowania dla zespołu za pomocą konwersacji zespołowych z przewodnikiem dla menedżerów

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Uzyskiwanie dostępu do zintegrowanej zawartości usługi LinkedIn Learning

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Eksportowanie i udostępnianie wyników ankiet z aplikacji Viva Glint

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
This feature is included
Microsoft Viva Pulse
This feature is included
This feature is included
Tworzenie konfigurowalnych krótkich ankiet pozwalających na szybkie zebranie opinii zespołu2
This feature is included
This feature is included
Pisanie pytań lub wybieranie z biblioteki wyselekcjonowanych pytań na podstawie naukowego podejścia do ludzi backed by people science2
This feature is included
This feature is included
Wysyłanie krótkich ankiet na podstawie zautomatyzowanego harmonogramu2
This feature is included
This feature is included
Otrzymywanie sugerowanych akcji na podstawie wyników2
This feature is included
This feature is included
Wyświetlanie w tekście odpowiedzi na ankiety w usłudze Teams i w poczcie e-mail2
This feature is included
This feature is included
Microsoft Viva Goals
This feature is included
Tworzenie, uzgadnianie i dostosowywanie przepływów pracy dotyczących celów i głównych wyników (OKR), zarządzanie nimi za pomocą szablonów OKR i automatycznych kontroli

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Popraw rytm działalności biznesowej za pomocą metodologii OKR, korzystając ze wspólnego pulpitu nawigacyjnego i zaawansowanych szczegółowych informacji 

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Przenoszenie celów do przepływu codziennej pracy za pomocą aplikacji Viva Goals w usłudze Teams1 i Azure DevOps oraz rozszerzenia pola redagowania w czacie usługi Teams1

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Sprawdzanie i automatyczna aktualizacja celów i głównych wyników oraz projektów w ramach już używanych narzędzi zarządzania danymi i projektami

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Rozwiązania i zabezpieczenia w skali przedsiębiorstwa dzięki funkcjom logowania jednokrotnego, szyfrowania danych, ochronie prywatności klasy korporacyjnej i zaawansowanej obsłudze uprawnień

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Zaawansowane konfiguracje celów i głównych wyników z możliwością dostosowania wag oraz wskazówkami dotyczącymi oceniania

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Łatwe generowanie celów zespołu i śledzenie postępu na podstawie danych kontekstowych przy użyciu funkcji Copilot w rozwiązaniu Viva Goals
This feature is included
Microsoft Viva Learning
This feature is partially included
This feature is partially included
This feature is partially included
This feature is included
Dostęp do rozwiązania Viva Learning w usłudze Microsoft Teams1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Pełny dostęp do bibliotek w witrynach Microsoft Learn i Szkolenia z Microsoft 365 oraz ponad 300 kursów na platformie LinkedIn Learning3
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Wyszukiwanie i udostępnianie zawartości edukacyjnej oraz dyskutowanie o niej na czacie
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Tworzenie kart rozwiązania Viva Learning w kanałach usługi Teams w aplikacji klasycznej Teams1
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Przenoszenie treści edukacyjnych generowanych przez organizację i przechowywanych w programie SharePoint do rozwiązania Viva Learning przy użyciu integracji z usługą SharePoint
This feature is included
This feature is included
This feature is included
This feature is included
Konfigurowanie akademii edukacyjnych, ścieżek szkoleniowych i kolekcji szkoleniowych oraz uzyskiwanie dostępu do nich4

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Integrowanie z partnerskimi dostawcami zawartości i systemami zarzadzania nauką

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Używanie funkcji administracyjnych: raportowania, uprawnień, proponowanych zestawów oraz preferencji dotyczących języka i wyszukiwania

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Dodawanie zawartości edukacyjnej do kalendarza z sugerowanymi przedziałami czasu4

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Udostępnianie zawartości edukacyjnej w wynikach wyszukiwania funkcji Microsoft Search w witrynach Bing.com, Microsoft365.com i SharePoint.com5

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Uzyskiwanie obsługi integracji z usługą SharePoint dla zewnętrznych obiektów połączonych

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Udostępnianie zawartości edukacyjnej w rozwiązaniu Viva Connections1

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

Dostępne jako dodatek

This feature is included
Usługi dotyczące wielu aplikacji
This feature is included
Pomóż użytkownikom odnajdywać połączenia i ekspertów w całej organizacji dzięki funkcji Osoby w Viva
This feature is included
Zadawaj pytania, znajduj odpowiedzi lub kieruj pytania do osób, które mogą udzielić pomocy, dzięki funkcji Odpowiedzi na platformie Viva
This feature is included
Wprowadź umiejętności obsługiwane przez sztuczną inteligencję do przepływu pracy na platformach Microsoft 365 i Viva dzięki funkcji Umiejętności na platformie Viva (wersja zapoznawcza)
This feature is included
 

Rozwiązania Microsoft Viva na platformie Microsoft 365

Funkcje oznaczone znacznikami wyboru w tej kolumnie są uwzględnione w planach platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

 

Funkcje oznaczone znacznikami wyboru w tej kolumnie są uwzględnione w planach platformy Microsoft 365 i usługi Office 365 dla przedsiębiorstw.

Microsoft Viva Employee Communications and Communities

Dodawaj energii swojemu zespołowi przez tworzenie przestrzeni na rozmowy, wiadomości firmowe i wspólne zainteresowania.

Originally starting from €1.87 now starting from €1.87

€1.87 €1.87

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

Microsoft Viva Workplace Analytics and Employee Feedback

Analizuj sposób realizowania zadań i identyfikuj czynniki zwiększające zaangażowanie oraz dające lepsze wyniki biznesowe.

Originally starting from €5.60 now starting from €5.60

€5.60 €5.60

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

Pakiet Microsoft Viva

Umożliwiaj osobom i zespołom działanie na najwyższym poziomie z dowolnego miejsca dzięki pełnemu pakietowi środowiska pracowników.

Originally starting from €11.20 now starting from €11.20

€11.20 €11.20

za użytkownika/miesiąc

(Zobowiązanie roczne)

 

Wkrótce na platformie Microsoft Viva

Funkcja Copilot w rozwiązaniu Viva Glint

Ułatw liderom szybkie rozumienie i odkrywanie komentarzy pracowników. Funkcja Copilot w rozwiązaniu Viva Glint streszcza opinie w języku naturalnym.

Funkcja Copilot w rozwiązaniu Viva Insights

Zapewnij liderom możliwość generowania niestandardowych raportów i uprość proces tworzenia zapytań dla analityków dzięki funkcji Copilot w rozwiązaniu Viva Insights.

Funkcja Copilot w rozwiązaniu Viva Learning

Uzyskaj spersonalizowane wskazówki oraz nadzorowanie zawartości w celu ciągłego rozwijania umiejętności dzięki funkcji Copilot w rozwiązaniu Viva Learning.

Pojedyncze aplikacje platformy Viva

Viva Learning

Płynnie integruj dostęp do treści edukacyjnych z miejscami, w których pracownicy spędzają już czas.   

€3.70 za użytkownika/miesiąc

Viva Insights

Popraw organizację zadań i samopoczucie pracowników za pomocą opartych na danych szczegółowych informacji i rekomendacji z zapewnioną ochroną prywatności.

€3.70 za użytkownika/miesiąc

Viva Goals

Realizuj te same cele na dużą skalę, spraw, aby zespoły skupiały się na wpływie, i wprowadź cele w przepływ codziennej pracy.

€5.60 za użytkownika/miesiąc

Viva Glint

Słuchaj, co pracownicy mają do powiedzenia, i w ten sposób zwiększaj zaangażowanie oraz wydajność w całej organizacji.

€1.87 za użytkownika/miesiąc

Często zadawane pytania

 • Platforma Viva wymaga licencji:

  • Microsoft 365 F1, F3, E3, A3, E5 lub A5
  • Office 365 F3, E1, A1, E3, A3, E5 lub A5
  • Microsoft 365 Business Basic, Business Standard lub Business Premium
  • SharePoint K, Plan 1 lub Plan 2

  Niektóre funkcje pakietu Viva wymagają również licencji na usługę Microsoft Teams. Szczegóły podano w tabeli porównawczej powyżej.

 • Viva Connections

  Rozwiązanie Viva Connections jest obecnie dostępne dla wszystkich użytkowników planów platformy Microsoft 365 i usługi Office 365 dla przedsiębiorstw z licencją usługi Microsoft Teams.

  Viva Engage

  Funkcje Premium rozwiązania Viva Engage wymagają licencji pakietu Microsoft Viva. Funkcje społeczności i konwersacji rozwiązania Viva Engage są obecnie dostępne dla wszystkich użytkowników planów platformy Microsoft 365 i usługi Office 365 dla przedsiębiorstw i pracowników pierwszego kontaktu bez konieczności posiadania oddzielnej licencji.

  Viva Amplify

  Licencja jest wymagana dla wszystkich osób, które tworzą kampanie lub odbierają komunikację. Metryki zaangażowania dotyczące osób odbierających komunikację będą uwzględniane w analizach.

  Viva Learning

  Każdy, kto chce uzyskiwać dostęp do zawartości partnerów i systemów zarządzania nauką lub polecać zawartość i śledzić postępy w ukończeniu, musi mieć licencję.

  Viva Insights

  Użytkownicy platformy Microsoft 365 mają dostęp do osobistych szczegółowych informacji bez konieczności posiadania oddzielnej licencji rozwiązania Viva Insights. Informacje osobiste premium, informacje dla menedżerów i informacje dla liderów, a także zaawansowane szczegółowe informacje są dostępne dla użytkowników z licencją rozwiązania Viva Insights.

  Viva Goals

  Aplikacja internetowa Viva Goals nie ma żadnych wymagań wstępnych dotyczących licencji. Klienci mogą kupić licencję Viva Goals z aplikacją internetową i używać jej bez żadnego innego produktu czy subskrypcji firmy Microsoft. Do używania aplikacji Viva Goals w usłudze Teams wymagana jest licencja produktu Microsoft Teams.

  Viva Glint

  Do tworzenia ankiet rozwiązania Glint, ich edytowania i odpowiadania na nie wymagana jest licencja rozwiązania Viva Glint lub pakietu Viva.

  Viva Pulse

  Do tworzenia lub edytowania ankiet rozwiązania Viva Pulse wymagana jest licencja pakietu Viva. Do odpowiadania na ankiety rozwiązania Viva Pulse nie jest wymagana żadna licencja.

   

 • [1] Wymagana jest licencja usługi Microsoft Teams
 • [2] Do włączenia funkcji zintegrowanych z usługą Microsoft Teams jest wymagana licencja usługi Teams. Można ich jednak używać bez usługi Teams za pośrednictwem sieci Web lub innych środowisk w aplikacji.
 • [3] Klienci mający subskrypcję LinkedIn Enterprise mogą uzyskać dostęp do całej biblioteki platformy LinkedIn Learning.
 • [4] Dostępne w aplikacji klasycznej Viva Learning.
 • [5] Wymaga zakupu przynajmniej jednej licencji dla administratorów, aby włączyć zawartość rozwiązania Viva Learning w usłudze Microsoft Search dla całej dzierżawy.

Obserwuj platformę Microsoft 365