Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Microsoft Viva

Zacznij korzystać z platformy Microsoft Viva w wersji próbnej

Wypróbuj platformę Microsoft Viva bez żadnych dodatkowych kosztów i dowiedz się, jak sprawić, aby osoby i zespoły prezentowały najwyższą formę, pracując z dowolnego miejsca.

Viva Connections

Udostępnij miejsce oznaczone marką firmy, w którym pracownicy mogą przeglądać wiadomości, dołączać do konwersacji i komunikować się z innymi osobami w aplikacjach i na urządzeniach, z których korzystają na co dzień.

 • Tworzenie scentralizowanego, spersonalizowanego miejsca docelowego dla pracowników1

 • Agregowanie niezbędnych informacji i udostępnianie ich1

 • Wyróżnianie krytycznych elementów w celu maksymalizacji dostępności1

 • Rozwiązanie Viva Connections jest zawarte w planach platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

Viva Engage

Nawiązuj kontakt z każdą osobą w organizacji za pośrednictwem społeczności pracowników i konwersacji.

 • Tworzenie społeczności pracowników i dołączanie do nich

 • Dzielenie się wiedzą i zdobywanie nowej

 • Wnoszenie własnego unikatowego wkładu

 • Funkcje społeczności i rozmów rozwiązania Viva Engage są zawarte w planach platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

Viva Amplify

Zarządzaj kampaniami skierowanymi do pracowników z jednej wygodnej lokalizacji dzięki wielokanałowemu publikowaniu i analizom.

 • Korzystaj ze scentralizowanego zarządzania kampaniami na potrzeby publikowania w wielu kanałach2

 • Korzystaj z funkcji raportowania i analizy kampanii2

 • Zarządzaj cyklem życia różnych kampanii w jednym widoku2

 • Przeglądaj kampanie i zarządzaj zatwierdzeniami i komentarzami2

Viva Insights

Zwiększ produktywność za pomocą opartych na danych szczegółowych informacji oraz rekomendacji umożliwiających podejmowanie właściwych działań z zapewnioną ochroną prywatności.

 • Uzyskiwanie informacji osobistych dzięki aplikacji Viva Insights w usłudze Microsoft Teams1 i aplikacjach internetowych

 • Uzyskaj osobiste szczegółowe informacje w podsumowujących wiadomościach e-mail z rozwiązania Viva

 • Uzyskiwanie informacji osobistych w dodatku rozwiązania Szczegółowe informacje Viva w programie Outlook

 • Osobiste szczegółowe informacje w rozwiązaniu Viva Insights są zawarte w planach platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

Viva Glint

Zrozum głos pracowników i zwiększ ich zaangażowanie.

 • Uzyskiwanie dostępu do ankiet dla pracowników w Internecie i na urządzeniach przenośnych

 • Oszczędzanie czasu za pomocą wstępnie utworzonych, opartych na naukowych podstawach szablonach ankiet

 • Analizowanie danych zaangażowania za pomocą interaktywnych pulpitów nawigacyjnych

 • Porównywanie wyników z wzorcami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Viva Pulse

Uzyskuj szybkie, praktyczne opinie od zespołu dzięki ankietom pulsowym dla menedżerów i liderów

 • Szybkie zbieranie opinii zespołu za pomocą konfigurowalnych ankiet2

 • Pisanie pytań lub wybieranie z biblioteki pytań na podstawie naukowego podejścia do ludzi2

 • Wysyłanie krótkich ankiet zgodnie ze zautomatyzowanym harmonogramem2

 • Otrzymywanie sugerowanych akcji na podstawie wyników2

Viva Goals

Ukierunkuj zespoły na realizację strategicznych priorytetów Twojej organizacji, korzystając z rozwiązania do wyznaczania celów i zarządzania, które ułatwia osiąganie dobrych wyników i rozwój firmy.

 • Zapewniaj przejrzystość i utrzymuj spójność na dużą skalę

 • Zespoły mają skupiać się na wpływie, a nie na wynikach

 • Eksponowanie celów

 • Dla administratorów kont Microsoft dostępna jest 60-dniowa wersja próbna rozwiązania Viva Goals.

Viva Learning

Daj pracownikom narzędzia pozwalające na ustalanie priorytetów w zakresie własnego rozwoju poprzez włączenie nauki w miejscach, w których już spędzają czas.

 • Dostęp do pełnych bibliotek szkoleniowych na platformach Microsoft Learn i Microsoft 365

 • Dostęp do najlepszych 125 kursów w serwisie LinkedIn Learning

 • Wyszukiwanie i udostępnianie zawartości edukacyjnej oraz dyskutowanie o niej na czacie

 • Tworzenie kart szkoleń w kanałach usługi Teams1

 • Rozwiązanie Viva Learning w usłudze Teams jest zawarte w planach platformy Microsoft 365 dla przedsiębiorstw.

Dodaj platformę Microsoft Viva do swojego planu platformy Microsoft 365

 • [1] Wymagana jest licencja na usługę Microsoft Teams.
 • [2] Do włączenia funkcji zintegrowanych z usługą Teams jest wymagana licencja usługi Microsoft Teams. Można ich jednak używać bez usługi Microsoft Teams za pośrednictwem Internetu lub innych środowisk w aplikacji.

Obserwuj platformę Microsoft 365