Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Dynamics 365

Rozwijaj się dzięki nowoczesnemu, elastycznemu łańcuchowi dostaw

Zyskaj elastyczność i odporność dzięki cyfrowym rozwiązaniom łańcucha dostaw opartym na sztucznej inteligencji.
Omówienie rozwiązania

Optymalizowanie operacji za pomocą usługi Dynamics 365

Zwiększ wydajność operacyjną, maksymalizując wydajność zasobów, przekształcając operacje produkcyjne, spełniając potrzeby handlu cyfrowego i zmniejszając ryzyko w łańcuchu dostaw.
Magazyn wypełniony pudłami i robot.

Dlaczego warto zmodernizować łańcuch dostaw?

  • Wykorzystaj sztuczną inteligencję do precyzyjnego prognozowania popytu, świadomego planowania popytu i dynamicznych symulacji scenariuszy.
    Zrzut ekranu biznesowego pulpitu nawigacyjnego w aplikacji Microsoft Power Bi z wykorzystaniem różnych wykresów i statystyk.
  • Zwiększ odporność dzięki zasadom dotyczącym wielu źródeł zaopatrzenia, ocenom ryzyka i płynnemu wdrażaniu dostawców.
    Pulpit nawigacyjny pokazujący mapę świata i inne statystyki do oceny ryzyka w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
  • Ujednolicenie danych w różnych systemach w celu wyświetlania zapasów w czasie rzeczywistym i integracja z czujnikami IoT na potrzeby informacji o zasobach i produkcji.
    Pulpit nawigacyjny dla aktywnej maszyny pakującej.
Powrót do sekcji Dlaczego warto zmodernizować łańcuch dostaw
Produkty

Tworzenie złożonego łańcucha dostaw przy użyciu produktów firmy Microsoft

Dynamics 365 Supply Chain Management

Zarządzaj zakłóceniami dzięki elastycznemu, opartemu na współpracy rozwiązaniu opartemu na sztucznej inteligencji.

Dynamics 365 Intelligent Order Management

Sprostaj wymaganiom handlu cyfrowego dzięki usprawnionemu zarządzaniu zamówieniami z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Dynamics 365 Guides

Ułatw pracownikom naukę dzięki holograficznym instrukcjom krok po kroku, jak używać narzędzi i części.
Powrót do sekcji produktów
 Centrum szkoleniowe

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach cyfrowego łańcucha dostaw

Trzy osoby w kaskach patrzące na tablet.
Streszczenie

Redukuj ryzyko i rozszerzaj współpracę dzięki technologii AI

Poznaj korzyści płynące z modernizacji infrastruktury łańcucha dostaw.
Osoba trzymająca tablet i patrząca na pudełka
Oficjalny dokument

Ulepsz planowanie zapotrzebowania

Dowiedz się, jak uzyskać lepszy wgląd i współpracę w całym łańcuchu dostaw dzięki najnowszym możliwościom funkcji Microsoft Copilot.
Dwie osoby klęczące w magazynie i patrzące na tablet.
Dokument badawczy

Zbuduj bardziej odporną przyszłość dla producentów

W tym zleconym przez firmę Forrester Consulting dokumencie poświęconym przywództwu, zbadano cele liderów branży produkcyjnej w zakresie cyfrowego łańcucha dostaw do 2022 roku.
Historie sukcesu

Osiągnięcie modernizacji łańcucha dostaw

Kobieta w okularach patrzy w górę na tablet.
Następne kroki

Uzyskaj odpowiedzi

Poproś o dodatkową pomoc eksperta z zakresu rozwiązania Dynamics 365

Obserwuj usługę Dynamics 365