Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Dynamics 365

Zwiększ przychody dzięki sztucznej inteligencji nowej generacji

Pogłębiaj relacje z klientami i zamknij więcej transakcji za pomocą sztucznej inteligencji nowej generacji i szczegółowym informacjom.
Omówienie rozwiązania

Twórz połączone środowiska obsługiwane przez sztuczną inteligencję

Zwiększ możliwości swoich zespołów ds. sprzedaży i marketingu, aby pomyślnie finalizować więcej transakcji i dostarczać bardziej spersonalizowane pozyskiwanie klientów, korzystając ze wskazówek wspomaganych sztuczną inteligencją i analiz predykcyjnych.

Generuj większy przychód w krótszym czasie

  • Zwiększ sprzedaż, zapewniając sprzedawcom większe możliwości dzięki szczegółowym informacjom do zastosowania w praktyce dostarczanym w czasie rzeczywistym oraz wydajnym narzędziom zwiększającym produktywność.
  • Zwiększ produktywność sprzedawców dzięki możliwościom oceniania obsługiwanym przez sztuczną inteligencję oraz zautomatyzowanemu przechwytywaniu danych i pomocy w zadaniach w przepływie pracy.
    Zrzut ekranu przedstawiający aplikację poczty e-mail programu Microsoft Outlook.
  • Nawiązuj relacje z klientami we właściwy sposób, we właściwym czasie dzięki wskazówkom i szczegółowym informacjom dotyczącym relacji obsługiwanym przez sztuczną inteligencję.
    Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny centrum sprzedaży usługi Dynamics 365.
  • Skaluj najlepsze rozwiązania i zwiększaj wydajność sprzedawców dzięki zautomatyzowanym sekwencjom, szczegółowym informacjom i wizualizacjom danych.
    Zrzut ekranu przedstawiający historię siatki prognozy aplikacji Dynamics 365 Sales Hub
Powrót do kart
Produkty

Poznaj produkty z obszaru sprzedaży cyfrowej i marketingu

Dynamics 365 Sales

Pomyślnie finalizuj więcej transakcji i zwiększ wydajność, korzystając z rozwiązania sprzedażowego obsługiwanego przez sztuczną inteligencję.

Dynamics 365 Customer Insights

Połącz dane i dostarczaj spersonalizowane, połączone pozyskiwanie klientów dzięki nowej generacji sztucznej inteligencji.
Powrót do kart
Wnioski z badań

Uznane przez najlepszych analityków branżowych

Dowiedz się, dlaczego firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ z 2023 roku dotyczącym platform automatyzacji sprzedaży.1
Powrót do kart
Przykłady sukcesów

Prawdziwi klienci, rzeczywiste wyniki

Kobieta w zestawie słuchawkowym pracująca przy biurku.
Następne kroki

Uzyskaj odpowiedzi

Poproś eksperta ds. usługi Dynamics 365 o dodatkową pomoc.
Skorzystaj z przewodnika
Przyjrzyj się bliżej usłudze Dynamics 365 i zobacz, jak zwiększyć możliwości sprzedawców i marketerów.
Wypróbuj bezpłatnie
Zdobądź praktyczne doświadczenie z aplikacjami biznesowymi usługi Dynamics 365 przez 30 dni.

[1] Gartner to zastrzeżony znak towarowy i usługowy, a Magic Quadrant to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner Inc. i jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, które zostały użyte w niniejszym dokumencie po uzyskaniu zgody. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Firma Gartner nie promuje żadnego dostawcy, produktu czy usługi opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii, aby wybierali tylko tych dostawców, którzy uzyskali najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.

Obserwuj usługę Dynamics 365