Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Dynamics 365

Dynamics 365 Sales

Zwiększ możliwości zespołów sprzedaży dzięki automatyzacji, kontekstowym szczegółowym informacjom i nowej generacji sztucznej inteligencji.
Omówienie

Zwiększ możliwości sprzedawców i przyspiesz przychody

Ułatw sobie sprzedaż dzięki technologii AI, automatyzacji i szczegółowym danym w czasie rzeczywistym wbudowanym w przepływ pracy sprzedawcy.
  • Funkcja Copilot umożliwia podsumowywanie wiadomości e-mail i spotkań oraz generowanie wiadomości e-mail specyficznych dla klienta przy użyciu danych usługi Dynamics 365.
    Zrzut ekranu przedstawiający aplikację poczty e-mail pakietu Microsoft Office.
  • Skoncentruj się na odpowiednich klientach, korzystając z modeli oceniania opartych na sztucznej inteligencji, podsumowań szans sprzedaży i wizualizacji danych.
    Zrzut ekranu przedstawiający pulpit nawigacyjny usługi Adobe Analytics.
  • Zminimalizuj przełączanie aplikacji dzięki automatycznym aktualizacjom w aplikacjach platformy Microsoft 365.
    Zrzut ekranu przedstawiający aplikację pakietu Microsoft Office.
Powrót do kart

Lider w automatyzacji działu sprzedaży

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ dotyczącym platform automatyzacji działu sprzedaży z września 2023 r.1
Ceny

Cennik usługi Dynamics 365 Sales

Zaoszczędź do 55% w porównaniu z podobnymi rozwiązaniami dla sprzedawców oferowanymi przez głównych konkurentów.2
Partnerzy

Znajdowanie pomocy i aplikacji od partnerów firmy Microsoft

Grupa osób siedzących w sali konferencyjnej.

Usługi doradcze

Uzyskaj dostęp do szerokiego zakresu usług planowania, wdrażania i obsługi technicznej.
Mężczyzna i kobieta siedzący przy stole patrzący na laptopa.

Aplikacje partnerów

Rozszerzaj i ulepszaj swoje rozwiązanie Dynamics 365 za pomocą setek wstępnie utworzonych aplikacji.
Grupa osób siedzących przy stole na spotkaniu.

Program FastTrack dla usługi Dynamics 365

Pewnie rozpoczynaj na żywo dzięki programom dołączania i szkoleń prowadzonym przez ekspertów i partnerów firmy Microsoft.
Historie klientów

Prawdziwi klienci, rzeczywiste wyniki

Zasoby

Co nowego

Logo firmy Gartner na białym tle.
Raport

Uznany lider

Firma Microsoft została uznana za lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ dotyczącym platform automatyzacji działu sprzedaży z września 2023 r.1
Logo firmy Forester na białym tle.
Raport

Uznanie analityków

Firma Microsoft mianowana liderem w raporcie The Forrester Wave™: Automatyzacji działu sprzedaży, 3, kwartał 2023 r.3
Logo firmy Forrester
Badanie

Rzeczywiste wyniki

Dowiedz się, jak firmy zwiększyły sprzedaż w raporcie Total Economic Impact firmy Forrester dotyczącym usługi Dynamics 365 Sales.4
Powrót do kart
Dwaj mężczyźni siedzący przy biurku i rozmawiający ze sobą.
Następne kroki

Wypróbuj usługę Dynamics 365 Sales

Ułatwiaj sprzedaż, aby tworzyć lepsze relacje z klientami i zamykać więcej transakcji.

Skorzystaj z przewodnika

Przyspiesz sprzedaż i zamknij więcej transakcji dzięki usłudze Microsoft Dynamics 365 Sales

Poproś o telefon zwrotny

Poproś eksperta ds. usługi Dynamics 365 o kontakt.

[1] firma Gartner, Magic Quadrant dla platform automatyzacji działu sprzedaży, Adnan Zijadic, Ilona Hansen, Steve Rietberg, Varun Agarwal, Guy Wood, 5 września 2023 r.

 

GARTNER to zastrzeżony znak towarowy i znak usługi firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie, a MAGIC QUADRANT to zastrzeżony znak towarowy firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, w związku z tymi badaniami.

 

[2] Oszczędności szacowane na podstawie cen ofert firm Salesforce i Microsoft w Stanach Zjednoczonych opublikowanych w ich witrynach internetowych. Badania wewnętrzne firmy Microsoft, wrzesień 2022 r.

 

[3] The Forrester Wave™: Automatyzacja działu sprzedaży, 3. kwartał 2023 r. Kate Leggett, 20 września 2023 r.

 

[4] Wyniki obejmują ponad trzy lata w przypadku złożonej organizacji na podstawie rozmów z klientami. Raport The Total Economic Impact™ dotyczący rozwiązania Microsoft Dynamics 365 Sales — zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w marcu 2022 r.

Obserwuj usługę Dynamics 365