Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Czym są rozszerzone możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR)?

Dowiedz się, jak rozwiązania rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR) zapewniają ochronę przed zagrożeniami i skracają czas reakcji w różnych obciążeniach.

Definicja funkcji XDR

Rozszerzone wykrywanie i reagowanie, często określane skrótem XDR, to ujednolicona platforma do obsługi zdarzeń związanych z zabezpieczeniami, która wykorzystuje sztuczną inteligencję i automatyzację. Zapewnia organizacjom holistyczny, skuteczny sposób ochrony przed zaawansowanymi cyberatakami i reagowania na nie.

Przedsiębiorstwa coraz częściej działają w środowiskach wielu chmur i środowiskach hybrydowych, w których napotykają ewoluujący krajobraz cyberzagrożeń i złożone wyzwania w zakresie bezpieczeństwa. W przeciwieństwie do systemów ukierunkowanych — takich jak wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych (EDR) — platformy XDR rozszerzają zasięg, aby chronić przed bardziej wyrafinowanymi rodzajami cyberataków. Integrują one funkcje wykrywania, badania i reagowania w szerszym zakresie domen, w tym w punktach końcowych organizacji, tożsamościach hybrydowych, aplikacjach i obciążeniach w chmurze, poczcie e-mail i magazynach danych. Zwiększają one również wydajność operacji zabezpieczeń (SecOps) dzięki zaawansowanej widoczności łańcucha cyberataków, automatyzacji i analizie opartej na sztucznej inteligencji oraz szerokiej analizie zagrożeń.

Przeczytaj ten artykuł, aby zapoznać się z przeglądem zabezpieczeń XDR, w tym ze sposobem działania XDR, jego kluczowymi możliwościami i korzyściami oraz pojawiającymi się trendami XDR.

Kluczowe możliwości XDR

Platformy XDR koordynują wykrywanie cyberzagrożeń i reagowanie na nie w całej cyfrowej infrastrukturze organizacji. Pomagają one szybko powstrzymać cyberataki poprzez płynną konsolidację różnych narzędzi zabezpieczeń na jednej platformie, rozbijając tradycyjne silosy zabezpieczeń w celu zwiększenia  ochrony przed cyberzagrożeniami. Oto pięć kluczowych możliwości XDR:

 • Badanie oparte na zdarzeniach

  XDR zbiera alerty niskiego poziomu i kojarzy je w zdarzenia, szybciej dając analitykom zabezpieczeń kompleksowy obraz każdego potencjalnego cyberataku. Analitycy nie muszą już przeszukiwać przypadkowych fragmentów informacji, aby odkryć i zrozumieć aktywność cyberzagrożeń, zwiększając produktywność i umożliwiając szybsze reagowanie.

 • Automatyczne przerywanie zaawansowanych cyberataków

  Wykorzystując wysokiej jakości sygnały zabezpieczeń i wbudowaną automatyzację, technologia XDR wykrywa cyberataki w toku. Następnie inicjuje skuteczne działania reagowania na zdarzenia, w tym izolowanie zainfekowanych urządzeń i kont użytkowników, w celu powstrzymania atakujących. Korzystając z tych możliwości, organizacje mogą znacznie obniżyć ryzyko, ograniczyć promień wybuchu zdarzeń, a także zmniejszyć i uprościć badanie i oczyszczanie po zdarzeniu przez analityków.

 • Widoczność łańcucha cyberataków

  Ze względu na to, że narzędzie XDR przyjmuje alerty z szerszego zestawu źródeł, analitycy mogą zobaczyć pełny łańcuch cyberataku, który w przeciwnym razie mógłby pozostać niewykryty przez punktowe rozwiązania zabezpieczające. Większa widoczność skraca czas badania i zwiększa prawdopodobieństwo skutecznego zaradzenia pełnym cyberatakom.

 • Automatyczne naprawianie zaatakowanych zasobów

  Korzystając z wbudowanych funkcji automatyzacji, rozwiązanie XDR przywraca zasoby naruszone przez oprogramowanie ransomware, wyłudzenia informacji i kampanie biznesowej poczty e-mail do bezpiecznego stanu. Wykonuje działania naprawcze, takie jak kończenie złośliwych procesów, usuwanie złośliwych reguł przekierowania i blokowanie zagrożonych urządzeń i kont użytkowników. Uwolnione od powtarzalnych, ręcznych zadań zespoły ds. zabezpieczeń mogą skupić się na rozwiązywaniu bardziej złożonych cyberzagrożeń wysokiego ryzyka.

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

  Zastosowanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego przez technologię XDR sprawia, że sztuczna inteligencja dla cyberbezpieczeństwa jest skalowalna i wydajna. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, rozwiązanie XDR automatycznie wykrywa, reaguje i łagodzi potencjalne cyberataki, począwszy od monitorowania zagrażających zachowań i wysyłania alertów, a skończywszy na badaniu i korygowaniu ich skutków. Dzięki uczeniu maszynowemu system XDR może tworzyć profile podejrzanego zachowania, oznaczając je do zbadania przez analityków.

Jak działa XDR

Rozwiązanie XDR wykorzystuje sztuczną inteligencję i zaawansowaną analizę do monitorowania wielu domen w środowisku technologicznym organizacji, identyfikowania alertów i kojarzenia ich w zdarzenia oraz nadawania priorytetów zdarzeniom, które stanowią największe ryzyko. Mając możliwość spojrzenia na każdy cyberatak w szerszym kontekście, zespoły ds. zabezpieczeń mogą lepiej i szybciej zrozumieć zagrożenie i określić, jak najlepiej na nie zareagować.

Oto jak działa rozwiązanie XDR krok po kroku:

 1. Zbiera i normalizuje dane.

  System automatycznie pobiera dane telemetryczne z wielu źródeł. Czyści, porządkuje i standaryzuje dane, aby zapewnić dostępność spójnych, wysokiej jakości danych do analizy.

 2. Analizuje i kojarzy dane.

  System wykorzystuje uczenie maszynowe i inne możliwości sztucznej inteligencji do automatycznej analizy danych i kojarzenia alertów w zdarzenia. Może analizować rozległe punkty danych i lokalizować cyberataki oraz złośliwe zachowania w czasie rzeczywistym, znacznie szybciej niż zespoły ds. zabezpieczeń próbujące ręcznie korelować alerty i usuwać zagrożenia.

 3. Ułatwia zarządzanie zdarzeniami.

  System nadaje priorytet powadze nowych zdarzeń i zapewnia więcej kontekstu, pomagając personelowi ds. zabezpieczeń w szybszej selekcji, a następnie potwierdzaniu i reagowaniu na najważniejsze cyberzagrożenia. Na podstawie aktualnych warunków personel może reagować ręcznie lub pozwolić systemowi reagować automatycznie, na przykład poprzez poddawanie urządzeń kwarantannie lub blokowanie adresów IP i domen serwerów pocztowych. Analitycy zabezpieczeń mogą także przeglądać raporty dotyczące incydentów i zalecane rozwiązania, a następnie podejmować odpowiednie działania.

 4. Pomaga zapobiegać przyszłym zdarzeniom.

  Poprzez analizę szerokich informacji o zagrożeniach, niektóre systemy XDR dostarczają szczegółowych informacji o cyberzagrożeniach, które są istotne dla konkretnego środowiska organizacji, w tym technik cyberataków i zalecanych działań w celu ich wyeliminowania. Zespoły ds. zabezpieczeń mogą wykorzystać te analizy do proaktywnej ochrony przed tymi cyberzagrożeniami, które stanowią największe ryzyko dla ich działalności.

Kluczowe korzyści z funkcji XDR

Rozwiązanie XDR zapewnia szereg korzyści w zakresie zabezpieczeń, które zapewniają przedsiębiorstwom całościową, elastyczną i skuteczną ochronę przed zagrożeniami. Ujednolicając swoje zespoły, narzędzia i procesy z wykorzystaniem rozwiązań XDR, przedsiębiorstwa mogą poprawić cyberbezpieczeństwo na wiele sposobów. Oto siedem korzyści z rozwiązania XDR:
 • Większa widoczność

  Funkcja XDR poszerza widok całego przedsiębiorstwa, oferując lepsze zrozumienie jego sytuacji w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto, integrując dane telemetryczne z wielu domen, w tym punktów końcowych, tożsamości, poczty e-mail, aplikacji chmurowych i obciążeń, danych i innych źródeł, funkcja XDR odkrywa zagrożenia, które w przeciwnym razie mogłyby pozostać niewykryte.

 • Przyspieszone wykrywanie zagrożeń i reagowanie na nie

  Rozwiązanie XDR identyfikuje zagrożenia między domenami w czasie rzeczywistym i wdraża zautomatyzowane akcje reagowania. Możliwości te eliminują lub skracają czas, w którym cyberprzestępcy mają dostęp do danych i systemów przedsiębiorstwa.

 • Usprawnione przepływy pracy SecOps

  Automatycznie korelując alerty, rozwiązanie XDR usprawnia powiadomienia, zmniejszając szum w skrzynkach odbiorczych analityków i ilość czasu spędzanego przez nich na ręcznym badaniu zagrożeń.

 • Mniejsza złożoność operacyjna i niższe koszty

  Rozwiązanie XDR upraszcza badanie i reagowanie w ramach operacji związanych z zabezpieczeniami poprzez konsolidację narzędzi od wielu dostawców w ramach jednej, ekonomicznej platformy XDR.

 • Ulepszona priorytetyzacja zdarzeń

  XDR ocenia i podkreśla zdarzenia wysokiego ryzyka, które analitycy muszą niezwłocznie zbadać. Ponadto rekomenduje działania, które są zgodne z kluczowymi standardami branżowymi i regulacyjnymi, a także z niestandardowymi wymaganiami przedsiębiorstwa.

 • Szybsze analizy SOC

  XDR zapewnia centrum Security Operations Center(SOC) możliwości sztucznej inteligencji i automatyzacji wymagane do wyprzedzania wyrafinowanych zagrożeń. Ponadto, dzięki opartej na chmurze platformie technologii XDR, centrum SOC może szybko zmieniać i skalować swoje operacje w miarę ewolucji cyberzagrożeń.

 • Zwiększona produktywność i wydajność

  Rozwiązanie XDR oferuje funkcje, które automatyzują powtarzalne zadania i umożliwiają self-healing zasobów, zmniejszając nakład pracy i uwalniając analityków do działań o wyższej wartości. Ponadto scentralizowane narzędzia do zarządzania zwiększają dokładność alertów i upraszczają liczbę rozwiązań, do których analitycy muszą uzyskać dostęp w celu zbadania i korygowania zagrożeń.

Jak zaimplementować system oparty na rozwiązaniu XDR

Pomyślne wdrożenie funkcji XDR może zwiększyć poziom zabezpieczeń i wydajność operacji w przedsiębiorstwie. Jednak uzyskanie jak największej wartości z platformy XDR wymaga starannego planowania, od stworzenia szerokiej strategii w zakresie rozwiązań XDR po pomiar wydajności systemu. Wykonaj poniższe kroki, aby zapewnić pomyślne wdrożenie technologii XDR:

 1. Oceń potrzeby dotyczące zabezpieczeń.

  Rozpocznij od oceny i udokumentowania konkretnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa w swojej organizacji. Zidentyfikuj obszary największego ryzyka, biorąc pod uwagę rozmiar sieci, typy danych, typy urządzeń i lokalizacje dostępu. Weź również pod uwagę ochronę danych oraz inne przepisy i wymagania, których musisz przestrzegać.

 2. Określ cele strategiczne.

  Ustal strategię i plan działania dotyczący rozwiązań XDR, które będą wspierać szerszą strategię zabezpieczeń Twojej organizacji. Ustal realistyczne cele w oparciu o istniejącą dojrzałość cyberbezpieczeństwa i zestawy umiejętności, architekturę i narzędzia oraz ograniczenia budżetowe.

 3. Wyszukaj i wybierz system XDR.

  Poszukaj solidnej platformy XDR z zaawansowanymi możliwościami sztucznej inteligencji i automatyzacji oraz przyjaznym dla użytkownika interfejsem zapewniającym widoczność w czasie rzeczywistym. Znajdź rozwiązanie, które jest kompatybilne z istniejącymi systemami i może być szybko wdrożone i skalowane w celu dostosowania do rosnącej ilości danych. Nie mniej ważna jest współpraca z doświadczonym dostawcą oferującym specjalistyczne usługi i wsparcie.

 4. Zaplanuj implementację.

  Opracowanie kompleksowego planu wdrożenia, konfiguracji i zarządzania systemem XDR, w tym określenie skojarzonych ról i obowiązków. Określ sposób połączenia systemu z istniejącą infrastrukturą, narzędziami i przepływami pracy. Określ również wymagania dotyczące przechowywania danych logowania i telemetrii oraz stwórz mechanizmy oceny ryzyka dla zautomatyzowanej priorytetyzacji alertów i zdarzeń.

 5. Przeprowadź stopniowe wdrażanie.

  Wdrażaj i testuj system etapami, aby zminimalizować zakłócenia operacyjne. Rozpocznij od przetestowania systemu XDR z wybranymi punktami końcowymi przed wdrożeniem go w całym środowisku technologicznym. Po uruchomieniu systemu uruchom automatyczne scenariusze w podręczniku reagowania na zdarzenia i dostosuj reguły w razie potrzeby. 

 6. Zapewnij szkolenia i pomoc techniczną.

  Wytrenuj swój zespół ds. zabezpieczeń, aby efektywnie korzystał z głównych składników i funkcji platformy XDR oraz zarządzał nimi. Ponadto należy ocenić i wyeliminować wszelkie luki w wiedzy i umiejętnościach zespołu w zakresie interpretowania alertów i reagowania na zagrożenia. Zapewnienie stałego wsparcia, aby pomóc zespołowi we wszelkich wyzwaniach po wdrożeniu.

 7. Ciągłe monitorowanie i doskonalenie wydajności.

  Regularnie uwzględniaj czas na pełną ocenę systemu XDR i jego danych bazowych, aby zapewnić dokładność. Dostosowuj również podręczniki i reguły, ponieważ system pobiera więcej danych historycznych i pojawiają się nowe zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa.

Składniki systemu XDR

Rozwiązanie XDR łączy kilka produktów zabezpieczających na jednej, opartej na chmurze platformie, która proaktywnie chroni przed cyberzagrożeniami. Platforma rozwiązań XDR obejmuje zazwyczaj następujące kluczowe składniki:
 • Narzędzia do wykrywania i reagowania na punkty końcowe

  Narzędzia do wykrywania i reagowania na punkty końcowe (EDR) monitorują różne punkty końcowe, w tym telefony komórkowe, laptopy i urządzenia Internetu rzeczy (IoT). Funkcja EDR pomaga przedsiębiorstwom wykrywać, analizować, badać i reagować na podejrzane działania, które wymykają się oprogramowaniu antywirusowemu.

 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

  Platformy oparte na technologii XDR wykorzystują najnowsze możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do automatycznego wykrywania anomalii, nadawania priorytetów aktywnym zagrożeniom i wysyłania alertów. Oferują one również analizę zachowań użytkowników i jednostek w celu odfiltrowania fałszywych alarmów.

 • Inne narzędzia do wykrywania zagrożeń i reagowania na nie

  Funkcje zabezpieczeń poczty e-mail i ochrony tożsamości chronią konta użytkowników i komunikację przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub naruszeniem. Narzędzia zabezpieczeń chmury i zabezpieczeń danych pomagają chronić systemy i dane oparte na chmurze przed wewnętrznymi i zewnętrznymi lukami w zabezpieczeniach, takimi jak zdarzenia naruszenia zabezpieczeń danych. Wykrywanie zagrożeń mobilnych zapewnia wgląd i ochronę wszystkich urządzeń — w tym urządzeń osobistych — podłączonych do sieci przedsiębiorstwa.

 • Aparat analizy zabezpieczeń

  Aparat analityczny wykorzystuje sztuczną inteligencję i automatyzację do przesiewania niezliczonych indywidualnych alertów i korelowania ich w zdarzenia. Aparat wzbogaca wykrycia o analizę cyberzagrożeń — szczegółową, kontekstową wiedzę o trwających i innych zagrażających atakach. Analiza zagrożeń jest zarówno wbudowana w platformy XDR, jak i pobierana z zewnętrznych globalnych kanałów informacyjnych.

 • Zbieranie i przechowywanie danych

  Bezpieczna, skalowalna infrastruktura danych umożliwia przedsiębiorstwom zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie dużych ilości danych pierwotnych. Rozwiązanie powinno łączyć się z wieloma źródłami danych — w tym z aplikacjami i narzędziami innych firm w chmurze, lokalnie i w środowiskach hybrydowych — oraz obsługiwać różne typy i formaty danych.

 • Podręczniki automatycznej odpowiedzi

  Podręczniki odtwarzania to zbiór działań korygujących, których zespoły ds. zabezpieczeń mogą używać do automatyzacji i orkiestracji reakcji na zagrożenia. Podręczniki mogą być uruchamiane ręcznie w odpowiedzi na określone typy zdarzeń lub alertów lub uruchamiane automatycznie po wyzwoleniu przez regułę automatyzacji.

Typowe przypadki użycia XDR

Cyberzagrożenia różnią się pod względem znaczenia i rodzaju, wymagając różnych metod wykrywania, badania i rozwiązywania. Dzięki rozwiązaniu XDR przedsiębiorstwa mają większą elastyczność w radzeniu sobie z szerokim zakresem wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem w środowiskach IT. Oto kilka typowych przypadków użycia XDR:

Wyszukiwanie zagrożeń cybernetycznych

Dzięki funkcji XDR organizacje mogą zautomatyzować wyszukiwanie cyberzagrożeń, czyli proaktywne wyszukiwanie nieznanych lub niewykrytych zagrożeń w środowisku zabezpieczeń organizacji. Narzędzia do polowania na cyberzagrożenia pomagają również zespołom ds. zabezpieczeń przerywać oczekujące zagrożenia i trwające ataki, zanim dojdzie do poważnych szkód.

Badanie zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu

Funkcja XDR automatycznie zbiera dane z obszarów ataków, kojarzy nieprawidłowe alerty i przeprowadza analizę głównych przyczyn. Centralna konsola zarządzania zapewnia wizualizacje złożonych ataków, pomagając zespołom ds. zabezpieczeń określić, które zdarzenia są potencjalnie złośliwe i wymagają dalszego badania.

Analiza i analiza zagrożeń

Funkcja XDR daje organizacjom możliwość dostępu i analizowania ogromnych ilości nieprzetworzonych danych na temat pojawiających się lub istniejących zagrożeń. Solidne funkcje analizy zagrożeń codziennie monitorują i mapują globalne sygnały, analizując je, aby pomóc organizacjom w proaktywnym wykrywaniu i reagowaniu na stale zmieniające się zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne.

Wyłudzanie informacji za pośrednictwem poczty e-mail i złośliwe oprogramowanie

W momencie, gdy pracownicy i klienci otrzymują wiadomości e-mail, co do których mają podejrzenia, że są częścią ataku wyłudzającego informacje, często przesyłają je do przypisanej skrzynki pocztowej dla analityków bezpieczeństwa w celu ręcznego sprawdzenia. Dzięki usłudze XDR przedsiębiorstwa mogą automatycznie analizować wiadomości e-mail, identyfikować te ze złośliwymi załącznikami i usuwać wszystkie zainfekowane wiadomości e-mail w całej organizacji. Zwiększa to ochronę i ogranicza powtarzalność zadań. Tak samo możliwości automatyzacji i sztucznej inteligencji oferowane przez rozwiązanie XDR mogą pomóc zespołom w proaktywnym wykrywaniu i powstrzymywaniu złośliwego oprogramowania.

Zagrożenia wewnętrzne

Zagrożenia wewnętrzne, zamierzone lub niezamierzone, mogą skutkować naruszeniem zabezpieczeń kont, wyciekiem danych i utratą reputacji firmy. Funkcja XDR wykorzystuje zachowanie i inne analizy do identyfikowania podejrzanych działań online, takich jak nadużywanie poświadczeń i przesyłanie dużych ilości danych, które mogą sygnalizować zagrożenia wewnętrzne.

Monitorowanie urządzeń punktów końcowych

Dzięki funkcji XDR zespoły ds. zabezpieczeń mogą automatycznie przeprowadzać kontrole kondycji punktów końcowych, wykorzystując wskaźniki naruszeń i ataków do wykrywania trwających i oczekujących zagrożeń. Funkcja XDR zapewnia również widoczność w punktach końcowych, umożliwiając zespołom ds. zabezpieczeń określenie, skąd pochodzą zagrożenia, w jaki sposób się rozprzestrzeniają oraz jak je izolować i powstrzymywać. 

XDR a SIEM

Rozwiązania XDR i systemy zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) oferują różne, ale uzupełniające się możliwości. 

Systemy SIEM agregują duże ilości danych i identyfikują zagrożenia związane z zabezpieczeniami oraz nietypowe zachowania. Ze względu na możliwość pozyskiwania danych z praktycznie dowolnego źródła, zapewniają one wysoką widoczność. Usprawniają również zarządzanie dziennikami, wydarzeniami i zdarzeniami oraz raportowanie zgodności. Systemy SIEM mogą współpracować z systemami orkiestracji zabezpieczeń, automatyzacji i reagowania (SOAR) w celu reagowania na cyberzagrożenia, ale wymagają szerokiego dostosowania i nie oferują możliwości automatycznego przerywania ataków. 

W przeciwieństwie do systemów SIEM, systemy XDR pozyskują dane tylko z tych źródeł, które mają wstępnie skonfigurowane łączniki. Jednak automatycznie zbierają, korelują i analizują znacznie głębszy, bogatszy zestaw danych telemetrycznych i danych dotyczących aktywności. Zapewniają również widoczność cyberzagrożeń w wielu domenach i alerty kontekstowe, które umożliwiają zespołom ds. zabezpieczeń skupienie się na zdarzeniach o najwyższym priorytecie oraz zainicjowanie szybkich i celowych reakcji.

Łącząc rozwiązanie XDR z SIEM, przedsiębiorstwa zyskują kompleksowe możliwości wykrywania, analizy i zautomatyzowanego reagowania w każdej warstwie swoich zasobów cyfrowych — a także podstawę do wprowadzenia możliwości generatywnej AI. Przedsiębiorstwa zyskują również większą widoczność w łańcuchu cyber zagrożeń — strukturze, znanej również jako łańcuch cyberataków, który przedstawia etapy typowych cyberprzestępstw.

Przyszłe trendy XDR

Wraz ze wzrostem popularności technologii XDR, producenci nadal ulepszają istniejące funkcje XDR i wprowadzają nowe. Oto kilka pojawiających się trendów z zakresu rozwiązań XDR, które mogą pomóc przedsiębiorstwom wyprzedzić stale zmieniające się wyzwania związane z zabezpieczeniami:

Ujednolicenie platformy

Aby zapewnić widoczność w całym łańcuchu ataków cybernetycznych, platformy XDR zostaną połączone z rozwiązaniami SIEM. Te ujednolicone systemy mają kluczowe znaczenie dla wprowadzenia narzędzi AI, które dostarczają analizy i szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym, aby pomóc zespołom szybciej identyfikować luki w zabezpieczeniach oraz monitorować i korygować zagrożenia. 

Sztuczna inteligencja i automatyzacja

Platformy XDR będą wdrażać coraz potężniejsze algorytmy, aby umożliwić szybszą i dokładniejszą analizę rosnących ilości danych i obszarów ataków. Dzięki uczeniu maszynowemu będą one stale uczyć się i poprawiać wydajność systemu w miarę upływu czasu. Funkcja XDR zautomatyzuje również więcej procesów wykrywania zagrożeń i reagowania na nie, zmniejszając liczbę błędów ludzkich i obciążenie pracą oraz prowadząc do lepszych wyników reagowania.

Rozwiązanie XDR natywne dla chmury

Platformy rozwiązania XDR natywne dla chmury staną się bardziej powszechne ze względu na obsługę infrastruktury hybrydowej i chmurowej. Systemy oparte na rozwiązaniach XDR w chmurze zostały zaprojektowane w celu zwiększenia zabezpieczeń w różnych kanałach i środowiskach — i mogą być skalowane w celu zbierania ogromnych ilości danych. Usprawniają również wdrażanie, aktualizacje i konserwację systemu.

Internet rzeczy i technologia operacyjna

Połączenia z urządzeniami IoT i technologii operacyjnej (OT) staną się niezbędnymi składnikami rozwiązań XDR. Dzięki możliwości wykorzystania funkcji XDR do szybkiej i proaktywnej identyfikacji luk w zabezpieczeniach podłączonych urządzeń, przedsiębiorstwa mogą lepiej chronić swoje sieci IoT i OT.

Udostępnianie analizy zagrożeń

Ogólnoświatowa analiza zagrożeń z wielu źródeł będzie łatwiej udostępniana za pośrednictwem systemów XDR, zapewniając przedsiębiorstwom głębokie pule danych, z których mogą generować wgląd w ataki cyberprzestępców i ich działania. Udostępnianie analizy zagrożeń promuje również lepszą współpracę i koordynację między zespołami ds. zabezpieczeń.

Proaktywne wyszukiwanie zagrożeń

Polowanie na zagrożenia staje się coraz bardziej proaktywne i predykcyjne. W przyszłości systemy wykorzystujące technologię XDR będą oferować możliwości — i analizę zagrożeń — śledzenia wzorców ataków w czasie i przewidywania, kiedy i gdzie nastąpią kolejne ataki. Dzięki tym analizom zespoły ds. zabezpieczeń mogą szybciej je powstrzymać. 

Analiza zachowań użytkowników

Analiza zachowań użytkowników (UBA) będzie odgrywać większą rolę w kojarzeniu danych między domenami w celu identyfikacji nieprawidłowych, złośliwych działań użytkowników. Dzięki uczeniu maszynowemu i modelowaniu zachowań pomoże wykryć włamania na konta i zagrożenia wewnętrzne, wskazując działania, które odbiegają od wzorców normalnego zachowania użytkownika.

Integracja Zero Trust

W przyszłości platformy XDR mogą integrować się z architekturami Zero Trust, które chronią wszystkie zasoby organizacyjne poprzez uwierzytelnianie, zamiast tylko strzec dostępu do sieci korporacyjnej. Korzystając z platform opartych na technologii XDR z funkcjami Zero Trust, przedsiębiorstwa mogą osiągnąć bardziej szczegółowe, skuteczne zabezpieczenia, w tym dla zdalnego dostępu, urządzeń osobistych i aplikacji innych firm.

Uproszczone interfejsy, narzędzia i funkcje

Platformy oparte na technologii XDR będą coraz bardziej przyjazne dla użytkownika i intuicyjne. Zaawansowane wizualizacje pomogą zespołom ds. zabezpieczeń szybko zrozumieć scenariusze zagrożeń. Usprawnione funkcje raportowania i audytu mogą pomóc w zapewnieniu zgodności z przepisami.

Wdrożenie funkcji XDR w Twojej firmie

Dzisiejszy krajobraz cyberbezpieczeństwa jest złożony, wielowarstwowy i szybko się zmienia. Na szczęście XDR zapewnia elastyczne, kompleksowe podejście do proaktywnego wykrywania cyberzagrożeń i reagowania na nie — bez względu na to, gdzie się kryją. Zwiększa również produktywność i wydajność.

Rozpocznij wdrażanie funkcji XDR w swojej firmie dzięki platformie XDR i innym rozwiązaniom zabezpieczającym firmy Microsoft.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zabezpieczających firmy Microsoft

SIEM i XDR

Uzyskaj zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami w całym swoim środowisku technologicznym.

Microsoft Defender XDR

Nie dopuszczaj do ataków międzydomenowych, posługując się rozszerzonym wglądem w informacje i niezrównaną sztuczną inteligencją w ujednoliconym rozwiązaniu XDR.

Microsoft Defender dla Chmury

Zabezpiecz infrastrukturę wielochmurową.

Microsoft Sentinel

Uzyskaj widoczność w obrębie całej organizacji.

Odkryj usługę Copilot dla rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Ochrona przed zdarzeniami i reagowanie na nie z szybkością maszyny oraz skalowanie dzięki generatywnej sztucznej inteligencji.

Często zadawane pytania

 • Platforma oparta na rozwiązaniach XDR jest narzędziem bezpieczeństwa opartym na modelu SaaS, które wykorzystuje istniejące narzędzia bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, integrując je w scentralizowany system zabezpieczeń. Funkcja XDR pobiera nieprzetworzone dane telemetryczne z wielu narzędzi, takich jak aplikacje w chmurze, zabezpieczenia poczty e-mail oraz zarządzanie tożsamością i dostępem. Wykorzystując sztuczną inteligencję, w tym uczenie maszynowe, rozwiązanie XDR przeprowadza automatyczną analizę, badanie i reakcję w czasie rzeczywistym. Ponadto system XDR koreluje alerty zabezpieczeń w większe incydenty, zapewniając zespołom ds. bezpieczeństwa lepszy wgląd w ataki, oraz określa priorytety incydentów, ułatwiając analitykom interpretację poziomu ryzyka zagrożenia.

 • Rozważając różnice między rozwiązaniami XDR i EDR, należy pamiętać, że są one podobne, ale różne. Funkcja XDR jest naturalną ewolucją wykrywania i reagowania na punktach końcowych (EDR), która koncentruje się przede wszystkim na zabezpieczeniach punktów końcowych. Funkcja XDR rozszerza zakres EDR, oferując zintegrowane zabezpieczenia w szerszej gamie produktów, w tym w punktach końcowych organizacji, tożsamościach hybrydowych, aplikacjach i obciążeniach w chmurze, poczcie e-mail i magazynach danych. Rozwiązanie XDR oferuje elastyczność i integrację w zakresie istniejących narzędzi i produktów zabezpieczeń w przedsiębiorstwie.

 • Natywne systemy XDR są zintegrowane z istniejącymi narzędziami zabezpieczającymi przedsiębiorstwa, natomiast hybrydowe systemy XDR korzystają również z integracji narzędzi innych firm w celu zbierania danych telemetrycznych.

 • System XDR oferuje szereg integracji, w tym z istniejącymi systemami SOAR i SIEM przedsiębiorstwa, punktami końcowymi, środowiskami chmurowymi i systemami lokalnymi.

 • Zarządzane wykrywanie i reagowanie (MDR) zapewnia usługi zabezpieczeń zarządzane przez człowieka. Dostawcy MDR często korzystają z systemów XDR, aby spełnić wymagania przedsiębiorstwa w zakresie zabezpieczeń.

Obserwuj firmę Microsoft