Co to jest bezpieczeństwo poczty e-mail?

Zabezpieczenia poczty e-mail zapewniają ochronę przed zagrożeniami takimi jak naruszenia biznesowej poczty e-mail i wyłudzanie informacji. Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoją pocztę e-mail i swoje środowisko.

Definicja bezpieczeństwa poczty e-mail

Bezpieczeństwo poczty e-mail to praktyka ochrony kont e-mail i komunikacji przed nieautoryzowanym dostępem, utratą lub naruszeniem. Organizacje mogą wzmocnić stan zabezpieczeń poczty e-mail przez ustanowienie zasad i używanie narzędzi w celu ochrony przed złośliwymi zagrożeniami, takimi jak złośliwe oprogramowanie, spam i wyłudzanie informacji. Cyberprzestępcy atakują pocztę e-mail, ponieważ stanowi ona łatwy punkt dostępu do innych kont i urządzeń — i w dużej mierze zależy od błędów ludzkich. Wystarczy jedno błędne kliknięcie, aby spowodować kryzys bezpieczeństwa w całej organizacji.

Dlaczego bezpieczeństwo poczty e-mail jest ważne?

Poczta e-mail jest podstawowym narzędziem komunikacji w miejscu pracy od ponad dwóch dekad. Codziennie na całym świecie jest wysyłanych i odbieranych ponad 333 miliardów wiadomości e-mail — a pracownicy otrzymują średnio 120 wiadomości e-mail dziennie. Stwarza to okazję dla cyberprzestępców, którzy wykorzystują ataki na biznesową pocztę e-mail, złośliwe oprogramowanie, kampanie wyłudzania informacji i wiele innych metod w celu kradzieży cennych informacji z firm. Większość cyberataków — 94 procent — zaczyna się od złośliwej wiadomości e-mail. W 2020 r. cyberprzestępczość kosztowała ponad 4,1 miliarda dolarów, a największe szkody spowodowały naruszenia biznesowej poczty e-mail, według danych organizacji Internet Crime Complaint Center FBI (IC3). Konsekwencje mogą być poważne i prowadzić do znacznych strat finansowych, utraty danych i reputacji.

Korzyści wynikające z zabezpieczania poczty e-mail

Firmy każdej wielkości wiedzą, jak ważne jest priorytetowe podejście do bezpieczeństwa poczty e-mail. Rozwiązanie do zabezpieczania poczty e-mail, które chroni komunikację pracowników i ogranicza cyberzagrożenia, jest ważne, ponieważ pomaga w następujących kwestiach:

 • Ochrona marki, reputacji i zysków firmy. Zagrożenia poczty e-mail mogą prowadzić do katastrofalnych kosztów, zakłóceń operacyjnych i innych poważnych konsekwencji.
 • Zwiększanie produktywności. Dzięki niezawodnemu rozwiązaniu zabezpieczającemu pocztę e-mail firmy mogą ograniczyć potencjalne zakłócenia w działaniu i przestoje spowodowane cyberatakiem. Skuteczne rozwiązanie pomaga zespołom ds. bezpieczeństwa usprawnić reagowanie i przygotować się na coraz bardziej wyrafinowane zagrożenia.
 • Zapewnianie zgodności z przepisami o ochronie danych, takimi jak Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), oraz pomoc w uniknięciu wielu nieokreślonych kosztów cyberataku, takich jak zakłócenia działalności, opłaty prawne czy grzywny regulacyjne.

Najlepsze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa poczty e-mail

W odpowiedzi na szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń poczty e-mail przedsiębiorstwa opracowały najlepsze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa poczty e-mail, aby wspierać komunikację i zapewnić ochronę przed zagrożeniami. Oto najczęściej stosowane najlepsze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa poczty e-mail:

 • Okresowe szkolenie pracowników w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów ludzkich i upewnienia się, że pracownicy — często uważani za pierwszą linię obrony firmy — rozumieją znaczenie bezpieczeństwa poczty e-mail.
 • Inwestycja w szkolenia z zakresu świadomości użytkowników, aby wiedzieli oni, jak rozpoznać atak polegający na wyłudzeniu informacji, a także znali oznaki innych złośliwych zamiarów.
 • Wdrożenie rozwiązania do zabezpieczania poczty e-mail, które zapewnia zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami.
 • Zaimplementowanie uwierzytelniania wieloskładnikowego (MFA) w celu zapobiegania naruszeniom kont. Wprowadzenie więcej niż jednej metody logowania się do kont jest łatwym sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa danych organizacji.
 • Przejrzenie zabezpieczeń przed atakami na biznesową pocztę e-mail za pomocą metod takich jak spoofing i podszywanie się.
 • Przeniesienie procesów i transakcji wysokiego ryzyka do bardziej uwierzytelnionych systemów.

Typy zagrożeń poczty e-mail

Organizacje muszą mierzyć się z wieloma złożonymi zagrożeniami związanymi z pocztą e-mail, od przejęcia konta i naruszenia biznesowej poczty e-mail po spersonalizowane wyłudzanie informacji i vishing. Ogólnie rzecz biorąc, zagrożenia poczty e-mail można podzielić na następujące typy grup:

 • Eksfiltracja danych

  Eksfiltracja danych to nieautoryzowany transfer danych z organizacji — ręcznie lub za pomocą złośliwego oprogramowania. Bramy sieci poczty e-mail pomagają w zapobieganiu wysyłania poufnych danych bez autoryzacji, co może prowadzić do kosztownego naruszenia zabezpieczeń danych.

 • Złośliwe oprogramowanie

  Złośliwe oprogramowanie (malware) ma na celu uszkodzenie komputerów i systemów komputerowych lub zakłócenie ich działania. Najczęściej spotykane typy złośliwego oprogramowania to wirusy, robaki, oprogramowanie wymuszające okup i programy szpiegujące.

 • Spam

  Spam to niechciane wiadomości e-mail wysyłane zbiorczo i bez zgody adresata. Firmy używają wiadomości spam do celów komercyjnych. Oszuści wykorzystują spam do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania, nakłaniania odbiorców do ujawnienia poufnych informacji lub wyłudzania pieniędzy.

 • Podszywanie się

  Podszywanie się ma miejsce, gdy cyberprzestępcy udają zaufaną osobę lub organizację, aby zabezpieczyć pieniądze lub dane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Naruszenie biznesowej poczty e-mail to jeden z przykładów, w którym oszust podszywa się pod pracownika, aby okraść firmę lub jej klientów i partnerów.

 • Wyłudzanie informacji

  Wyłudzanie informacji (phishing) to praktyka polegająca na podszywaniu się pod zaufaną osobę lub organizację w celu nakłonienia ofiar do ujawnienia cennych informacji, takich jak dane logowania i inne rodzaje poufnych danych. Istnieją różne rodzaje wyłudzania informacji: spersonalizowane wyłudzanie informacji, vishing i whaling.

Typy usług zabezpieczeń poczty e-mail

Usługi zabezpieczeń poczty e-mail pomagają firmom chronić konta e-mail i komunikację przez cyberzagrożeniami. Najlepszym sposobem dla firm na wdrożenie zabezpieczeń poczty e-mail jest utworzenie i stosowanie zasad korzystania z poczty e-mail i udostępnienie ich pracownikom, aby byli świadomi najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa poczty e-mail. Typowe usługi zabezpieczeń poczty e-mail dostępne dla osób indywidualnych, szkół, społeczności i organizacji są następujące:

 • Funkcje detonacji, które skanują przychodzącą, wychodzącą i wewnętrzną pocztę e-mail w poszukiwaniu złośliwych linków i załączników.
 • Szyfrowanie danych w celu zabezpieczenia komunikacji pocztowej przed przechwyceniem przez cyberprzestępców.
 • Funkcje kontroli obrazów i zawartości umożliwiające skanowanie dołączonych lub osadzonych obrazów i zawartości w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania i blokowanie ich pobierania.
 • Filtry spamu, które filtrują niechciane wiadomości e-mail, takie jak wiadomości zbiorcze i spam.
 • Systemy uwierzytelniania do oceny wiarygodności nadawców.

Ochrona poczty e-mail

Zagrożenia poczty e-mail stają się coraz bardziej wyrafinowane, co wymaga od organizacji wdrożenia niezawodnych systemów zabezpieczeń poczty e-mail w celu ochrony danych, reputacji i wyników finansowych. Firmy powinny rozważyć zastosowanie rozwiązań do zabezpieczania poczty e-mail, które oferują zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami dla aplikacji, urządzeń, poczty e-mail, tożsamości, danych i obciążeń w chmurze.

Dowiedz się więcej o zabezpieczeniach poczty e-mail

Często zadawane pytania

|

Każdy, kto korzysta z poczty e-mail, potrzebuje zabezpieczeń poczty e-mail. Osoby indywidualne, organizacje i firmy, które używają poczty e-mail, są potencjalnymi celami cyberataków. Bez planu i systemu zabezpieczeń poczty e-mail użytkownicy poczty e-mail są narażeni na zagrożenia, takie jak eksfiltracja danych, złośliwe oprogramowanie, wyłudzanie informacji i spam.

Ataki na pocztę e-mail kosztują firmy miliardy dolarów rocznie. Najpoważniejsze zagrożenia poczty e-mail obejmują eksfiltrację danych, podszywanie się, złośliwe oprogramowanie, wyłudzanie informacji i spam, ponieważ mogą mieć znaczący wpływ na organizację w zależności od zakresu i wagi.

Wysłana wiadomość e-mail przechodzi przez szereg serwerów, zanim dotrze do miejsca docelowego. Serwer to system komputerowy z oprogramowaniem i protokołami serwera pocztowego, który umożliwia komputerom łączenie się z sieciami i przeglądanie Internetu.

 

Bezpieczne serwery poczty e-mail są koniecznością w firmach, ponieważ zagrożenia związane z pocztą e-mail stale ewoluują. Oto kilka sposobów na wzmocnienie zabezpieczeń serwera pocztowego:

 • Skonfiguruj protokół DomainKeys Identified Mail (DKIM), który umożliwia adresatowi sprawdzenie, czy wiadomość e-mail została wysłana przez autoryzowanego właściciela domeny.
 • Ustaw opcję przekazywania poczty, aby nie było to przekazywanie otwarte, które przepuszcza spam i inne zagrożenia. Skonfiguruj przekazywanie poczty tak, aby użytkownicy mogli wysyłać wiadomości tylko na określone adresy i do określonych domen.
 • Skonfiguruj strukturę Sender Policy Framework (SPF) w celu zdefiniowania adresów IP, które mogą wysyłać wiadomości e-mail z Twojej domeny.
 • Używaj czarnych list systemu nazw domen (DNSBL), aby blokować złośliwe wiadomości e-mail i domeny.
 • Zaimplementuj funkcję DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance) w celu monitorowania Twojej domeny.

Szyfrowanie poczty e-mail to proces ochrony poufnych danych w wiadomości e-mail przez konwersję ze zwykłego tekstu, który można łatwo odczytać, na tekst zaszyfrowany, który mogą odczytać tylko adresaci posiadający klucz.

Oto 5 pytań pomocnych w testowaniu bezpieczeństwa poczty e-mail:

 

1. Czy używasz silnego hasła do poczty e-mail, które zawiera wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne?

2. Czy uważasz szyfrowania w celu wysyłania informacji poufnych?

3. Czy masz włączone uwierzytelnianie dwuskładnikowe, które wymaga wprowadzenia dwóch oddzielnych czynników uwierzytelniania (hasła lub kodu wygenerowanego na urządzeniu przenośnym)?

4. Czy masz na urządzeniach zainstalowane oprogramowanie antywirusowe?

5. Czy skanujesz załączniki i linki zanim je otworzysz lub klikniesz?