Co to jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

Dowiedz się więcej o uwierzytelnianiu dwuskładnikowym (2FA) oraz o tym, dlaczego firmy używają go do chronienia swoich najbardziej narażonych na zagrożenia informacji i sieci.

Definicja uwierzytelniania 2FA

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) to metoda zabezpieczania zarządzania tożsamością i dostępem, która wymaga dwóch form identyfikacji w celu uzyskania dostępu do zasobów i danych. Uwierzytelnianie 2FA zapewnia firmom możliwość monitorowania i ułatwia chronienie najbardziej narażonych na zagrożenia informacji oraz sieci.

Korzyści z uwierzytelniania 2FA

Firmy używają uwierzytelniania 2FA do łatwiejszego chronienia osobistych i służbowych zasobów pracowników. Jest to ważne, ponieważ zapobiega kradzieży, zniszczeniu lub uzyskiwaniu dostępu do wewnętrznych rekordów danych przez cyberprzestępców na ich własny użytek.
 

Uwierzytelnianie 2FA ma mnóstwo zalet. Na przykład dzięki uwierzytelnianiu 2FA użytkownicy nie muszą nosić ani pobierać generatora tokenów ani skojarzonej z nim aplikacji. W większości witryn internetowych firmy do weryfikowania tożsamości używają urządzenia przenośnego w celu wysyłania wiadomości SMS, dzwonienia lub stosowania spersonalizowanego uwierzytelniania 2FA.
 

Niektóre inne zalety uwierzytelniania 2FA:

 

• Brak potrzeby używania sprzętowego generatora tokenów. Te rodzaje metod uwierzytelniania 2FA często ulegają zagubieniu. Jednak dzięki zaawansowanej technologii metody uwierzytelniania 2FA są wygodniejsze niż kiedykolwiek dotąd.
• Generatory kodów dostępu są bardziej skuteczne niż tradycyjne hasła. Generatory są bezpieczniejsza opcją, ponieważ nie generują dwóch takich samych kodów dostępu.
• Maksymalna liczba wprowadzeń kodu dostępu uniemożliwia cyberprzestępcom hakowanie poufnych danych oraz uzyskiwanie do nich dostępu.
• Procesem można zarządzać i jest on przyjazny dla użytkownika.

Metody uwierzytelniania 2FA

Podczas stosowania uwierzytelniania dwuskładnikowego dostępne są różne metody uwierzytelniania. Oto lista niektórych z najpopularniejszych opcji.

 • Tokeny sprzętowe

  Firmy mogą dać swoim pracownikom tokeny sprzętowe w postaci breloka do kluczy, który produkuje kody co kilka sekund lub co minutę. Jest to jedna z najstarszych form uwierzytelniania dwuskładnikowego.

 • Powiadomienia wypychane

  Metody wypychanego uwierzytelniania dwuskładnikowego nie wymagają żadnych haseł. Ten typ uwierzytelniania 2FA wysyła na telefon sygnał, aby zatwierdzić/odrzucić lub zaakceptować/odmówić dostępu do witryny internetowej lub aplikacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości.

 • Weryfikacja przez SMS

  SMS lub wiadomość tekstowa może być używana jako forma uwierzytelniania dwuskładnikowego, gdy wiadomość jest wysyłana na zaufany numer telefonu. Użytkownik jest proszony o interakcję tekstową lub użycie kodu jednorazowego w celu zweryfikowania swojej tożsamości w witrynie lub aplikacji.

 • Uwierzytelnianie głosowe

  Uwierzytelnianie głosowe działa podobnie do powiadomień wypychanych z tym wyjątkiem, że tożsamość jest potwierdzana przez automatyzację. Głos poprosi o naciśnięcie klawisza lub podanie swojego imienia i nazwiska w celu zidentyfikowania siebie.

Implementacja uwierzytelniania 2FA

Zaimplementowanie uwierzytelniania 2FA w firmie lub do użytku osobistego jest korzystne dla chronienia narażonych na zagrożenia sieci i baz danych.
 

Za pomocą urządzenia przenośnego można generować własne kody lub tokeny, aby zapewnić unikatowy zestaw liter/cyfr w celu zweryfikowania tożsamości. Te kody są wysyłane w wiadomości SMS i weryfikowane przez witrynę internetową lub aplikację. Należy zwrócić uwagę na to, aby witryna internetowa lub aplikacja, za pośrednictwem której się identyfikujesz, była niezawodna i bezpieczna.
 

Jednorazowe kody dostępu generowane przez aplikacje lub witryny internetowe są bardziej uwarunkowane czasowo niż token lub kod SMS.
 

Oto kilka wskazówek ułatwiających zapewnienie możliwie najpłynniejszej implementacji uwierzytelniania dwuskładnikowego.
 

• Rozważ użycie najczęstszej metody implementacji, czyli uwierzytelniania SMS. Jest ono wygodne i zapewnia weryfikowanie tożsamości wszystkich użytkowników przez niezawodny numer telefonu.
• Pamiętaj, że większość użytkowników może zaimplementować uwierzytelnianie 2FA przez ustawienia zabezpieczeń na smartfonie lub urządzeniu elektronicznym.
• Znajdź odpowiedniego dostawcę uwierzytelniania dwuskładnikowego. Każda firma, która hostuje usługi uwierzytelniania, ma własny proces implementacji. Na przykład aplikacja Authenticator umożliwia zarejestrowanie co najmniej jednego urządzenia służbowego/osobistego w celu zapewnienia ochrony ich wszystkich.
 


Firmy i pojedyncze osoby mogą zaimplementować te dwie formy uwierzytelniania 2FA przez aplikację Authenticator firmy Microsoft. Ta usługa udostępnia opcje wystawcy uwierzytelniania, zarówno dwuskładnikowego, jak i wieloskładnikowego, w zależności od unikatowych potrzeb osoby lub firmy.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie uwierzytelniania 2FA.

Uwierzytelnianie 2FA w porównaniu z uwierzytelnianiem MFA

Różnica między uwierzytelnianiem dwuskładnikowym, 2FA, a uwierzytelnianiem wieloskładnikowym, MFA polega na tym, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA) obejmuje dwa zestawy kroków w celu zidentyfikowania użytkownika. Dodatkowo uwierzytelnianie 2FA wykorzystuje jednorazowe kody dostępu uwarunkowane czasowo w celu zapobiegania kradzieży tożsamości. Z kolei uwierzytelnianie MFA, czyli uwierzytelnianie wieloskładnikowe, obejmuje co najmniej dwa kroki lub procesy w celu zidentyfikowania użytkownika.

Zwykle firmy o wysokim poziomie zabezpieczeń (np. obiekty opieki zdrowotnej, agencje rządowe lub usługi finansowe) korzystają z uwierzytelniania wieloskładnikowego zamiast dwuskładnikowego. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe ułatwia dodawanie warstwy zabezpieczeń do wszystkich osobistych i służbowych kont online.

Dowiedz się więcej o usługach uwierzytelniania 2FA i MFA.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zabezpieczających firmy Microsoft

Często zadawane pytania

|

Każda organizacja lub osoba zainteresowana chronieniem swoich danych osobistych i biznesowych powinna korzystać z metod uwierzytelniania 2FA. Ten typ zabezpieczeń zapewni, że nie można uzyskać dostępu do żadnych zasobów bez prawidłowej weryfikacji tożsamości. Dodatkowo może to wyeliminować prawdopodobieństwo publicznego ujawnienia informacji przez cyberprzestępców i hakerów.

Uwierzytelnianie 2FA chroni firmy przez zapewnianie, że wszystkie zasoby (tj. dokumenty, informacje poufne, rekordy osobiste pracowników) są chronione przez ten system podwójnych zabezpieczeń.

Niestety, wraz ze wzrostem liczby cyberataków, tradycyjne hasła nie są już tak bezpieczne, jak kiedyś.

Zarówno model Zero Trust, jak i uwierzytelnianie 2FA zapewniają klientom kontrolę nad ich informacjami osobistymi i służbowymi. Cyberprzestępcy każdego dnia znajdują nowe sposoby na uzyskiwanie dostępu do sieci.

Zero Trust to oprogramowanie biznesowe, które ułatwia zapobieganie uzyskiwaniu dostępu przez cyberprzestępców do poufnych danych i sieci przez objęcie ścisłą ochroną zasobów biznesowych i osobistych. Uwierzytelnianie 2FA także ułatwia chronienie poufnych danych i sieci, ale w inny sposób — przez uwarunkowane czasowo kody dostępu, wiadomości głosowe oraz tokeny i teksty wiadomości SMS.

2FA to skuteczny sposób na zapewnianie, że organizacja lub osoba nie padnie ofiarą cyberataku lub hakera. Uwierzytelnianie 2FA korzysta z generatorów tokenów uwarunkowanych czasowo, lub kodów dostępu, do ułatwiania zapobiegania kradzieży tożsamości i utraty danych.