Zabezpiecz swoją infrastrukturę tożsamości

Zautomatyzuj wykrywanie i korygowanie ryzyka związanego z tożsamościami.

Co to jest usługa Azure AD Identity Protection?

Dzięki usłudze Azure Active Directory (Azure AD) Identity Protection otrzymujesz na bieżąco informacje o podejrzanych zachowaniach użytkowników i logowaniach w Twoim środowisku. Organizacje używają jej do realizacji trzech kluczowych zadań.

Wykrywanie

Monitoruj ryzyko związane z użytkownikami i logowaniami za pomocą usługi Azure AD Identity Protection.

Korygowanie

Stwórz zasady dotyczące ryzyka, które pozwolą zrównoważyć bezpieczeństwo i produktywność przy jednoczesnym skróceniu czasu reagowania i obniżeniu kosztów pomocy technicznej.

Badanie

Ustal priorytety dotyczące użytkowników i logowań związanych z dużym ryzykiem dzięki uproszczonemu interfejsowi użytkownika, szczegółowym informacjom o ryzyku i zaleceniom.

Azure AD Identity Protection

Inteligentnie wykrywaj naruszone konta i świadomie reaguj w takich sytuacjach dzięki funkcjom sztucznej inteligencji opartym na chmurze oraz funkcjom automatyzacji, które pozwalają szybko identyfikować zagrożenia związane z naruszonymi kontami.

Popraw skuteczność adaptacyjnych zasad dostępu dzięki analizie ryzyka

Skorzystaj z ocen ryzyka, aby poprawić skuteczność zasad dostępu warunkowego w zakresie wykrywania ryzyka w czasie rzeczywistym. W przypadku wykrycia ryzyka związanego z logowaniem lub użytkownikiem administratorzy mogą zdecydować o zablokowaniu dostępu użytkownika, zezwoleniu na niego, zezwoleniu z uwierzytelnieniem wieloskładnikowym lub wymuszeniu zresetowania hasła.

Natychmiastowe odwoływanie praw dostępu w razie zmiany warunków

Ciągła weryfikacja dostępu automatycznie odwołuje prawa dostępu niemal w czasie rzeczywistym do usług Microsoft Exchange Online, SharePoint Online i Microsoft Teams, gdy zostaną wykryte krytyczne zdarzenia lub naruszenia zasad.

Szybkie badanie i korygowanie wykrytego ryzyka

Sporządzaj raporty dotyczące użytkowników, logowań i zdarzeń obarczonych ryzykiem oraz korzystaj z prostego, kompleksowego środowiska badania i korygowania w formie jednego portalu opartego na chmurze.

Poznaj szczegóły dotyczące usługi Azure AD Identity Protection

Dodatkowe zasoby dotyczące usługi Azure AD Identity Protection

Pojęcia

Uzyskaj zalecenia i najlepsze rozwiązania.

Podręczniki z instrukcjami

Przejrzyj podręczniki z instrukcjami konfiguracji usługi Azure AD.

Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na często zadawane pytania.

Zabezpiecz swoją organizację, wdrażając w niej łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania tożsamościami