Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Rozwiązania zabezpieczające firmy Microsoft

Co to jest cyberatak?

Cyberataki to próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, które mają na celu kradzież, modyfikację lub zniszczenie danych. Dowiedz się, jak ochronić się przed takimi atakami.

Co to jest cyberatak?

Cyberataki mają na celu uszkodzenie ważnych dokumentów lub systemów w obrębie prywatnej bądź firmowej sieci komputerowej, uzyskanie nad nimi kontroli albo uzyskanie do nich dostępu.

Za cyberatakami stoją osoby lub organizacje, które mają polityczne, kryminalne lub osobiste intencje zniszczenia poufnych danych lub uzyskania nad nimi kontroli.

Oto kilka przykładów cyberataków:

 • Złośliwe oprogramowanie
 • Atak typu „rozproszona odmowa usługi” (DDoS)
 • Wyłudzanie informacji
 • Ataki polegające na wstrzyknięciu kodu SQL
 • Skrypty między witrynami (XSS)
 • Botnety
 • Oprogramowanie ransomware

Korzystanie z wiarygodnego oprogramowania i solidnej cyberstrategii może obniżyć prawdopodobieństwo tego, że firmowa lub osobista baza danych padnie ofiarą cyberataku.

Jakie są różne typy cyberataków i zagrożeń?

Cyberataki dokonywane są na różne sposoby przez sieci i systemy komputerowe. Złośliwe oprogramowanie i wyłudzanie informacji to dwa przykłady cyberataków mających na celu przejęcie kontroli nad poufnymi danymi z osobistych i służbowych urządzeń elektronicznych. Poznaj różne typy cyberataków i ich wpływ na współczesną technologię.

Złośliwe oprogramowanie

Złośliwe oprogramowanie ukrywa się pod postacią zaufanego załącznika do poczty e-mail lub programu (np. zaszyfrowanego dokumentu lub folderu plików) i ma na celu wykorzystanie wirusów oraz umożliwienie hakerom dostępu do sieci komputerowej. Tego typu cyberatak często zakłóca działanie całej sieci IT. Przykładami złośliwego oprogramowania mogą być konie trojańskie, oprogramowanie szpiegujące, robaki, wirusy i oprogramowanie z reklamami.

Atak typu „rozproszona odmowa usługi” (DDoS)

Atak DDoS ma miejsce, gdy wiele zhakowanych systemów komputerowych bierze na cel witrynę lub sieć i uniemożliwia użytkownikom korzystanie z tej konkretnej witryny lub sieci. Przykładowo atak DDoS na serwer z naruszonymi zabezpieczeniami może wiązać się z wyświetleniem setek okienek wyskakujących i reklam, a nawet awarią witryny.

Wyłudzanie informacji

Wyłudzanie informacji polega na wysyłaniu fałszywych wiadomości e-mail w imieniu renomowanych firm. Hakerzy posługują się wyłudzaniem informacji, aby uzyskać dostęp do danych w sieci prywatnej lub firmowej.

Ataki polegające na wstrzyknięciu kodu SQL

Do ataku polegającego na wstrzyknięciu kodu SQL dochodzi, gdy cyberprzestępca wykorzystuje luki w oprogramowaniu i używa aplikacji (np. LinkedIn, Target) do wykradania lub usuwania danych albo przejmowania nad nimi kontroli.

Skrypty między witrynami (XSS)

O skryptach między witrynami (XSS) mówimy wtedy, gdy cyberprzestępca wysyła do skrzynki pocztowej link do witryny internetowej ze wstrzykniętym skryptem lub spamem. Otwarcie tego linku powoduje udostępnienie osobistych danych temu przestępcy.

Botnety

Z botnetami mamy do czynienia, gdy wiele komputerów, normalnie znajdujących się w sieciach prywatnych, zostaje zainfekowanych wirusami i innymi postaciami złośliwego oprogramowania, np. wyświetlającego wiadomości wyskakujące lub spam.

Oprogramowanie ransomware

Oprogramowanie wymuszające okup to rodzaj złośliwego oprogramowania (malware), za pomocą którego atakujący grozi ofierze zablokowaniem dostępu do danych i systemów o krytycznym znaczeniu lub ich zniszczeniem, jeśli ta nie zapłaci okupu.

Jak zapobiegać cyberatakom

Przyjęcie proaktywnego podejścia polegającego na skoncentrowaniu się na zapobieganiu cyberatakom jest kluczowe do zapewnienia, że sieci osobiste i firmowe są bezpieczne. Większość osób nie wie jednak, od czego zacząć.

Oto kilka sposobów poprawy bezpieczeństwa danych:

 • Inwestycja w niezawodny system cyberbezpieczeństwa.
 • Zatrudnienie administratorów IT, którzy będą uważnie nadzorować wszystkie sieci firmy.
 • Korzystanie z systemu uwierzytelniania dwuskładnikowego lub wieloskładnikowego. To zagwarantuje, że wszyscy członkowie mający konto albo dostęp do systemu są zweryfikowanymi pracownikami lub współpracownikami firmy.
 • Edukowanie pracowników metodą ciągłych szkoleń wewnętrznych w temacie cyberataków i cyberbezpieczeństwa oraz kroków do podjęcia w przypadku wystąpienia wycieku danych.
 • Zatrudnienie zewnętrznego zespołu ds. zabezpieczeń, który wesprze wewnętrzny dział IT przy monitorowaniu sieci i systemów firmy.

Ochrona przed cyberatakami

Ochrona przed cyberatakami ma duże znaczenie. Na szczęście istnieje oprogramowanie, które w tym pomaga.

Oto kilka zasobów, które pomagają chronić komputer przed cyberprzestępcami:

Bezpieczeństwo w chmurze

Gdy zadba się o bezpieczeństwo w chmurze, można w niej przechowywać kopie zapasowe danych na wypadek utraty sieci lub systemu.

Zarządzanie tożsamościami i dostępem

Zarządzanie tożsamościami i dostępem tworzy system weryfikacji tożsamości, który gwarantuje, że dana osoba ma prawo do uzyskiwania dostępu do informacji wewnętrznych. Takim systemem jest na przykład uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Zarządzanie ryzykiem

Dzięki zarządzaniu ryzykiem pracownicy mają zawsze aktualne informacje i są wyedukowani z zakresu postępowania z naruszeniami zabezpieczeń danych, które mogą wystąpić.

Zintegrowane rozwiązania SIEM i XDR

Chroń się przed cyberatakami za pomocą zintegrowanego zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) oraz rozszerzonych możliwości wykrywania zagrożeń i reagowania na nie (XDR), które potrafią ujawnić nawet najbardziej zakamuflowane ataki i koordynują reakcję dla całego majątku cyfrowego — wszystko to przy jednoczesnym obniżeniu złożoności stosu narzędzi i kosztów.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zabezpieczających firmy Microsoft

Aktualności dotyczące zabezpieczeń

Bądź na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami i najlepszymi rozwiązaniami w zakresie cyberbezpieczeństwa, aby chronić swoją firmę.

Przestrzeganie zasad modelu Zero Trust

Zasady modelu Zero Trust, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, dostęp tylko w niezbędnym zakresie oraz kompleksowe szyfrowanie, chronią Cię przed ewoluującymi cyberzagrożeniami.

Wykrywanie i powstrzymywanie cyberataków

Zabezpiecz punkty końcowe, tożsamości hybrydowe, pocztę e-mail, narzędzia do współpracy i aplikacje SaaS w środowisku wieloplatformowym za pomocą ujednoliconego rozwiązania XDR.

Bądź na bieżąco

Cyberataki każdego dnia stają się coraz bardziej wyrafinowane. Poznaj trendy w cyberprzestępstwach i odkryj punkty zwrotne dla bezpieczeństwa w sieci.

Często zadawane pytania

 • Ograniczanie ryzyka cyberataków polega na opracowywaniu przez firmy strategii zapobiegania incydentom (takim jak cyberataki), które ograniczają szkody wyrządzane w przypadku wystąpienia zagrożenia.

  Ochrona przed zagrożeniami może składać się z trzech elementów zapewniających ograniczanie ryzyka cyberataków: zapobieganie, identyfikacja i korygowanie.

  Zapobieganie: Firmy stosują zasady i procedury w celu wyeliminowania możliwości wystąpienia zagrożeń ze strony zewnętrznych organizacji lub osób.

  Identyfikacja: Dzięki oprogramowaniu zabezpieczającemu i zarządzaniu firmy mogą poświęcać mniej czasu na zarządzanie, a więcej na innowacyjność bez obaw o wewnętrzne naruszenia danych.

  Korygowanie: Stosowanie oprogramowania biznesowego, takiego jak model Zero Trust, oraz strategii powstrzymywania aktywnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, które spowodowały naruszenie wewnętrznych sieci i systemów.

 • Korygowanie cyberataków to sposób, w jaki firmy radzą sobie z cyberatakami — są to procesy, strategie i metody postępowania firm z aktywnymi zagrożeniami.
 • Cyberataki to nieautoryzowane próby użycia, wykradzenia lub uszkodzenia poufnych informacji przez wykorzystanie systemów komputerowych z lukami w zabezpieczeniach. Cyberataki mogą mieć motywy polityczne, kryminalne lub osobiste.

  Cyberzagrożeniami są osoby lub firmy mogące mieć wewnętrzny lub zewnętrzny dostęp do sieci firmy, które rozmyślnie nadużywają procesów, w których uczestniczą. Przykładami mogą być organizacje cyberterrorystyczne, byli pracownicy lub konkurencyjne firmy.

  Cyberryzyka to sieci, które są uważane za najbardziej zagrożone cyberatakami. Cyberryzyka są analizowane przez pryzmat danych cyberataków FBI i danych ze stowarzyszenia National Governors Association dla wyborów stanowych w celu określenia, która organizacja potrzebuje dodatkowych cyberzabezpieczeń oraz ile firmy wydają na cyberbezpieczeństwo i ochronę.

 • Cyberataki mają miejsce, gdy cyberterroryści próbują uzyskać dostęp do sieci firmowej lub osobistej w celu pozyskania informacji. Może to mieć motywy kryminalne, polityczne lub osobiste. Atakujące osoby lub organizacje zwykle znajdują luki w procesach IT firmy i wykorzystują takie podatne systemy.

Obserwuj firmę Microsoft