Hero_threat-protection

Rozwiązania SIEM oraz XDR: Twój sojusznik w walce z oprogramowaniem wymuszającym okup

Uzyskaj zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami dla wszystkich urządzeń, tożsamości, aplikacji, wiadomości e-mail, danych i obciążeń w chmurze.

Rozwiązania SIEM oraz XDR: Twój sojusznik w walce z oprogramowaniem wymuszającym okup

Uzyskaj zintegrowaną ochronę przed zagrożeniami dla wszystkich urządzeń, tożsamości, aplikacji, wiadomości e-mail, danych i obciążeń w chmurze.

Powstrzymywanie naruszeń w obrębie całej organizacji

Zabezpieczanie wszystkich chmur i wszystkich platform

Chroń platformy Azure, AWS i Google Cloud, a także platformy Windows, Mac, Linux, iOS, Android i IoT.

Wiodące narzędzia zintegrowanych zabezpieczeń

Zapobiegaj atakom, wykrywaj je i reaguj na nie dzięki wbudowanym ujednoliconym środowiskom i kompleksowym funkcjom rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR).

Bardziej zaawansowane błyskawiczne reagowanie

Pomóż swojemu zespołowi ds. zabezpieczeń szybciej zwalczać zagrożenia dzięki sztucznej inteligencji, automatyzacji i wiedzy specjalistycznej.

Zatrzymaj oprogramowanie wymuszające okup

Utwórz plan reagowania pozwalający zapobiegać wszechobecnym zagrożeniom, takim jak masowe i obsługiwane przez człowieka oprogramowanie wymuszające okup, oraz odpowiadać na nie.

Broń się przed nowoczesnymi atakami dzięki natywnym dla chmury rozwiązaniom SIEM i XDR

Firma Microsoft zwiększa możliwości osób w organizacji odpowiedzialnych za jej ochronę przez zapewnienie im odpowiednich narzędzi i informacji. Łącz rozwiązania SIEM i XDR, aby zwiększyć wydajność i efektywność ochrony majątku cyfrowego. Uzyskaj szczegółowe informacje dotyczące całej organizacji, korzystając z naszego natywnego dla chmury rozwiązania SIEM — usługi Microsoft Sentinel. Korzystaj ze zintegrowanego, zautomatyzowanego rozwiązania XDR, aby chronić swoich użytkowników końcowych za pomocą rozwiązania Microsoft 365 Defender i zabezpieczyć infrastrukturę za pomocą rozwiązania Microsoft Defender dla Chmury.

Zintegrowana ochrona przed zagrożeniami za pomocą rozwiązań SIEM i XDR

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Microsoft 365 Defender

Zapobiegaj atakom na tożsamości, punkty końcowe, aplikacje, pocztę e-mail, dane i aplikacje w chmurze oraz wykrywaj je, dzięki funkcjom rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR). Analizuj ataki i reaguj na nie, korzystając z gotowej do użycia i najlepszej w swojej klasie ochrony. Wyszukuj zagrożenia i łatwo koordynuj reakcje za pomocą pojedynczego pulpitu nawigacyjnego.

A high priority investigation dashboard on Microsoft Sentinel.

Microsoft Sentinel

Uzyskaj ogólny widok całego przedsiębiorstwa dzięki natywnemu dla chmury rozwiązaniu do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) od firmy Microsoft. Agreguj dane zabezpieczeń z praktycznie dowolnego źródła i stosuj sztuczną inteligencję do oddzielania nieistotnych sygnałów od prawdziwych zdarzeń, koreluj alerty w złożonych łańcuchach ataków oraz przyspiesz reakcję na zagrożenia dzięki wbudowanej orkiestracji i automatyzacji.

An overview in Microsoft Defender for Cloud.

Microsoft Defender dla Chmury

Chroń obciążenia w wielu chmurach i w chmurze hybrydowej za pomocą wbudowanych funkcji XDR. Zabezpieczaj serwery, magazyny, bazy danych, kontenery i inne elementy. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze, dzięki priorytetowym alertom.

The homepage on Microsoft 365 Defender showing active threats and more.

Microsoft 365 Defender

Zapobiegaj atakom na tożsamości, punkty końcowe, aplikacje, pocztę e-mail, dane i aplikacje w chmurze oraz wykrywaj je, dzięki funkcjom rozszerzonego wykrywania i reagowania (XDR). Analizuj ataki i reaguj na nie, korzystając z gotowej do użycia i najlepszej w swojej klasie ochrony. Wyszukuj zagrożenia i łatwo koordynuj reakcje za pomocą pojedynczego pulpitu nawigacyjnego.

A high priority investigation dashboard on Microsoft Sentinel.

Microsoft Sentinel

Uzyskaj ogólny widok całego przedsiębiorstwa dzięki natywnemu dla chmury rozwiązaniu do zarządzania informacjami i zdarzeniami zabezpieczeń (SIEM) od firmy Microsoft. Agreguj dane zabezpieczeń z praktycznie dowolnego źródła i stosuj sztuczną inteligencję do oddzielania nieistotnych sygnałów od prawdziwych zdarzeń, koreluj alerty w złożonych łańcuchach ataków oraz przyspiesz reakcję na zagrożenia dzięki wbudowanej orkiestracji i automatyzacji.

An overview in Microsoft Defender for Cloud.

Microsoft Defender dla Chmury

Chroń obciążenia w wielu chmurach i w chmurze hybrydowej za pomocą wbudowanych funkcji XDR. Zabezpieczaj serwery, magazyny, bazy danych, kontenery i inne elementy. Skoncentruj się na tym, co najważniejsze, dzięki priorytetowym alertom.

Narzędzie do samooceny dojrzałości działań dotyczących zabezpieczeń

Dowiedz się, czy Twoje centrum operacji dotyczących zabezpieczeń jest przygotowane do wykrywania zagrożeń, reagowania na nie i przywracania sprawności.

A person using a tablet and pen.

Dowiedz się, jak ci klienci chronią swoje organizacje za pomocą zintegrowanej ochrony przed zagrożeniami firmy Microsoft

MVP Health Care.
"Gdy przyjrzeliśmy się innym dostawcom i platformom, wybór okazał się oczywisty. Firma Microsoft oferuje spójne rozwiązanie, którego potrzebujemy. Wszystko, co zapewnia, świetnie pasuje do naszego kierunku. Stanowi dla nas wyjątkowe wsparcie."

— Michael Della Villa: Dyrektor ds. informatyki i szef działu usług współużytkowanych, MVP Health Care

Dodatkowe zasoby dotyczące ochrony przed zagrożeniami

Zacznij korzystać z rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Wypełnij formularz, aby poprosić o oddzwonienie i przedstawienie dodatkowych informacji o platformie Microsoft 365 lub Microsoft Azure.

1. Firma Gartner nie udziela poparcia żadnemu dostawcy, produktowi czy usłudze opisanych w jej publikacjach badawczych ani nie doradza użytkownikom technologii informatycznych wyboru tylko tych dostawców, którzy uzyskali od niej najwyższe oceny lub inne wyróżnienia. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie organizacji badawczej firmy Gartner i nie powinny być traktowane jako stwierdzenia faktów. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w tym gwarancji dotyczących przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.
GARTNER i Magic Quadrant to zastrzeżone znaki towarowe i znaki usług firmy Gartner Inc. i/lub jej podmiotów stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych oraz na całym świecie i są tu używane za zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący platform ochrony punktów końcowych, Peter Firstbrook | Dionisio Zumerle | Prateek Bhajanka | Lawrence Pingree | Paul Webber, 05 maja 2021 r.
3. Raport Magic Quadrant firmy Gartner dotyczący brokerów zabezpieczeń dostępu do chmury, Steve Riley | Craig Lawson, 28 października 2020 r.
4. The Forrester New Wave™: Extended Detection and Response (XDR) Providers, 4. kwartał 2021 r., Allie Mellen, październik 2021.
5. The Forrester Wave™: Endpoint Security Software as a Service, 2. kwartał 2021 r., Chris Sherman i Merritt Maxim, Allie Mellen, Shannon Fish, Peggy Dostie, maj 2021 r.
6. The Forrester Wave™: Enterprise Email Security, 2. kwartał 2021 r. Joseph Blankenship, Claire O'Malley, maj 2021 r.
7. Zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w listopadzie 2020 r.
8. Zlecone badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting w lutym 2021 r.

Microsoft Sentinel to natywne dla chmury narzędzie SIEM, usługa Microsoft 365 Defender zapewnia rozszerzone możliwości wykrywania i reagowania (XDR) dla środowisk użytkowników końcowych (poczty e-mail, dokumentów, tożsamości, aplikacji i punktów końcowych), a usługa Microsoft Defender dla Chmury zapewnia te funkcje dla infrastruktury i platform wielochmurowych, w tym maszyn wirtualnych, baz danych, kontenerów oraz IoT.

Microsoft Sentinel to natywne dla chmury narzędzie SIEM, usługa Microsoft 365 Defender zapewnia rozszerzone możliwości wykrywania i reagowania (XDR) dla środowisk użytkowników końcowych (poczty e-mail, dokumentów, tożsamości, aplikacji i punktów końcowych), a usługa Microsoft Defender dla Chmury zapewnia te funkcje dla infrastruktury i platform wielochmurowych, w tym maszyn wirtualnych, baz danych, kontenerów oraz IoT.