Zabezpieczenia chmury

Chroń swoje aplikacje i zasoby w wielu chmurach.

Dlaczego warto inwestować w zabezpieczenia chmury?

Chociaż szybki rozwój usług IaaS, PaaS i SaaS pomaga firmom usprawnić działalność i zwiększyć produktywność pracowników, wiąże się też z nowymi czynnikami ryzyka i zagrożeniami.

Wzmacnianie stanu zabezpieczeń chmury

Ocena i poprawa stanu zabezpieczeń infrastruktury w chmurze.

Ochrona przed zagrożeniami

Zwiększ ochronę obciążeń przed złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami na platformie Azure, w środowisku lokalnym i w innych chmurach.

Sterowanie dostępem do aplikacji i ich użyciem

Zarządzaj dostępem do aplikacji, wykrywaj ryzykowne zachowania i chroń poufne informacje.

Zintegrowane rozwiązanie DevSecOps

Zabezpieczaj cały cykl życia rozwoju oprogramowania.


Produkty zabezpieczające chmurę

Co to są zabezpieczenia chmury?

Wzmocnij stan zabezpieczeń w wielu chmurach dzięki usłudze Azure Security Center

Two people looking at dual-monitors.
 • Informacje dostępne na bieżąco

  W sposób ciągły oceniaj stan zabezpieczeń swoich zasobów w chmurze na maszynach wirtualnych, w sieciach, aplikacjach i usługach danych. Monitoruj obciążenia serwerów uruchamiane w innych chmurach i w lokalnych centrach danych. Szybko uzyskuj szczegółowe informacje z wizualizacją stanu zabezpieczeń — wszystko to w usłudze Azure Security Center.

 • Uzyskiwanie wskazówek i zaleceń

  Popraw stan zabezpieczeń i zapobiegaj typowym błędom konfiguracji. Wskaźnik bezpieczeństwa platformy Azure jest najważniejszą z funkcji zarządzania stanem zabezpieczeń usługi Azure Security Center. Zapewnia ona szczegółowe informacje na temat bieżącego stanu i zaleca akcje ułatwiające nadawanie priorytetów krokom, które można wykonać w celu poprawy stanu zabezpieczeń.

 • Większa kontrola

  Zarządzaj zasadami zabezpieczeń, wymuszaj je i upewniaj się, że Twoje maszyny wirtualne oraz usługi Azure PaaS są z nimi zgodne. Skonfiguruj zasady, aby działały w określonych grupach zarządzania, subskrypcjach, a nawet w całej dzierżawie.

 • Sprawniejsze zarządzanie stanem zabezpieczeń

  Łatwo wdrażaj i konfiguruj usługę Security Center w środowiskach o dużej skali przy użyciu zasad i automatyzacji. Korzystaj ze sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby szybko identyfikować zagrożenia oraz usprawniać ich badanie i pomagać w automatyzacji działań naprawczych. Usprawnij ograniczanie ryzyka związanego z zagrożeniami dzięki połączeniu z istniejącymi narzędziami, takimi jak Azure Sentinel, rozwiązanie SIEM firmy Microsoft, lub integracji z rozwiązaniami zabezpieczającymi dostarczanymi przez partnerów.

Ochrona obciążeń w chmurze hybrydowej za pomocą usługi Azure Defender

An office with multiple people working at their desk and the word Protect is in the top left corner.
 • Ochrona usług platformy Azure

  Chroń maszyny wirtualne, dane, usługi natywne w chmurze i środowisko IoT przed typowymi zagrożeniami, takimi jak ataki siłowe na hasła, ataki z wstrzykiwaniem SQL i zagrożenia dla kontenerów.

 • Ochrona zasobów w chmurze hybrydowej

  Analizuj stan zabezpieczeń obciążeń w chmurze hybrydowej w jednej konsoli. Lepiej chroń serwery z systemem Linux i Windows przed zagrożeniami oraz rozszerz ochronę na obciążenia platform AWS i Google Cloud dzięki usłudze Azure Arc.

 • Dostęp do wszechstronnej analizy zagrożeń

  Usprawnij badanie zagrożeń dzięki sztucznej inteligencji i zaawansowanej automatyzacji. Chroń użytkowników, urządzenia i aplikacje dzięki integracji z usługą Microsoft Defender. Korzystaj ze wszystkich funkcji analizy zabezpieczeń w jednym ujednoliconym widoku w rozwiązaniu Azure Sentinel.

Ochrona dowolnej aplikacji dzięki usłudze Microsoft Cloud App Security

A person using a laptop.
 • Centralizacja monitorowania i kontroli dla wszystkich aplikacji

  Uzyskaj szczegółowy wgląd w niezatwierdzone zasoby IT, identyfikuj i eliminuj natywne ataki w chmurze oraz kontroluj sposób przesyłania danych we wszystkich swoich aplikacjach w chmurze, niezależnie od tego, czy są to aplikacje firmy Microsoft, czy też innych producentów.

 • Odnajdowanie i kontrolowanie niezatwierdzonych zasobów IT

  Identyfikuj aplikacje i usługi w chmurze używane przez Twoją organizację oraz kontroluj dostęp do nich. Oceniaj poziom ryzyka i gotowość do używania w działalności biznesowej ponad 17 000 aplikacji oraz zacznij nimi zarządzać, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność.

 • Identyfikowanie i eliminowanie natywnych ataków w chmurze

  Wykrywaj nietypowe zachowania w aplikacjach w chmurze, aby identyfikować oprogramowanie wymuszające okup, zainfekowanych użytkowników lub nieuczciwe aplikacje. Analizuj sposoby użycia związane z wysokim ryzykiem i automatycznie wdrażaj działania naprawcze, aby ograniczyć ryzyko dla organizacji.

 • Ochrona informacji w czasie rzeczywistym

  Korzystaj z adaptacyjnej kontroli dostępu, aby wdrożyć zaawansowane przypadki użycia zapobiegające infiltracji i eksfiltracji danych podczas ryzykownych sesji użytkownika w dowolnej aplikacji w organizacji — a wszystko to w czasie rzeczywistym.

Tworzenie bezpiecznych aplikacji w serwisie GitHub

A person working at a desk with three monitors.
 • Szybsze tworzenie bezpiecznych aplikacji

  Uzyskaj wszystkie narzędzia potrzebne do zabezpieczenia swojej aplikacji w serwisie GitHub i na platformie Azure — wszystkie w pełni zintegrowane z platformą, niezależnie od tego, czy używasz narzędzi firmy Microsoft, czy też narzędzi open source. Zacznij od modelowania zagrożeń, aby określić potencjalne zagrożenia oraz przeprowadzić statyczną i dynamiczną analizę kodu w celu znalezienia luk w zabezpieczeniach.

 • Automatyczne uzyskiwanie aktualizacji zależności

  Skorzystaj z narzędzia Dependabot, aby przeprowadzić skanowanie zależności z innych bibliotek lub składników, takich jak open source, w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach i najnowszych aktualizacji. Upewnij się, że Twoje tajemnice, na przykład klucze i parametry połączeń, są bezpiecznie przechowywane w repozytoriach obsługiwanych przez sprzętowe moduły zabezpieczeń, a nie osadzone w kodzie.

 • Pełna ochrona stosu

  Chroń tożsamość, włączając uwierzytelnianie wieloskładnikowe, i chroń sieć za pomocą zapory. Chroń dane za pomocą funkcji szyfrowania w ich stanie spoczynku i podczas przesyłania. Wzmocnij szyfrowanie danych w całej rodzinie maszyn wirtualnych do wykonywania poufnych operacji obliczeniowych na platformie Azure.

 • Korzystanie z naszych najlepszych rozwiązań i narzędzi

  Uzyskaj dostęp do aktualnych najlepszych rozwiązań usługi Azure Security Center umożliwiających zabezpieczanie aplikacji, aby dowiedzieć się, jakie dokładnie kroki są zalecane, oraz zaimplementować je za pomocą tego samego zestawu narzędzi, który jest używany do zabezpieczania naszych własnych aplikacji.

Usługa Microsoft Cloud App Security została uznana za lidera w raporcie dotyczącym bram zabezpieczeń chmury The Forrester Wave™: Cloud Security Gateways w 2. kwartale 2021 r.

Opinie klientów

Ansell logo

Monitorowanie i kontrolowanie aplikacji za pomocą usługi Microsoft Cloud App Security

„Wcześniej musiałem używać kilku narzędzi i portali, aby robić to, co teraz robię na jednym ekranie w usłudze Cloud App Security. To ogromne ulepszenie w moim przepływie pracy, ponieważ monitorowanie podejrzanych zdarzeń zajmuje mi mniej czasu. Mam też większą pewność co do tego, że widzę to, co powinienem widzieć. Przy wielu pulpitach nawigacyjnych trudniej było śledzić wszystko, co musimy obserwować”.


Oleksandr Fisun, analityk cyberzabezpieczeń

ASOS logo

Ochrona przed zagrożeniami dzięki usłudze Azure Security Center

„Usługa Azure Security Center zapewnia nam jeden punkt sterowania, za pomocą którego możemy ulepszać nasz stan bezpieczeństwa. Możemy teraz przeglądać zalecenia dotyczące zabezpieczania naszych usług, otrzymywać alerty dotyczące zagrożeń dla naszych obciążeń i szybko przekazywać wszystkie te informacje do usługi Azure Sentinel w celu inteligentnego wyszukiwania zagrożeń”.


Stuart Gregg, kierownik ds. operacji cyberzabezpieczeń

Thyotic logo

 

 

 

„Wybraliśmy usługę Azure Security Center do ochrony wszystkich naszych obciążeń w chmurze. Ta usługa rozwija się z miesiąca na miesiąc i pojawiają się w niej nowe, cenne dla nas funkcje. Jej silna integracja z usługą Azure Sentinel i platformą Ochrona punktu końcowego w usłudze Microsoft Defender wspomaga sprawną i efektywną pracę naszego zespołu”.

 

Terence Jackson, dyrektor ds. zabezpieczeń i poufności informacji, Thycotic

NCR Logo

 

 

 

„Usługa Azure Security Center to jedno z najważniejszych narzędzi zabezpieczeń, których używamy do zarządzania ekosystemem platformy Azure w firmie NCR. Dzięki niej mamy jeden ekran zapewniający przegląd zabezpieczeń wszystkich naszych rozwiązań wdrożonych w chmurze platformy Azure w czasie rzeczywistym. Używamy jej też do wzmocnienia zabezpieczeń innych naszych usług platformy Azure”.

 

Isidro Rodriguez: dyrektor ds. transformacji cyfrowej, dział operacji SaaS, NCR

Więcej informacji o produktach zabezpieczających chmurę

Ochrona aplikacji w wielu chmurach

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Security Center

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Defender

Co nowego w usłudze Microsoft Cloud App Security

Wprowadzenie do rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

Wypełnij formularz, aby poprosić o oddzwonienie i przedstawienie dodatkowych informacji o platformie Microsoft 365 lub Microsoft Azure.