Co to jest punkt końcowy?

Punkty końcowe to urządzenia fizyczne łączące się z systemem sieciowym, takie jak urządzenia przenośne, komputery stacjonarne, maszyny wirtualne, urządzenia osadzone i serwery.

Definicja punktów końcowych

Punkty końcowe to urządzenia fizyczne, które łączą się z siecią komputerową i wymieniają z nią informacje. Przykładami urządzeń końcowych są urządzenia przenośne, komputery stacjonarne, maszyny wirtualne, urządzenia osadzone i serwery. Punktami końcowymi są także urządzenia Internetu rzeczy, takie jak kamery, oświetlenie, lodówki, systemy zabezpieczające, inteligentne głośniki i termostaty. Gdy urządzenie łączy się z siecią, przepływ informacji między, na przykład, laptopem i siecią przypomina rozmowę telefoniczną między dwiema osobami.

Znaczenie zabezpieczeń punktów końcowych

Zabezpieczenia (ochrona) punktów końcowych pomagają chronić punkty końcowe przed złośliwymi użytkownikami i programami wykorzystującymi luki.

 

Cyberprzestępcy atakują punkty końcowe, ponieważ stanowią one wrota do danych korporacyjnych, a ze względu na swoją naturę są podatne na atak. Znajdują się one poza zabezpieczeniami sieci, a stosowanie środków zabezpieczających zależy od użytkowników, co pozostawia przestrzeń na ludzki błąd. Ochrona punktów końcowych przed atakami staje się coraz większym wyzwaniem ze względu na większe rozproszenie pracowników (biurowych, zdalnych i hybrydowych) korzystających z większej liczby urządzeń w dowolnych miejscach na świecie.

 

Zagrożone są firmy każdej wielkości. Według raportu Verizon Data Breach Investigations Report czterdzieści trzy procent cyberataków dotyczy małych firm.1 Małe firmy stanowią główne cele, ponieważ dla przestępców mogą być punktami wejścia umożliwiającymi penetrację nawet większych firm, a często nie mają ochrony przed cyberzagrożeniami.

 

Zabezpieczenia punktów końcowych są niezwykle ważne, ponieważ naruszenia zabezpieczeń danych są kosztowne i niszczycielskie dla przedsiębiorstw. Według raportu organizacji Ponemon Institute zatytułowanego „Cost of a Data Breach Report 2021” (zamówionego przez firmę IBM) średni koszt naruszenia zabezpieczeń danych wynosi 4,24 mln USD na świecie i 9,05 mln USD w Stanach Zjednoczonych. Naruszenia zabezpieczeń związane z pracą zdalną kosztują kolejne 1,05 mln USD. Większość kosztów naruszeń zabezpieczeń — 38% — wynika z utraty możliwości zarobku, na przykład odejścia klientów, utraty dochodów z powodu przestoju systemu oraz kosztu założenia nowej firmy ze względu na nadszarpniętą reputację.

Jak działają zabezpieczenia dla punktów końcowych

Zabezpieczenia dla punktów końcowych wykorzystują szereg procesów, usług i rozwiązań do ochrony punktów końcowych przed cyberzagrożeniami. Pierwszymi narzędziami zabezpieczeń punktów końcowych było tradycyjne oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym kodem, którego zadaniem było powstrzymywanie przestępców przed wyrządzaniem szkód na urządzeniach, w sieciach i usługach. Od tamtej pory zabezpieczenia punktów końcowych rozwijały się, obejmując coraz bardziej zaawansowane, kompleksowe rozwiązania z obsługą chmury, które ułatwiają wykrywanie i śledzenie zagrożeń, reagowanie na nie oraz zarządzanie aplikacjami, urządzeniami i użytkownikami.

Typowe ryzyka dotyczące zabezpieczeń dla punktów końcowych

W związku z rosnącą mobilnością pracowników organizacje są coraz bardziej narażone na zagrożenia dotyczące zabezpieczeń punktów końcowych. Do najpopularniejszych ryzyk związanych z zabezpieczeniami punktów końcowych należą między innymi:

 1. Wyłudzanie informacji, rodzaj ataku socjotechnicznego polegającego na takim zmanipulowaniu ofiar, aby udostępniły informacje poufne.
 2. Oprogramowanie wymuszające okup, złośliwe oprogramowanie przetrzymujące dane ofiary do czasu zapłacenia pewnej sumy pieniędzy.
 3. Utrata urządzenia, jeden z głównych powodów naruszeń zabezpieczeń danych organizacji. Utrata i kradzież urządzeń może również doprowadzić do wysokich grzywien wynikających z przepisów prawa.
 4. Nieaktualne poprawki, które ujawniają luki w zabezpieczeniach systemów, stwarzają napastnikom możliwości wykorzystania luk w systemach w celu kradzieży danych.
 5. Złośliwe oprogramowanie zawarte w reklamach, które za pomocą reklam online rozpowszechnia złośliwy kod, naruszając bezpieczeństwo systemów.
 6. Pobranie niechcianego pliku, zautomatyzowane pobranie oprogramowania na urządzenie bez wiedzy użytkownika.

Najlepsze rozwiązania dotyczące zabezpieczeń punktów końcowych

Ochrona punktów końcowych może ułatwić zachowanie bezpieczeństwa danych organizacji. Aby obronić się przed cyberzagrożeniami, przestrzegaj wymienionych poniżej najlepszych rozwiązań.

 • Edukacja użytkowników

  Pierwszą linię obrony w ramach zabezpieczeń punktów końcowych stanowią pracownicy. Zapewnij im odpowiednie informacje, prowadząc regularne szkolenia na temat zabezpieczeń i zgodności oraz przekazując alerty.

 • Śledzenie urządzeń

  Monitoruj wszystkie urządzenia łączące się z Twoją siecią. Często aktualizuj spis. Upewnij się, że punkty końcowe mają najnowsze aktualizacje i poprawki oprogramowania.

 • Adaptacja modelu Zero Trust

  Stosuj model zabezpieczeń Zero Trust. Zarządzaj dostępem, udzielając go z nieustanną weryfikacją tożsamości, urządzeń i usług.

 • Szyfrowanie punktów końcowych

  Wzmocnij zabezpieczenia szyfrowaniem, które zapewnia dodatkową warstwę ochrony urządzeń i danych.

 • Wymuszanie silnych haseł

  Wymagaj stosowania złożonych haseł, wymuszaj regularne aktualizacje haseł i zabraniaj używania starych haseł.

 • Dbaj o aktualizacje systemów, oprogramowania i poprawek

  Przeprowadzaj częste aktualizacje systemów operacyjnych, aplikacji i oprogramowania zabezpieczającego.

Rozwiązania zabezpieczające punkty końcowe

Coraz większa liczba pracowników zdalnych powoduje, że ochrona punktów końcowych ma krytyczne znaczenie. Organizacje mogą chronić swoje punkty końcowe za pomocą kompleksowych rozwiązań zabezpieczających punkty końcowe, które zapewniają obsługę zróżnicowanych ekosystemów BYOD (bring-your-own-devices, przynieś własne urządzenia), stosują metodę zabezpieczeń Zero Trust i zarządzają urządzeniami, nie zakłócając działalności firmy.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach zabezpieczających firmy Microsoft

Często zadawane pytania

|

Punkty końcowe to urządzenia, które łączą się z siecią komputerową i wymieniają z nią informacje. Oto kilka przykładów punktów końcowych:

 • Smartfony
 • Tablety
 • Komputery stacjonarne
 • Laptopy
 • Stacje robocze
 • Serwery
 • Urządzenia Internetu rzeczy, takie jak kamery, oświetlenie, lodówki, systemy zabezpieczające, inteligentne głośniki i termostaty

Punktami końcowymi nie są urządzenia, na których działa sieć — jest to sprzęt lokalny klienta (CPE, customer premise equipment). Oto przykłady urządzeń CPE, które nie są punktami końcowymi:

 • Zapory
 • Moduły równoważenia obciążenia
 • Bramy sieci
 • Routery
 • Przełączniki

Zabezpieczenia punktów końcowych obejmują całą gamę usług, strategii i rozwiązań, takich jak:

 • Analizy
 • Oprogramowanie antywirusowe i chroniące przed złośliwym kodem
 • Kontrola urządzeń
 • Wykrywanie i reagowanie w punktach końcowych (EDR)
 • Platformy ochrony punktów końcowych
 • Ochrona przed programami wykorzystującymi luki
 • Rozszerzone wykrywanie i reagowanie (XDR)
 • Narzędzia zabezpieczeń sieci
 • Analiza ruchu w sieci
 • SIEM
 • Filtrowanie sieci Web

Ochrona punktów końcowych ułatwia ochronę punktów końcowych — urządzeń, takich jak laptopy i smartfony łączące się z siecią — przed złośliwymi użytkownikami i programami wykorzystującymi luki.

 

Cyberprzestępcy atakują punkty końcowe, ponieważ mogą one ułatwić napastnikom zdobycie dostępu do sieci korporacyjnych. Zagrożone są organizacje każdej wielkości, ponieważ napastnicy wciąż pracują nad nowymi metodami kradzieży cennych danych.

 

Ochrona punktów końcowych pomaga zapewnić bezpieczeństwo danych klientów, pracowników, krytycznych systemów i własności intelektualnej od cyberprzestępców.

Interfejs programowania aplikacji (API) to połączenie, które umożliwia interakcję między komputerami lub programami komputerowymi. Interfejsy API pozwalają na udostępnianie ważnych danych aplikacjom, urządzeniom i poszczególnym osobom. Interfejs API przypomina kelnera w restauracji. Kelner przyjmuje zamówienie klienta, przekazuje je kucharzowi i przynosi potrawę klientowi. Podobnie interfejs API odbiera żądanie od aplikacji, współpracuje z serwerem lub źródłem danych w celu przetworzenia odpowiedzi, a następnie dostarcza tę odpowiedź do aplikacji.

 

Oto kilka przykładów popularnych interfejsów API używanych w życiu codziennym:

 • Aplikacje pogodowe używają interfejsów API w celu uzyskania informacji meteorologicznych od innego podmiotu
 • Podczas płacenia za pomocą usługi PayPal używane są interfejsy API, aby osoby kupujące online mogły dokonywać zakupów bez konieczności bezpośredniego logowania się do swoich instytucji finansowych lub ujawniania poufnych informacji
 • Witryny biur podróży używają interfejsów API do zbierania informacji na temat lotów i oferowania najniższych cen

Punkt końcowy to urządzenie, takie jak smartfon lub laptop, które łączy się z siecią.

 

Punkt końcowy interfejsu API to adres URL serwera lub usługi.