Váš akademický stav bol overený


Vráťte sa na stránku uplatnenia kódu a dokončite uplatnenie svojho kódu.