Laptop položený na stole

Aktualizácia systému Windows 10

Prináša nové funkcie, vďaka ktorým môžete uskutočňovať svoje vášne, vytvárať lepšie kontakty a ušetriť trochu času