Microsoft Slovakia s.r.o.

Microsoft Slovakia
Pradiareň 1900
Svätoplukova 2A
Bratislava 821 08, Slovakia
 
Telefónne číslo: +421 (2) 59 295 111
Faxové číslo: +421 (2) 59 295 100