Tipy a triky pre Windows 11

Windows 11 sa dodáva so vstavanými funkciami, ktoré zjednodušujú život. Naučte sa, ako používať Windows 11 na zvýšenie produktivity, organizovanie pracovnej plochy, prispôsobenie si zariadenia, povolenie nastavení zjednodušenia ovládania a oveľa viac. Riaďte sa týmito tipmi a trikmi pre Windows a využívajte svoje zariadenie naplno.

Najčastejšie otázky

Windows 11 má tri vstavané spôsoby vytvárania snímok obrazovky. Snímku obrazovky vo Windowse 11 môžete vytvoriť takto:

 • Pomocou nástroja na vystrihovanie v ponuke Štart.
 • Stlačením a podržaním klávesu s logom Windows+Shift+S na klávesnici.
 • Stlačením klávesov Win+G na klávesnici, otvorením ponuky Xbox Game Bar a použitím funkcie Nasnímať oblasť.

Ak chcete zaznamenať aktivitu na obrazovke, Windows 11 má vstavané funkcie zaznamenávania obrazovky. Vytvorenie záznamu obrazovky na zariadení s Windowsom 11:

 • Otvorte nástroj na vystrihovanie v ponuke Štart.
 • Stlačte tlačidlo Nahrávať a vyberte položku Nové.
 • Po špecifikovaní časti obrazovky, ktorú chcete zaznamenať, vyberte položku Štart.

Záznam obrazovky vo Windowse 11 môžete urobiť aj pomocou ponuky Xbox Game Bar. Stlačte klávesy Win+G na klávesnici, otvorte príslušnú aplikáciu a kliknutím na položku Nahrávať spustite nahrávanie obrazovky.

Windows 11 umožňuje panel úloh umiestniť do stredu v spodnej časti obrazovky alebo ho môžete presunúť do stredu vľavo na obrazovke. Presunutie panela úloh:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a otvorte ponuku Nastavenia panela úloh.
 • Rozbaľte časť Správanie panela úloh.
 • V rozbaľovacej ponuke Zarovnanie panela úloh vyberte namiesto možnosti Na stred možnosť Vľavo.

Ak nechcete, aby sa na obrazovke zobrazoval panel úloh, Windows 11 ponúka prístup k panelu úloh len vtedy, keď ho potrebujete. Skrytie panela úloh vo Windowse 11:

 • Pravým tlačidlom myši kliknite na panel úloh a otvorte ponuku Nastavenia panela úloh.
 • Rozbaľte časť Správanie panela úloh.
 • Začiarknite políčko vedľa položky Automaticky skrývať panel úloh.

Zmeniť meno používateľa vo Windowse 11 je jednoduché. Zmena mena používateľa lokálneho konta vo Windowse 11:

 • Otvorte ponuku Ovládací panel > Používateľské kontá.
 • Vyberte profil s menom používateľa, ktoré chcete zmeniť.
 • Vyberte položku Zmeniť meno/názov konta.

Ak je vaše zariadenie s Windowsom 11 prepojené s kontom Microsoft, názov budete musieť upraviť na externej webovej stránke. V zariadení prejdite do ponuky Nastavenia > Kontá > Vaše informácie > Spravovať moje kontá. Po otvorení novej webovej stránky rozbaľte kartu Vaše informácie a vyberte položku Upraviť meno.

Windows 11 ponúka možnosť používať s počítačom viacero monitorov. Pripojenie PC s Windowsom 11 k viacerým monitorom:

 • Po správnom pripojení káblov nových monitorov otvorte ponuku Nastavenia.
 • V ponuke Systém vyberte položku Obrazovka. Vaše zariadenie by malo nové monitory zistiť automaticky. Ak ich nezistí, vyberte položku Viaceré obrazovky a potom položku Zistiť.
 • Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte, ako chcete zobrazovať svoju obrazovku.
 • Vyberte položku Použiť.

Otvorenie a úprava nastavení napájania a režimu spánku vo Windowse 11:

 • Vyberte ponuku Štart.
 • Vyberte položku Nastavenia.
 • Vyberte položku Systém.
 • Vyberte položku Napájanie a batéria.
 • Vyberte položku Obrazovka a režim spánku.

Obrazovka umožňuje upraviť to, ako dlho zostane zapnutá, kým nepoužívate svoje zariadenie. Režim spánku umožňuje upraviť, ako dlho má zariadenie čakať pred prepnutím do režimu spánku, keď sa nepoužíva.

Zapnutie a vypnutie Bluetooth v PC s Windowsom 11:

 • Vyberte ponuku Štart.
 • Vyberte položku Nastavenia.
 • Vyberte položku Bluetooth a zariadenia.
 • Na tejto obrazovke môžete zapnúť alebo vypnúť Bluetooth.

Bluetooth tiež môžete zapnúť a vypnúť vo svojom PC s Windowsom 11 v rýchlych nastaveniach, ak vaše zariadenie automaticky zistí adaptér Bluetooth.

Po vytvorení snímky obrazovky môžete vytlačiť obsah, ktorý sa zobrazuje na obrazovke zariadenia. Ak chcete vo Windowse 11 vytvoriť snímku obrazovky pomocou klávesovej skratky, vyberte a podržte kláves PrtSc. Ak na vašom zariadení nie je tlačidlo Print Screen, použite klávesovú skratku Fn+kláves s logom Windows+medzerník a nasnímajte obrazovku. Ak si chcete pozrieť vytvorený obrázok, prilepte ho do aplikácie Microsoft Word, Skicár alebo 3D Skicár. Snímky obrazovky sa tiež môžu automaticky ukladať v priečinku Obrázky v Prieskumníkovi.

Na vytvorenie snímky obrazovky môžete použiť nástroj na vystrihovanie vo Windowse 11. Použitie nástroja na vystrihovanie pomocou myši a klávesnice:

 • Stlačte kláves s logom Windows+Shift+S.
 • Pomocou myši vyberte oblasť snímky obrazovky.

Použitie nástroja na vystrihovanie len pomocou myši:
 • Vyberte ponuku Štart a vyhľadajte nástroj na vystrihovanie.
 • Vyberte položku Nové.
 • Pomocou myši vyberte oblasť snímky obrazovky.

Žiarovka a okolo nej modrý kruh

Hľadáte ďalšie tipy alebo podporu?

Objavte ďalšie spôsoby, ako z Windows 11 vyťažiť maximum.

Žiarovka a okolo nej modrý kruh


 • 1 Určité funkcie vyžadujú špecifický hardvér, pozrite si špecifikácie Windows 11. Chatovanie cez SMS je k dispozícii v obmedzenom počte krajín a postupne sa bude sprístupňovať pre ostatné oblasti. Ďalšie podrobnosti nájdete na tejto stránke. Vyžaduje sa prístup na internet, môžu sa účtovať poplatky ISP.
 • 2 Obrazovky sú simulované. Dostupnosť funkcií a aplikácií sa môže líšiť v závislosti od oblasti.
 • 3 Vyžaduje PC s funkciou dotykovej obrazovky.
 • 4 Vyžaduje sa prístup na internet. Môžu sa účtovať poplatky.