A person smiling.

Povezave Microsoft Viva

Kurirana izkušnja za podjetja, ki združuje pomembne novice, pogovore in vire v aplikacijah in napravah, ki jih uporabljate vsak dan.

Obveščajte, sodelujte in spodbujajte

Spodbujajte delovno storilnost pri ljudeh, ne glede na to, kje so, z zagotavljanjem komunikacije s storitvijo Povezave Microsoft Viva.

Spodbujajte delovno storilnost pri ljudeh, ne glede na to, kje so, s storitvijo Povezave Microsoft Viva.

Odkrijte novice in pogovore

Obveščajte vse ljudi o dogajanju v organizaciji z individualno prilagojenim virom, ki vključuje prispevke vseh zaposlenih. Izboljšajte posredovanje informacij z učinkovitimi zmogljivostmi izbiranja in načrtovanja.

Connections-Inform.mp4

Obveščajte vse ljudi o dogajanju v organizaciji z individualno prilagojenim virom, ki vključuje prispevke vseh zaposlenih. Izboljšajte posredovanje informacij z učinkovitimi zmogljivostmi izbiranja in načrtovanja.

Visoko motivirani zaposleni bodo 12-krat manj verjetno zapustili podjetje od manj motiviranih. (Glint)1

Organizacije z visoko motiviranimi zaposlenimi imajo 21 % večji dobiček. (Gallup)2

V najbolj inovativnih podjetjih 70 % zaposlenih poroča o močnem občutku pripadnosti. (Microsoft)3

Oglejte si delovanje storitve Povezave Microsoft Viva

Oglejte si predstavitve izdelka za vodje, zaposlene in IT.

Začnite

Povezave Microsoft Viva so zdaj na voljo za namizne naprave, pozneje v letu 2021 pa bodo na voljo tudi za prenosne naprave. Dodatne funkcije bodo uvedene leta 2022.

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Ponudite zaposlenim in ekipam orodja, ki jih potrebujejo za uspešnost

Storitev Povezave Microsoft Viva je del platforme Microsoft Viva – platforme za izkušnje zaposlenih, ki ljudem omogoča lažje povezovanje, osredotočanje in učenje te uspešno opravljanje dela v službi.

1. What’s a Simple Definition of Employee Engagement? (Kakšna je preprosta definicija sodelovanja zaposlenih?) (glint.com)
2. The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction (Prava kultura: ne zgolj zadovoljstvo zaposlenih) (gallup.com)
3. Building resilience & maintaining innovation in a hybrid world (Zagotavljanje varnosti in ohranjanje inovativnosti v hibridnem svetu) (Microsoft)