A person smiling.

Povezave Microsoft Viva

Odkrijte cilj blagovne znamke podjetja, kjer lahko zaposleni raziskujejo novice, se pridružijo pogovorom in se povežejo z drugimi v organizaciji v aplikacijah in napravah, ki jih uporabljajo vsak dan. Povezave Viva so vključene v pakete okolja Microsoft 365 s SharePoint Onlineom.

Posodobite izkušnje zaposlenih

S storitvijo Povezave Microsoft Viva lahko poskrbite, da so vsi vedno obveščeni, povezani in dejavni ter tako vsak dan pri delu pokažejo najboljše, kar znajo.

Pregled
Guided Tour

Vodena predstavitev – domov

Spodbujajte kulturo vključenosti

Spodbujajte zaposlene k prispevanju zamisli in deljenje mnenj

Spodbujajte zaposlene k prispevanju zamisli in deljenje mnenj

Ustvarite delovno mesto, kjer so pomembne zamisli in mnenja vseh, zaposleni pa imajo na voljo prilagodljive možnosti za vključevanje in sodelovanje od koder koli.

Opolnomočite zaposlene, ki so v neposrednem stiku s strankami

Ustvarite prožno in agilno organizacijo z rešitvijo na enem mestu za povezovanje, da bodo zaposleni, ki so v neposrednem stiku s strankami, imeli sredstva in orodja, ki jih potrebujete za svoje delo.

Vključite zaposlene z odprtimi pogovori

Pridobite vpoglede o najpomembnejših temah v vaši organizaciji. Vzpostavite zaupanje in preglednost z dialogom ter delite javnomnenjske raziskave in ankete.

Poskrbite za zdrave in vključujoče zaposlene

Izboljšajte vključenost zaposlenih s priporočili, ki temeljijo na podatkih, da povratne informacije o vključenosti pretvorite v vsakdanja dejanja.

Povežite ljudi, da ustvarite vključujoče hibridno delovno mesto

Omogočite lažje vzpostavljanje odnosov v celotni organizaciji ter tako ustvarite prostor, kjer bodo lahko dinamični in dejavni zaposleni rasli in se učili skupaj.

Zagotovite ustrezne informacije

Posredujte posodobitve pravim ljudem ob pravem času. Pošljite novice in dejavnosti določenim prejemnikom, izboljšajte kritično vsebino ter preprosto zberite povratne informacije skupnosti.

Okrepite trdne povezave

Zaposlenim omogočite enostavno deljenje in medsebojno povezovanje v zvezi s pomembnimi novicami in dogodki, povezanih z delom, ter ostanite na tekočem s pogovori v njihovih skupnostih.

Poskrbite za enostavno rast zaposlenih z mentorstvom

Spodbujajte rast, povezovanje in sodelovanje zaposlenih, da prepoznate vrzeli v znanju in se odzovete nanje ter oblikujete odporne in prilagodljive ekipe.

Poskrbite, da bodo vsi seznanjeni z vizijo, poslanstvom in prednostnimi nalogami

Ustvarite delovni prostor, ki se lahko razvija in raste s sodobnimi orodji za pripovedovanje zgodb, hkrati pa poudarja vrednote in identiteto podjetja.

Poskrbite, da bo kultura na prvem mestu

Okrepite identiteto z lastno blagovno znamko, ustvarite edinstvene izkušnje zaposlenih in novice za določene skupine ter predstavite vključujoče programe in druge pobude.

Osredotočite se na tisto, kar je pomembno za zaposlene

Omogočite zaposlenim, da se povežejo s prilagojenimi sredstvi in opravili, značilnimi za posamezno vlogo, ter izboljšajte ključne vsebine, da bodo dosegle prave ljudi.

Ukrepajte tako, da bodo ljudje na prvem mestu

Neprestano zbirajte povratne informacije o vseh izkušnjah zaposlenih, da boste lahko sprejeli prave ukrepe ter vplivali na zavzetost, produktivnost in inovacije.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Vključite vse.","id":"Engage everyone","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Vključite vse","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Ukqm","content":"<p>Ustvarite prožno in agilno organizacijo z rešitvijo na enem mestu za povezovanje, da bodo zaposleni, ki so v neposrednem stiku s strankami, imeli sredstva in orodja, ki jih potrebujete za svoje delo.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Opolnomočite zaposlene, ki so v neposrednem stiku s strankami"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Spodbujajte smiselne pogovore.","id":"Invite meaningful conversations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AK?ver=2109","imageAlt":"A mobile display of a news article and employees giving their thoughts in text chats.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Spodbujajte smiselne pogovore","videoHref":"","content":"<p>Pridobite vpoglede o najpomembnejših temah v vaši organizaciji. Vzpostavite zaupanje in preglednost z dialogom ter delite javnomnenjske raziskave in ankete.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Vključite zaposlene z odprtimi pogovori"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pridobite obsežen vpogled.","id":"Gain powerful insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AN?ver=457d","imageAlt":"Mobile displays of a Dashboard, a Hybrid Work Survey and a feedback request in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Pridobite obsežen vpogled","videoHref":"","content":"<p>Izboljšajte vključenost zaposlenih s priporočili, ki temeljijo na podatkih, da povratne informacije o vključenosti pretvorite v vsakdanja dejanja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poskrbite za zdrave in vključujoče zaposlene"}],"arialabel":"Spodbujajte kulturo vključenosti.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9A?ver=dd57","imageAlt":"A person speaking in front of a team in an open office space.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":1,"name":"Spodbujajte kulturo vključenosti","videoHref":"","content":"<p>Ustvarite delovno mesto, kjer so pomembne zamisli in mnenja vseh, zaposleni pa imajo na voljo prilagodljive možnosti za vključevanje in sodelovanje od koder koli.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spodbujajte zaposlene k prispevanju zamisli in deljenje mnenj"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Cilji, prednostne naloge in razpored.","id":"Target, prioritize, and schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Cilji, prednostne naloge in razpored","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4UpAV","content":"<p>Posredujte posodobitve pravim ljudem ob pravem času. Pošljite novice in dejavnosti določenim prejemnikom, izboljšajte kritično vsebino ter preprosto zberite povratne informacije skupnosti.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zagotovite ustrezne informacije"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pridružite se razpravi.","id":"Join the discussion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9G?ver=c29f","imageAlt":"A retail operations dashboard in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Pridružite se razpravi","videoHref":"","content":"<p>Zaposlenim omogočite enostavno deljenje in medsebojno povezovanje v zvezi s pomembnimi novicami in dogodki, povezanih z delom, ter ostanite na tekočem s pogovori v njihovih skupnostih.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Okrepite trdne povezave"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Podprite mentorstvo med sodelavci.","id":"Support peer-to-peer mentorship","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9J?ver=3dae","imageAlt":"A mentor giving advice over text in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Podprite mentorstvo med sodelavci","videoHref":"","content":"<p>Spodbujajte rast, povezovanje in sodelovanje zaposlenih, da prepoznate vrzeli v znanju in se odzovete nanje ter oblikujete odporne in prilagodljive ekipe.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poskrbite za enostavno rast zaposlenih z mentorstvom"}],"arialabel":"Spodbujajte smiselne povezave.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wo?ver=b948","imageAlt":"Five team members having a meeting in a conference room.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Spodbujajte smiselne povezave","videoHref":"","content":"<p>Omogočite lažje vzpostavljanje odnosov v celotni organizaciji ter tako ustvarite prostor, kjer bodo lahko dinamični in dejavni zaposleni rasli in se učili skupaj.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Povežite ljudi, da ustvarite vključujoče hibridno delovno mesto"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pohvalite pripadnost.","id":"Celebrate identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wx?ver=cb1d","imageAlt":"Four mobile phones displaying relevant articles for a Indigienous community in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Pohvalite pripadnost","videoHref":"","content":"<p>Okrepite identiteto z lastno blagovno znamko, ustvarite edinstvene izkušnje zaposlenih in novice za določene skupine ter predstavite vključujoče programe in druge pobude.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poskrbite, da bo kultura na prvem mestu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ustvarite prilagojene izkušnje.","id":"Curate customized experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Ustvarite prilagojene izkušnje","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUfa","content":"<p>Omogočite zaposlenim, da se povežejo s prilagojenimi sredstvi in opravili, značilnimi za posamezno vlogo, ter izboljšajte ključne vsebine, da bodo dosegle prave ljudi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Osredotočite se na tisto, kar je pomembno za zaposlene"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zberite povratne informacije zaposlenih.","id":"Collect employee feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wE?ver=b9f8","imageAlt":"A mobile display of the Dashboard in Viva Connections where feedback is being requested.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":12,"name":"Zberite povratne informacije zaposlenih","videoHref":"","content":"<p>Neprestano zbirajte povratne informacije o vseh izkušnjah zaposlenih, da boste lahko sprejeli prave ukrepe ter vplivali na zavzetost, produktivnost in inovacije.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ukrepajte tako, da bodo ljudje na prvem mestu"}],"arialabel":"Pregledno upravljajte spremembe.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wu?ver=15b5","imageAlt":"Two people having a conversation at a desk in the office.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":9,"name":"Pregledno upravljajte spremembe","videoHref":"","content":"<p>Ustvarite delovni prostor, ki se lahko razvija in raste s sodobnimi orodji za pripovedovanje zgodb, hkrati pa poudarja vrednote in identiteto podjetja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Poskrbite, da bodo vsi seznanjeni z vizijo, poslanstvom in prednostnimi nalogami"}],"itemsCount":12}

Oglejte si delovanje storitve Povezave Viva

Oglejte si predstavitve izdelka in pridobite informacije o tem, kako lahko s storitvijo Povezave Viva zagotovite odlične izkušnje zaposlenih v podjetju.

Visoko motivirani zaposleni bodo 12-krat manj verjetno zapustili podjetje od manj motiviranih. (Glint)1

Organizacije z visoko motiviranimi zaposlenimi imajo 21% večji dobiček. (Gallup)2

V najbolj inovativnih podjetjih 70% zaposlenih poroča o močnem občutku pripadnosti. (Microsoft)3

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Ponudite zaposlenim in ekipam orodja, ki jih potrebujejo za uspešnost

Storitev Povezave Viva je del platforme Microsoft Viva – platforme za izkušnje zaposlenih, ki ljudem omogoča lažje povezovanje, osredotočanje in učenje te uspešno opravljanje dela v službi.

1. What’s a Simple Definition of Employee Engagement? (Kakšna je preprosta definicija sodelovanja zaposlenih?) (glint.com)
2. The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction (Prava kultura: ne gre le za zadovoljstvo zaposlenih) (gallup.com)
3. Building resilience & maintaining innovation in a hybrid world (Zagotavljanje varnosti in ohranjanje inovativnosti v hibridnem svetu) (Microsoft)