Ustvarite kulturo, ki temelji na namenu, kjer ekipe sodelujejo pri doseganju ciljev

Spodbujajte posameznike k prepoznavanju svojega doprinosa in se osredotočite na prednostna opravila.

Pregled
Guided Tour

Vodena predstavitev – domov

Uskladite

Ustvarite jasne vpoglede in prilagajajte svoja opravila

Nekatere funkcije se razlikujejo glede na trg

Ustvarite jasne vpoglede in prilagajajte svoja opravila

Povežite zaposlene in ekipe z najpomembnejšimi cilji organizacije, pomagajte jim razumeti njihov vpliv in zagotovite usklajevanje različnih funkcij.

Preprosto ustvarite, potrdite in uskladite OKR-je

Ustvarite nove OKR-je ali pa začnite z vgrajenimi predlogami ter določite uspeh na vseh ravneh s poteki dela za odobritev in prilagodljivimi pogledi.

Spodbujanje usklajeno, ciljno usmerjeno delovno kulturo

Pridobite vidljivost nad cilji v podjetju s pogledi organizacije, ekip in posameznikov ter osredotočite ekipe na najpomembnejša prednostna opravila.

Povežite projekte in opravila z OKR-ji

Oglejte si, kako vsakodnevna opravila ekipe vplivajo na ključne prednostne naloge organizacije, in povežite OKR-je z delovnimi sistemi, ki jih ekipa že uporablja.

Osredotočite skupine na učinke in ne na rezultate

Osredotočite razprave, ustvarite kontekst in poenostavite poročanje o napredku z nadzornimi ploščami po meri ter dinamično posodobljenimi OKR-ji.

Zagotovite osredotočenost vseh na delo z velikim učinkom

Zagotovite preprostejši ogled in skupno rabo napredka ter omogočite preverjanja in opomnike v aplikaciji Microsoft Teams. 

Predstavite napredek na srečanjih

Dajte napredek, kontekst, lekcije in naslednje korake v skupno rabo z zaposlenimi z uporabo prilagodljivih predlog za predstavitve.

Zagotovite osredotočenost zaposlenih

Povežite vsakodnevno delo s cilji organizacije in ekipe z uporabo integracij z aplikacijami Teams, Azure DevOps, Jira, Asana in Tableau ter drugimi aplikacijami.

Osredotočite se na cilje

Spodbujajte komunikacijo in sodelovanje v zvezi s cilji ter zagotovite uspešnost vseh na hibridnem delovnem mestu.

Ostanite na tekočem z obveznostmi

Spodbujate kulturo, ki temelji na namenu, z aplikacijo Cilji Viva v aplikaciji Teams in storitvi Azure Dev Ops.

Spodbujajte komunikacijo o ciljih

Komunicirajte, sodelujte in preverjajte cilje z razširitvijo za sporočila v klepetu v aplikaciji Teams.

Neprekinjeno spremljajte napredek

Povečajte vidljivost nad cilji in napredkom z integracijami v pomembne delovne sisteme, kot so Teams, Azure DevOps, Jira, Tableau in ZenDesk.

Nekatere funkcije se razlikujejo glede na trg

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Določite uspeh","id":"define-success","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soK?ver=f487","imageAlt":"A list of Product OKRs broken out by tasks in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":2,"name":"Določite uspeh","videoHref":"","content":"<p>Ustvarite nove OKR-je ali pa začnite z vgrajenimi predlogami ter določite uspeh na vseh ravneh s poteki dela za odobritev in prilagodljivimi pogledi.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Preprosto ustvarite, potrdite in uskladite OKR-je"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zagotovite usklajevanje","id":"ensure-alignment","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56pMu?ver=b5d1","imageAlt":"A list of Product OKRs broken out by tasks and timing in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":3,"name":"Uskladite ekipe","videoHref":"","content":"<p>Pridobite vidljivost nad cilji v podjetju s pogledi organizacije, ekip in posameznikov ter osredotočite ekipe na&nbsp;najpomembnejša prednostna opravila.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spodbujanje usklajeno, ciljno usmerjeno delovno kulturo"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Povežite delo z rezultati","id":"connect-work-to-outcomes","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soN?ver=6690","imageAlt":"A list of Marketing projects in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":4,"name":"Povežite delo z rezultati","videoHref":"","content":"<p>Oglejte si, kako vsakodnevna opravila ekipe vplivajo na ključne prednostne naloge organizacije, in povežite OKR-je z delovnimi sistemi, ki jih ekipa že uporablja.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Povežite projekte in opravila z OKR-ji"}],"arialabel":"Uskladite","id":"align","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56n7Z?ver=52de","imageAlt":"Teamwide revenue goals in Viva Goals.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":1,"name":"Uskladite","videoHref":"","content":"<p>Povežite zaposlene in ekipe z najpomembnejšimi cilji organizacije, pomagajte jim razumeti njihov vpliv in zagotovite usklajevanje različnih funkcij.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ustvarite jasne vpoglede in prilagajajte svoja opravila"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Preoblikujte vpogled v dejanje","id":"Turn-insight-into-action","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56xCF?ver=25b2","imageAlt":"A Teams message in a Planning channel sharing updates and a Viva Goals check-in module.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":6,"name":"Preoblikujte vpogled v dejanje","videoHref":"","content":"<p>Zagotovite preprostejši ogled in skupno rabo napredka ter omogočite preverjanja in opomnike v aplikaciji Microsoft Teams.&nbsp;</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zagotovite osredotočenost vseh na delo z velikim učinkom"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Poenostavite predstavitve","id":"simplify-presentations","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56pMy?ver=c747","imageAlt":"A Platform Team Dashboard in Viva Goals displaying key updates, a graph showing progress over time, and trackable OKRs.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":7,"name":"Poenostavite predstavitve","videoHref":"","content":"<p>Dajte napredek, kontekst, lekcije in naslednje korake v skupno rabo z zaposlenimi z uporabo prilagodljivih predlog za predstavitve.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Predstavite napredek na srečanjih"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Povežite vsakodnevno delo s cilji","id":"connect-daily-work-to-goals","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56FlP?ver=c77e","imageAlt":"A new project being added in Viva Goals and the dropdown open showing options to integrate Asana, Planner, Jira and Smartsheet.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":8,"name":"Povežite vsakodnevno delo s cilji","videoHref":"","content":"<p>Povežite vsakodnevno delo s cilji organizacije in ekipe z uporabo integracij z aplikacijami Teams, Azure DevOps, Jira, Asana in Tableau ter drugimi aplikacijami.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Zagotovite osredotočenost zaposlenih"}],"arialabel":"Osredotočite se","id":"focus","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soR?ver=63eb","imageAlt":"A Monthly Product Review document in Viva Goals being shared with a group in Teams.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":5,"name":"Osredotočite se","videoHref":"","content":"<p>Osredotočite razprave, ustvarite kontekst in poenostavite poročanje o napredku z nadzornimi ploščami po meri ter dinamično posodobljenimi OKR-ji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Osredotočite skupine na učinke in ne na rezultate"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Uporabljajte storitev Cilji Viva v aplikaciji Teams in storitvi Azure DevOps","id":"use-viva-goals-in-teams-and-dzure-devOps","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soV?ver=d32f","imageAlt":"The Microsoft Viva options dropdown in Teams showing Relecloud, Viva Insights, Viva Goals, Viva Learning and Viva Topics.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":10,"name":"Uporabljajte storitev Cilji Viva v aplikaciji Teams in storitvi Azure DevOps","videoHref":"","content":"<p>Spodbujate kulturo, ki temelji na namenu, z aplikacijo Cilji Viva v aplikaciji Teams in storitvi Azure Dev Ops.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ostanite na tekočem z obveznostmi"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Komunicirajte in sodelujte","id":"communicate-and-collaborate","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56soX?ver=14e6","imageAlt":"An employee sharing a Platform Team Dashboard over a Teams chat for review.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":11,"name":"Komunicirajte in sodelujte","videoHref":"","content":"<p>Komunicirajte, sodelujte in preverjajte cilje z razširitvijo za sporočila v klepetu v aplikaciji Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Spodbujajte komunikacijo o ciljih"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Povečajte vidljivost","id":"increase-visibility","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56xCI?ver=99be","imageAlt":"A New Key Result being added in Viva Goals with the dropdown open showing the option to integrate with Marketo, Planner, Power BI and more.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":12,"name":"Povečajte vidljivost","videoHref":"","content":"<p>Povečajte vidljivost nad cilji in napredkom z integracijami v pomembne delovne sisteme, kot so Teams, Azure DevOps, Jira, Tableau in ZenDesk.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Neprekinjeno spremljajte napredek"}],"arialabel":"Integrirajte","id":"integrate","isImage2x":true,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE56n81?ver=698c","imageAlt":"A Viva Goals objective being shared in a Teams chat.","imageHeight":730,"imageWidth":1297,"itemIndex":9,"name":"Integrirajte","videoHref":"","content":"<p>Spodbujajte komunikacijo in sodelovanje v zvezi s cilji ter zagotovite uspešnost vseh na hibridnem delovnem mestu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Osredotočite se na cilje"}],"itemsCount":12}

Oglejte si delovanje storitve Cilji Viva

Vnaprej si oglejte prihodnje izkušnje, s katerimi lahko ekipe lažje sodelujejo pri doseganju ciljev.

Funkcije in cene

Microsoft Viva v okolju Microsoft 365

Vključeno

v pakete okolja Microsoft 365 in storitve Office 365 za podjetja

Nekatere funkcije izkušenj zaposlenih so vključene v pakete okolja Microsoft 365 in storitve Office 365 za podjetja.

Vključene aplikacije

 • PovezaveMicrosoftViva
 • Vključevanje MicrosoftViva

Cilji Microsoft Viva

Cilji Microsoft Viva 5,10 €

na uporabnika/mesec

(letna naročnina – samodejno podaljšanje)1
DDV ni vključen v ceno

Vse funkcije izkušenj zaposlenih, vključene v okolje Microsoft 365, ter to:

 • Poteki dela in predloge za OKR
 • Nadzorne plošče OKR v skupni rabi
 • Integracije s ključnimi orodji in viri podatkov
 • Zmogljivosti SSO, šifriranje podatkov, skladnost s predpisi SOC 2 tipa II
 • Uporabite napredne konfiguracije OKR s prilagodljivimi dejavniki in navodili za ocenjevanje

Vključene aplikacije

 • PovezaveMicrosoftViva
 • Vključevanje MicrosoftViva

 Prihranite 25 %*

Zbirka Microsoft Viva

Zbirka Microsoft Viva Polna cena je bila 10,13 € Zdaj 7,60 €

na uporabnika/mesec

(letna naročnina – samodejno podaljšanje)1
DDV ni vključen v ceno

Poleg vseh zmogljivosti storitve Cilji Viva še:

 • Učenje Viva za brezhibno integracijo dostopa do vsebine za učenje na mesta, kjer zaposleni že zdaj porabijo veliko svojega časa
 • Vpogledi Viva za izboljšanje produktivnosti in optimalnega razporeda dejavnosti z vpogledi, ki temeljijo na podatkih in zaščiti zasebnosti
 • Teme Viva za povezovanje, upravljanje ter zaščito znanja v celotni organizaciji

Vključene aplikacije

 • PovezaveMicrosoftViva
 • Vključevanje MicrosoftViva
 • VpoglediMicrosoftViva

 

Microsoft 365

Funkcije s kljukicami v tem stolpcu so vključene v pakete Microsoft 365 in Office 365 za podjetja.

Cilji Microsoft Viva

Cilji Microsoft Viva 5,10 €
na uporabnika/mesec
(letna naročnina – samodejno podaljšanje)1
DDV ni vključen v ceno

Izboljšajte poslovne rezultate in izkušnje zaposlenih z rešitvijo za določanje ciljev in upravljanje, s katero lahko uskladite ekipe s prednostnimi nalogami organizacije.

 Prihranite 25 %*

Zbirka Microsoft Viva

Zbirka Microsoft Viva Polna cena je bila 10,13 € Zdaj 7,60 €
na uporabnika/mesec
(letna naročnina – samodejno podaljšanje)1
DDV ni vključen v ceno

Spodbujajte ljudi in ekipe k doseganju najboljših rezultatov kjer koli s celotno zbirko za izkušnje zaposlenih.

Primerjava funkcij izdelkov sistema Microsoft Office
Ime funkcije

 

Microsoft 365

Cilji Microsoft Viva Zbirka Microsoft Viva

Cilji Microsoft Viva

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite, upravljajte, uskladite ter prilagodite cilje in ključne rezultate (OKR) s predlogami in avtomatiziranimi preverjanji

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Pospešite poslovne postopke z OKR-ji z uporabo nadzorne plošče v skupni rabi in naprednih vpogledov

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Vključite cilje v potek vsakdanjih opravil z aplikacijo Cilji Viva v aplikacijah Teams in Azure DevOps ter razširitvijo za sporočanje v klepetu v aplikaciji Teams

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Oglejte si in samodejno posodobite OKR-je ter projekte v orodjih za upravljanje projektov in podatkov, ki jih že uporabljate

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Zagotovite prilagodljivost in varnost podjetja z zmogljivostmi enotne prijave (SSO), šifriranjem podatkov, skladnostjo s predpisi središča za varnostne postopke (SOC) 2 tipa II, zasebnostjo na ravni podjetja in naprednimi dovoljenji

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Uporabite napredne konfiguracije OKR s prilagodljivimi dejavniki in navodili za ocenjevanje

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Povezave Microsoft Viva

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Prilagodite Povezave Viva z blagovno znamko svojega podjetja

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite osrednje mesto, prilagojeno za zaposlene

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite enoten komunikacijski kanal za združevanje in izmenjavo ključnih informacij

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Pošljite sporočila in elemente nadzorne plošče posameznikom ali skupinam

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Izboljšajte kritične elemente, da povečate izpostavljenost

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite sodobno izkušnjo zaposlenih v obstoječi infrastrukturi

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Integracija s partnerskimi ponudniki in sistemi človeških virov

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite prilagodljive kartice po meri, da vzpostavite povezavo z obstoječimi aplikacijami

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Vključevanje Microsoft Viva

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite skupnosti zaposlenih in se jim pridružite

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Objavljajte in pripenjajte obvestila

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Začnite različne vrste pogovorov

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Poiščite vpoglede v sodelovanju v skupnosti ali pogovore

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Objavite vprašanja, poiščite rešitve in označite najboljše odgovore

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite objave z zgodbami, poiščite jih in jih spremljajte

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite zgodbe, poiščite jih in jih spremljajte

Included

Kmalu na voljo

Included

Kmalu na voljo

Included

Kmalu na voljo

Učenje Microsoft Viva

Ta funkcija je delno vključena
Ta funkcija je delno vključena

Vključeno

Učenje Viva v aplikaciji Microsoft Teams

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Dostopajte do knjižnic v izkušnji Microsoft Learn in Microsoft 365 Training ter 125 najboljših tečajev LinkedIn Learning2

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Iščite, dajajte v skupno rabo in klepetajte o vsebini za učenje

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite zavihke za učenje v kanalih aplikacije Teams

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Učna vsebina, ki jo ustvari organizacija s SharePointom in storitvijo Učenje Viva

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Priporočite vsebino in spremljajte prijavljeni postopek dokončanja

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Integracija s partnerskimi ponudniki vsebin

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Integracija s sistemi za upravljanje učenja

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Dostopajte do vsebine za učenje v Iskanju Microsoft v storitvah Bing.com, Office.com in SharePoint.com3

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Dodajte vsebino za učenje na koledar s predlaganimi časovnimi okvirji

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Vpogledi Microsoft Viva

Ta funkcija je delno vključena
Ta funkcija je delno vključena

Vključeno

Osebni vpogledi z aplikacijo Vpogledi Viva v aplikaciji Teams in spletnih aplikacijah

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Osebni vpogledi v dnevno e-poštno sporočilo s pregledom in polmesečno e-poštno sporočilo s povzetkom

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Dodatek storitve Vpogledi Viva in predlogi v vrstici v Outlooku

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Osebni vpogledi Premium – kategorije srečanja in hitrosti odpiranja e-poštnih sporočil

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Načrti za uspešno sodelovanje – načrtovana e-pošta, učinkovita srečanja, ponavljajoče se rezervacije časa, skupni čas v fokusu in dnevi brez srečanj

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Vpogledi za direktorje za vodenje močnih skupin

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Vpogledi za vodje za ogledovanje trendov v celotnem podjetju

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Orodja za analizo in hitra opravila po meri

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Teme Microsoft Viva

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Iskanje priključkov (elementi kazala)

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Iskanje strokovnega znanja

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Kartice s temami, strani in središča

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Glavne teme v SharePointu, Officeu in Iskanju Microsoft

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Glavne teme v aplikacijah Teams, Outlook in Yammer

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Nabor odgovorov in kontekstno iskanje

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Na voljo v letu 2023

 

Microsoft 365

Cilji Microsoft Viva

Cilji Microsoft Viva 5,10 €
na uporabnika/mesec
(letna naročnina – samodejno podaljšanje)1
DDV ni vključen v ceno

Zbirka Microsoft Viva

Zbirka Microsoft Viva Polna cena je bila 10,13 € Zdaj 7,60 €
na uporabnika/mesec
(letna naročnina – samodejno podaljšanje)1
DDV ni vključen v ceno

Cilji Microsoft Viva

Ime funkcije

 

Microsoft 365

Cilji Microsoft Viva Zbirka Microsoft Viva

Ustvarite, upravljajte, uskladite ter prilagodite cilje in ključne rezultate (OKR) s predlogami in avtomatiziranimi preverjanji

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Pospešite poslovne postopke z OKR-ji z uporabo nadzorne plošče v skupni rabi in naprednih vpogledov

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Vključite cilje v potek vsakdanjih opravil z aplikacijo Cilji Viva v aplikacijah Teams in Azure DevOps ter razširitvijo za sporočanje v klepetu v aplikaciji Teams

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Oglejte si in samodejno posodobite OKR-je ter projekte v orodjih za upravljanje projektov in podatkov, ki jih že uporabljate

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Zagotovite prilagodljivost in varnost podjetja z zmogljivostmi enotne prijave (SSO), šifriranjem podatkov, skladnostjo s predpisi središča za varnostne postopke (SOC) 2 tipa II, zasebnostjo na ravni podjetja in naprednimi dovoljenji

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Uporabite napredne konfiguracije OKR s prilagodljivimi dejavniki in navodili za ocenjevanje

Ni vključeno

Vključeno

Vključeno

Povezave Microsoft Viva

Ime funkcije

 

Microsoft 365

Cilji Microsoft Viva Zbirka Microsoft Viva

Prilagodite Povezave Viva z blagovno znamko svojega podjetja

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite osrednje mesto, prilagojeno za zaposlene

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite enoten komunikacijski kanal za združevanje in izmenjavo ključnih informacij

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Pošljite sporočila in elemente nadzorne plošče posameznikom ali skupinam

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Izboljšajte kritične elemente, da povečate izpostavljenost

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite sodobno izkušnjo zaposlenih v obstoječi infrastrukturi

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Integracija s partnerskimi ponudniki in sistemi človeških virov

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite prilagodljive kartice po meri, da vzpostavite povezavo z obstoječimi aplikacijami

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Vključevanje Microsoft Viva

Ime funkcije

 

Microsoft 365

Cilji Microsoft Viva Zbirka Microsoft Viva

Ustvarite skupnosti zaposlenih in se jim pridružite

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Objavljajte in pripenjajte obvestila

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Začnite različne vrste pogovorov

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Poiščite vpoglede v sodelovanju v skupnosti ali pogovore

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Objavite vprašanja, poiščite rešitve in označite najboljše odgovore

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite objave z zgodbami, poiščite jih in jih spremljajte

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite zgodbe, poiščite jih in jih spremljajte

Included

Kmalu na voljo

Included

Kmalu na voljo

Included

Kmalu na voljo

Učenje Microsoft Viva

Ime funkcije

 

Microsoft 365

Cilji Microsoft Viva Zbirka Microsoft Viva

Učenje Viva v aplikaciji Microsoft Teams

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Dostopajte do knjižnic v izkušnji Microsoft Learn in Microsoft 365 Training ter 125 najboljših tečajev LinkedIn Learning2

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Iščite, dajajte v skupno rabo in klepetajte o vsebini za učenje

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Ustvarite zavihke za učenje v kanalih aplikacije Teams

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Učna vsebina, ki jo ustvari organizacija s SharePointom in storitvijo Učenje Viva

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Priporočite vsebino in spremljajte prijavljeni postopek dokončanja

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Integracija s partnerskimi ponudniki vsebin

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Integracija s sistemi za upravljanje učenja

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Dostopajte do vsebine za učenje v Iskanju Microsoft v storitvah Bing.com, Office.com in SharePoint.com3

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Dodajte vsebino za učenje na koledar s predlaganimi časovnimi okvirji

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Vpogledi Microsoft Viva

Ime funkcije

 

Microsoft 365

Cilji Microsoft Viva Zbirka Microsoft Viva

Osebni vpogledi z aplikacijo Vpogledi Viva v aplikaciji Teams in spletnih aplikacijah

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Osebni vpogledi v dnevno e-poštno sporočilo s pregledom in polmesečno e-poštno sporočilo s povzetkom

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Dodatek storitve Vpogledi Viva in predlogi v vrstici v Outlooku

Vključeno

Vključeno

Vključeno

Osebni vpogledi Premium – kategorije srečanja in hitrosti odpiranja e-poštnih sporočil

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Načrti za uspešno sodelovanje – načrtovana e-pošta, učinkovita srečanja, ponavljajoče se rezervacije časa, skupni čas v fokusu in dnevi brez srečanj

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Vpogledi za direktorje za vodenje močnih skupin

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Vpogledi za vodje za ogledovanje trendov v celotnem podjetju

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Orodja za analizo in hitra opravila po meri

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Teme Microsoft Viva

Ime funkcije

 

Microsoft 365

Cilji Microsoft Viva Zbirka Microsoft Viva

Iskanje priključkov (elementi kazala)

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Iskanje strokovnega znanja

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Kartice s temami, strani in središča

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Glavne teme v SharePointu, Officeu in Iskanju Microsoft

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Glavne teme v aplikacijah Teams, Outlook in Yammer

Ni vključeno

Ni vključeno

Vključeno

Nabor odgovorov in kontekstno iskanje

Ni vključeno

Ni vključeno

Included

Na voljo v letu 2023

|

Licenca za storitev Cilji Viva vključuje dostop do aplikacije Cilji Viva v aplikaciji Teams in do spletne aplikacije Cilji Viva. S temi aplikacijami lahko izvajate ta opravila:

 • Ustvarite, upravljajte, uskladite in prilagodite delovne tokove OKR s predlogami OKR, samodejnimi preverjanji in naprednimi vpogledi.
 • Pospešite poslovne postopke z OKR-ji z uporabo nadzornih plošč v skupni rabi in naprednih vpogledov.
 • Povežite delo z rezultati z globokimi integracijami z opravili, projekti in vgrajenimi pogledi OKR.
 • Integracija s pomembnimi orodji, kot so Teams, Slack in Glip, omogoča samodejno preverjanje OKR-jev.
 • Zagotovite prilagodljivost in varnost podjetja z zmogljivostmi SSO, šifriranjem podatkov, skladnostjo SOC 2 tipa II, zasebnostjo na ravni podjetja in naprednimi dovoljenji.
 • Uporabite napredne konfiguracije OKR s prilagodljivimi dejavniki in navodili za ocenjevanje.

Cilji Viva so na voljo kot aplikacija v aplikaciji Microsoft Teams in kot spletna aplikacija. Za spletno aplikacijo Cilji Viva ne veljajo nobeni predpogoji; stranke lahko kupijo in uporabljajo aplikacijo Cilji Viva s spletno aplikacijo brez drugih Microsoftovih izdelkov ali naročnin.

 

Za uporabo aplikacije Cilji Viva v aplikaciji Teams je predpogoj licenca izdelka Microsoft Teams. Aplikacijo Teams je mogoče licencirati z naročninami:

 • Microsoft 365 F1, F3, E3, A3, E5, A5.
 • Office 365 F3, E1, A1, E3, A3, E5, A5.
 • Microsoft 365 Business Basic, Business Standard, Business Premium.
 • Naročnina Microsoft SharePoint K, paket 1 ali paket 2.

Oktobra 2021 je Microsoft prevzel Ally.io, vodilno podjetje OKR. S storitvijo Cilji Viva je Microsoft še dodatno vložil v zmogljivosti Ally.io, da bi izboljšal integracijo z aplikacijo Microsoft Teams in Ally.io vključil v storitve Viva, Azure DevOps, Power BI, Microsoft Planner in Project. Poleg integracij tretjih oseb bo sčasoma na voljo več integracij s širšim naborom aplikacij in storitev Microsoft 365.  Celoten seznam podatkovnih integracij najdete v dokumentaciji Cilji Viva tukaj.

 

Microsoft je investiral tudi v storitev Cilji Viva za izpolnjevanje zahtev glede prilagodljivosti in varnosti podjetij, vključno s funkcijami SSO, šifriranjem podatkov, skladnostjo SOC 2 tipa II, zasebnostjo na ravni podjetja in naprednimi dovoljenji.

Da, Cilji Viva so zdaj na voljo na vseh Microsoftovih globalnih trgih.

Cilji Viva trenutno podpirajo sedem jezikov: angleščina (US, GB), francoščina (FR, CA), španščina (ES, MX) in portugalščina (BR). Kmalu bo na voljo podpora za približno 40 dodatnih jezikov, med njimi nemščino.

Uvajanje in podpora

Dokumentacija

Začnite uporabljati Cilje Viva v organizaciji.

Uvedba

Začnite z uvajanjem že danes.

Podpora

Oglejte si pomoč in vsebino za učenje za storitev Cilji Viva za zaposlene.

FastTrack

Pridobite pomoč pri omogočanju platforme Microsoft Viva in temeljnih zmogljivosti v okolju Microsoft 365, ki podpirajo izkušnje zaposlenih.

Uvod v storitev Cilji Viva

A person wearing a headset smiling.

Ponudite ljudem in ekipam orodja, ki jih potrebujejo za uspešnost

Storitev Cilji Viva je del platforme Microsoft Viva – platforme za izkušnje zaposlenih, ki ljudem omogoča lažje povezovanje, osredotočanje in učenje ter uspešno opravljanje dela v službi.

*Prihranite 25 % ob nakupu pred 1. januarjem 2023.

 1. Ko se začne vaša plačljiva naročnina, se pravilniki o preklicu razlikujejo glede na vaš status kot nove stranke, izdelek in izbor domen v Microsoftu. Več informacij. Naročnino na Microsoft 365 lahko kadar koli prekličete v Skrbniškem središču za Microsoft 365. Ko prekličete naročnino, so vsi povezani podatki izbrisani. Preberite več o hranjenju, brisanju in uničenju podatkov v okolju Microsoft 365.
 2. Stranke z naročnino na LinkedIn Enterprise lahko dostopajo do celotne knjižnice storitve LinkedIn Learning.
 3. Zahtevana je najmanj ena kupljena licenca, da lahko skrbniki omogočijo vsebino storitve Učenje Viva v zmogljivosti Iskanje Microsoft za celotnega najemnik.