Microsoft Slovakia je tretím najlepším zamestnávateľom na Slovensku za rok 2009

Spoločnosť Microsoft Slovakia je jedným z najlepších zamestnávateľov na Slovensku. V šiestom ročníku štúdie Best Employers Slovensko sa umiestnila na treťom mieste. Zamestnanci slovenskej pobočky spoločnosti Microsoft oceňujú predovšetkým rovnosť príležitostí, vyznačujú sa nadpriemernou mierou motivovanosti a názorovej zhody medzi manažérmi a zamestnancami.

Štúdiu Best Employers Slovensko každoročne organizuje prestížna poradenská a outsourcingová spoločnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov, Hewitt Associates.

Viac informácií o štúdii Best Employers Slovensko 2009/2010 nájdete na stránke www.BestEmployersSlovakia.com.

Microsoft Slovakia je tretím najlepším zamestnávateľom na Slovensku za rok 2009