A person smiling.

Microsoft Viva veze

Organizovano iskustvo brendirano za preduzeće koje objedinjuje relevantne vesti, razgovore i resurse u aplikacijama i na uređajima koje svakodnevno koristite.

Informisanje, angažovanje i osnaživanje

Inspirišite ljude da budu najbolja verzija sebe na poslu, gde god da se nalaze, tako što ćete podsticati komunikaciju uz Microsoft Viva veze.

Inspirišite ljude da budu najbolja verzija sebe na poslu, gde god da se nalaze, uz Microsoft Viva veze.

Otkrivanje vesti i razgovora

Obaveštavajte sve o tome šta se dešava u celoj organizaciji pomoću pojedinačno prilagođenog feeda koji obuhvata i sadržaje zaposlenih. Unapredite isporuku pomoću moćnih opcija za ciljanje i planiranje.

Connections-Inform.mp4

Obaveštavajte sve o tome šta se dešava u celoj organizaciji pomoću pojedinačno prilagođenog feeda koji obuhvata i sadržaje zaposlenih. Unapredite isporuku pomoću moćnih opcija za ciljanje i planiranje.

Verovatnoća da će veoma angažovani zaposleni napustiti preduzeće manja je 12 puta u odnosu na one koji nisu angažovani. (Glint)1

Organizacije sa veoma angažovanim zaposlenima imaju 21% veću profitabilnost. (Gallup)2

U najinovativnijim preduzećima, 70 procenata zaposlenih navodi da ima jak osećaj pripadnosti. (Microsoft)3

Pogledajte Microsoft Viva veze na delu

Pogledajte demonstracije proizvoda za lidere, zaposlene i IT.

Prvi koraci

Microsoft Viva veze trenutno su dostupne za računare, a za mobilne uređaje će biti dostupne kasnije tokom 2021. Dodatne funkcije će biti objavljene 2022.

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Osnaživanje zaposlenih i timova kako bi ostvarili svoj pun potencijal

Microsoft Viva veze predstavljaju deo platforme Microsoft Viva, nove platforme za iskustvo zaposlenih osmišljene da ljudima pomaže pri povezivanju, fokusiranju, učenju i napredovanju na poslu.

1. Šta je jednostavna definicija angažovanja zaposlenih? (glint.com)
2. Prava kultura: Nije samo reč o zadovoljstvu zaposlenih (gallup.com)
3. Stvaranje otpornosti i održavanje inovacija u hibridnom svetu (Microsoft)