Two people smiling.

Microsoft Viva uvidi

Unapredite produktivnost i optimalni raspored aktivnosti pomoću uvida i preporuka zasnovanih na podacima sa zaštićenom privatnošću.

Saznajte više o iskustvima u uslugama Microsoft Teams, Outlook i Office.com kako biste pomogli pojedincima i timovima širom organizacije da rade najbolje što mogu.

Steknite lične uvide u toku posla

Istražite načine za stvaranje boljih radnih navika. Pratite i poboljšajte efikasnost sastanaka. Odredite prioritete optimalnog rasporeda aktivnosti pomoću delotvornih preporuka, kao što je odvajanje vremena za fokusiran rad.

Pomozite timovima da uspostave ravnotežu između produktivnosti i optimalnog rasporeda aktivnosti

Podstaknite produktivnost i optimalni raspored aktivnosti za velike ili male timove, uz uvide menadžera i rukovodilaca. Pomozite menadžerima da istražuju i stvaraju lične navike koje utiču na kulturu tima – na primer, zakazivanjem dana „bez sastanaka“.

Rešite jedinstvene poslovne izazove

Generišite vredne uvide i fleksibilne izveštaje za poslovne rukovodioce. Rešavajte složene izazove pomoću naprednih alatki i biblioteke unapred napravljenih akceleratora analize, vizuelizacije i interaktivnih izveštaja.

A smiling person looking at their mobile phone.

Dizajnirano da vam pomogne da zaštitite podatke i sačuvate njihovu privatnost

Samo vi možete da vidite lične podatke i uvide zasnovane na radnim obrascima. Pouzdane zaštitne mere bezbednosti i privatnosti u oblaku omogućavaju organizacijama da održe usaglašenost sa industrijskim i regionalnim zahtevima.

Planovi i cene za Viva uvide

Microsoft 365

Funkcije sa oznakama potvrde u ovoj koloni uključene su u Microsoft 365 i Office 365 planove za preduzeće.

Microsoft Viva Insights

Dobijte premijum uvide menadžera i rukovodilaca, kao i lične uvide, sa prilagođenim alatkama za analizu i akceleratorima.

Microsoft Viva Insights USD$4.00
po korisniku mesečno
U cenu nije uracunat porez.

(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)2

Uštedite 25%*

Microsoft Viva Suite

Podstaknite ljude i timove da budu najbolji sa bilo kojeg mesta uz kompletan programski paket za iskustvo zaposlenih, uključujući Viva uvide, Viva učenje, Viva ciljeve i Viva teme.

Microsoft Viva Suite Puna cena je USD$12.00 Sada USD$9.00
po korisniku mesečno
U cenu nije uracunat porez.

(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)2

Poređenje funkcija Microsoft Office proizvoda
Ime funkcije
Microsoft 365
Microsoft Viva Insights Microsoft Viva Suite

Microsoft Viva uvidi

Ova funkcija je delimično uključena

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Lični uvidi u usluzi Teams

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Programski dodatak Viva uvidi i ugrađeni predlozi u programu Outlook

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Dnevni sažetak putem e-pošte

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Mesečni sažetak putem e-pošte i kontrolna tabla za lične uvide

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Vrhunski lični uvidi: kartica za efikasne sastanke u usluzi Teams sa uvidima i preporukama

Nije uključeno
Feature is included

Stiže uskoro

Feature is included

Stiže uskoro

Vrhunski lični uvidi: pokretanje deljenog plana efikasnih sastanaka

Funkcija nije uključena

Feature is included

Stiže uskoro

Feature is included

Stiže uskoro

Uvidi za menadžere za vođenje jakih timova

Funkcija nije uključena

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Uvidi za rukovodioce za prikazivanje trendova iz celog preduzeća

Funkcija nije uključena

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Prilagođene alatke za analizu i akceleratori

Funkcija nije uključena

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena

Microsoft Viva veze

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Prilagodite Viva veze pomoću brenda svog preduzeća

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Kreirajte centralizovano odredište koje je personalizovano za zaposlene

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Obezbedite kanal objedinjene komunikacije za prikupljanje i deljenje važnih informacija

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Ciljajte komunikaciju i stavke kontrolne table na pojedince ili grupe

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Unapredite najvažnije stavke da biste uvećali izloženost

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Izgradite moderno iskustvo zaposlenih na postojećoj infrastrukturi

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Integracija sa partnerskim dobavljačima i sistemima za ljudske resurse

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Kreirajte prilagođene adaptivne kartice da biste se povezali sa postojećim aplikacijama

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena

Microsoft Viva učenje

Ova funkcija je delimično uključena
Ova funkcija je delimično uključena
Funkcija je uključena
Viva učenje u usluzi Teams

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Pristupite kompletnim Microsoft Learn i Microsoft 365 bibliotekama za obuku i najboljim LinkedIn Learning kursevima kojih ima 125

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Pretražujte, delite i ćaskajte o sadržaju za učenje

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Kreirajte kartice za učenje u Teams kanalima

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena
Sadržaj za učenje koji generiše organizacija uz SharePoint i Viva učenje

Funkcija je uključena

Funkcija je uključena
Funkcija je uključena

Surface sadržaj za učenje u funkciji Microsoft Search u okviru usluga Bing.com, Office.com i SharePoint.com1

Nije uključeno

Nije uključeno

Uključeno

Preporuke kurseva i praćenje napredovanja

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Funkcija je uključena
Integracija sa partnerskim dobavljačima sadržaja

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Funkcija je uključena
Integracija sa sistemima za upravljanje učenjem

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Funkcija je uključena

Dodavanje sadržaja za učenje u kalendar sa predloženim terminima

Nije uključeno

Nije uključeno

Uključeno

Microsoft Viva teme

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Funkcija je uključena
Konektori za pretraživanje (indeksne stavke)

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Funkcija je uključena
Pronalaženje stručnosti

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Funkcija je uključena
Kartice sa temama, stranice i centri

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Funkcija je uključena
Istaknute teme u sistemima SharePoint, Office i Microsoft Search

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Funkcija je uključena
Istaknute teme u uslugama Teams, Outlook i Yammer

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Feature is included

Stiže 2022.

Planiranje odgovora i kontekstualna pretraga

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena
Feature is included

Stiže 2022.

Microsoft Viva ciljevi

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena

Uključeno

Napravite OKR tokove posla, upravljajte njima, uskladite ih i prilagodite pomoću OKR predložaka i automatizovanih prijavljivanja

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena

Uključeno

Ubrzajte ritmove poslovanja uz OKR-ove pomoću deljene kontrolne table i naprednih uvida

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena

Uključeno

Povežite rad sa ishodima pomoću dubokih integracija sa zadacima i projektima

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena

Uključeno

Integracija sa osnovnim alatkama i izvorima podataka

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena

Uključeno

Steknite bezbednost na nivou velikih preduzeća sa SSO mogućnostima, šifrovanje podataka, usaglašenost sa SOC 2 tipom II, privatnost na nivou velikih preduzeća i napredne dozvole

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena

Uključeno

Koristite napredne OKR konfiguracije sa prilagodljivim stepenima važnosti i uputstvima za ocenjivanje

Funkcija nije uključena

Funkcija nije uključena

Uključeno

Pogledajte Microsoft Viva uvide na delu

Pogledajte kako Viva uvidi pružaju uvide i preporuke zasnovane na podacima uz zaštitu privatnosti kako bi se poboljšali produktivnost i optimalni raspored aktivnosti pojedinaca i timova.

Posao je sada drugačiji

Saznajte na koji način Viva uvidi pomažu da se poboljša optimalni raspored aktivnosti i produktivnost zaposlenih u sve složenijem okruženju koje je hiperpovezano, a ponekad i izolovano.

[noalt]

[noalt]

Dodatni resursi

Dokumentacija

Pogledajte kako da počnete da koristite Viva uvide u organizaciji.

Podrška

Pronađite pomoć i sadržaj za učenje Viva uvida za zaposlene.

Vodič za privatnost

Saznajte kako Viva uvidi koriste lične podatke i kako su projektovani za čuvanje tih podataka.

A person looking down at a tablet and a mobile device.

Osnaživanje ljudi i timova da ostvare svoj pun potencijal

Viva uvidi su deo platforme Microsoft Viva, platforme za iskustvo zaposlenih dizajnirane da ljudima pomaže pri povezivanju, fokusiranju, učenju i napredovanju na poslu.

* Uštedite 25% ako kupite pre 1. januara 2023.
1. Zahteva najmanje 1 kupljenu licencu za administratora da bi se omogućila funkcija za kompletnog zakupca.
2. Kada plaćena pretplata počne, smernice za otkazivanje se razlikuju u zavisnosti od vašeg statusa kao novog klijenta, proizvoda i izbora domena u korporaciji Microsoft. Saznajte više. Pretplatu na Microsoft 365 možete da otkažete u bilo kom trenutku u Microsoft 365 centru administracije. Kada se pretplata otkaže, brišu se svi povezani podaci. Saznajte više o zadržavanju, brisanju i uništavanju podataka u usluzi Microsoft 365.