Two people smiling.

Microsoft Viva učenje

Podstaknite zaposlene da postave svoje usavršavanje i razvoj na prvo mesto.1

Otkrivajte i delite učenje i postavite ga na prvo mesto

Neprimetno uvedite učenje u tok posla uz Viva učenje napravljeno za Microsoft Teams i Microsoft 365.

Pregled
Guided Tour

Početna stranica vođenog obilaska

Društveno učenje

Neka se učenje odvija uz saradnju

Neka se učenje odvija uz saradnju

Omogućite društveno učenje uz mogućnosti za saradnju u usluzi Teams.

Napravite svom timu prostor za učenje uz saradnju

Dodajte karticu za učenje u Teams kanal da biste pronalazili, birali i kačili obuke u kanalima u kojima radite sa drugima.

Negujte razgovore o učenju

Delite sadržaj za učenje u Teams poruci, ćaskanju u okviru sastanka ili e-poruci. Podstičite razgovore o učenju i mentorstvu među kolegama.

Delite preporuke za učenje sa kolegama

Preporučujte relevantan sadržaj za učenje kolegama, pratite izveštaje o njihovim dovršenim obukama i pogledajte kurseve koji su vam preporučeni.

Podstaknite zaposlene da kontrolišu tok svog učenja

Napredujte pomoću zadataka i ciljeva za učenje uz intuitivne prikaze i blagovremene podsetnike.

Pregledajte neophodne sadržaje za učenje

Povežite sisteme za upravljanje učenjem da biste prikazivali dodeljeni sadržaj za učenje i pristupali mu.

Budite u toku sa zadacima učenja

Dobijajte obaveštenja u usluzi Teams o novim zadacima za učenje ili onim kojima koji kasne.

Odvojite vreme za učenje

Dodajte kurseve za učenje u kalendar kako biste lično usavršavanje i razvoj postavili na prvo mesto. Dobijate sedmične predloge putem Brifing e-pošte za izdvajanje vremena za učenje.

Organizujte sadržaj i zadatke za učenje

Brzo pristupajte obeleženim, nedavno prikazanim, preporučenim, dodeljenim i nedavno dovršenim kursevima u prikazu „Moje učenje“.

Objedinite učenje iz cele organizacije

Pomozite zaposlenima da pronađu relevantan sadržaj iz izvora za učenje u celoj organizaciji.

Prikupite sav sadržaj za učenje na jednom mestu

Povežite sadržaj za učenje korporacije Microsoft, svoje organizacije i dobavljača usluga učenja sa sistemima za upravljanje učenjem koje koristi vaša organizacija.

Dobijajte personalizovane predloge za učenje

Primajte predloge koje je generisao sistem na osnovu ličnih interesovanja i sadržaja u trendu u organizaciji.

Otkrivajte sadržaje za učenje u usluzi Microsoft 365

Vidite relevantne rezultate za učenje uvek kada koristite Microsoft Search – u uslugama Bing for Work, Office.com, i SharePoint.

Istaknite sadržaj u trendu

Ističite najvažniji sadržaj za zaposlene iz bilo kojeg povezanog izvora za učenje na istaknutom baneru tipa vrteška.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kartice usluge Teams.","id":"Teams tabs","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Kartice usluge Teams","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFu","content":"<p>Dodajte karticu za učenje u Teams kanal da biste pronalazili, birali i kačili obuke u kanalima u kojima radite sa drugima.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Napravite svom timu prostor za učenje uz saradnju"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Ćaskajte.","id":"Chat","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":3,"name":"Ćaskanje","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFv","content":"<p>Delite sadržaj za učenje u Teams poruci, ćaskanju u okviru sastanka ili e-poruci. Podstičite razgovore o učenju i mentorstvu među kolegama.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Negujte razgovore o učenju"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Preporučujte.","id":"Recommend","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":4,"name":"Preporučujte","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFw","content":"<p>Preporučujte relevantan sadržaj za učenje kolegama, pratite izveštaje o njihovim dovršenim obukama i pogledajte kurseve koji su vam preporučeni.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Delite preporuke za učenje sa kolegama"}],"arialabel":"Društveno učenje.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2P?ver=4754","imageAlt":"A desktop display of learning tools in Teams and a mobile display of a conversation in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":1,"name":"Društveno učenje","videoHref":"","content":"<p>Omogućite društveno učenje uz mogućnosti za saradnju u usluzi Teams.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Neka se učenje odvija uz saradnju"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Zadaci.","id":"Assignments","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFA?ver=2d78","imageAlt":"Screenshot of My Learning view in Viva Learning showing learning assignments in the Assigned to you tab.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":6,"name":"Zadaci","videoHref":"","content":"<p>Povežite sisteme za upravljanje učenjem da biste prikazivali dodeljeni sadržaj za učenje i pristupali mu.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Pregledajte neophodne sadržaje za učenje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Obaveštenja.","id":"Notifications","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4Vr2X?ver=c708","imageAlt":"A mobile display of text chats in Teams.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":7,"name":"Obaveštenja","videoHref":"","content":"<p>Dobijajte obaveštenja u usluzi Teams o novim zadacima za učenje ili onim kojima koji kasne.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Budite u toku sa zadacima učenja"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Podsetnici za učenje.","id":"Learning prompts","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TUFE?ver=0e68","imageAlt":"Screenshot of Viva email showing actions to book focused learning time.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":8,"name":"Podsetnici za učenje","videoHref":"","content":"<p>Dodajte kurseve za učenje u kalendar kako biste lično usavršavanje i razvoj postavili na prvo mesto. Dobijate sedmične predloge putem Brifing e-pošte za izdvajanje vremena za učenje.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Odvojite vreme za učenje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Moje učenje.","id":"My Learning","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":9,"name":"Moje učenje","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFy","content":"<p>Brzo pristupajte obeleženim, nedavno prikazanim, preporučenim, dodeljenim i nedavno dovršenim kursevima u prikazu „Moje učenje“.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Organizujte sadržaj i zadatke za učenje"}],"arialabel":"Personalizovani razvoj.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5d7?ver=3000","imageAlt":"A desktop display of recommended courses in Viva Learning and a mobile display of someone sharing a Viva Learning course over a Teams chat.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":5,"name":"Personalizovani razvoj","videoHref":"","content":"<p>Napredujte pomoću zadataka i ciljeva za učenje uz intuitivne prikaze i blagovremene podsetnike.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Podstaknite zaposlene da kontrolišu tok svog učenja"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Izvori sadržaja.","id":"Content sources","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Izvori sadržaja","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U030","content":"<p>Povežite sadržaj za učenje korporacije Microsoft, svoje organizacije i dobavljača usluga učenja sa sistemima za upravljanje učenjem koje koristi vaša organizacija.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Prikupite sav sadržaj za učenje na jednom mestu"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Predlozi.","id":"Suggestions","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":12,"name":"Predlozi","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUFG","content":"<p>Primajte predloge koje je generisao sistem na osnovu ličnih interesovanja i sadržaja u trendu u organizaciji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Dobijajte personalizovane predloge za učenje"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Pretraga.","id":"Search","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U032?ver=f488","imageAlt":"Screenshot of search in SharePoint for “Lead” showing related content results from Viva Learning.","imageHeight":729,"imageWidth":1338,"itemIndex":13,"name":"Pretraga","videoHref":"","content":"<p>Vidite relevantne rezultate za učenje uvek kada koristite Microsoft Search – u uslugama Bing for Work, Office.com, i SharePoint.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Otkrivajte sadržaje za učenje u usluzi Microsoft 365"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Srodan sadržaj.","id":"Featured content","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":14,"name":"Srodan sadržaj","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U034","content":"<p>Ističite najvažniji sadržaj za zaposlene iz bilo kojeg povezanog izvora za učenje na istaknutom baneru tipa vrteška.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Istaknite sadržaj u trendu"}],"arialabel":"Otkrivanje sadržaja.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":10,"name":"Otkrivanje sadržaja","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4U5d9","content":"<p>Pomozite zaposlenima da pronađu relevantan sadržaj iz izvora za učenje u celoj organizaciji.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Objedinite učenje iz cele organizacije"}],"itemsCount":14}

Pogledajte Microsoft Viva učenje na delu

Pogledajte demo verzije proizvoda i kako ekosistem partnera za učenje nesmetano radi sa uslugom Viva učenje.

Pristupajte sadržaju u celom ekosistemu učenja

Microsoft Learn
Microsoft 365 Training
LinkedIn Learning
Skillsoft
Coursera
Pluralsight
edX
Cornerstone
SAP SuccessFactors
Josh Bersin Academy
Edcast
Udacity
Udemy
Harvard Business Publishing
Infosec
Go1
OpenSesame

Microsoft 365

Funkcije sa oznakama potvrde u ovoj koloni uključene su u Microsoft 365 i Office 365 planove za preduzeće.

Microsoft Viva Learning

Kompletno rešenje za učenje zaposlenih.

Microsoft Viva Learning USD$4.00
po korisniku mesečno
U cenu nije uracunat porez.

(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)6

Uštedite 25%*

Microsoft Viva Suite

Podstaknite ljude i timove da rade najbolje sa bilo kojeg mesta uz kompletan programski paket za iskustvo zaposlenih, uključujući Viva učenje, Viva uvide, Viva ciljeve i Viva teme.

Microsoft Viva Suite Puna cena je USD$12.00 Sada USD$9.00
po korisniku mesečno
U cenu nije uracunat porez.

(godišnja pretplata – automatski se obnavlja)6

Poređenje funkcija Microsoft Office proizvoda
Ime funkcije

Microsoft 365

Microsoft Viva Learning Microsoft Viva Suite
Microsoft Viva učenje
Ova funkcija je delimično uključena
Uključeno
Uključeno
Viva učenje u usluzi Teams
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Pristupite kompletnim Microsoft Learn i Microsoft 365 bibliotekama za obuku i najboljim LinkedIn Learning kursevima kojih ima 125
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Pretražujte, delite i ćaskajte o sadržaju za učenje
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Kreirajte kartice za učenje u Teams kanalima
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Sadržaj za učenje koji generiše organizacija uz SharePoint i Viva učenje
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Preporuke kurseva i praćenje napredovanja
Nije uključeno
Uključeno
Uključeno
Integracija sa partnerskim dobavljačima sadržaja
Nije uključeno
Uključeno
Uključeno
Integracija sa sistemima za upravljanje učenjem
Nije uključeno
Uključeno
Uključeno

Prikažite sadržaj za učenje u funkciji Microsoft Search u okviru usluga Bing.com, Office.com i SharePoint.com5

Nije uključeno
Included
Included

Dodavanje sadržaja za učenje u kalendar sa predloženim terminima

Nije uključeno

Uključeno

Uključeno

Microsoft Viva veze
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Prilagodite Viva veze pomoću brenda svog preduzeća
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Kreirajte centralizovano odredište koje je personalizovano za zaposlene
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Obezbedite kanal objedinjene komunikacije za prikupljanje i deljenje važnih informacija
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Ciljajte komunikaciju i stavke kontrolne table na pojedince ili grupe
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Unapredite najvažnije stavke da biste uvećali izloženost
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Izgradite moderno iskustvo zaposlenih na postojećoj infrastrukturi
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Integracija sa partnerskim dobavljačima i sistemima za ljudske resurse
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Pravite prilagođene prilagodljive kartice za povezivanje sa postojećim aplikacijama
Uključeno
Uključeno
Uključeno

Microsoft Viva angažman

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Pravite zajednice zaposlenih i pridružujte im se

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Objavljujte i kačite obaveštenja

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Započinjite različite tipove razgovora

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Pronađite uvide o angažovanju zajednice ili razgovora

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Objavljujte pitanja, zajednički tražite rešenja i označavate najbolje odgovore

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Pravite, pronalazite i pratite objava u ličnom prostoru

Uključeno

Uključeno

Uključeno

Pravite, pronalazite i pratite priče

Included

Stiže uskoro

Included

Stiže uskoro

Included

Stiže uskoro

Microsoft Viva uvidi
Ova funkcija je delimično uključena
Ova funkcija je delimično uključena
Uključeno
Lični uvidi u usluzi Teams
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Programski dodatak Viva uvidi i ugrađeni predlozi u programu Outlook
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Dnevni sažetak putem e-pošte
Uključeno
Uključeno
Uključeno
Mesečni sažetak putem e-pošte i kontrolna tabla za lične uvide
Uključeno
Uključeno
Uključeno

Vrhunski lični uvidi: kartica za efikasne sastanke u usluzi Teams sa uvidima i preporukama

Nije uključeno
Nije uključeno
Included

Stiže uskoro

Vrhunski lični uvidi: pokretanje deljenog plana efikasnih sastanaka
Nije uključeno
Nije uključeno
Included

Stiže uskoro

Uvidi za menadžere za vođenje jakih timova
Nije uključeno
Nije uključeno
Uključeno
Uvidi za rukovodioce za prikazivanje trendova iz celog preduzeća
Nije uključeno
Nije uključeno
Uključeno
Prilagođene alatke za analizu i akceleratori
Nije uključeno
Nije uključeno
Uključeno
Microsoft Viva teme
Nije uključeno
Nije uključeno
Uključeno
Konektori za pretraživanje (indeksne stavke)
Nije uključeno
Nije uključeno
Uključeno
Pronalaženje stručnosti
Nije uključeno
Nije uključeno
Uključeno
Kartice sa temama, stranice i centri
Nije uključeno
Nije uključeno
Uključeno
Istaknute teme u sistemima SharePoint, Office i Microsoft Search
Nije uključeno
Nije uključeno
Uključeno
Istaknute teme u uslugama Teams, Outlook i Yammer
Nije uključeno
Nije uključeno
Included

Stiže 2022.

Planiranje odgovora i kontekstualna pretraga
Nije uključeno
Nije uključeno
Included

Stiže 2022.

Microsoft Viva ciljevi

Nije uključeno
Nije uključeno

Uključeno

Napravite OKR tokove posla, upravljajte njima, uskladite ih i prilagodite pomoću OKR predložaka i automatizovanih prijavljivanja

Nije uključeno
Nije uključeno

Uključeno

Ubrzajte ritmove poslovanja uz OKR-ove pomoću deljene kontrolne table i naprednih uvida

Nije uključeno
Nije uključeno

Uključeno

Povežite rad sa ishodima pomoću dubokih integracija sa zadacima i projektima

Nije uključeno
Nije uključeno

Uključeno

Integracija sa osnovnim alatkama i izvorima podataka

Nije uključeno
Nije uključeno

Uključeno

Steknite bezbednost na nivou velikih preduzeća sa SSO mogućnostima, šifrovanje podataka, usaglašenost sa SOC 2 tipom II, privatnost na nivou velikih preduzeća i napredne dozvole

Nije uključeno
Nije uključeno

Uključeno

Koristite napredne OKR konfiguracije sa prilagodljivim stepenima važnosti i uputstvima za ocenjivanje

Nije uključeno
Nije uključeno

Uključeno

Osnaživanje timova i pojedinaca

94% zaposlenih kaže da bi ostali u preduzeću duže ako bi ono investiralo u učenje i razvoj (LinkedIn).2

84% rukovodilaca preduzeća L&D kaže da je važno integrisati digitalno učenje u platforme za korporativnu saradnju (Fosway Group).3

79% generalnih direktora kaže da su talenat i veštine radne snage najznačajnije pitanje (PwC).4

Dodatni resursi

Vebinar za Viva učenje

Saznajte kako da kreirate kulturu učenja u organizaciji tako što ćete zaposlenima omogućiti da uče ciljane veštine u toku posla.

Infografika za Microsoft Viva učenje

Pročitajte više o tome kako učenje u toku posla utiče na produktivnost, rast i zadržavanje zaposlenih.

Vodič za scenario

Pogledajte Microsoft Viva učenje na delu kroz različite uloge i scenarije.

Podrška za Viva učenje

Pogledajte kako da dodate Viva učenje u Microsoft Teams i upravljate sadržajem za učenje.

Prvi koraci uz Microsoft Viva učenje

An employee sitting at their desk and smiling.

Podstaknite ljude i timove da ostvare svoj pun potencijal

Microsoft Viva učenje predstavlja deo platforme Microsoft Viva, nove platforme za iskustvo zaposlenih osmišljene da ljudima pomaže pri povezivanju, fokusiranju, učenju i napredovanju na poslu.

*Uštedite 25% ako kupite pre 1. januara 2023.
1 Nije predviđeno da Viva učenje koriste deca ili učenici. Licence za Viva učenje treba dodeljivati isključivo pojedincima koji imaju najmanje 18 godina. Ovo obuhvata licence za Microsoft Viva za nastavničko osoblje, Viva učenje za nastavničko osoblje, Microsoft Viva sa dodatkom Glint za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A3 – licenca bez nadzora za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A3 za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A5 za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A5 uz Minute za pozive za nastavničko osoblje, Microsoft 365 A5 bez Audio konferencije za nastavničko osoblje, Office 365 A1 za nastavničko osoblje, Office 365 A1 za nastavničko osoblje (za uređaj), Office 365 A1 Plus za nastavničko osoblje, Office 365 A3 za nastavničko osoblje, Office 365 A5 za nastavničko osoblje, Office 365 A5 uz Minute za pozive za nastavničko osoblje, Office 365 A5 bez Audio konferencije za nastavničko osoblje, Office 365 Education E1 za nastavničko osoblje, Office 365 Education E3 za nastavničko osoblje i Office 365 Education for Homeschool za nastavničko osoblje, i njih treba dodeljivati isključivo odraslim akademskim radnicima i zaposlenima u instituciji, a ne studentima.
2 Izveštaj o učenju na radnom mestu za 2019. godinu, LinkedIn Learning.
3 Kako COVID-19 menja učenje? Fosway Group, jun 2020.
4 Trendovi talenata iz 2019: Povećanje veština za digitalni svet, PwC.
5 Zahteva najmanje 1 kupljenu licencu za administratora da bi se omogućila funkcija za kompletnog zakupca.
6 Kada plaćena pretplata počne, smernice za otkazivanje se razlikuju u zavisnosti od vašeg statusa kao novog klijenta, proizvoda i izbora domena u korporaciji Microsoft. Saznajte više. Pretplatu na Microsoft 365 možete da otkažete u bilo kom trenutku u Microsoft 365 centru administracije. Kada se pretplata otkaže, brišu se svi povezani podaci. Saznajte više o zadržavanju, brisanju i uništavanju podataka u usluzi Microsoft 365.