Kako Microsoft kategorizuje podatke za usluge na mreži

Podaci korišćeni za isporuku usluga na mreži i profesionalnih usluga

Definicije drugih Microsoft podataka

Podaci o administratoru

Podaci o administratoru su informacije o administratorima koje se isporučuju tokom prijavljivanja, kupovine ili administriranja Microsoft usluga, kao što su imena, brojevi telefona i e-adrese. To obuhvata i prikupljene informacije o korišćenju i podatke povezane sa nalogom, kao što su kontrole koje izaberete. Koristimo administratorske podatke za pružanje usluga, obavljanje transakcija, servisiranje naloga i otkrivanje i sprečavanje prevare.

Podaci o plaćanju

Podaci o plaćanju su informacije koje obezbeđujete kada kupite nešto na mreži od korporacije Microsoft. Oni mogu da obuhvataju broj kreditne kartice i bezbednosnu šifru, ime, adresu fakturisanja, kao i druge finansijske podatke. Podatke o plaćanju koristimo da bismo dovršili transakcije, kao i da bismo otkrili i sprečili prevaru.