Gde se nalaze vaši podaci

Kao klijent Microsoft poslovnih usluga uvek znate gde vam se nalaze podaci.

Stroga bezbednost za naše centre podataka

Microsoft održava neprekidno rastuću mrežu centara podataka širom sveta i proverava da li svaki od centara podataka ispunjava stroge bezbednosne uslove.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Podaci klijenata mogu da se repliciraju u okviru izabrane geografske oblasti radi unapređene trajnosti podataka u slučaju veće katastrofe u centru podataka, a u određenim situacijama se ne replicira van nje.

 

Microsoft takođe poštuje međunarodne zakone o zaštiti podataka u pogledu prenosa podataka klijenata u druge zemlje. Na primer:

  • Da bi se omogućio neprekidan protok informacija neophodan za međunarodno poslovanje (uključujući i prenos ličnih podataka u inostranstvo), veliki broj Microsoft usluga za poslovanje u oblaku nudi klijentima Ugovorne klauzule vezane sa EU standarde koje pružaju dodatne ugovorne garancije u pogledu prenosa ličnih podataka za usluge u oblaku koje su u opsegu. Naša primena Klauzula po EU modelu potvrđena je kod nadležnih EU organa za zaštitu podataka i u skladu je sa rigoroznim standardima privatnosti koji upravljaju međunarodnim prenosom podataka kod preduzeća koja posluju u zemljama članicama.
  • Pored naših obaveza u okviru Standardnih ugovornih klauzula i drugih modela ugovora, Microsoft je certifikovan za EU–SAD radni okvir Privacy Shield, kako ga definiše Ministarstvo trgovine SAD, međutim, Microsoft se više ne oslanja na EU–SAD radni okvir Privacy Shield kao pravni osnov za transfer ličnih podataka izvan EU s obzirom na presudu Suda EU u slučaju C-311/18.
  • Microsoft neće prenositi trećim licima (čak ni radi skladištenja) podatke koje dostavljate korporaciji Microsoft putem korišćenja naših usluga za poslovanje u oblaku, koji potpadaju pod Microsoft uslovi proizvoda.

Imajte u vidu da, gde god da se podaci klijenata skladište, Microsoft ne kontroliše niti ograničava lokacije sa kojih klijenti ili njihovi krajnji korisnici mogu da pristupaju svojim podacima.

Dodatni resursi za lokaciju podataka

Pitanja u vezi sa privatnošću u oblaku

Bezbednost, privatnost i usaglašenost u usluzi Azure

Usaglašenost sa propisima za Microsoft 365 i Dynamics 365

Pristup podacima u uslugama Dynamics 365 i Microsoft 365