Priser och licenser för Windows Server 2019

Välj mellan tre primärutgåvor av Windows Server och utgå från organisationens storlek, krav på virtualisering och datacenterbehov.

Priser och licensiering – översikt

Vi ger dig en mer konsekvent licensiering över flera molnmiljöer och har därför övergått från processorbaserad licensiering till kärnbaserade licenser för Windows Server 2019 Datacenter och Standard. Kontakta din Microsoft-återförsäljare för aktuella priser.

Priser och licenssupport från Windows Server SKU.
Windows Server 2019-utgåva Perfekt förLicensieringsmodellCAL-krav[1]Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Datacenter[2]Mycket virtualiserade datacenter och molnmiljöerCore-baseradeWindows Server CAL$6,155
Standard[2]Fysiska eller minimalt virtualiserade miljöerCore-baseradeWindows Server CAL$972
EssentialsSmåföretag med upp till 25 användare och 50 enheterSpecialservrar (serverlicens)Inga CAL krävs$501
Priser och licenssupport från Windows Server SKU.
Windows Server 2019-utgåva
Datacenter[2]
Perfekt för
Mycket virtualiserade datacenter och molnmiljöer
Licensieringsmodell
Core-baserade
CAL-krav[1]
Windows Server CAL
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
$6,155
Windows Server 2019-utgåva
Standard[2]
Perfekt för
Fysiska eller minimalt virtualiserade miljöer
Licensieringsmodell
Core-baserade
CAL-krav[1]
Windows Server CAL
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
$972
Windows Server 2019-utgåva
Essentials
Perfekt för
Småföretag med upp till 25 användare och 50 enheter
Licensieringsmodell
Specialservrar (serverlicens)
CAL-krav[1]
Inga CAL krävs
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
$501
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
Windows Server 2019-utgåva
Perfekt för
Licensieringsmodell
CAL-krav[1]
Priser för Open NL ERP (USD)[3]
  • [1]Klientåtkomstlicenser krävs för varje användare eller enhet som ansluter till en server. Mer information finns i Produktanvändningsrättigheter.

  • [2]Priser på utgåvor av Datacenter och Standard avser 16 core-licenser.

  • [3]Priser visas i USD och kan variera mellan olika länder. Kontakta din Microsoft-representant för en offert.

Funktionsskillnader i Windows Server 2019

Funktionsstöd – tabellFunktionen är tillgänglig Funktionen är tillgänglig    Funktionen är inte tillgänglig Funktionen är inte tillgänglig   
Jämför stödet för Windows Server 2016-funktioner per Windows Server SKU.
FunktionStandard editionDatacenter edition
Kärnfunktionerna i Windows Server Ingår i Windows Server Datacenter edition Ingår i Windows Server Standard edition
Hybridintegration Ingår i Windows Server Datacenter edition Ingår i Windows Server Datacenter edition
Hyperkonvergerad infrastruktur Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016 standard Ingår i Windows Server Datacenter edition
OSE*/Hyper-V-containrar2[*]Obegränsat
Windows Server-containrarObegränsatObegränsat
Host Guardian Service  Ingår i Windows Server Datacenter edition Ingår i Windows Server Datacenter edition
Lagringsreplikering Ingår i Windows Server Datacenter edition[**] Ingår i Windows Server Datacenter edition
Avskärmade virtuella maskiner (VM) Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016 standard Ingår i Windows Server Datacenter edition
Programvarudefinierade nätverk Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016 standard Ingår i Windows Server Datacenter edition
Programvarudefinierad lagring Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016 standard Ingår i Windows Server Datacenter edition
Jämför stödet för Windows Server 2016-funktioner per Windows Server SKU.
Funktion
Kärnfunktionerna i Windows Server
Standard edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Datacenter edition
 Ingår i Windows Server Standard edition
Funktion
Hybridintegration
Standard edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Datacenter edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Funktion
Hyperkonvergerad infrastruktur
Standard edition
 Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016 standard
Datacenter edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Funktion
OSE*/Hyper-V-containrar
Standard edition
2[*]
Datacenter edition
Obegränsat
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Windows Server-containrar
Standard edition
Obegränsat
Datacenter edition
Obegränsat
Funktion
Host Guardian Service
Standard edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Datacenter edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Funktion
Lagringsreplikering
Standard edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition[**]
Datacenter edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Funktion
Avskärmade virtuella maskiner (VM)
Standard edition
 Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016 standard
Datacenter edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Funktion
Programvarudefinierade nätverk
Standard edition
 Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016 standard
Datacenter edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Funktion
Programvarudefinierad lagring
Standard edition
 Funktionen är inte tillgänglig i Windows Server 2016 standard
Datacenter edition
 Ingår i Windows Server Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
Funktion
Standard edition
Datacenter edition
  • [*]Licensen för Windows Server Standard Edition omfattar behörighet för två OSE eller VM

  • [**]Begränsat till en enda volym upp till 2 TB.

Back To Top
close-button