Förvandla klassrumstiden och fokusera på utbildning

Alla lärare vill att deras elever ska lyckas med sin utbildning och i livet. Microsoft erbjuder teknik för att skapa inkluderande, elevanpassade klassrum och inlärningsmöjligheter för alla elever.


När elevernas upplevelser är vad som driver oss att göra det som vi gör finns det alltid en mening med att göra det. Suzanne Jones, lärare, Figarden Elementary

Bättre inlärningsresultat

Klassrum som är inkluderande och anpassade till eleven gör att alla lär sig bättre och förbättrar sina resultat. Skapa skolmiljöer som ger eleverna möjlighet att bli självständiga och kreativa, skaffa sig färdigheter inom läsning, språk och STEM och som förbereder dem för framtiden.

Förbättra den elevanpassade utbildningen

Forskning visar att klassrum som är inkluderande och anpassade till eleven gör att alla lär sig bättre, och tekniken kan hjälpa till. Med kraftfull Microsoft-teknik som utbildningsverktygen i Office 365 Education, FlipGrid och Teams kan lärare ge varje elev rättvis tillgång och en röst i klassrummet som hjälper dem att bygga självförtroende och kunskaper för tjugohundratalet.

Läs mer om hur Microsoft Education gör att eleverna känner sig mer inkluderade i klassrummet.

Inspirera studenterna till att bli kreativa problemlösare och kritiska tänkare med praktiska STEM-verktyg och -upplevelser som Minecraft: Education Edition och Paint 3D.

Förvandla klassrumstiden

Spara tid på allt från lektionsplanering till att betygsätta eleverna. Förbered, lär ut, betygsätt, spåra och analysera ännu effektivare, så frigör du tid för att fokusera på eleverna med Teams, OneNote och mycket mer.

Knyt kontakter och diskutera med lärare över hela världen.

Möt inspirerande lärare, hitta beprövade utbildningar och lektionsplaneringar och lär dig hur du når elever på helt nya sätt med hjälp av teknik och ta certifikat i ett community byggt för lärare precis som du.

Rabatter och erbjudanden

Skaffa Office 365 Education kostnadsfritt

Med en giltig skol-e-postadress kan elever och lärare skaffa Office 365 Education kostnadsfritt inklusive Word, Excel, PowerPoint, OneNote och Microsoft Teams.

Få 10 % rabatt på Surface-enheter

Möjliggör kommunikation, samarbete, kreativitet och kritiskt tänkande − när som helst, var som helst.

SPARA 10 % PÅ WINDOWS-ENHETER OCH MER

Resurser för innovativ undervisning

Hitta rapporter, e-böcker och annat innehåll som hjälper dig ta reda på mer och hitta de bästa lösningarna för ditt klassrum.

UTFORSKA RESURSCENTRET


Följ denna sida
Dela denna sida