Trace Id is missing
SQL Server 2022 är nu allmänt tillgänglig. Mer information

Kör SQL Server på din favoritplattform

Allt handlar om valmöjligheter. Nu kan du få tillgång till branschledande prestanda och säkerhet med SQL Server 2017 i Windows, Linux och Docker-programbehållare.

Allt du kommer att älska med SQL Server 2017

Du väljer språk och plattformar

Bygg moderna appar med valfritt språk, lokalt och i molnet, i Windows, Linux och Docker-programbehållare.

Branschledande prestanda

Utnyttja banbrytande skalbarhet, prestanda och tillgänglighet för verksamhetskritiska, smarta appar och informationslager.

IT-resurspaket sin kallas Kom i gång med Azure SQL.

Den minst sårbara databasen

Skydda data i såväl vila som rörelse med den databas som de senaste sju åren har visat sig ha det minsta antalet sårbarheter enligt NIST-databasen över sårbarhet.[1]

Underrättelser i realtid

Få omvälvande insikter för ditt företag med analyser i realtid på upp till en miljon förutsägelser/sekund.

Nyheter om SQL Server

Introduktion till SQL Server 2022

SQL Server 2022 är Azure-anpassat med innovationer inom prestanda och säkerhet, och utgör en modern dataplattform för att omvandla din verksamhet.

Gartner Magic Quadrant for Cloud Database Management Systems

Läs Gartners utvärdering av det molnbaserade DBMS-landskapet och ta reda på varför Microsoft har utsetts till ledare.

Azure Synapse Analytics

Azure Synapse Analytics är en analystjänst utan begränsningar som förenar dataintegration, datalagring i företagsklass och big data-analyser.

Kom igång med den senaste versionen av SQL Server

[1] Enligt National Institute of Standards and Technology har SQL Server haft lägst antal säkerhetsproblem under de senaste sju åren, jämfört med andra större databasleverantörer.

Använd din befintliga SQL-upplevelse i molnet

Ta reda på mer om funktionerna och fördelarna med Azure SQL

Jämför olika versioner av Microsoft SQL Server

Funktionens tillgänglighet

 • stöds ej Stöds ej
 • stöds Stöds fullt ut
Priser och licenser – översikt
Funktioner
SQL Server 2017
SQL Server 2016
SQL Server 2014
SQL Server 2012 SQL Server 2008 R2
Resultat
In Memory OLTP
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
In Memory ColumnStore
Supported
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Driftanalys i realtid
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Buffertpooltillägg till SSD
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Adaptiv frågebearbetning[2]
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Tillgänglighet
Alltid aktivt[2]
Supported
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Grundläggande tillgänglighetsgrupper
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Säkerhet
Transparent datakryptering[2]
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Krypteringsstöd för säkerhetskopiering
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Kryptering i vila och i rörelse
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Dynamisk datamaskering och säkerhet på radnivå
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Isolering av uppgifter
Supported
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Molnberedskap
Säkerhetskopiering till Azure
Supported
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Haveriberedskap till Microsoft Azure
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Optimerade mallar av virtuella maskiner i Azure-galleriet
Supported
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Stretch Database
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Hantering och programmerbarhet
Körs på Linux och Docker-programbehållare
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Tidsbaserade tabeller
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Stöd för JSON
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Stöd för diagramdata
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
BI och analys
Integreringstjänster hanterad som en server
Supported
Supported
Supported
Supported
Not Supported
PolyBase för T-SQL-fråga över Hadoop
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Semantisk BI-modell i tabellformat[2]
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Master data services[2]
Supported
Supported
Supported
Supported
Supported
Data quality services[2]
Supported
Supported
Supported
Supported
Not Supported
Avancerad analys i databasen
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
Heltäckande mobil BI på alla enheter
Supported
Supported
Not Supported
Not Supported
Not Supported
[2] Endast för SQL Server Enterprise.

Funktioner i SQL 2017

 • Ledande på pris och prestanda – och enastående skalbarhet

  SQL Server har konsekvent de bästa prestandatestresultaten när det gäller TPC-E OLTP-arbetsbelastningar, arbetsbelastningar i TPC-H-datalager och i riktmärkestester som testar riktiga tillämpningsscenarier. Få rekordhöga prestanda, nu på Windows och Linux.

  Bästa informationslagerprestanda

  Få support för små dataförråd till upp till stora datalager och minska samtidigt lagringsbehoven genom förbättrad datakomprimering. Skala upp till petabyte med data för relationell datalagerhantering för företag, och integrera med icke-relationella källor som Hadoop.

 • Säkerhet och efterlevnad

  Skydda data som lagras och befinner sig i rörelse med den databas som har visat sig ha lägst sårbarhet av alla större plattformar sex år i rad enligt NIST:s databas över sårbarhet (National Institute of Standards and Technology, 17 jan 2017). Säkerhetsinnovationerna i SQL Server 2017 hjälper dig att skydda verksamhetskritiska arbetsbelastningar i flera lager med Always Encrypted-teknik, säkerhet på radnivå, dynamisk datamaskering, transparent datakryptering och tillförlitlig granskning.

 • Hög tillgänglighet och haveriberedskap

  Få verksamhetskritisk drifttid, snabb redundans, enkel konfiguration, belastningsutjämning av läsbara sekundärservrar med förbättrad Always On i SQL Server 2017 – en enhetlig lösning för hög tillgänglighet och haveriberedskap på Linux och Windows. Med Azure kan du skapa en asynkron kopia i en Azure Virtual Machine för en hybridlösning med hög tillgänglighet.

 • Business Intelligence för företag

  Skalanpassa BI-modellerna, utveckla data och se till att bevara kvalitet och korrekthet med en komplett BI-lösning. SQL Server Analysis Services hjälper dig att bygga omfattande analystjänster i företagsklass – dra nytta av den blixtsnabba prestandan av ”i minne” inbyggt i tabellmodellen. Få insikter snabbare genom att ställa frågor direkt i flerdimensionella modeller och tabellmodeller.

  Heltäckande mobil BI på alla enheter

  Få insikter och omvandla verksamheten genom moderna rapporter med sidnummer och avancerade visualiseringar. Använd SQL Server Reporting Services och publicera rapporter på alla mobila enheter (både Windows, Android och iOS) och få tillgång till rapporter både online och offline.

  Förenkla data, stora som små

  Kombinera relationella data och stordata med PolyBase-teknik som gör att du kan ställa enkla T-SQL-frågor mot data i Hadoop. Med stöd för JSON kan du analysera och lagra JSON-dokument och skapa relationella data som JSON-filer. I SQL Server 2017 kan du nu hantera och fråga diagramdata i din relationella databas.

 • Avancerad analys i databasen

  Bygg intelligenta appar med SQL Server Machine Learning Services med R och Python. Övergå från reaktiv till förutsägande och föreskrivande analys genom att utföra avancerad analys direkt i databasen. Med multithreading och MPP-teknik får du snabbare reda på det du behöver än om du bara använder R och Python med öppen källkod.

  Bearbetning av hybriddata i transaktioner/analyser i realtid

  Kombinera funktioner för minnesintern kolumn- och radlagring i SQL Server 2017 för att få driftanalys i realtid – snabb analys direkt på dina transaktionsdata. Öppna för nya möjligheter som realtidsdetektering av bedrägeriförsök utan att påverka transaktionsprestanda.

 •  

  Nu i Windows, Linux och Docker

   

  Utveckla och distribuera var som helst med vår enhetliga upplevelse både lokalt och i molnet. Nu finns stöd för Windows, Linux och även Docker-programbehållare.

   

  Enhetlig dataplattform lokalt och i molnet

   

  Få en enhetlig upplevelse lokalt och i molnet – bygg och distribuera hybridlösningar för att hantera dina datainvesteringar. Dra nytta av fördelarna med att kunna köra SQL Server-arbetsbelastningar i Azure Virtual Machines eller använd Azure SQL Database för att skala upp och förenkla databashanteringen ytterligare.

   

  Verktyg och anslutningar som är enkla att använda

   

  Använd de kunskaper du redan har, tillsammans med välbekanta verktyg som Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory) och SQL Server Management Studio, för att hantera databasinfrastrukturen lokalt SQL Server och Microsoft Azure. Använd branschstandard-API:er på olika plattformar och ladda ned uppdaterade utvecklarverktyg från Visual Studio för att bygga nästa generations webb-, företags-, omvärldsbevaknings- och mobilappar.

Tillgängliga versioner av SQL Server 2017

Enterprise

Använd verksamhetskritisk kapacitet för att uppnå oöverträffad skala, säkerhet, hög tillgänglighet och ledande prestanda för nivå 1-databaser, business intelligence och avancerade analyslaster.

Standard

Här finns funktioner för programmering, säkerhetsnyheter och snabbare prestanda för appar och dataförråd på mellannivå. Uppgradera enkelt till Enterprise utan att ändra någon kod.

Express

Bygg små, datadrivna webb- och mobilappar på upp till 10 GB med denna databas på ingångsnivå. Tillgänglig kostnadsfritt.

Developer

Skapa, testa och demonstrera appar i andra miljöer än produktionsmiljöer med denna kompletta version av SQL Server 2017.

Compare SQL Server 2017 editions

Se den omfattande funktionsjämförelsen för SQL Server 2017-versioner för mer information om funktioner och begränsningar.

Jämför olika versioner av SQL Server 2017


Funktionens tillgänglighet

Stöds ej 

Stöds fullt ut

Funktioner

SQL Server 2017 Enterprise SQL Server 2017 Standard SQL Server 2017 Express SQL Server 2017 Developer
Skala
Maximalt antal kärnor Obegränsat 24 kärnor 4 kärnor Obegränsat
Minne: Maximal buffertpoolstorlek per instans Max för operativsystemet 128 GB 1 410 MB Max för operativsystemet
Minne: Maximalt Columnstore-segmentcacheminne per instans Max för operativsystemet 32 GB 352 MB Max för operativsystemet
Minne: Maximala minnesoptimerade data per databas Max för operativsystemet 32 GB 352 MB Max för operativsystemet
Maximal databasstorlek 524 PB 524 PB 10 GB 524 PB
Produktionsanvändningsrättigheter
Obegränsad virtualisering (en Software Assurance-förmån)
Programmerbarhet
Programmerings- och utvecklingsverktyg: T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, stöd för diagramdata
OLTP-prestanda
Avancerad OLTP: minnesintern OLTP, driftanalys[3]
Hanterbarhet: Management Studio, policybaserad hantering
Grundläggande hög tillgänglighet: enskild databasredundans med två noder, icke läsbar sekundärserver
Avancerad hög tillgänglighet: Always On-tillgänglighetsgrupper, redundans för flera databaser, läsbara sekundärservrar
Säkerhet
Avancerad säkerhet: Always Encrypted, säkerhet på radnivå, datamaskering
Efterlevnadsrapportering med SQL Server-granskning
Transparent datakryptering
Dataintegration
Avancerad dataintegration: fuzzy-gruppering och fuzzy-uppslag
Datalagerhantering
Dataförråd och informationslager: partitionering, komprimering av data, registrering av ändrade data, ögonblicksbild av databaser
minnesintern kolumnlagring[3]
Adaptiv frågebearbetning[6]
PolyBase[4],[5]
Datahantering i företagsklass: Master Data Services, Data Quality Services[5]
Business Intelligence
Maximalt minne utnyttjat per instans av Analysis Services[5] Max för operativsystemet

Tabular: 16 GB

MOLAP: 64 GB

Max för operativsystemet
Maximalt minne utnyttjat per instans av Reporting Services[5] Max för operativsystemet 64 GB Express med Advanced Services: 4 GB Max för operativsystemet
Grundläggande rapporter och analyser[5]
Grundläggande dataintegration: SQL Server Integration Services, inbyggda anslutningar
Grundläggande Business intelligence för företag: enkla flerdimensionella modeller, enkla tabellmodeller, minnesinternt lagringsläge[5]
Mobilrapporter och KPI:er[5]
Avancerad Business intelligence för företag: avancerade flerdimensionella modeller, avancerade tabellmodeller, DirectQuery-lagringsläge, avancerad datautvinning[5]
Tillgång till Power BI-rapportserver (en Software Assurance-förmån)
Avancerad analys
Grundläggande integration av maskininlärning: anslutning till Python och R (med öppen källkod), begränsad parallellitet[5]
Avancerad integration av maskininlärning: fullständig parallellitet med R- och Python-analys och möjlighet att köra på grafikprocessorer[5]
Maskininlärning för Hadoop/Spark och Maskininlärning för Linux (en Software Assurance-förmån)
Hybridmoln
Stretch Database[5]

[3] Minnesintern OLTP och minnesintern kolumnlagring är begränsade till den mängd minne som anges för respektive version i avsnittet Skalanpassningsgränser. Kolumnlagring och driftanalys i realtid är också begränsade till två grader av parallellism (två kärnor/fråga) i SQL Server Standard och en grad av parallellitet (en kärna/fråga) i SQL Server Web och Express.

[4] Utskalning av frågor med PolyBase kräver SQL Server Enterprise edition som huvudnod.

[5] Vissa funktioner, till exempel SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services, Machine Learning Services, PolyBase och Stretch Database, är inte tillgängliga i SQL Server 2017 på Linux.

[6] Interfolierad körning är tillgängligt i alla versioner.

How to license SQL Server

Med SQL Server-licensiering kan du enkelt och kostnadseffektivt välja rätt version. Till skillnad från andra större leverantörer kräver vi inte att du betalar för dyra tillägg för att köra de mest krävande apparna – alla funktioner är inbyggda.

Enkel prissättning

Betala efter bearbetningskraft för verksamhetskritiska appar och Business Intelligence. Lägg till BI med självservice och betala per användare.

Flexibilitet och innovation

Molnoptimerad licensiering med möjlighet att licensiera virtuella maskiner och flytta mellan servrar, till hostmiljöer eller till molnet, på valfritt operativsystem.

Branschledande total ägandekostnad

Få oöverträffat värde jämfört med alla stora leverantörer. Enterprise-versionen erbjuder alla produktfunktioner utan att dyra tillägg krävs för att köra dina mest krävande applikationer.

Ring en Microsoft-representant på (800) 426-9400 (i USA) eller (877) 568-2495 (i Kanada) om du har frågor kring försäljning.

Priser för SQL Server

Priser för SQL Server
Versioner av SQL Server 2017 Perfekt för ... Licensieringsmodell Kanaltillgänglighet Pris för Open No Level (USD)
Enterprise Omfattande verksamhetskritisk prestanda för krävande databas- och business intelligence-behov. Ger de bästa service- och prestandanivåerna för arbetsbelastningar på nivå 1.[7] Per kärna[8] Volymlicensiering, värdtjänst 14 256 USD[9]
Standard – per kärna Kärnfunktioner för datahantering och business intelligence för icke-kritiska arbetsbelastningar med minimala IT-resurser. Per kärna[8] Volymlicensiering, värdtjänst 3 717 USD[9]
Standard – server + CAL Kärnfunktioner för datahantering och business intelligence för icke-kritiska arbetsbelastningar med minimala IT-resurser. Server + CAL[10] Volymlicensiering, hosting, detaljhandel FPP 931 USD[9]
Developer Fullständig version av SQL Server som gör att utvecklare kostnadseffektivt kan bygga, testa och demonstrera applikationer baserade på SQL Server-mjukvara. Per användare Kostnadsfri nedladdning Kostnadsfritt
Webben Säker, kostnadseffektiv och mycket skalbar dataplattform för offentliga webbplatser. Bara tillgänglig för tredjepartsleverantörer av programvarutjänster. Ej tillämpligt Endast värdtjänster Hör vad din värdtjänstpartner har för pris
Express Kostnadsfri databas på grundnivå som är perfekt för utbildning liksom att bygga skrivbordsapplikationer och små serverdatadrivna applikationer på upp till 10 GB. Ej tillämpligt Kostnadsfri nedladdning Kostnadsfritt

Betala per användning

Priser och licenser – översikt
Utgåvor
Månadsavgift (USD)
Timavgift (USD)
Standard – per kärna

73 USD

0,1 USD

Per kärna för stora företag

273,75 USD

0,375 USD

[7] Kunder som behöver MPP-informationslager (Massively Parallel Processing) har nu åtkomst till PDW (Parallel Data Warehouse) via sina kärnlicenser för Enterprise Edition med Software Assurance. Parallella informationslager är en del av  Microsoft Analytics Platform System.

[8] Versioner som sålts med licensieringsmodellen per kärna säljs som dubbla kärnpaket.

[9] Prissättningen motsvarar cirkapriset för Open No Level (NL). Kontakta din Microsoft-återförsäljare för information om din specifika prissättning.

[10] Klientåtkomstlicenser krävs för varje användare eller enhet som ansluter till en server i licensieringsmodellen Server + CAL. Mer information finns i  produktens användningsrättigheterna .

Så här köper du SQL Server

Kontakta en Microsoft-lösningsleverantör

Du kan få råd av en Microsoft-certifierad lösningsleverantör, oavsett om du håller på att utvärdera företagets behov eller om du är redo att köpa. 

Kontakta din Microsoft-kontorepresentant

Ring till din kontoadministratör eller kontakta Microsoft-kontoret i din region för mer information.

Köp online på Microsoft Store

SQL Server 2017 Standard finns att köpa online. Du kan enkelt uppgradera till Enterprise om du vill ha omfattande datacenterfunktioner.

Resurser i SQL Server

IT-resurspaket sin kallas Kom i gång med Azure SQL.

Resurspaket för Azure SQL

Få de resurser och den information du behöver för att komma igång med din SQL Server-migrering. Utnyttja dina befintliga kunskaper om lokal SQL Server och planera för en lyckad distribution till Azure SQL med det här resurspaketet.

Vitboken SQL Server performance: faster querying with SQL Server.

Tekniska e-böcker om SQL Server

Få tillgång till tekniska resurser, dokumentation och kodexempel som stöd för alla delar av IT-infrastrukturen – från identifiering och efterforskning till implementering och underhåll.

E-boken Cloud Database Migration Simplified.

E-boken Cloud Database Migration Simplified

Hjälp din organisation bli mer kostnadseffektiv, agil och skalbar genom att migrera till molnet. Använd den här vägledningen som hjälp till vid planering och införande av din strategi för databasmigrering, kombinerat med verktyg som gör migreringen lättare och snabbare.

Hitta support för SQL Server

[11] Tillgängliga mobilappar varierar mellan olika länder och regioner.

Följ oss

Dela sidan