Kör SQL Server på din favoritplattform

Allt handlar om valmöjligheter. Nu kan du få tillgång till branschledande prestanda och säkerhet med SQL Server 2017 i Windows, Linux och Docker-programbehållare. 

Allt du kommer att älska med SQL Server 2017



Läs mer om hur företag använder SQL Server och Azure för att förverkliga sin potential


Få mer information


Nyheter om SQL Server

Vi presenterar SQL Server 2019

Omvandla ditt företag med en enhetlig dataplattform. Med SQL Server 2019 får du Spark och HDSF (Hadoop Distributed File System) integrerade, som ger dig information om samtliga dina data.

Gartner Magic Quadrant för operationella databassystem

Läs Gartners utvärdering av ODBMS-området och läs mer om Microsofts strategi "molnet först" .

Azure SQL Data Warehouse

Analytics i Azure är 14 gånger snabbare och kostar 94 procent mindre än andra molnleverantörer. Så varför vända sig någon annanstans?

Kom i gång med SQL Server 2019

[1] Enligt National Institute of Standards and Technology har SQL Server haft lägst antal säkerhetsproblem under de senaste sju åren, jämfört med andra större databasleverantörer.


SQL Server 2017: mer än bara en databas

Lär dig mer om funktionerna och fördelarna med SQL Server 2017.

Jämför olika versioner av Microsoft SQL Server

Feature availability
  • Not supported
  • Fully supported
Table with images and check

Funktioner

SQL Server 2017

SQL Server 2016

SQL Server 2014

SQL Server 2012

SQL Server 2008 R2

Prestanda

In Memory OLTP

In Memory ColumnStore

Driftanalys i realtid

Buffertpooltillägg till SSD

Adaptiv frågebearbetning [2]

Tillgänglighet

Always On [2]

Grundläggande tillgänglighetsgrupper

Säkerhet

Transparent Data Encryption [2]

Krypteringsstöd för säkerhetskopiering

Kryptering i vila och i rörelse

Dynamisk datamaskering och säkerhet på radnivå

Isolering av uppgifter

Molnberedskap

Säkerhetskopiering till Azure

Katastrofåterställning till Microsoft Azure

Optimerade mallar av virtuella maskiner i Azure-galleriet

Stretch Database

Hantering och programmerbarhet

Körs på Linux och Docker-programbehållare

Temporala tabeller

JSON-support

Stöd för diagramdata

BI och analys

Integration Services hanteras som en server

PolyBase för T-SQL-fråga över Hadoop

Semantisk BI-modell i tabellformat [2]

Master Data Services [2]

Data Quality Services [2]

Avancerad analys i databasen

Heltäckande mobilt BI på alla enheter

[2] Endast SQL Server Enterprise.

Prova den senaste versionen


Se de nya funktionerna i SQL Server 2017

Funktioner i SQL 2017

|

Ledande på pris och prestanda – och enastående skalbarhet

 

SQL Server har konsekvent de bästa prestandatestresultaten när det gäller TPC-E OLTP-laster, laster i TPC-H-datalager och i verkligheten. Få rekordhöga prestanda, nu på Windows och Linux.

 

Bästa informationslagerprestanda

 

Få stöd för olika behov av datalager och hjälp till att sänka utrymmeskraven med förbättrad datakomprimering. Skala upp till petabyte med data för relationell datalagerhantering för företag, och integrera med icke-relationella källor som Hadoop.

Säkerhet och efterlevnad

 

Skydda data som lagras och överförd med den databas som har visat sig ha lägst sårbarhet av alla större plattformar sex år i rad enligt NIST:s databas över sårbarhet (National Institute of Standards and Technology, 17 jan 2017). Säkerhetsinnovationerna i SQL Server 2017 hjälper dig att skydda verksamhetskritiska laster i flera lager med Always Encrypted-teknik, säkerhet på radnivå, dynamisk datamaskering, transparent datakryptering och tillförlitlig granskning.

Hög tillgänglighet och katastrofåterställning

 

Få verksamhetskritisk drifttid, snabb failover, enkel konfiguration, lastutjämning av läsbara sekundärservrar med förbättrad Always On i SQL Server 2017 – en komplett lösning för hög tillgänglighet och haveriberedskap på Linux och Windows. Med Azure kan du skapa en asynkron kopia i en Azure Virtual Machine för en hybridlösning med hög tillgänglighet.

Business Intelligence för företag

 

Skalanpassa BI-modellerna, utveckla data och se till att bevara kvalitet och korrekthet med en komplett BI-lösning. Med SQL Server Analysis Services kan du bygga omfattande analyslösningar på storföretagsnivå och dra nytta av blixtsnabb prestanda i tabellmodell med inbyggd In Memory. Få insikter snabbare genom att ställa frågor direkt i flerdimensionella modeller och tabellmodeller.

 

Heltäckande mobilt BI på alla enheter

 

Få insikter och omvandla verksamheten genom moderna rapporter med sidnummer och avancerade visualiseringar. Använd SQL Server Reporting Services och publicera rapporter på alla mobila enheter (både Windows, Android och iOS) och få tillgång till rapporter både online och offline.

 

Förenkla data, stora som små

 

Kombinera relationella data och big data med PolyBase-teknik som gör att du kan ställa enkla T-SQL-frågor mot data i Hadoop. Tack vare stöd för JSON kan du parsa och spara JSON-dokument och spara relationella data i JSON-filer. I SQL Server 2017 kan du nu hantera och fråga diagramdata i din relationella databas.

Avancerad analys i databasen

 

Bygg intelligenta appar med SQL Server Machine Learning Services med R och Python. Gå från att agera reaktivt till att bli proaktiv och förutseende med hjälp av avancerade analyser direkt i databasen. Med multithreading och MPP-teknik får du snabbare reda på det du behöver än om du bara använder R och Python med öppen källkod.

 

Bearbetning av hybriddata i transaktioner/analyser i realtid

 

Förena In Memory columnstore och rowstore i SQL Server 2017 för driftanalyser i realtid – snabb bearbetning direkt i dina transaktionsdata. Öppna för nya möjligheter som realtidsdetektering av bedrägeriförsök utan att påverka transaktionsprestanda.

Nu i Windows, Linux och Docker

 

Utveckla en gång och distribuera överallt med en enhetlig användarupplevelse från din lokala miljö till molnet. Nu finns stöd för Windows, Linux och även Docker-programbehållare.

 

Enhetlig dataplattform lokalt och i molnet

 

Få en enhetlig upplevelse lokalt och i molnet så att du enkelt kan bygga och distribuera hybridlösningar för dina datainvesteringar. Dra nytta av fördelarna med att kunna köra SQL Server-laster i Azure Virtual Machines eller använd Azure SQL Database för att skala upp och förenkla databashanteringen ytterligare.

 

Verktyg och anslutningar som är enkla att använda

 

Utnyttja de kunskaper ni redan har i kombination med välbekanta verktyg som Azure Active Directory och SQL Server Management Studio för att hantera er databasinfrastruktur med SQL Server och Microsoft Azure. Använd branschstandard-API:er på olika plattformar och ladda ned uppdaterade utvecklarverktyg från Visual Studio för att bygga nästa generations webb-, företags-, omvärldsbevaknings- och mobilappar.

Tillgängliga SQL Server 2017-versioner

Jämför olika versioner av SQL Server 2017

Visa den omfattande . funktionsjämförelse för olika versioner av SQL Server 2017 om du vill ha information om funktioner och begränsningar.

Feature availability
  • Not supported
  • Fully supported
Table with images and check

Funktioner

SQL Server 2017 Enterprise

SQL Server 2017 Standard

SQL Server 2017 Express

SQL Server 2017 Developer

Skalanpassa

Maximalt antal kärnor

Obegränsat

24 kärnor

4 kärnor

Obegränsat

Minne: Maximal buffertpoolstorlek per instans

Max för operativsystemet

128 GB

1 410 MB

Max för operativsystemet

Minne: Maximalt Columnstore-segmentcacheminne per instans

Max för operativsystemet

32 GB

352 MB

Max för operativsystemet

Minne: Maximala minnesoptimerade data per databas

Max för operativsystemet

32 GB

352 MB

Max för operativsystemet

Maximal databasstorlek

524 PB

524 PB

10 GB

524 PB

Produktionsanvändningsrättigheter

Obegränsad virtualisering (en Software Assurance-förmån)

Programmerbarhet

Programmerbarhet och utvecklingsverktyg: T-SQL, SQL CLR, Service Broker, JSON, XML, stöd för diagramdata

OLTP-prestanda

Avancerad OLTP: In Memory OLTP, driftanalys [3]

Hanterbarhet: Management Studio, policybaserad hantering

Grundläggande hög tillgänglighet: enskild databasredundans med två noder, icke läsbar sekundärserver

Avancerad hög tillgänglighet: Always On-tillgänglighetsgrupper, redundans för flera databaser, läsbara sekundärservrar

Säkerhet

Avancerad säkerhet: Always Encrypted, säkerhet på radnivå, datamaskering

Efterlevnadsrapportering med SQL Server-granskning

Transparent datakryptering

Dataintegration

Avancerad dataintegration: fuzzy-gruppering och fuzzy-uppslag

Datalagerhantering

Dataarkiv och informationslager: partitionering, komprimering av data, registrering av ändrade data, ögonblicksbild av databaser

In Memory Columnstore [3]

Adaptiv frågebearbetning [6]

PolyBase [4], [5]

Datahantering för stora företag: Master Data Services, Data Quality Services [5]

Business intelligence

Maximalt minne utnyttjat per instans av Analysis Services [5]

Max för operativsystemet

Tabellformat: 16 GB

MOLAP: 64 GB

Max för operativsystemet

Maximalt minne utnyttjat per instans av Reporting Services [5]

Max för operativsystemet

64 GB

Express med Advanced Services: 4 GB

Max för operativsystemet

Grundläggande rapporter och analyser [5]

Grundläggande dataintegration: SQL Server Integration Services, inbyggda dataanslutningar

Grundläggande Business intelligence för företag:: enkla flerdimensionella modeller, enkla tabellmodeller, In Memory-lagringsläge [5]

Mobilrapporter och KPI:er [5]

Avancerad Business intelligence för företag: avancerade flerdimensionella modeller, avancerade tabellmodeller, DirectQuery-lagringsläge, avancerad datautvinning [5]

Tillgång till Power BI-rapportserver (en Software Assurance-förmån)

Avancerade analyser

Grundläggande integration av Machine Learning: anslutning till Python och R (med öppen källkod), begränsad parallellitet [5]

Avancerad integration av Machine Learning: fullständig parallellitet med R- och Python-analys och möjlighet att köra på grafikprocessorer [5]

Machine Learning för Hadoop/Spark och Machine Learning för Linux (en Software Assurance-förmån)

Hybridmoln

Stretch Database [5]

[3] In Memory OLTP och In Memory Columnstore är begränsade till den mängd minne som anges för respektive version i avsnittet Skalanpassningsgränser. Columnstore och driftanalys i realtid är också begränsade till två grader av parallellism (två kärnor/fråga) i SQL Server Standard och en grad av parallellitet (en kärna/fråga) i SQL Server Web och Express.

[4] Utskalning av frågor med PolyBase kräver SQL Server Enterprise edition som huvudnod.

[5] Vissa funktioner, till exempel SQL Server Reporting Services, SQL Server Analysis Services, Machine Learning Services, PolyBase och Stretch Database, är inte tillgängliga i SQL Server 2017 på Linux.

[6] Interfolierad körning är tillgängligt i alla versioner.

Licensiera SQL Server

SQL Server-licensiering gör det enkelt och kostnadseffektivt att välja rätt version. Till skillnad från andra större leverantörer kräver inte vi att du betalar för dyra tillägg för att köra de mest krävande apparna – alla funktioner är inbyggda.

Kontakta en Microsoft-representant på (800) 426-9400 i USA eller (877) 568-2495 i Kanada om du har frågor om försäljning

Priser för SQL Server

Versioner av SQL Server 2017

Perfekt för …

Licensieringsmodell

Kanaltillgänglighet

Pris för Open No Level (NL) (USD)

Enterprise

Heltäckande verksamhetskritisk prestanda för krävande databas- och business intelligence-behov. Ger de bästa service- och prestandanivåerna för laster på nivå 1. [7]

Per kärna [8]

Volymlicensiering, hosting

$14,256 [9]

Standard – per kärna

Kärnfunktioner för datahantering och business intelligence för icke-kritiska laster med minimala IT-resurser.

Per kärna [8]

Volymlicensiering, hosting

$3,717 [9]

Standard - server + CAL

Kärnfunktioner för datahantering och business intelligence för icke-kritiska laster med minimala IT-resurser.

Server + CAL [10]

Volymlicensiering, hosting, detaljhandel FPP

$931 [9]

Utvecklare

Fullständig version av SQL Server som gör att utvecklare kostnadseffektivt kan bygga, testa och demonstrera applikationer baserade på SQL Server-mjukvara.

Per användare

Kostnadsfri nedladdning

Kostnadsfri

Webb

Säker, kostnadseffektiv och mycket skalbar dataplattform för offentliga webbplatser. Bara tillgänglig för tredjepartsleverantörer av programvarutjänster.

Inte aktuellt

Endast hosting

Hör vad din hostingtjänstpartner har för pris

Express

Kostnadsfri databas på grundnivå som är perfekt för att lära sig och bygga skrivbordsapplikationer och små serverdatadrivna applikationer på upp till 10 GB.

Inte aktuellt

Kostnadsfri nedladdning

Kostnadsfri

7] Kunder som behöver MPP-informationslager (Massively Parallel Processing) har nu åtkomst till PDW (Parallel Data Warehouse) via sina kärnlicenser för Enterprise Edition med Software Assurance. PDW ingår i Microsoft Analytics Platform System.

[8] Versioner som sålts med licensieringsmodellen per kärna säljs som dubbla kärnpaket.

[9] Prissättningen motsvarar cirkapriset för Open No Level (NL). För din specifika prissättning, kontakta din Microsoft-återförsäljare.

[10] Klientåtkomstlicenser krävs för varje användare eller enhet som ansluter till en server i licensieringsmodellen Server + CAL. Se produktanvändningsrättigheter om du vill veta mer.

Få hjälp med SQL Server

Hitta support för SQL Server

Prova den senaste versionen