Trace Id is missing

MICROSOFTS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Store för konsumenter i EES/Storbritannien

Uppdaterade i november 2022

Välkommen till Microsoft Store, Microsofts onlinebutik som drivs av Microsoft Ireland Operations Limited, med huvudkontor på One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland (registrerat hos irländska Companies Registration Office med nummer 256796, momsregistreringsnummer IE 8256796 U, och med en registrerad adress på 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irland). Om du gör ett köp i Microsoft Experience Centre i London ingår du ett avtal med Microsoft Limited, Microsoft Campus, Thames Valley Park, Reading, RG6 1WG, Storbritannien.

Referenser till ”Microsoft”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra” i dessa försäljningsvillkor avser Microsoft Ireland Operations Limited eller Microsoft Limited.

Store” avser våra Microsoft-webbplatser som är tillgängliga via Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, och Windows Store där du kan bläddra bland, visa, anskaffa, köpa, betygsätta och recensera fysiska produkter (”fysiska produkter”), digitala tjänster (”digitala tjänster”) och digitalt innehåll (”digitalt innehåll”), inklusive filmer, TV-program, appar, spel och andra digitala produkter, enheter, spelkonsoler, tillbehör och annat (gemensamt ”produkter”). Via Store tillhandahåller Microsoft även ytterligare tjänster som ger åtkomst till en mängd olika resurser, inklusive platser för nedladdning, programvara, verktyg och information om programvara, tjänster och andra artiklar (gemensamt ”ytterligare tjänster”).

Dessa försäljningsvillkor (”försäljningsvillkor”) reglerar din användning av Store och andra Microsoft-tjänster som refereras till i dessa försäljningsvillkor samt köp som du gör via Store.

Genom att använda Store eller någon ytterligare tjänst som är tillgänglig via Store, eller genom att köpa en produkt från Store, godkänner du och samtycker du till dessa försäljningsvillkor och tillämpliga allmänna villkor, policyer och ansvarsfriskrivningar som förekommer i Store eller refereras till i dessa försäljningsvillkor (gemensamt ”Store-policyerna”). Du hittar Microsofts sekretesspolicy i avsnittet ”Integritet och skydd av personuppgifter” nedan. Läs alla Store-policyer och Microsofts sekretesspolicy noggrant. Microsoft kan komma att uppdatera eller ändra sina Store-policyer i enlighet med avsnitt 21.

Villkor för din användning av Store

1. Medlemskonto.

Du kommer att säkerställa att all kontoinformation som du tillhandahåller till oss är aktuell, fullständig och korrekt. Vi kan komma att kräva att du godkänner ett tjänsteavtal eller separata användningsvillkor för att få registrera ett konto. Din användning av kontot för att få åtkomst till Store och allt innehåll som du anskaffar från Store omfattas av alla villkor som reglerar ditt Microsoft-konto och som presenterades för dig när du registrerade kontot. Mer information finns i avtalet för Microsoft-tjänster. Du ansvarar för att hålla dina kontouppgifter och ditt lösenord konfidentiella och för all aktivitet som sker på ditt konto, med undantag för när sådan aktivitet sker till följd av att vi bryter mot våra avtalsenliga och juridiska säkerhetsåtaganden.

2. Ingen olaglig eller förbjuden användning.

Du kommer inte att använda Store för några ändamål som är olagliga eller förbjudna enligt Store-policyerna eller andra villkor som gäller din användning av Store.  Du får inte använda Store på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Microsoft-servrar eller nätverk som är anslutna till Microsoft-servrar, eller störa tredje mans användning och nyttjande av Store. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Store, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Microsoft-servrar eller Store genom hackning, lösenordsutvinning eller andra sätt. Du får inte inhämta eller försöka inhämta något material eller någon information med några metoder som inte avsiktligt görs tillgängliga via Store. Du får inte använda Store på ett sätt som strider mot tredje mans rättigheter, inklusive att avsiktligt tillfoga skada på fysisk eller juridisk person, däribland Microsoft. Med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, får du inte kommersiellt distribuera, publicera, licensiera eller sälja några produkter eller tjänster eller någon information som har inhämtas från Store.

3. Material som du tillhandahåller till Microsoft eller publicerar i Store.

Om du väljer att tillhandahålla material till Microsoft (inklusive återkoppling, recensioner och förslag) eller publicerar, laddar upp, skriver eller skickar in material till Store eller associerade Microsoft-tjänster för granskning av andra (separat ”insändning” och gemensamt ”insändningar”) ska du endast kommentera produkter som du faktiskt har använt eller köpt. Genom att tillhandahålla en insändning till Microsoft samtycker du till att samarbeta med alla rimliga kontroller som Microsoft kan komma att välja att utföra för att bekräfta att du har använt eller köpt produkten.

Microsoft hävdar inte äganderätt till insändningar. Du ger däremot Microsoft rätt att använda, ändra, anpassa, återskapa, skapa egna produkter av, översätta, redigera, framföra, distribuera och visa dina insändningar, inklusive ditt namn, i alla medier, inklusive på våra webbplatser, sociala nätverk eller i annonsmaterial, för annonserings- eller kampanjändamål, i hela världen och under den tid som de immateriella rättigheterna tillåter. Om du publicerar en insändning i en del av Store där den är offentligt tillgänglig online utan begränsningar, kan din insändning komma att visas i demonstrationer och material som marknadsför Store och/eller de produkter eller det innehåll som erbjuds via Store. Du samtycker till att du har (och kommer att ha) alla rättigheter som krävs för att göra eventuella insändningar samt för att bevilja dessa rättigheter till Microsoft globalt och under den tid som dessa rättigheter är giltiga.

Microsoft har ingen skyldighet att kompensera dig för eventuell användning av din insändning. Microsoft har ingen skyldighet att publicera eller använda några insändningar och Microsoft kan komma att ta bort insändningar när som helst och efter eget gottfinnande. Microsoft tar inget ansvar för dina insändningar eller det innehåll som andra publicerar, laddar upp, skriver eller skickar in via Store.

4. Länkar till tredje mans webbplatser.

Store kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser som medför att du lämnar Store. Sådana länkade webbplatser står inte under Microsofts kontroll och Microsoft ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk på en länkad webbplats. Din användning av tredje mans webbplats kan omfattas av tredje mans allmänna villkor och/eller sekretesspolicy, och du bör läsa dessa noggrant innan du använder den aktuella webbplatsen.

Villkor för försäljning av produkter till dig och din användning av ytterligare tjänster

5. Geografisk tillgänglighet.

Tillgängliga produkter och ytterligare tjänster kan variera beroende på region och enhet. Det kan dessutom finnas begränsningar för vart vi kan leverera eller tillhandahålla produkter. Du kan behöva ha en giltig leveransadress i det land eller den region där aktuell Store är belägen för att kunna slutföra köpet.

6. Endast slutanvändare.

Produkter och ytterligare tjänster som är tillgängliga via Store kan endast köpas och användas av slutanvändare och är inte tillgängliga för köp eller användning av återförsäljare.

7. Exportbegränsningar.

Produkter kan omfattas av lagar och andra föreskrifter gällande tull- och exportkontroll. Du kommer att följa alla tillämpliga internationella och nationella lagar och andra föreskrifter.

8. Fakturering.

Genom att uppge en betalningsmetod för Microsoft gäller följande: (i) Du samtycker till att du har rätt att använda den betalningsmetod som du har angett och att all betalningsinformation som du anger är sann och korrekt. (ii) Du ger Microsoft rätt att debitera dig för alla produkter som du köper. (iii) Du ger Microsoft rätt att debitera dig för alla avgiftsbelagda funktioner i Store som du väljer att registrera dig för eller använda. Du kommer omedelbart att uppdatera ditt konto ifall det skulle ske en ändring av dina kontouppgifter, inklusive e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov i samband med transaktioner. Faktureringen kan ske (a) vid köptillfället, (b) strax efter köpet eller (c) återkommande i samband med prenumeration, i enlighet med tillämplig lag. För Microsofts prenumerationstjänster (enligt definitionen i avsnitt 9 nedan) och prenumerationstjänster från tredje man (enligt definitionen i avsnitt 9 nedan) som faktureras via Microsoft kan vi komma att debitera dig upp till det belopp som du har samtyckt till att betala, och vi kommer att meddela dig i förväg och i enlighet med villkoren för din prenumeration om eventuella ändringar av beloppet som debiteras för återkommande prenumerationer. Vi kan komma fakturera dig för flera tidigare faktureringsperioder vid ett och samma tillfälle, för belopp som inte har handlagts tidigare. Mer information om återkommande fakturering för Microsofts prenumerationstjänster och prenumerationstjänster från tredje man som faktureras via Microsoft finns i avsnitt 9.

9. Prenumerationsbaserade produkter och återkommande fakturering.

Microsofts prenumerationstjänster. Om du har anskaffat en produkt via Microsoft Store och den är listad som en av de tjänster som omfattas i avtalet för Microsoft-tjänster för ditt land (”Microsofts prenumerationstjänst”) gäller de allmänna villkoren för din prenumeration och återkommande fakturering som anges i avtalet för Microsoft-tjänster för ditt land. Förnyelsedatumet anges i en ruta. Vi ger dig högst 10 dagars uppsägningstid för din prenumeration, även om du kan begära att uppsägningen ska ske senare än 10 dagar efter att vi har tagit emot din begäran om uppsägning.     Du kan hantera din Microsoft-prenumerationstjänst genom att gå till Microsofts prenumerationstjänst. Du kan hantera dina prenumerationstjänster för Xbox (som Xbox Live Gold och Xbox Game Pass) genom att gå till Microsofts prenumerationstjänster för Xbox.

Prenumerationstjänster från tredje man: Vissa produkter som erbjuds i Store erbjuds av andra säljare än Microsoft (till exempel prenumerationstjänster som erbjuds eller tillhandahålls av tredje man ”prenumerationstjänster från tredje man”) (gemensamt ”produkter från tredje man”). För sådana produkter från tredje man fungerar Store endast som en marknadsplats. Microsoft är inte en part i ditt avtal med säljare av produkter från tredje man. Produkter från tredje man kan åtföljas av en sekretesspolicy eller kräva att du godkänner tredje mans villkor innan du kan köpa, installera eller använda produkterna från tredje man.  Du bör granska tredje mans villkor och sekretesspolicyer innan du anskaffar, använder eller begär eventuella produkter från tredje man.  Eventuella villkor från tredje man ändrar inte dessa försäljningsvillkor.    

Produkter från tredje man som faktureras via Microsoft: Om du har anskaffat en prenumerationsbaserad produkt från tredje man via Store och för vilken återkommande fakturering sker via Microsoft gäller följande allmänna villkor i detta avsnitt (9) i dessa försäljningsvillkor: I enlighet med tillämplig lag ansvarar Microsoft i allmänhet för betalnings-, fakturerings- och uppsägningsrättigheter. I händelse av eventuella inkonsekvenser mellan dessa försäljningsvillkor och tredje mans villkor gäller dessa försäljningsvillkor när du gör ett köp på prenumerationsbasis (till exempel en gång per vecka, en gång per månad, var tredje månad eller en gång per år (i tillämpliga fall)) bekräftar och samtycker du till återkommande betalningar och att betalningarna ska ske till Microsoft enligt den metod som du har valt vid de återkommande intervall som du har valt, fram tills prenumerationen sägs upp av dig eller av Microsoft eller på annat sätt i enlighet med dess villkor. Genom att tillåta återkommande betalningar ger du Microsoft rätt att handlägga sådana betalningar som antingen elektroniska debiteringar eller överföringar av medel, som elektroniska debiteringar från ditt konto (när det gäller Automated Clearing House eller liknande betalningar) eller som debiteringar från det konto som du har valt (när det gäller kreditkort eller liknande betalningar) (gemensamt ”elektroniska betalningar”). Prenumerationsavgifter faktureras eller debiteras normalt i förskott före gällande prenumerationsperiod. Om en betalning returneras obetald eller om en kreditkortstransaktion eller liknande transaktion avvisas eller nekas förbehåller sig Microsoft eller dess tjänsteleverantörer rätten att kräva in alla tillämpliga returnerade artiklar, avgifter för avvisanden eller andra avgifter som tillåts enligt tillämplig lag, avgifter för otillräckliga medel och att handlägga sådana betalningar som en elektronisk betalning.  Produkter från tredje man som inte faktureras via Microsoft: Om du har anskaffat en produkt från tredje man via Store eller på annat sätt genom att använda ditt Microsoft-konto och för vilken faktureringen inte handläggs av Microsoft gäller de allmänna villkoren som presenteras för dig av tillämplig tredje man som handlägger faktureringen för produkten från tredje man.

Utvärderingsversioner och automatisk förnyelse: Om du deltar i ett prova-på-erbjudande måste du säga upp tjänsten vid slutet av utvärderingsperioden om du inte vill bli debiterad avgifter, såvida vi inte informerar dig om något annat. Om du inte säger upp tjänsten i slutet av utvärderingsperioden godkänner du att vi debiterar din betalningsmetod för produkten i enlighet med tillämplig lag. Under förutsättning att automatisk förnyelse är tillåten i ditt land, din region, din provins, ditt område eller din delstat, kan du välja automatisk förnyelse för vissa produkter i slutet av den fördefinierade giltighetsperioden. Om du väljer att förnya din produkt automatiskt kan vi komma att förnya produktens löptid automatiskt i slutet av den aktuella serviceperioden och debitera dig det då gällande priset för förnyelseperioden, såvida du inte väljer att säga upp produkten i enlighet med beskrivningen nedan. Vi kommer att fakturera dig för förnyelsen enligt betalningsmetoden som du har valt, oavsett om den var registrerad vid förnyelsedatumet eller angavs senare. Du kan när som helst säga upp produkten innan förnyelsedatumet för att undvika att faktureras för förnyelsen. Om du säger upp en produkt med automatisk förnyelse efter förnyelsedatumet debiteras du för den förnyelseperioden och vi kommer att tillhandahålla produkten till och med slutet av den aktuella förnyelseperioden, men du debiteras inte automatiskt för produkten igen när den aktuella förnyelseperioden har löpt ut. Mer information om hur du avslutar en prenumeration som faktureras via Microsoft finns under ”Microsofts prenumerationstjänst” nedan. Vi kommer att meddela dig i förväg och i enlighet med prenumerationsvillkoren om eventuella ändringar av beloppet som debiteras för återkommande prenumerationer. Om du inte samtycker till de nya avgifterna har du rätt att säga upp prenumerationen innan förnyelsedatumet. 

10. Produkttillgänglighet och begränsningar av kvantitet och beställningar.

Priser för och tillgänglighet till produkter eller ytterligare tjänster i Store kan komma att ändras när som helst och utan föregående meddelande. Microsoft kan komma att införa en gräns för de kvantiteter som får köpas per beställning, konto, kreditkort, person eller hushåll.

När du gör en beställning gör du ett erbjudande om att köpa produkterna. Om du skulle göra ett erbjudande om att köpa produkter och det skulle förekomma ett uppenbart prisfel eller andra fel förbehåller vi oss rätten att antingen (a) avvisa ditt erbjudande eller (b) kontakta dig med alternativ. Vid en avvisning inaktiveras din åtkomst till relevant innehåll.

Microsoft kan när som helst komma att neka eller avvisa ett erbjudande och återbetala det eventuella belopp som du har betalat i samband med erbjudandet om du inte har uppfyllt de villkor som angavs vid tidpunkten för erbjudandet eller om din betalning inte kan handläggas. Vid en avvisning inaktiveras din åtkomst till relevant innehåll. Vissa produkter eller ytterligare tjänster kanske inte är tillgängliga från tid till annan. Tillgängligheten kan variera beroende på region. Om du ändrar till en annan region i dina profiluppgifter för ditt konto eller din enhet kan du därför kanske inte ladda ned eller streama digitalt innehåll eller digitala tjänster som du har köpt. Du kan behöva köpa digitalt innehåll eller digitala tjänster som du har betalat för i din tidigare region på nytt. Med undantag för vad som krävs enligt gällande lag har vi ingen skyldighet att tillhandahålla en ny nedladdning eller att ersätta digitalt innehåll eller digitala tjänster som du köper.

11. Uppdateringar.

Om automatiska uppdateringar är aktiverat i dina inställningar letar Microsoft efter och laddar ned uppdateringar till dina Microsoft-produkter eller ytterligare tjänster automatiskt, även om du inte är inloggad i Store. Du kan när som helst ändra inställningarna för Microsofts produkter eller ytterligare tjänster om du inte längre vill få automatiska uppdateringar av produkter eller ytterligare tjänster. Vissa Microsoft Store-appar som helt eller delvis tillhandahålls online kan när som helst komma att uppdateras av apputvecklaren och kanske inte kräver ditt tillstånd för att uppdateras. Om du väljer att inte ladda ned eller installera uppdateringar kanske dina produkter eller ytterligare tjänster inte längre är tillgängliga, stöds eller har tidigare funktioner. Alla ändringar av produkterna eller ytterligare tjänster som inte krävs för att fortsätta att uppfylla vårt avtal omfattas endast av avsnitt 15.

12. Programvarulicenser och användningsrättigheter.

Programvara och annat digitalt innehåll, digitala tjänster och ytterligare tjänster som görs tillgängliga för dig via Store säljs inte till dig, utan licensieras till dig. Appar som laddas ned direkt från Store omfattas av standardlicensvillkoren för program (”SALT”), såvida inte andra licensvillkor medföljer appen, med undantag för appar som laddas ned från Microsoft Store, som inte regleras av SALT och som har separata licensvillkor som medföljer appen.

Digitalt innehåll, digitala tjänster och ytterligare tjänster som har inhämtats via Store omfattas av användningsreglerna för digitala varor. Du förstår och bekräftar att dina rättigheter avseende digitalt innehåll, digitala tjänster och ytterligare tjänster är begränsade av försäljningsvillkoren, upphovsrättslagar och användningsreglerna för digitala varor. Programvarulicenser som köps via Store omfattas av licensavtalet som medföljer programvaran och du måste samtycka till licensavtalet innan du köper, laddar ned eller installerar programvaran. All reproduktion eller återdistribution av digitalt innehåll, digitala tjänster och ytterligare tjänster som inte uppfyller relevanta licensvillkor eller användningsregler samt tillämplig lag är uttryckligen förbjuden och kan resultera i allvarliga påföljder. Personer som bryter mot dessa lagar och regler riskerar åtal upp till lagens fulla utsträckning.

Kontakta Microsoft Store-supporten innan du öppnar programvaruförpackningen om du vill ha en kopia av det tillämpliga licensavtalet eller garantin för förpackad programvara.

Andra allmänna villkor: Utöver programvara och andra nedladdningsbara produkter kan Microsoft komma att erbjuda dig andra produkter och ytterligare tjänster som är tillgängliga i Store och som omfattas av separata licensavtal för slutanvändare, användningsvillkor, tjänstevillkor eller andra allmänna villkor. Om du köper, installerar eller använder sådana produkter eller ytterligare tjänster kan du vara tvungen att även godkänna sådana villkor för att ha rätt till köp, installation eller användning.

För din bekvämlighet kan Microsoft komma att erbjuda, som en del av Store eller i dess programvara eller produkter: ytterligare tjänster, verktyg och funktioner för användning och/eller nedladdning som inte ingår i den produkt som säljs.

Respektera andras immateriella rättigheter när du använder verktyg och funktioner som görs tillgängliga via Store eller i en produkt eller ytterligare tjänst.

13. Koder för nedladdning av programvara och innehåll.

Visst digitalt innehåll, vissa digitala tjänster och vissa ytterligare tjänster levereras till dig via en nedladdningslänk som görs tillgänglig på det Microsoft-konto som är kopplat till dig efter att avtalet har slutits. I enlighet med avsnittet nedan lagrar vi normalt nedladdningslänken och tillhörande digital nyckel för dessa köp på ditt Microsoft-konto i tre (3) år efter inköpsdatumet. Vi garanterar dock inte att de lagras under en viss tidsperiod. Prenumerationsprodukter som levereras via en nedladdningslänk kan omfattas av andra villkor och lagringsrättigheter, som du kan läsa och samtycka till i samband med att du köper prenumerationen.

14. Prissättning.

Store har ingen prismatchningsgaranti som möjliggör matchning av andra återförsäljares annonserade pris för samma artiklar. Om vi däremot sänker vårt pris på en produkt inom 30 dagar efter ett köp kan vi matcha det lägre priset. Om du upptäcker att vi har sänkt priset på en enhet som du nyligen har köpt kan du kontakta avdelningen för försäljning och support så utfärdar vi gärna återbetalning eller kredit för skillnaden (om du betalade med ett kreditkort måste du använda samma kort). Du måste kontakta Microsoft inom 30 dagar från prisförändringen för att få en återbetalning eller kredit. Prissänkningar/-justeringar är inte tillgängliga för utförsöljningsartiklar och tidsbegränsade prissänkningar i samband med kampanjer och/eller särskilda evenemang som Thanksgiving, Black Friday, Cyber Monday eller Cyber Week.

Vi kan komma att erbjuda möjlighet att förbeställa vissa produkter före lanseringsdatumet. Läs mer om våra förbeställningspolicyer på sidan Förbeställningar från Microsoft Store.

Såvida inget annat anges inkluderar priserna i Store skatter som kan gälla ditt köp.

Beroende på din geografiska plats kan vissa transaktioner kräva omräkning i utländsk valuta eller handläggas i ett annat land. Din bank kan komma att debitera dig extra avgifter för sådana tjänster när du använder ett kredit- eller betalkort. Kontakta banken för mer information.

15. Ändringar av produkter eller ytterligare tjänster.

Vi kan komma att ändra och anpassa produkter eller ytterligare tjänster och deras funktioner utöver vad som är nödvändigt för att upprätthålla avtalsenliga krav för produkten eller ytterligare tjänster (en ”ändring”), om en giltig orsak kräver sådana ändringar, i synnerhet (i) för att tillämpa ändrade rättsliga krav eller en ny lag, (ii) för att genomföra ändrade tekniska krav, som en ny teknisk miljö eller andra driftorsaker, (iii) för att anpassa oss efter ändrade marknadsförvillkor, som fler antal användare, samt (iv) till din fördel. Du ska inte ådra dig några ytterligare kostnader för ändringar av en produkt eller ytterligare tjänst och dess funktioner. Microsoft kommer att på ett tydligt och lättförståeligt sätt informera dig om ändringen av produkten eller den ytterligare tjänsten.

Om en sådan ändring påverkar din åtkomst till eller användning av produkten eller den ytterligare tjänsten negativt och sådan negativ effekt är allvarligare än lindrig (”negativ ändring”) ska Microsoft informera dig om det i förväg, inom en rimlig tid, via kontaktinformationen på ditt Microsoft-konto, till exempel via e-post (”ändringsmeddelande”). Ändringsmeddelandet ska innefatta funktionerna och tidpunkten för den negativa ändringen samt dina rättigheter, som beskrivs nedan.

Om negativa ändringar skulle göras har du rätt att säga upp avtalet avseende den aktuella produkten eller ytterligare tjänsten utan kostnad, med en uppsägningsperiod på 30 dagar. Perioden börjar när du tar emot ändringsmeddelandet. Om den negativa ändringen görs efter att du har fått ändringsmeddelandet ska perioden börja gälla från datumet då ändringen görs. Uppsägning av avtalet exkluderas om Microsoft ger dig möjlighet att behålla åtkomsten till och användningen av produkten eller den ytterligare tjänsten utan att behöva göra den negativa ändringen, utan ytterligare kostnader och i enlighet med avtalet.

Dessa försäljningsvillkor gäller i enlighet med alla ändringar och för de produkter och ytterligare tjänster som ändras genom eventuella ändringar.

För att undvika tvivel, innebär tillägg, borttagning och justering av produkter eller ytterligare tjänster som finns att köpa eller är tillgängliga via Microsoft Store inte en ändring av en produkt eller ytterligare tjänst eller dess funktioner och kan när som helst komma att göras av Microsoft utan hänsyn till villkoren i detta avsnitt (15).

16. Returpolicy.

Denna returpolicy gäller utöver eventuell lagstadgad ångerrätt som du kan ha och påverkar inte de rättigheterna på något sätt. Information om din lagstadgade ångerrätt finns nedan.

Berättigade produkter: Vi accepterar returer och byten av berättigade produkter i 30 dagar från inköps- eller nedladdningsdatumet, i tillämpliga fall. Produkter som du köper eller laddar ned och som inte är berättigade enligt nedan eller omfattas av separata returpolicyer eller villkor kommer att betraktas som en berättigad produkt för ändamålen i detta avsnitt (16). Det är bara att returnera den berättigade produkten i nyskick, helst i originalförpackningen, tillsammans med alla delar, komponenter och instruktionshandböcker samt all dokumentation som följde med den ursprungliga leveransen.

Förpackade program och spel måste återlämnas med förseglingen intakt och måste innehålla alla medie- och produktnycklar. Som ett begränsat undantag kan förpackade program och spel som har öppnats returneras under returperioden om du inte är nöjd med licensavtalet eller garantin, men endast om du inte gör eller behåller några kopior.

Du kommer att vara ansvarig för eventuella värdeminskningar av produkten eller produkterna om värdeminskningen beror på att produkten eller produkterna har hanterats på ett sätt som inte är nödvändigt för att kontrollera produkten eller produkternas skick, egenskaper och funktion.

Även om du returnerar en produkt, inklusive förpackade program eller spel, gäller dessa försäljningsvillkor tiden mellan ditt köp eller din nedladdning, i tillämpliga fall, och returen.

Du måste informera oss om ditt beslut innan den 30 dagar långa perioden har löpt ut för att utnyttja dina rättigheter enligt vår returpolicy.

När du gör en kvalificerad retur krediterar vi det fullständiga belopp som du har betalat (minus eventuella leveranskostnader som överstiger våra standardfraktkostnader) och du får normalt din återbetalning inom cirka 3–5 arbetsdagar. Eventuella återbetalningar tillämpas på samma konto och med samma betalningsmetod som användes för att göra beställningen (såvida du inte istället väljer en Store-kredit med återbetalningsbeloppet).

Fullständig information om hur du returnerar berättigade produkter finns på sidan Returnera artiklar du köpt från Microsoft Store för byte eller återbetalning.

Oberättigade produkter: Vissa produkter är inte berättigade till retur eller återbetalning enligt denna returpolicy. Om inget annat anges i ett specifikt erbjudande är alla köp av dessa typer av produkter slutgiltiga och inte återbetalningsbara, i enlighet med denna returpolicy. Produkter som inte är berättigade till retur och återbetalning inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

•            Digitala appar, spel, innehåll i appar, prenumerationer i appar, musik, filmer, TV-program och innehåll kopplat till dessa, med undantag för digitala spelprodukter och Microsofts prenumerationstjänster (som omfattas av returpolicyerna nedan)

•            Prenumerationstjänster från tredje man som faktureras via Microsoft (som omfattas av returpolicyn nedan)

•            Presentkort och värdekuponger för tjänster/prenumerationer (t.ex. Skype, Xbox Live)

•            Produkter som har personanpassats eller anpassats på annat sätt

•            Specialbeställda produkter, om de inte ingår i en Store-kampanj

•            Produkter med RAM-minne (”random access memory”)

•            Tjänster som har utförts eller konsumerats

•            Utförsäljningsartiklar eller artiklar märkta med exempelvis ”Slutrea” eller ”Kan ej returneras”.

Returpolicy för digitala spelprodukter: Fullständig information om återbetalning av digitala spel, Xbox-appar (med undantag för film- och tv-appar), erbjudanden om digitala spelpaket samt permanenta och förbrukningsbara digitala spelprodukter, som säsongskort, virtuell valuta och mikrotransaktioner, oavsett om de görs tillgängliga via Xbox-konsolen eller på din PC-dator (gemensamt ”digitala spelprodukter”), finns på sidan Återbetalningsvillkor vid köp av digitala spel.

Lagstadgad ångerrätt

Du som konsument kan ha juridisk rätt att bryta avtalet. En konsument är en fysisk person som gör en laglig transaktion för ändamål som till övervägande del står utanför hans eller hennes yrkesverksamhet. Information om din lagstadgade ångerrätt och hur du utnyttjar den finns Ångerrättsformulär – Microsoft Store

I stället för att kontakta Microsoft Store-supporten eller initiera en retur online kan du använda ångerrättsformuläret där (men det är inte obligatoriskt).

17. Våra betalningar till dig.

Om vi är skyldiga dig en betalning kommer du att i god tid förse oss med korrekt och fullständig information som vi efterfrågar för att kunna utföra betalningen till dig. Med undantag för betalningar som görs i enlighet med avsnittet ”Returpolicy” ovan eller betalningar som görs i enlighet med din lagstadgade ångerrätt, ansvarar du för alla skatter och avgifter som betalningen till dig kan komma att medföra. Du måste även rätta dig efter alla övriga villkor vi ställer på din rätt till betalning. Om du tar emot en betalning som inte var ämnad till dig kan vi komma att kräva återbetalning. Du åtar dig att samarbeta med oss i detta. Vi kan även komma att reducera beloppet i betalningen till dig för att justera en eventuell tidigare överbetalning, utan föregående meddelande.

18. Presentkort och Skype-kreditkuponger.

Inlösen och användning av andra presentkort från Microsoft regleras av villkoren för Microsoft-presentkort.

Information om hur du löser in Skype-kreditkuponger finns i den här artikeln på Skypes supportsida (sidan är på engelska): How do I use Skype vouchers and prepaid cards? | Skype Support.

19. Kundtjänst.

Mer information om kundtjänstalternativ finns på vår supportsida i Microsoft Store: Kontakta supporten för Microsoft Store.

20. Återvinning.

Information om Microsofts policy för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) i ditt land eller din region finns på https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling.

ALLMÄNNA VILLKOR

21. Ändring av villkor.

Köp:

Microsoft kan komma att göra ändringar av försäljningsvillkoren från tid till annan. De försäljningsvillkor som gäller när ett avtal ingås (t.ex. då du gör ditt erbjudande) reglerar ditt köp och fungerar som ett avtal mellan oss. Microsoft kan komma att ha ändrat försäljningsvillkoren innan ditt nästa köp. Granska därför försäljningsvillkoren varje gång du besöker Store. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av försäljningsvillkoren som referens för framtida köp. Store-policyer

Fortlöpande avtal:

Om du har ett fortlöpande avtal med oss och som regleras av avtalet för Microsoft-tjänster  (till exempel om återkommande fakturering förekommer) omfattas eventuella ändringar av de tillämpliga villkoren av avsnitt 7 i detta avtal.

Produkter från tredje man:

Microsoft är inte en part i ditt avtal med säljare av produkter från tredje man.  Tredje man kan komma att göra ändringar av villkoren för produkter från tredje man från tid till annan.

22. Åldersbegränsningar.

Du bekräftar att du har rätt att göra ett erbjudande och vidta eventuella andra juridiska åtgärder som krävs av dig enligt dessa försäljningsvillkor. Din användning av Store, inklusive köp, kan omfattas av åldersbegränsningar.

23. Integritet och skydd av personuppgifter.

Din sekretess är viktig för oss. Vi använder viss information som vi samlar in från dig för att driva och tillhandahålla Store. I Microsofts sekretesspolicy kan du läsa om vilka typer av uppgifter som vi samlar in från dig och dina enheter (”data”) och hur vi använder dina data. I sekretesspolicyn beskriver vi även hur Microsoft använder din kommunikation med andra, som inlägg och återkoppling som du skickar in till Microsoft via Store samt filer, foton, dokument, ljud, digitala verk och videor som du laddar upp, lagrar eller delar på dina enheter eller via Store (”ditt innehåll”).

24. Återgivning av produkter och färger.

Microsoft försöker återge produktfärger och produktbilder korrekt, men vi kan inte garantera att färgen du ser på din enhets display eller bildskärm motsvarar produktfärgen exakt.

25. Fel i presentationen i Store.

Vi eftersträvar att publicera korrekt information, regelbundet uppdatera Store och korrigera fel när de upptäcks. Det kan dock hända att innehållet i Store är felaktigt eller inaktuellt vid ett givet tillfälle. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i Store, inklusive ändringar av priser, specifikationer, erbjudanden och tillgänglighet. Information om hur sådana ändringar kan påverka eventuella avtal som redan har slutits baserat på felaktigt eller inkorrekt innehåll i Store finns i avsnitt 10 ovan.

26. Uppsägning av användning eller åtkomst.

Microsoft kan komma att säga upp ditt konto eller din användning av Store när som helst och av vilken giltig anledning som helst, inklusive, men inte begränsat till, om du bryter mot dessa försäljningsvillkor eller Store-policyer eller om Store inte längre drivs av Microsoft. Genom att använda Store samtycker du till att hållas ansvarig (i enlighet med dessa villkor) för alla beställningar som du gör eller debiteras för innan en sådan uppsägning.

27. Produktgarantier.

Många produkter som är tillgängliga i Store (inklusive vissa Microsoft-produkter och produkter från tredje man) åtföljs av leverantörsgarantier. Specifik information om hur du åtgärdar problem som omfattas av sådana garantier finns i de relevanta tillverkargarantier som medföljer sådana produkter. För vissa produkter kan du välja att köpa ett utökat serviceavtal mot en extra avgift. Se de specifika avtalen för mer information.

Därutöver kan produkter som säljs eller erbjuds via Store omfattas av rättigheter och garantier som enligt lag inte är möjliga att friskriva sig från, som lagstadgat konsumentskydd i samband med defekta, skadade eller felaktigt beskrivna varor, digitalt innehåll eller tjänster. Alla kommersiella garantier från tillverkare, tjänsteleverantörer eller utvecklare gäller i tillägg till dessa obligatoriska konsumenträttigheter. Läs mer om kommersiella garantier och dina lagstadgade rättigheter här: https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.

Dator- och telekommunikationssystem är inte felfria och tillfälliga avbrott kan förekomma. Vi kan inte garantera att de ytterligare tjänsterna kommer att fungera oavbrutet, lägligt, säkert eller felfritt. Vi och våra dotterbolag, återförsäljare, distributörer och leverantörer ger inga avtalsenliga garantier eller villkor.

Du har allt obligatoriskt skydd som du har rätt till enligt lag, i synnerhet lagstadgade garantirättigheter, men vi ger inga andra löften om produkterna eller ytterligare tjänster.

28. Ansvarsbegränsning.

Inget i denna ansvarsbegränsning utesluter eller begränsar några obligatoriska konsumenträttigheter som gäller i ditt land eller din region eller någon annan ansvarsskyldighet som inte kan exkluderas enligt lag. Det ska heller inte finnas några begränsningar av Microsofts, Microsofts ställföreträdares och/eller dess juridiska ombuds ansvar i händelse av bedrägeri eller deras vårdslöshet som resulterar i personskada eller dödsfall.

a. Microsoft, med undantag för grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse, Microsofts ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud ska inte hållas ansvariga för eventuell indirekt skada som uppstår till följd av en huvudsaklig skada och som inte skulle ha varit förutsebar av dig eller Microsoft, Microsofts ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud.

b. Microsoft ska inte hållas ansvarigt för dina insändningar, ditt innehåll eller ditt material eller aktiviteter som användare utför, med undantag för om Microsoft görs medvetet om det och inte agerar snabbt för att ta bort det. Sådant innehåll och sådana aktiviteter kan varken tillskrivas Microsoft eller anses vara uttryck för Microsofts åsikt.

c. Många av de appar, tjänster och annat digitalt innehåll som finns tillgängligt i Store erbjuds till dig av andra juridiska personer än Microsoft (”innehåll från tredje man”). Utöver det obligatoriska lagstadgade konsumentskydd som du har rätt till i ditt land eller din region ansvarar Microsoft inte för innehåll från tredje man eller anspråk på sådant innehåll. Mer information finns i avsnittet ”Produktgarantier” ovan.

d. Microsoft är varken ansvarigt eller skyldigt för eventuell försening av eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor om underlåtenhet eller försening orsakas av omständigheter utom Microsofts rimliga kontroll (som force majeure, arbetstvister hos tredje man, krig eller terroristverksamhet, uppsåtlig skada, olyckor eller efterlevnad av gällande lag eller förordningar). Microsoft kommer att göra rimliga ansträngningar för att minimera effekterna av sådana händelser och fullgöra de skyldigheter som inte berörs.

29. Överlåtelse. 

Du samtycker till att vi helt eller delvis kan komma att överlåta eller överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor, så länge sådan överlåtelse eller överföring inte är till skada för dig, när som helst och utan föregående meddelande till dig. 

30. Tolkning av dessa villkor.

Om någon del av dessa försäljningsvillkor skulle vara ogiltig ska de övriga delarna fortsätta gälla. Dessa försäljningsvillkor är helt och hållet till för dig och oss – de gäller inte någon annan person, med undantag för Microsofts efterträdare och dem som vi överlåter avtalet till. Andra villkor kan gälla om du köper produkter och tjänster från andra Microsoft-webbplatser.

31. Lagval och plats för tvistlösning.

Irlands lagar reglerar alla anspråk relaterade till kostnadsfria och betalda produkter och ytterligare tjänster, men detta ska inte beröva dig från det obligatoriska konsumentskydd som du har rätt till enligt lagen i det land som vi skickar dina produkter och ytterligare tjänster till och där du har din hemvist (eller, för företag, där den huvudsakliga verksamhetsorten är belägen). Avseende jurisdiktion samtycker du och Microsoft till att välja domstol i det land som vi skickar dina produkter och ytterligare tjänster till och där du har din hemvist (eller, för företag, där den huvudsakliga verksamhetsorten är belägen) för alla tvister som uppstår gällande eller i samband med dessa försäljningsvillkor, eller att välja den ansvariga domstolen i Irland.

EU-kommissionen har skapat en internetplattform för tvistlösning online. Den kan fungera som kontaktpunkt vid tvistlösning utanför domstol som uppstår i samband med onlineköpsavtal eller tjänsteavtal. Plattformen hittar du på http://ec.europa.eu/consumers/odr. Ange MSODR@microsoft.com som e-postadress till Microsoft i ärendet. Denna e-postadress är endast avsedd att användas på EU:s plattform för tvistlösning och ska inte användas för allmän support eller allmänna frågor. Microsoft deltar dock inte i ej obligatoriska tvistlösningsförfaranden vid en skiljedomstol för konsumenter.

32. Meddelanden.

a.  Meddelanden och förfaranden för att hävda intrång i immateriella rättigheter. Microsoft respekterar tredje mans immateriella rättigheter. Om du vill skicka ett meddelande om intrång i immateriella rättigheter, inklusive för att hävda upphovsrättsintrång, ska du använda dig av våra procedurer för att skicka in meddelanden om intrång. Alla frågor som inte är relevanta för denna procedur kommer inte att besvaras. Microsoft använder processerna som beskrivs i Title 17, United States Code, Section 512 för att svara på meddelanden om upphovsrättsintrång. I tillämpliga fall kan Microsoft även komma att inaktivera eller säga upp konton för användare av Microsoft-tjänster som gör intrång upprepade gånger.

b.  Meddelanden avseende upphovsrätt och varumärken. Allt innehåll i Store och ytterligare tjänster är upphovsrättsskyddat enligt ©2022 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer och tredjepartsleverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med ensamrätt. Vi eller våra leverantörer och andra tredjepartsleverantörer äger äganderätt, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till Store, ytterligare tjänster och innehåll däri. Microsoft, namn på alla produkter och ytterligare tjänster från Microsoft samt tillhörande logotyper och ikoner kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA, Kanada och/eller andra länder. En lista med exempel på Microsofts varumärken finns på sidan med Microsofts varumärkesriklinjer. Namnen på faktiska företag och produkter och tjänster kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa försäljningsvillkor förbehålles.

c.  Gå till sidan om försäljning och support i Store för kundsupportfrågor.

33. Säkerhetsvarning. Du bör regelbundet göra uppehåll i din användning av spel eller andra appar för att undvika risk för skada, obehag eller belastning av ögonen, i synnerhet om du känner smärta eller utmattning som ett resultat av användningen. Ta en paus om du upplever obehag. Obehag kan omfatta illamående, åksjuka, yrsel, förvirring, huvudvärk, trötthet och ansträngda eller torra ögon. Användning av appar kan medföra distraktion och att du utgör ett hinder för andra. Undvik snubbelrisker, trappor, låga tak och ömtåliga eller värdefulla föremål som kan skadas. I mycket sällsynta fall kan människor drabbas av epileptiska anfall när de exponeras för vissa bilder, som blinkande ljus eller mönster som kan förekomma i appar. Även personer utan tidigare historia av epilepsi kan ha ett odiagnostiserat sjukdomstillstånd som kan orsaka anfall. Symptom kan inbegripa yrsel, synförnimmelser, muskelryckningar, skakningar i armar eller ben, desorientering, förvirring, medvetslöshet och krampanfall. Upphör omedelbart med användningen och kontakta läkare om du upplever något av dessa symptom, eller kontakta en läkare innan du använder apparna om du tidigare har upplevt symptom kopplade till epileptiska anfall. Föräldrar bör övervaka sina barns användning av appar och hålla uppsikt på tecken på symptom.