MICROSOFTS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

Butik för konsumenter, Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppdaterat i februari 2017

Välkommen till Microsofts online- och återförsäljningsbutiker som drivs av Microsoft Ireland Operations Limited (Microsoft, ”vi”, ”oss”, ”vår”), med adress One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland.

Med ”butik” avses våra online- och återförsäljningsställen där du kan titta runt, läsa, anskaffa, köpa och bedöma varor och tjänster, däribland enheter, spelkonsoler, digitalt innehåll, program, spel med mera. Dessa försäljningsvillkor omfattar användning av Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store och andra Microsoft-tjänster som hänvisar till dessa försäljningsvillkor (kollektivt ”butik”). Genom butiken ger Microsoft dig åtkomst till en rad olika resurser, inklusive nedladdningsplatser, programvara, verktyg och information om programvara, tjänster och andra varor (kollektivt ”tjänster” och tillsammans med Store, ”butik”).

Vi använder termen ”produkt” eller ”produkter” när vi avser artiklar som erbjuds i butiken. Många av de produkter som erbjuds i butiken erbjuds av andra enheter än Microsoft.

Genom att använda butiken, eller genom att anskaffa produkter och tjänster från butiken, accepterar och godtar du dessa försäljningsvillkor, Microsofts sekretesspolicy (se avsnittet Integritet och skydd av personuppgifter nedan) och tillämpliga allmänna villkor, policyer eller friskrivningar som finns i butiken eller hänvisas till i dessa försäljningsvillkor (kollektivt ”butikspolicyer”). Vi rekommenderar att du läser butikspolicyer noggrant. DU FÅR INTE ANVÄNDA BUTIKEN ELLER TJÄNSTERNA OM DU INTE GODTAR DESSA BUTIKSPOLICYER.

Om det finns en Microsoft-återförsäljningsbutik i ditt land eller din region kan andra eller ytterligare policyer gälla för den. Microsoft kan när som helst uppdatera eller ändra policyer utan föregående meddelande.

Villkor avseende din användning av butiken

1. Medlemskonto. Om du måste öppna ett konto för en butik eller tjänst måste du utföra registreringen genom att tillhandahålla oss aktuell, fullständig och korrekt information som krävs i det tillämpliga registreringsformuläret. Du kanske också måste godkänna ett serviceavtal eller separata användningsvillkor för att kunna öppna kontot. Din användning av kontot för åtkomst till butiken och innehåll som du har anskaffat från butiken är underkastade samtliga villkor som reglerar Microsoft-kontot. Mer information finns i Villkor för Microsoft-tjänster. Du ansvarar för att hålla dina kontouppgifter och ditt lösenord konfidentiella och för all aktivitet i ditt konto.

2. Ingen olaglig eller förbjuden användning. Som ett villkor för din användning av butiken och tjänsterna försäkrar du att du inte kommer att använda butiken i något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt dessa försäljningsvillkor, butikspolicyer eller andra villkor som gäller för din användning av butiken. Du får inte använda butiken på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon Microsoft-server, eller det (de) nätverk som är anslutet (anslutna) till någon Microsoft-server, eller störa någon annan parts användning av butiken. Du får inte försöka skaffa dig obehörig åtkomst till butiken, andra konton, datasystem eller nätverk som är anslutna till någon Microsoft-server eller till butiken, genom hackning, lösenordsutvinning eller andra metoder. Du får inte skaffa eller försöka skaffa material eller information på något sätt som inte avsiktligen gjorts tillgängligt genom butiken. Du får inte använda butiken på ett sätt som innebär intrång i tredje mans rättigheter, inklusive uppsåtligen skada en person eller enhet, inklusive Microsoft. Du får inte kommersiellt distribuera, publicera, licensiera eller sälja produkter, information eller tjänster som du anskaffar från butiken.

3. Material som du tillhandahåller Microsoft eller anslår i butiken. Microsoft begär inte äganderätt till material som du tillhandahåller Microsoft (inklusive feedback, omdömen och förslag) eller anslår, överför, matar in eller skickar till butiken eller associerade Microsoft-tjänster för recension av andra (vart och ett kallat ”bidrag”, kollektivt ”bidragen”). Du beviljar dock Microsoft rätten att använda, ändra, anpassa, reproducera, distribuera och visa ditt bidrag (exempelvis i marknadsföringssyfte), inklusive ditt namn, i hela världen. Om du publicerar ditt bidrag i områden av butiken där det blir brett tillgängligt online utan begränsningar kan ditt bidrag visas i demonstrationer eller material som marknadsför butiken. Du garanterar och försäkrar att du har (och kommer att ha) alla de rättigheter som krävs för att inkomma med bidrag som du tillhandahåller och för att bevilja Microsoft dessa rättigheter i världsomspännande omfattning och under rättigheternas varaktighet.

Ingen ersättning betalas för användningen av ditt bidrag. Microsoft har ingen skyldighet att anslå eller använda några bidrag, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket bidrag som helst efter eget gottfinnande. Microsoft är inte ansvariga för dina bidrag eller material som andra anslår, överför, matar in eller skickar genom att använda butiken.

Om du betygsätter eller ger ett omdöme om ett program i en butik kan du få e-post från Microsoft som innehåller innehåll från programmets utgivare.

4. Länkar till tredje mans webbplatser. Butiken kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser som innebär att du lämnar butiken. Dessa länkade webbplatser står inte under Microsofts kontroll och Microsoft ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats. Microsoft tillhandahåller endast dessa länkar som en förmån för dig, och tillhandahållande av länken innebär inte något åtagande från Microsoft för webbplatsen. Din användning av tredje mans webbplats kan vara underkastad tredje mans allmänna villkor.

Villkor avseende försäljning av produkter OCH TJÄNSTER till dig

5. Geografisk tillgänglighet. Produkttillgänglighet kan variera beroende på din region eller enhet. Det kan dessutom finnas gränser för vart vi kan leverera varor eller tillhandahålla tjänster eller digitalt innehåll. För att genomföra ditt köp måste du eventuellt ha en giltig fakturerings- och leveransadress inom landet eller regionen för den butik som du gör köpet i.

6. Endast slutanvändare. Du måste vara slutanvändare för att köpa produkter från butiken. Återförsäljare är inte behöriga att göra inköp.

7. Exportbegränsningar. Produkter som anskaffats från butiken kan vara underkastade tull- och exportlagar och andra föreskrifter. Du samtycker till att följa alla tillämpliga internationella och nationella lagar och andra föreskrifter.

8. Fakturering. Genom att tillhandahålla Microsoft en betalningsmetod bekräftar du följande: (i) du försäkrar att du är behörig att använda den betalningsmetod som du har tillhandahållit och att all betalningsinformation som du tillhandahåller är sann och korrekt (ii) du auktoriserar Microsoft att debitera dig för produkter, tjänster eller tillgängligt innehåll som köpts med din betalningsmetod, och (iii) du auktoriserar Microsoft att debitera dig för eventuell betald funktion i butiken som du väljer att registrera dig för eller använda. Du samtycker till att snarast uppdatera dina kontouppgifter och annan information, såsom din e-postadress, kreditkortsnummer och datum för upphörande, så att vi kan genomföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov i samband med transaktionerna. Vi kan fakturera dig (a) i förväg, (b) vid köptillfället, (c) kort efter köpet eller (d) på återkommande basis för prenumerationer. Vi kan även debitera dig upp till det belopp du har godkänt, och vi meddelar dig i förväg om eventuella ändringar av det belopp som debiteras för löpande prenumerationer. Vi kan fakturera dig för flera än en av dina tidigare faktureringsperioder samtidigt för belopp som inte tidigare har behandlats. Se avsnittet Automatisk förnyelse nedan.

Om du tar del av ett erbjudande om utvärderingsperiod måste du säga upp tjänsten i slutet av utvärderingsperioden för att undvika nya kostnader, såvida vi inte meddelar dig något annat. Om du inte säger upp tjänsten i slutet av utvärderingsperioden auktoriserar du oss att debitera din betalningsmetod för produkten eller tjänsten.

9. Återkommande betalningar. När du köper varor, tjänster eller digitalt innehåll på prenumerationsbasis (t.ex. per vecka, månad, tre månader eller per år (enligt vad som är tillämpligt)), bekräftar och samtycker du till att du godkänner återkommande betalning, och betalningar ska göras till Microsoft med den metod du har valt i de återkommande intervall som du har valt, tills prenumerationen sägs upp av dig eller av Microsoft. Genom att auktorisera återkommande betalningar auktoriserar du Microsoft att behandla sådana betalningar som antingen elektroniska betalningar eller överföringar av medel, eller som elektroniska dragningar från ditt angivna konto (vid användning av automatiserad clearingbank eller liknande betalningar) eller som debiteringar av ditt angivna konto (vid användning av kreditkort eller liknande betalningar) (kollektivt, ”Elektroniska betalningar”). Prenumerationsavgifter faktureras eller debiteras i regel före den tillämpliga prenumerationsperioden. Om någon betalning returneras obetald, eller om en transaktion för kreditkort eller liknande avvisas, förbehåller sig Microsoft eller dess tjänstleverantörer rätten att inkassera tillämplig avgift för returnerad eller avvisad betalning inklusive vid otillräckliga kontomedel, samt att behandla sådan betalning som en elektronisk betalning.

10. Tillgänglighet, kvantitet och beställningsgränser. Varors, tjänsters och digitalt innehålls priser och tillgänglighet i butiken kan komma att ändras när som helst och utan föregående meddelande. Microsoft kan sätta en gräns för kvantiteter som kan köpas per beställning, per konto, per kreditkort, per person eller per hushåll. Om varor, tjänster eller digitalt innehåll som du beställer inte är tillgängliga vid eller efter din beställning kan vi kontakta dig för att erbjuda en alternativ produkt. Om du väljer att inte köpa det erbjudna alternativet säger vi upp din beställning.

Microsoft kan när som helst neka eller avvisa en beställning och återbetala eventuella pengar som du erlagt för beställningen. Detta kan ske av rättsliga skäl, inklusive men inte begränsat till om du inte uppfyller villkoren som anges vid beställningstillfället, om din betalning inte kan behandlas, om produkter, digitalt innehåll eller tjänster som beställts inte är tillgängliga eller i händelse av ett uppenbart prissättningsfel eller andra fel. I händelse av sådant prissättningsfel eller andra fel förbehåller vi oss rätten att antingen (a) säga upp din beställning eller ditt köp eller (b) kontakta dig med andra alternativ. Vid uppsägning inaktiveras din åtkomst till associerat innehåll.

Vi kan ta bort eller inaktivera spel, program, innehåll eller tjänster på din enhet för att skydda dig, butiken eller potentiellt berörda parter. En del innehåll och program är eventuellt inte tillgängligt från tid till annan eller kan erbjudas under begränsad tid. Tillgänglighet kan påverkas av region. Om du ändrar ditt konto eller din enhet till en annan region kanske du därför inte kan ladda ned innehåll eller program igen eller strömma om visst innehåll som du har köpt tidigare. I så fall måste du kanske köpa innehåll eller program igen som du betalat för i din förra region. Utöver den utsträckning i vilken det krävs enligt tillämplig lag har vi ingen skyldighet att tillhandahålla en ny nedladdning eller ersättning för innehåll eller program som du köper.

11. Uppdateringar. Om tillämpligt söker Microsoft automatiskt efter och hämtar uppdateringar till dina program, även om du inte är inloggad i butiken. Du kan ändra dina inställningar om du föredrar att inte få automatiska uppdateringar av butiksappar. Vissa Office Store-appar med helt eller delvis värdskap online kan dock uppdateras när som helst av apputvecklaren och behöver eventuellt inte ditt tillstånd för att uppdateras. Vissa andra appar är eventuellt inte åtkomliga förrän du har accepterat en uppdatering.

12. Licenser och användningsrättigheter för programvaran. Programvara och annat digitalt innehåll som görs tillgängligt via butikerna licensieras, de säljs inte, till dig. Program som laddas ned direkt från butiken är underkastade standardlicensvillkor för program (SALT) som finns på [https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x041d], såvida inte andra licensvillkor tillhandahålls med programmet (program nedladdade från Office Store regleras inte av SALT och har separata licensvillkor). Programlicenser som köpts från Microsoft-återförsäljningsbutik är underkastade det licensavtal som medföljer programvaran, och du måste godkänna licensavtalet när du köper, laddar ned och/eller installerar programvaran. Dessutom är program och annat digitalt innehåll som görs tillgängligt via butiken underkastade de regler om användning som finns på http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. All reproduktion eller vidaredistribution av programvara eller varor som inte görs enligt relevanta licensvillkor, användningsregler och tillämplig lag är strikt förbjuden och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser riskerar att beivras i största omfattning enligt lag.

KONTAKTA MICROSOFT-ÅTERFÖRSÄLJNINGSBUTIKEN (ENLIGT BESKRIVNINGEN I AVSNITTET MEDDELANDEN OCH KOMMUNIKATION NEDAN) OM DU VILL HA EN KOPIA AV DET TILLÄMPLIGA LICENSAVTALET FÖR PROGRAM I FÖRPACKNING, UTAN KOSTNAD, INNAN DU ÖPPNAR PROGRAMVARANS FÖRPACKNING.

ANDRA ALLMÄNNA VILLKOR. Utöver programvara och andra nedladdningsbara produkter kan andra produkter och tjänster som är tillgängliga i butiken erbjudas dig underkastat separata licensavtal, användningsvillkor, villkor för tjänsten eller andra allmänna villkor. Om du köper, laddar ned eller använder sådana produkter kan du även behöva godkänna de villkoren för att kunna köpa, ladda ned, installera eller använda produkterna.

FÖR DIN BEKVÄMLIGHET KAN MICROSOFT, SOM EN DEL AV BUTIKEN ELLER TJÄNSTERNA ELLER SOM EN DEL I SIN PROGRAMVARA ELLER SINA VAROR, TILLHANDAHÅLLA VERKTYG OCH HJÄLPMEDEL FÖR ANVÄNDNING OCH/ELLER NEDLADDNING SOM INTE ÄR EN DEL AV DEN SÅLDA PRODUKTEN ELLER TJÄNSTEN. MICROSOFT UTFÄRDAR INGA YTTERLIGARE GARANTIER GÄLLANDE KORREKTHETEN I RESULTAT ELLER UTDATA FRÅN SÅDANA VERKTYG ELLER HJÄLPMEDEL UTÖVER DE SOM ANGES I PRODUKTENS GARANTIAVSNITT.

Respektera andras immateriella rättigheter när du använder de verktyg och hjälpmedel som tillhandahålls genom butiken eller i programvaran eller varorna.

13. Koder för program- och innehållsnedladdningar. Vissa program och visst innehåll levereras till dig genom en länk i Microsoft-kontot som är associerat med produktköpet. I enlighet med nedanstående stycke sparar vi vanligtvis länken och tillhörande digital nyckel för dessa köp i ditt Microsoft-konto i tre år efter inköpsdatumet, men lovar inte att spara dem under någon viss tid. För prenumerationsprodukter som levereras genom att tillhandahålla en länk för nedladdning kan andra villkor och lagringsrättigheter gälla, och i sådana fall kan du läsa och godkänna dem när du tecknar din prenumeration.

Du samtycker till att vi kan upphöra med eller ändra vår lagring av digitala nycklar när som helst. Du samtycker också till att vi kan upphöra med att stödja lagring av nycklar för en eller flera produkter när som helst och oavsett anledning, inklusive exempelvis i slutet av produktsupportens livscykel, varefter du inte längre har åtkomst till nedladdningslänken eller den digitala nyckeln. Om vi upphör med eller ändrar vårt program så att du inte längre har åtkomst till nedladdningslänken eller de digitala nycklarna i ditt konto ska vi meddela dig minst 90 dagar i förväg via kontaktuppgifterna för det associerade Microsoft-kontot.

14. Prissättning Om det finns en Microsoft-återförsäljningsbutik i ditt land eller din region kan priserna, produktsortimentet och kampanjerna som erbjuds där skilja sig från de som finns i onlinebutiken. Microsoft garanterar inte heller att ett pris, en produkt eller en kampanj som erbjuds online även kommer att vara tillgänglig eller gälla i en Microsoft-återförsäljningsbutik eller omvänt.

Butiken har ingen prismatchningsgaranti. Vi matchar inte andra återförsäljares annonserade priser för samma produkter.

Vi kan komma att erbjuda alternativet att förbeställa vissa produkter före det datum då de blir tillgängliga. Mer information om våra förbeställningspolicyer finns på vår förbeställningssida https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x041d.

Såvida inget annat anges är priserna i butiken inklusive skatter eller avgifter (”skatter”) som kan gälla för ditt köp. I priserna som visas i butiken ingår inte leveranskostnader. Skatter och leveranskostnader (enligt vad som är tillämpligt) tillkommer till beloppet för ditt inköp och visas på betalningssidan innan beställningen slutförs. Du ansvarar själv för att betala sådana skatter och avgifter.

Beroende på vilket plats du befinner dig så kan vissa transaktioner kräva valutaomvandling eller behandling i ett annat land. Din bank kan debitera dig ytterligare avgifter för dessa tjänster när du använder ett kredit- eller betalkort. Kontakta din bank för mer information.

15. Val av Automatisk Förnyelse. Förutsatt att automatiska förnyelser är tillåtna i ditt land, region, område eller stat kan du välja att produkter eller tjänster ska förnyas automatiskt i slutet av en fast tjänstperiod. Vi påminner dig via e-post innan någon produkt eller tjänst förnyas för en ny period. När vi har påmint dig om att du har valt att förnya din produkt eller tjänst automatiskt kan vi automatiskt förnya produkten eller tjänsten i slutet av den aktuella tjänstperioden och debitera dig det då aktuella priset för förnyelseperioden, såvida du inte har valt att säga upp produkten eller tjänsten enligt beskrivningen nedan. Vi påminner dig också om att vi debiterar din valda betalningsmetod för förnyelsen oavsett om den var registrerad på förnyelsedatumet eller tillhandahölls senare. Du får även instruktioner om hur du kan säga upp produkterna eller tjänsterna. Du måste säga upp tjänsterna före förnyelsedatumet för att undvika att debiteras för förnyelsen.

16. Returpolicy. Den här returpolicyn gäller i tillägg till eventuella rättsliga garantier eller andra lagstadgade returrättigheter som du kan ha enligt lag (se avsnittet Produktgarantier nedan). Med förbehåll för våra returkriterier kan du, efter köp av en produkt som kan returneras, häva köpeavtalet och begära återbetalning inom trettio (30) kalenderdagar utan att behöva ange anledning. Tiden för hävning av köpet löper ut trettio (30) kalenderdagar efter leveransen.

Om hävningstiden enligt tillämplig lag i ditt land eller din region är längre gäller den tiden.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut innan ångerfristen har gått ut. Kontakta oss på Försäljning och support https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x041d för att meddela oss om ditt beslut och för att inleda returprocessen. Du kan även använda detta uppsägningsformulär https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x41d, men det är inte obligatoriskt.

Om du utnyttjar din rätt att häva köpet återbetalar vi det belopp du har betalat, inklusive fraktkostnader (med undantag för tillkommande kostnader om du valt en annan typ av frakt än den billigaste standardfrakten vi erbjuder). Återbetalningen måste i allmänhet göras med samma betalningsmetod som den ursprungliga. Berörda produkter måste returneras till oss utan oskäligt dröjsmål (senast 14 dagar från det datum då du inledde din returbegäran) och på din bekostnad.

Följande krav gäller för retur, i den utsträckning som tillåts enligt lag. Alla produkter som returneras måste ha hanterats rimligt försiktigt (de får till exempel inte ha synbart slitage eller vara skadade och måste vara i säljbart skick). Programvara och spel i förpackning måste returneras med obruten försegling.

Vi kan förlänga ångerfristen under helger eller andra perioder. Om en längre tidsfrist annonseras i butiken för en viss produkt är det den tidsfristen som gäller.

Alla returer ska åtföljas av originalkvitto eller presentkvitto, originaldokumentation, instruktionshandböcker, registrering, delar och komponenter (inklusive kablar, styrenheter och tillbehör) samt tillverkarens förpackning. I den mån tillämplig lag medger det kan underlåtelse att bifoga sådana artiklar förhindra eller försena återbetalning eller byte om våra kriterier inte uppfylls.

Vissa produkter kan inte returneras. Såvida inte annat anges för ett visst produkterbjudande är alla köp av följande typer av produkter slutgiltiga och berättigar inte till återbetalning eller retur:

digitala appar, spel, innehåll och prenumerationer i appar, musik, filmer, TV-program och tillhörande innehåll

kort för tjänster/prenumerationer (t.ex., Skype, Xbox Live, Groove Music Pass)

digitala presentkort som har lösts in

produkter som har gjorts personliga eller anpassats

tjänster som har utförts eller förbrukats.

Fullständig information om retur av produkter som kan returneras finns på vår sida Returer och återbetalningar https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x041d.

17. Betalningar till dig. Om vi är skyldiga dig en betalning samtycker du till att i god tid och noggrant förse oss med eventuell information som vi behöver för att utföra betalningen till dig. Med undantag för betalningar enligt vår returpolicy i avsnittet ovan ansvarar du för eventuella skatter och avgifter som kan tillkomma till följd av betalningen till dig. Du måste även uppfylla eventuella andra villkor som vi ålägger din rätt till betalning. Om du felaktigt tar emot en betalning som du inte har rätt till kan vi återkalla denna betalning eller begära en återbetalning av beloppet. Du samtycker till att samarbeta med oss gällande detta. Vi kan även sänka en betalning till dig utan föregående meddelande för att kvitta eventuell tidigare överbetalning.

18. Presentkort. Presentkort som köps i en Microsoft-återförsäljningsbutik regleras av avtalet om presentkort från återförsäljare på

https://www.microsoft.com/sv-se/store/b/gift-cards.

Inlösen och användning av andra Microsoft-presentkort regleras av Microsofts allmänna villkor för presentkort (https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62).

19. Kundtjänst. Kontaktuppgifter för kundsupport finns på försäljnings- och supportsidan i butiken. Om du bor i Europa och inte kan få ditt problem åtgärdat via våra kundsupportkanaler har du möjlighet att hänskjuta problemet till EU:s plattform för tvistlösning på nätet på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=EN. Microsofts kontakt-e-postadress som ska ingå i din skrivelse är MSODR@microsoft.com. Observera att denna e-postadress endast är avsedd för användning med EU:s ODR-plattform och inte är en kontaktpunkt för allmän support eller frågor.

20. Återvinning. Se Återvinning https://www.microsoft.com/sv-se/store/b/recycling för mer information om Microsofts policy angående WEEE-direktivet (direktiv för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall) i din jurisdiktion.

ALLMÄNNA villkor

21. Ändringar av villkor. Microsoft kan när som helst ändra försäljningsvillkoren utan föregående meddelande till dig. De försäljningsvillkor som gäller vid beställningstillfället (eller, vad beträffar appar och spel utan extra kostnad, vid det tillfälle då du försöker installera appen eller spelet) reglerar din anskaffningstransaktion och fungerar som transaktionsavtal mellan oss. Före din nästa transaktion kan Microsoft ha ändrat försäljningsvillkoren utan föregående meddelande till dig. Läs igenom försäljningsvillkoren varje gång du besöker butiken. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av försäljningsvillkoren för framtida referens när du anskaffar något.

22. Behörig användning, åldersgränser. Du bekräftar att du är behörig att göra en beställning och utföra andra rättsliga handlingar som eventuellt krävs av dig enligt dessa försäljningsvillkor. Åldersgränser kan gälla för användning av butiken, inklusive inköp.

23. Integritet och skydd av personuppgifter. Din integritet är viktig för oss. Vi använder viss information som vi inhämtar från dig för att driva och tillhandahålla butiken. Läs igenom Microsofts sekretesspolicy https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 där det beskrivs vilka data vi inhämtar från dig och dina enheter (”data”) och hur vi använder dina data. Sekretesspolicyn beskriver också hur Microsoft använder din kommunikation med andra, inlägg eller feedback från dig till Microsoft via butiken och de filer, foton, dokument, ljud, digitala verk och videor som du laddar upp, lagrar eller delar på dina enheter eller via butiken (”ditt innehåll”).

24. Produkternas visning och färger. Microsoft försöker att återge produkters färger och bilder av produkter korrekt, men vi kan inte garantera att den färg du ser på din enhets skärm eller din bildskärm exakt motsvarar produktens färg.

25. Feli butikens presentation. Vi anstränger oss för att information ska publiceras korrekt, butiken uppdateras regelbundet, och fel rättas till när de upptäcks. Det kan dock hända att något av innehållet i butiken är felaktigt eller inaktuellt vid ett visst tillfälle. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i butiken, däribland av produktpriser, specifikationer, erbjudanden och tillgänglighet.

26. Uppsägning av användning eller åtkomst. Microsoft kan när som helst säga upp ditt konto eller din användning av butiken av något legitimt skäl, däribland, men inte begränsat till, om du bryter mot dessa försäljningsvillkor, butikens policyer eller om butiken inte längre drivs av Microsoft. Genom att använda butiken samtycker du till att ansvara (i enlighet med dessa villkor) för alla beställningar du gör eller kostnader du ådrar dig innan sådan uppsägning. Microsoft kan när som helst ändra, upphöra med eller på annat sätt dra in butiken oavsett orsak och utan föregående meddelande till dig. Om ändring, upphörande eller indragning av det slaget påverkar din användning av tjänsten eller produkten eller på annat sätt orsakar problem med din beställning ska du kontakta Försäljning och support.

27. Produktgarantier. Många produkter som är tillgängliga i butiken (däribland vissa Microsoft-produkter och vissa produkter från tredje man) levereras med garantier från tillverkaren. Se relevanta tillverkargarantier som tillhandahålls med dessa produkter för specifik information om hur du löser problem som täcks av dessa garantier. För vissa produkter har du möjlighet att köpa en förlängd serviceplan till en extra avgift. Se respektive plan för mer information.

Dessutom kan produkter som säljs eller erbjuds via butiken (däribland varor, tjänster och digitalt innehåll) omfattas av rättigheter och garantier som inte kan avstås enligt lag, exempelvis lagstiftat konsumentskydd avseende fel eller skada i eller felaktig beskrivning av varor, digitalt innehåll eller tjänster. Eventuell kommersiell garanti som lämnas av tillverkare, tjänstleverantör eller utvecklare gäller i tillägg till dessa obligatoriska konsumenträttigheter. Läs mer om kommersiella garantier och lagstadgade rättigheter https://www.microsoft.com/sv-se/store/b/aboutwarranties.

MICROSOFT, DESS LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH INNEHÅLLSLEVERANTÖRER LÄMNAR INGA YTTERLIGARE GARANTIER ELLER ANDRA VILLKOR, INKLUSIVE BETRÄFFANDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT ELLER FRÅNVARO AV INTRÅNG ENLIGT DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR.

MICROSOFT GARANTERAR INTE RIKTIGHET ELLER PUNKTLIGHET AVSEENDE INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN BUTIKEN ELLER TJÄNSTER. DU BEKRÄFTAR ATT DATORSYSTEM OCH TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM INTE ÄR FELFRIA OCH ATT STILLESTÅNDSTID KAN FÖREKOMMA IBLAND. MICROSOFT GARANTERAR INTE ATT BUTIKEN ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT VARA TILLGÄNGLIGA UTAN AVBROTT, PÅ UTSATT TID, SÄKERT ELLER FELFRITT, ELLER ATT FÖRLUST AV INNEHÅLL INTE KOMMER ATT FÖREKOMMA.

28. Ansvarsbegränsning. Inget i denna ansvarsbegränsning utesluter eller begränsar eventuellt obligatoriskt konsumentskydd som är tillgängligt i ditt territorium, eller annat ansvar som inte kan uteslutas enligt lag. Detsamma ska gälla ansvar för Microsoft, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud i händelse av bedrägeri eller vårdslöshet från deras sida som orsakar personskada eller dödsfall.

a. Microsoft, dess ställföreträdande representanter och/eller dess juridiska ombud ansvarar inte för eventuell indirekt skada, inklusive ekonomisk förlust såsom utebliven vinst, såvida inte Microsoft, dess ställföreträdande representanter och/eller dess juridiska ombud har agerat minst vårdslöst eller uppsåtligt.

b. Microsoft ansvarar inte för dina bidrag, ditt innehåll eller material eller aktiviteter som tillhandahålls av användare. Sådant innehåll och sådana aktiviteter kan varken tillskrivas Microsoft eller representera Microsofts åsikt.

c. Många av de program, tjänster och annat digitalt innehåll som erbjuds i butiken erbjuds av andra än Microsoft (”innehåll från tredje man”). Utöver eventuellt obligatoriskt konsumentskydd som du är berättigad till enligt lag i ditt land eller territorium ansvarar Microsoft inte för innehåll från tredje man eller anspråk avseende sådant. Se avsnittet Produktgarantier ovan.

d. Microsoft ansvarar inte för eventuell underlåtenhet att fullgöra eller dröjsmål med att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa villkor i den utsträckning underlåtenheten eller dröjsmålet i fråga orsakas av omständigheter som Microsoft rimligen inte råder över (exempelvis arbetsmarknadskonflikter, force majeure, krigs- eller terrorhandlingar, uppsåtlig skada, olyckshändelser eller efterlevnad av tillämplig lag eller myndighetsbefallning). Microsoft ska bemöda sig om att begränsa effekterna av någon av dessa händelser och att fullgöra de skyldigheter som inte påverkas.

29. Överlåtelse. Vi kan komma att överlåta, överföra eller på annat sätt avyttra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa försäljningsvillkor, helt eller delvis, när som helst och utan föregående meddelande till dig. Du har inte rätt att överlåta eller överföra några rättigheter enligt dessa försäljningsvillkor.

30. Tillämplig lag och forum för tvistlösning. Om du är bosatt (eller, om ni är ett företag, har er huvudsakliga verksamhetsort) i Europa, reglerar lagarna i Washington State i USA alla anspråk avseende kostnadsfria tjänster och kostnadsfria anskaffningar från butiken, utan att påverka tvingande lagstiftning som gäller i det land där du har din stadigvarande hemvist. Lagarna i det land där du har din stadigvarande hemvist reglerar alla anspråk avseende betalda inköp från butiker och betalda tjänster. Avseende jurisdiktion samtycker du och Microsoft till att välja domstolarna i det land där du har din stadigvarande hemvist för alla tvister som härrör från eller som angår dessa försäljningsvillkor. Alternativt kan du välja ansvarig domstol i Washington, USA.

31. Meddelanden.

a. Meddelanden och förfaranden vid krav vid intrång i immateriella rättigheter. Microsoft respekterar tredje mans immateriella rättigheter. Om du vill skicka ett meddelande om intrång i immateriella rättigheter, inklusive påståenden om intrång i upphovsrätt, ska du använda vårt förfarande för att inkomma med meddelanden om intrång (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). ALLA FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR DENNA PROCEDUR FÅR INGET SVAR. Microsoft tillämpar de processer som anges i Title 17, United States Code, Section 512 vid svar på meddelanden om intrång i upphovsrätt.I tillämpliga fall kan Microsoft också inaktivera eller avsluta konton tillhörande användare av Microsofts tjänster som kan ha begått upprepade intrång.

b. Meddelanden om upphovsrätt och varumärken. Allt innehåll i butiken och tjänsterna omfattas av Copyright © 2016 som tillhör Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer och utomstående leverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Med ensamrätt. Vi eller våra leverantörer och utomstående leverantörer innehar äganderätten, upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till butiken, tjänster och innehåll. Microsoft och namnen, logotyperna och ikonerna för alla Microsofts produkter och tjänster kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA, Kanada och/eller andra länder.

En lista över Microsofts varumärken finns här: https://www.microsoft.com/trademarks. Namnen på faktiska företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Samtliga rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa försäljningsvillkor förbehålls.

32. Säkerhetsvarning! Undvik skada, obehag eller ansträngda ögon genom att ta regelbundna pauser i användningen av spel eller andra applikationer, särskilt om du känner smärta eller trötthet på grund av användningen. Ta en paus om du upplever obehag. Obehag kan omfatta känslor av illamående, åksjuka, yrsel, förvirring, huvudvärk, trötthet, trötta ögon, eller torra ögon. Användning av applikationer kan distrahera dig eller skapa hinder för din omgivning. Undvik snubbelfaror, trappor, låga tak, sköra och värdefulla föremål som kan skadas. En mycket liten procent personer kan få anfall om de exponeras för vissa visuella bilder, till exempel blinkande ljus eller mönster som kan förekomma i program. Även personer som inte fått anfall tidigare kan ha ett odiagnostiserat tillstånd som kan orsaka anfall. Symtomen kan vara yrsel, synrubbningar, ryckningar och skakningar i armar och ben, desorientering, förvirring, medvetslöshet eller kramper. Sluta spela omedelbart och kontakta läkare om du får något av dessa symtom, eller kontakta läkare innan du använder programmen om du tidigare har haft symtom som är relaterade till anfall. Som förälder ska du vara uppmärksam på om dina barn uppvisar dessa symtom när de använder programmen.