MICROSOFTS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Store för konsumenter i EES
Uppdaterad september 2019
 
Välkommen till Microsofts onlinebutiker och fysiska butiker (Stores) som drivs av Microsoft Ireland Operations Limited med huvudkontor på One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland.
 
”Store” avser våra onlinebutiker och fysiska butiker där det är möjligt att söka bland, titta på, anskaffa, köpa, poängsätta och recensera varor och tjänster, såsom enheter, spelkonsoler, digitalt innehåll, appar, spel och annat. Dessa försäljningsvillkor (”Försäljningsvillkor”) reglerar användningen av Microsoft Store, Office Store, Xbox Store, Windows Store och andra Microsoft-tjänster som hänvisar till dessa Försäljningsvillkor (sammantaget ”Store”). Via Store ger Microsoft tillgång till en mängd olika resurser, bland annat platser för nedladdning, programvara, verktyg och information om programvara, tjänster och andra varor (sammantaget ”Tjänster” och tillsammans med Store, ”Store”).
Begreppen ”produkt” och ”produkter” avser artiklar som säljs i Store. Många av produkterna i Store kommer från andra juridiska personer än Microsoft.
 
Genom att använda Store eller köpa produkter och tjänster från Store godkänner du och samtycker till dessa Försäljningsvillkor, Microsofts Sekretesspolicy (se avsnittet ”Integritet och skydd av personuppgifter” nedan) och tillämpliga allmänna villkor, policyer och ansvarsfriskrivningar som förekommer i Store eller åberopas i dessa Försäljningsvillkor (sammantaget ”Store-policyerna”). Vi uppmuntrar dig att läsa Store-policyerna noga. DU FÅR INTE ANVÄNDA BUTIKEN ELLER TJÄNSTERNA OM DU INTE GODKÄNNER STORE-POLICYERNA.
 
Om det finns en fysisk Microsoft Store-butik i ditt land eller din region kan den omfattas av andra eller ytterligare policyer. Microsoft kan när som helst uppdatera eller utöka sina policyer utan föregående meddelande.
 
Villkor för din användning av Store
1. Medlemskonto. Om en Store eller Tjänst kräver att du registrerar ett konto måste du slutföra registreringsprocessen genom att skicka in aktuell, komplett och korrekt obligatorisk information i tillämpligt registreringsformulär. Du kan även vara tvungen att godkänna ett tjänsteavtal eller separata användningsvillkor för att få registrera kontot. Din användning av kontot för att få åtkomst till Store och innehåll som du har anskaffat från Store omfattas av alla villkor som reglerar Microsoft-kontot. Mer information finns i Villkor för Microsoft-tjänster. Du ansvarar för att hålla din kontoinformation och ditt lösenord konfidentiella och för all aktivitet som äger rum i ditt konto.
 
2. Ingen olaglig eller förbjuden användning. Som villkor för din användning av Store och våra Tjänster garanterar du att du inte kommer att använda Store i några syften som är olagliga eller förbjudna enligt dessa Försäljningsvillkor, Store-policyerna eller andra villkor som reglerar din användning av Store. Du får inte använda Store på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Microsoft-servrar eller nätverk som är anslutna till Microsoft-servrar, eller störa tredje mans användning och nyttjande av Store. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Store, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till Microsoft-servrar eller Store genom hackning, lösenordsutvinning eller andra sätt. Du får inte inhämta eller försöka inhämta något material eller någon information med några metoder som inte avsiktligt görs tillgängliga via Store. Du får inte använda Store på ett sätt som strider mot tredje mans rättigheter, inklusive att avsiktligt tillfoga skada på fysisk eller juridisk person, däribland Microsoft. Du får inte kommersiellt distribuera, publicera, licensiera eller sälja några produkter eller tjänster eller någon information som inhämtas från Store.
 
3. Material som du tillhandahåller Microsoft eller publicerar i Store. Microsoft hävdar inte ägarskap till material som du tillhandahåller Microsoft (inräknat feedback, omdömen och förslag) eller publicerar, laddar upp, skriver eller skickar in till Store eller tillhörande Microsoft-tjänster och som kan läsas av andra (separat ”Inskickat bidrag” och sammantaget ”Inskickade bidrag”). Du ger Microsoft global rätt att använda, modifiera, anpassa, reproducera, distribuera och visa dina Inskickade bidrag (till exempel för kampanjändamål), däribland ditt namn. Om du publicerar ditt Inskickade bidrag i delar av Store där det är tillgängligt online utan begränsningar, kan ditt Inskickade bidrag komma att visas i demonstrationer och material som marknadsför Store. Du garanterar och intygar att du har (och kommer att ha) alla rättigheter som krävs för att göra eventuella Inskickade bidrag samt för att bevilja dessa rättigheter till Microsoft globalt och under den tid som dessa rättigheter är giltiga.
 
Ingen ersättning utgår vid användning av ditt Inskickade bidrag. Microsoft har ingen skyldighet att publicera eller använda några Inskickade bidrag och kan när som helst och efter eget gottfinnande ta bort Inskickade bidrag. Microsoft ansvarar inte för dina Inskickade bidrag eller det material som andra publicerar, laddar upp, skriver eller skickar in via Store.
 
Om du poängsätter eller recenserar en app i Store kan du få e-post från Microsoft med innehåll från programutgivaren.
 
4. Länkar till tredje mans webbplatser. Store kan innehålla länkar till tredje mans webbplatser som medför att du lämnar Store. Sådana länkade webbplatser står inte under Microsofts kontroll och Microsoft ansvarar inte för innehållet på någon länkad webbplats eller någon länk på en länkad webbplats. Microsoft tillhandahåller sådana länkar endast som bekvämlighet och publiceringen av eventuella länkar utgör ingen rekommendation av webbplatsen från Microsoft. Din användning av tredje mans webbplats kan omfattas av tredje mans villkor.
 
Villkor för försäljning av produkter och tjänster till dig
 
5. Geografisk tillgänglighet. Tillgängligheten till produkter kan variera beroende på aktuell region och enhet. Det kan dessutom förekomma begränsningar av vart vi kan leverera varor eller tillhandahålla tjänster eller digitalt innehåll. För att slutföra köpet kan du behöva ha en giltig fakturerings- och leveransadress i det land eller den region där aktuell Store är belägen.
 
6. Endast slutanvändare. Du måste vara slutanvändare för att ha rätt att köpa produkter från Store. Återförsäljare är inte berättigade till köp.
 
7. Exportbegränsningar. Produkter som anskaffas från Store kan omfattas av lagar och förordningar gällande tull- och exportkontroll. Du samtycker till att följa alla tillämpliga internationella och nationella lagar och förordningar.
 
8. Fakturering. Genom att uppge en betalningsmetod för Microsoft gäller följande: (i) Du intygar att du har rätt att använda den betalningsmetod som du har angett och att all betalningsinformation du anger är sann och korrekt. (II) Du ger Microsoft rätt att debitera dig för alla produkter, tjänster och tillgängligt innehåll som köps med din betalningsmetod. (iii) Du ger Microsoft rätt att debitera dig för alla avgiftsbelagda funktioner i Store som du registrerar dig för eller använder. Du samtycker till att skyndsamt uppdatera ditt konto och annan information, däribland e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov i samband med transaktioner. Debiteringen kan ske (a) i förväg, (b) vid köptillfället, (c) strax efter köpet eller (d) återkommande i samband med prenumeration. Vi kan debitera dig upp till det belopp som du har godkänt, och informerar dig i förväg om eventuella ändringar av det återkommande belopp som debiteras i samband med prenumeration. Vi kan vid ett och samma tillfälle fakturera dig för flera tidigare faktureringsperioder för belopp som inte har handlagts tidigare. Se avsnittet ”Alternativ för automatisk förnyelse” nedan.
 
Om du deltar i ett proverbjudande måste du säga upp tjänsten före utvärderingsperiodens slut för att undvika nya avgifter, såvida vi inte meddelar dig något annat. Om du inte avbryter tjänsten i slutet av utvärderingsperioden godkänner du att vi debiterar din betalningsmetod för produkten eller tjänsten.
 
9. Återkommande betalningar. När du köper varor, tjänster eller digitalt innehåll på prenumerationsbasis (till exempel en gång per vecka, månad, var tredje månad eller en gång per år (i tillämpliga fall)) bekräftar du och samtycker till återkommande betalningar, och betalningarna ska ske till Microsoft enligt den metod du har valt vid de återkommande intervall du har valt tills prenumerationen avslutas av dig eller Microsoft. Genom att tillåta återkommande betalningar ger du Microsoft rätt att handlägga sådana betalningar som elektroniska debiteringar eller överföringar av medel, som elektroniska debiteringar från ditt konto (i samband med Automatic Clearing House eller liknande betalningar), eller som debiteringar från det konto du har valt (i samband med kreditkort eller liknande betalningar) (sammantaget ”Elektroniska betalningar”). Prenumerationsavgifter faktureras eller debiteras normalt i förskott före gällande prenumerationsperiod. Om en betalning returneras obetald eller om en kreditkortstransaktion eller liknande transaktion avvisas eller nekas förbehåller sig Microsoft eller dess tjänsteleverantörer rätten att kräva in alla tillämpliga returnerade artiklar, avvisanden eller otillräckliga medel och att handlägga sådana betalningar som en Elektronisk betalning.
 
10. Tillgänglighet och begränsningar av kvantitet och beställningar. Priser för och tillgänglighet till varor, tjänster och digitalt innehåll i Store kan komma att ändras när som helst och utan föregående meddelande. Microsoft kan införa en gräns för de kvantiteter som får köpas per beställning, konto, kreditkort, person eller hushåll. Om varorna, tjänsterna, det digitala innehåll eller de digitala tjänster du beställer inte är tillgängliga eller upphör att vara tillgängliga efter din beställning kan vi kontakta dig för att erbjuda dig en alternativ produkt. Om du inte väljer att köpa det alternativ som erbjuds annulleras din beställning.
 
Microsoft kan när som helst neka eller avvisa en beställning och återbetala det eventuella belopp du har erlagt för beställningen, av legitima skäl som omfattar, utan begränsning, om du inte uppfyller de villkor som angavs vid tillfället för beställningen, om din betalning inte kan handläggas, om beställda produkter eller tjänster eller beställt digitalt innehåll inte är tillgängliga/tillgängligt eller om det uppstår uppenbara prisfel eller andra fel. I händelse av sådana prisfel eller andra fel förbehåller vi oss rätten att antingen (a) annullera din beställning eller ditt köp eller (b) kontakta dig med alternativ. Vid en annullering inaktiveras din åtkomst till relevant innehåll.
 
Vi kan komma att ta bort eller inaktivera spel, appar, innehåll och tjänster på din enhet i syfte att skydda dig, Store eller potentiellt berörda parter. Visst innehåll och vissa appar kanske inte är tillgängligt/tillgängliga vid tid till annan eller erbjuds under en begränsad tid. Tillgängligheten kan bero på aktuell region. Om du ändrar ditt konto eller din enhet till en annan region kanske du inte kan ladda ned innehåll eller appar på nytt eller streama visst innehåll som du har köpt tidigare. I sådana fall kan du behöva köpa innehållet eller apparna på nytt som du har betalat för i den tidigare regionen. Med undantag för vad som krävs enligt gällande lag har vi ingen skyldighet att tillhandahålla en ny nedladdning eller att ersätta innehåll eller appar som du köper.
 
11. Uppdateringar. I tillämpliga fall kontrollerar Microsoft automatiskt och laddar ned uppdateringar till dina appar även om du inte är inloggad i Store. Du kan ändra inställningarna om du inte vill att appar från Store ska uppdateras automatiskt. Vissa Office Store-appar som helt eller delvis tillhandahålls online kan komma att uppdateras när som helst av apputvecklaren och kanske inte kräver ditt tillstånd för att uppdateras. Vissa andra appar kanske inte är tillgängliga förrän du har godkänt en uppdatering.
 
12. Programvarulicenser och användningsrättigheter. Programvara och annat digitalt innehåll som görs tillgängligt via Store säljs inte utan licensieras endast till dig. Appar som laddas ned direkt från Store omfattas av Standardlicensvillkoren för appar (”SALT”) på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=838610&clcid=0x0809, såvida inte olika licensvillkor medföljer appen (appar som laddas ned från Office Store regleras inte av SALT och har separata licensvillkor. Programvarulicenser som köps i en fysisk Microsoft Store omfattas av licensavtalet som medföljer programvaran, och du måste godkänna licensavtalet när du köper, laddar ned och/eller installerar programvaran. Programvara och annat digitalt innehåll som görs tillgängligt via Store omfattas dessutom av användningsreglerna på http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. All reproduktion eller återdistribution av programvara eller varor som inte uppfyller relevanta licensvillkor, användningsregler och tillämplig lag är uttryckligen förbjuden och kan resultera i allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Personer som bryter mot dessa lagar och regler riskerar åtal upp till lagens fulla utsträckning.
 
KONTAKTA EN FYSISK MICROSOFT STORE (SE AVSNITTET ”MEDDELANDEN OCH KOMMUNIKATION” NEDAN) INNAN DU ÖPPNAR PROGRAMVARUFÖRPACKNINGEN OM DU VILL FÅ EN KOSTNADSFRI KOPIA AV LICENSAVTALET FÖR FÖRPACKAD PROGRAMVARA.
 
ÖVRIGA ALLMÄNNA VILLKOR. Utöver programvara och andra nedladdningsbara produkter kan andra produkter och tjänster som är tillgängliga i Store erbjudas enligt separata licensavtal, användningsvillkor, tjänstevillkor eller andra villkor. Om du köper, laddar ned eller använder sådana produkter kan du vara tvungen att även godkänna sådana villkor för att ha rätt till köp, nedladdning, installation eller användning.
 
FÖR DIN BEKVÄMLIGHET KAN MICROSOFT KOMMA ATT ERBJUDA, SOM EN DEL AV STORE ELLER TJÄNSTERNA ELLER I DESS PROGRAMVARA ELLER VAROR, VERKTYG OCH FUNKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH/ELLER NEDLADDNING SOM INTE INGÅR I DEN PRODUKT ELLER DE TJÄNSTER SOM SÄLJS. MICROSOFT GÖR INGA YTTERLIGARE UTFÄSTELSER AVSEENDE KORREKTHETEN I RESULTATEN FRÅN SÅDANA VERKTYG ELLER FUNKTIONER UTÖVER VAD SOM ANGES I AVSNITTET ”PRODUKTGARANTIER”.
 
Respektera andras immateriella rättigheter när du använder verktyg och funktioner som görs tillgängliga via Store eller i programvara eller varor.
 
13. Koder för nedladdning av programvara och innehåll. Viss programvara och visst innehåll levereras till dig via en nedladdningslänk i det Microsoft-konto som du använder i samband med ditt köp. I enlighet med avsnittet nedan lagrar vi normalt nedladdningslänken och tillhörande digital nyckel för dessa köp i ditt Microsoft-konto i tre (3) år efter inköpsdatumet. Vi garanterar dock inte att de lagras under en viss tidsperiod. Prenumerationsprodukter som levereras via en nedladdningslänk kan omfattas av andra villkor och lagringsrättigheter som du kan läsa och godkänna i samband med prenumerationen.
 
Du samtycker till att vi när som helst kan komma att avbryta eller ändra vårt program för lagring av digitala nycklar. Du samtycker även till att vi när som helst och oavsett anledning kan sluta lagra nycklar för en eller flera produkter, inklusive exempelvis i slutet av produktsupportperioden. Du har därefter inte längre åtkomst till nedladdningslänken eller den digitala nyckeln. Om vi avslutar eller ändrar vårt program så att du inte längre har åtkomst till nedladdningslänken eller digitala nycklar i ditt konto informerar vi dig om detta minst 90 dagar i förväg via kontaktuppgifterna för aktuellt Microsoft-konto.
 
14. Priser. Om det finns en fysisk Microsoft Store i ditt land eller din region kan det hända att priser, produktsortiment och kampanjer skiljer sig från dem i vår Store online. Microsoft garanterar inte att priser, produkter eller erbjudanden som tillhandahålls online också är tillgängliga eller kan utnyttjas i en fysisk Microsoft Store, eller tvärtom.
 
Store tillämpar inte prismatchningsgaranti. Vi matchar inte andra återförsäljares annonserade pris för samma artiklar.
 
Vi kan komma att erbjuda möjlighet att förbeställa vissa produkter före lanseringsdatumet. Mer information om våra förbeställningspolicyer finns på sidan för förbeställningar https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=834935&clcid=0x0809.
 
Såvida inget annat anges inkluderar priserna i Store skatter och avgifter (”Skatter”) som kan gälla ditt köp. Priserna som visas i Store inkluderar inte fraktkostnader. Skatter och fraktkostnader (i tillämpliga fall) läggs till i köpesumman och visas på betalningssidan innan beställningen slutförs. Du ansvarar ensam för att betala sådana Skatter och kostnader.
 
Beroende på din geografiska plats kan vissa transaktioner kräva omräkning i utländsk valuta eller handläggas i ett annat land. Din bank kan komma att debitera dig extra avgifter för sådana tjänster när du använder ett kredit- eller betalkort. Kontakta banken för mer information.
 
15. Alternativ för automatisk förnyelse. Under förutsättning att automatisk förnyelse är tillåten i ditt land, din region, provins eller delstat kan du välja automatisk förnyelse av produkter och tjänster i slutet av den fördefinierade giltighetsperioden. Vi påminner dig via e-post innan en produkt eller tjänst kommer att förnyas med en ny period. Efter påminnelsen om att du har valt automatisk förnyelse av produkten eller tjänsten kan vi automatiskt förnya produkten eller tjänsten i slutet av den aktuella giltighetsperioden och debitera dig det aktuella priset för den nya perioden, såvida du inte har valt att avbeställa produkten eller tjänsten enligt beskrivningen nedan. Vi påminner dig även om att vi fakturerar dig för förnyelsen enligt betalningsmetoden du har valt, oavsett om den var registrerad vid förnyelsedatumet eller angavs senare. Vi ger dig även instruktioner om hur du kan avbeställa produkterna och tjänsterna. För att undvika att faktureras för förnyelsen måste din avbeställning ske före förnyelsedatumet.
 
16. Returpolicy. Denna returpolicy gäller i tillägg till eventuella rättsliga garantier eller andra lagstadgade returrättigheter (se avsnittet ”Produktgarantier” nedan). Efter att ha köpt en berättigad produkt har du enligt våra returvillkor rätt att utan anledning ångra köpet och begära återbetalning inom trettio (30) kalenderdagar. Ångerrätten upphör efter trettio (30) dagar från leveransen.

Om tillämplig lag i ditt land eller din region ger dig längre ångerrätt gäller den perioden i stället.

För att utnyttja din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut innan ångerrätten har löpt ut.

Återbetalning relaterad till digitala Xbox-produkter: Fullständig information om återbetalning för digitala spelerbjudanden, Xbox-appar (exklusive film- och tv-appar), erbjudanden om digitala spelpaket och erbjudanden om långsiktiga och förbrukningsbara spelprodukter, som säsongskort, virtuell valuta och mikrotransaktioner, oavsett om de görs tillgängliga via Xbox-konsolenheten eller på din PC (gemensamt ”Digitala spelprodukter”), finns på sidan med återbetalningsvillkor vid köp av digitala spel på https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/buy-games-apps/digital-game-purchase-refund-terms och i anvisningarna om hur du begär återbetalning för en digital Xbox-produkt på https://support.xbox.com/help/subscriptions-billing/manage-subscriptions/digital-goods-subscriptions-refund.

Återbetalningar för andra produkter: Kontakta Microsoft Stores support på https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=824761&clcid=0x0809 för att informera oss om ditt beslut och inleda returprocessen.
Fullständig information om hur du returnerar berättigande produkter finns på sidan om returnering och återbetalning på: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=723276&clcid=0x0809.

Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi beloppet som du har erlagt för produkterna och frakten till dig (med undantag för extra kostnader om du väljer en annan typ av leverans än den minst kostsamma standardleveranstypen). Återbetalningen sker i allmänhet enligt den ursprungliga betalningsmetoden. Du måste returnera relaterade produkter till oss utan onödigt dröjsmål (senast 14 dagar från datumet du skickar in begäran om retur) och på din egen bekostnad.

Följande krav gäller för returer i den mån de är tillåtna enligt gällande lag: Alla produkter måste returneras med rimlig omsorg (de får till exempel inte uppvisa slitage eller skada och måste vara i ett skick som gör det möjligt för oss att återförsälja dem). Förpackade program och spel måste återlämnas med förseglingen intakt och måste innehålla alla medie- och produktnycklar.

Vi kan förlänga ångerrätten i samband med helgdagar eller andra perioder. Om en längre period anges i annonser för en viss produkt i Store kommer den annonserade perioden att gälla.

Alla returer ska åtföljas av originalkvitto eller gåvobevis, originaldokumentation, instruktionshandböcker, registrering, delar och komponenter (inklusive kablar, handkontroller och tillbehör) och tillverkarens förpackning. Underlåtelse att inkludera sådana artiklar kan, i den mån detta är tillåtet enligt gällande lag, förhindra eller försena återbetalning eller byte om den inte uppfyller våra returvillkor.

Även om du returnerar produkter, förpackade program eller spel gäller dessa försäljningsvillkor under tiden mellan ditt köp eller nedladdning och retur.

Vissa produkter berättigar inte till retur eller återbetalning. Om inget annat krävs enligt lag eller anges i ett specifikt produkterbjudande är alla köp av följande typer av produkter slutgiltiga och inte återbetalningsbara och du har inte ångerrätt till dessa köp:

  • Med undantag för Digitala spelprodukter enligt definitionen ovan, digitala appar, spel, innehåll i appen och prenumerationer, musik, filmer, tv-program och innehåll kopplat till dessa
  • tjänst-/prenumerationskort (till exempel Skype, Xbox Live)
  • digitala presentkort som har lösts in
  • produkter som har personanpassats eller anpassats på annat sätt
  • tjänster som har utförts eller konsumerats
I stället för att kontakta Microsoft Store-supporten för att initiera retur online kan du använda detta formulär (inte obligatoriskt): https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866214&clcid=0x809.  
 
17. Betalningar till dig. Om vi är skyldiga dig en betalning samtycker du till att i god tid förse oss med korrekt och fullständig information som vi behöver för att utföra betalningen till dig. Med undantag för betalningar som görs i enlighet med avsnittet ”Returpolicy” ovan är du ansvarig för alla skatter och avgifter som du ådrar dig i samband med betalningen till dig. Du måste även uppfylla alla andra villkor som vi ställer på din rätt till betalning. Om du tar emot en betalning av misstag kan vi återföra eller kräva återbetalning av beloppet. Du samtycker till att samarbeta med oss i sådana ärenden. Vi kan utan föregående meddelande även reducera beloppet i betalningen till dig för att justera en eventuell tidigare överbetalning.
 
18. Presentkort. Presentkort för köp i fysiska Microsoft Store-butiker omfattas av villkoren för presentkort i fysisk Microsoft Store på www.microsoft.com/store/physical-store-card-terms.
 
Inlösen och användning av andra presentkort från Microsoft omfattas av villkoren för Microsoft-presentkort på www.microsoft.com/cardterms.
 
19. Kundtjänst. Kontaktuppgifter vid kundsupportfrågor finns på sidan om försäljning och support i Store. Om du bor i Europa och inte kan lösa ditt problem via våra kundsupportkanaler kan du ha möjlighet att hänvisa ärendet till EU:s plattform Tvistlösning på nätet på https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SV. Ange MSODR@microsoft.com som e-postadress till Microsoft i ärendet. Observera att denna e-postadress endast är avsedd att användas på EU:s plattform för tvistlösning och inte ska användas vid allmän support eller allmänna frågor.
 
20. Återvinning. Se sidan om återvinning på https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/recycling för information om Microsofts policy kring hantering av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) i ditt land eller din region.
 
Allmänna villkor
 
21. Ändring av villkor. Microsoft kan komma att ändra Försäljningsvillkoren när som helst och utan föregående meddelande. De Försäljningsvillkor som gäller när du gör din beställning (eller, i samband med kostnadsfria appar och spel, när du försöker installera appen eller spelet) reglerar din anskaffningstransaktion och fungerar som transaktionsavtal mellan oss. Före din nästa transaktion kan Microsoft ha ändrat Försäljningsvillkoren utan föregående meddelande till dig. Kontrollera Försäljningsvillkoren varje gång du besöker Store. Vi rekommenderar att du sparar eller skriver ut en kopia av Försäljningsvillkoren för framtida bruk när du anskaffar något.
 
22. Tillåten användning och åldersbegränsning. Du bekräftar att du har rätt att göra en beställning och vidta eventuella andra juridiska åtgärder som krävs av dig enligt dessa Försäljningsvillkor. Din användning av Store, inklusive köp, kan omfattas av åldersbegränsningar.
 
23. Integritet och skydd av personuppgifter. Din integritet är viktig för oss. Vi använder viss information som vi samlar in från dig för att driva och tillhandahålla Store. Läs Microsofts sekretesspolicy https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 som beskriver vilka typer av uppgifter vi samlar in från dig och dina enheter (”Data”) och hur vi använder dina Data. Sekretesspolicyn beskriver även hur Microsoft använder din kommunikation med andra, såsom inlägg och feedback som du skickar till Microsoft via Store samt filer, foton, dokument, ljud, digitala verk och videor som du laddar upp, lagrar eller delar på dina enheter eller via Store (”Ditt innehåll”).
 
24. Återgivning av produkter och färger. Microsoft försöker återge produktfärger och produktbilder korrekt, men vi kan inte garantera att färgen du ser på din enhets display eller bildskärm motsvarar produktfärgen exakt.
 
25. Fel i presentationen i Store. Vi eftersträvar att publicera korrekt information, regelbundet uppdatera Store och korrigera fel när de upptäcks. Det kan dock hända att innehållet i Store är felaktigt eller inaktuellt vid ett givet tillfälle. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i Store när som helst, däribland ändringar av produktpriser, specifikationer, erbjudanden och tillgänglighet.
 
26. Uppsägning av användning eller åtkomst. Microsoft kan säga upp ditt konto eller din användning av Store när som helst och av vilken legitim anledning som helst, inklusive men inte begränsat till om du bryter mot dessa Försäljningsvillkor eller Store-policyer eller om Store inte längre drivs av Microsoft. Genom att använda Store samtycker du till att hållas ansvarig (i enlighet med dessa villkor) för alla beställningar som du gör eller debiteras före en sådan uppsägning. Microsoft kan ändra, avbryta eller på annat sätt stänga Store när som helst, oavsett anledning och utan föregående meddelande till dig. Om en sådan förändring eller avstängning påverkar din användning av Tjänsten eller produkten eller på annat sätt avbryter din beställning kan du kontakta Försäljning och support.
 
27. Produktgarantier. Många produkter som är tillgängliga i Store (däribland vissa Microsoft-produkter och produkter från tredje man) åtföljs av leverantörsgarantier. Specifik information om hur du åtgärdar problem som omfattas av sådana garantier finns i de relevanta tillverkargarantier som medföljer sådana produkter. För vissa produkter kan du välja att köpa ett Utökat serviceavtal mot en extra avgift. Se de specifika avtalen för mer information.
 
Därutöver kan produkter som säljs eller erbjuds via Store (inklusive varor, tjänster och digitalt innehåll) omfattas av rättigheter och garantier som enligt lag inte är möjliga att friskriva sig från, såsom lagstadgat konsumentskydd i samband med defekta, skadade eller felaktigt beskrivna varor, tjänster eller digitalt innehåll. Alla kommersiella garantier från tillverkare, tjänsteleverantörer eller utvecklare gäller i tillägg till dessa obligatoriska konsumenträttigheter. Läs mer om kommersiella garantier och lagstadgade rättigheter på https://www.microsoft.com/en-gb/store/b/aboutwarranties.
 
MICROSOFT OCH DESS LEVERANTÖRER, DISTRIBUTÖRER, ÅTERFÖRSÄLJARE OCH INNEHÅLLSLEVERANTÖRER GÖR INGA YTTERLIGARE UTFÄSTELSER OCH STÄLLER INGA YTTERLIGARE GARANTIER ELLER VILLKOR, INKLUSIVE GÄLLANDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-INTRÅNG ENLIGT DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR.
 
MICROSOFT GARANTERAR INTE KORREKTHET ELLER TIDSRELEVANS HOS INFORMATION SOM ÄR TILLGÄNGLIG FRÅN STORE ELLER TJÄNSTER. DU ACCEPTERAR ATT DATOR- OCH TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM INTE ÄR FELFRIA OCH ATT SPORADISKA AVBROTT KAN FÖREKOMMA. MICROSOFT GARANTERAR INTE OAVBRUTEN, TIDSRELEVANT, SÄKER ELLER FELFRI ÅTKOMST TILL STORE ELLER TJÄNSTER ELLER ATT FÖRLUST AV INNEHÅLL INTE KAN FÖREKOMMA.
 
28. Ansvarsbegränsning. Inget i denna ansvarsbegränsning utesluter eller begränsar några obligatoriska konsumenträttigheter som gäller i ditt land eller din region eller någon annan ansvarsskyldighet som inte kan exkluderas enligt lag. Detta gäller även Microsofts, dess ställföreträdares och/eller juridiska ombuds ansvar i händelse av bedrägeri eller vårdslöshet från deras sida som resulterar i personskada eller dödsfall.
 
a. Microsoft, dess ställföreträdare och/eller juridiska företrädare ska inte hållas ansvariga för någon indirekt skada, inklusive ekonomisk förlust, såsom förlust av vinst, såvida inte Microsoft, dess ställföreträdare och/eller juridiska ombud som minst har agerat med oaktsamhet eller avsiktlig försummelse.
 
b. Microsoft ska inte hållas ansvarigt för dina Inskickade bidrag, innehåll, material eller aktiviteter från användare. Sådant innehåll och sådana aktiviteter kan varken tillskrivas Microsoft eller är uttryck för Microsofts åsikt.
 
c. Många av de appar, tjänster och annat digitalt innehåll som erbjuds i Store erbjuds dig av andra juridiska personer än Microsoft (”Innehåll från tredje man”). Utöver det obligatoriska lagstadgade konsumentskydd som du har rätt till i ditt land eller din region ansvarar Microsoft inte för Innehåll från tredje part eller anspråk på sådant innehåll. Se avsnittet ”Produktgarantier” ovan.
 
d. Microsoft är varken ansvarigt eller skyldigt för eventuell försening av eller underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor i den utsträckning sådan underlåtenhet eller försening orsakas av omständigheter utom Microsofts rimliga kontroll (till exempel arbetstvister, force majeure, krig eller terroristverksamhet, uppsåtlig skada, olyckor eller efterlevnad av gällande lag eller förordningar). Microsoft eftersträvar att minimera effekterna av sådana händelser och fullgöra de skyldigheter som inte berörs.
 
29. Överlåtelse. Vi kan när som helst tilldela, överföra eller på annat sätt överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa Försäljningsvillkor, helt eller delvis, utan föregående meddelande till dig. Du har inte rätt att tilldela eller överlåta några rättigheter enligt dessa Försäljningsvillkor.
 
30. Lagval och plats för tvistlösning. Om du har din hemvist (eller, om du representerar ett företag, din huvudsakliga verksamhetsort) i Europa styr lagarna i delstaten Washington, USA, alla anspråk relaterade till kostnadsfria Tjänster och anskaffningar från Store, utan att detta påverkar de obligatoriska lagbestämmelser som gäller i ditt hemvistland. Lagarna i ditt hemvistland styr alla anspråk gällande slutförda köp från Store och avgiftsbelagda Tjänster. Avseende jurisdiktion samtycker du och Microsoft till att välja domstol i ditt hemvistland vid alla tvister som uppstår i samband med eller hänför sig till dessa Försäljningsvillkor, eller alternativt att välja ansvarig domstol i Washington, USA.
 
31. Meddelanden.
a. Meddelanden och förfaranden för yrkande på intrång i immaterialrätt. Microsoft värnar om tredje mans immateriella rättigheter. Om du vill meddela intrång i immaterialrätt, inräknat yrkande om upphovsrättsintrång, ska du använda våra rutiner för att skicka Meddelanden om intrång (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). VI BESVARAR INGA MEDDELANDEN OCH YRKANDEN SOM INTE FÖLJER DENNA PROCEDUR. Microsoft använder de processer som beskrivs i Title 17, United States Code, Section 512 för att svara på meddelanden om upphovsrättsintrång. I lämpliga situationer kan Microsoft även inaktivera eller avsluta konton för användare av Microsoft-tjänster som gör sig skyldiga till upprepade intrång.
 
b. Meddelanden om upphovsrätt och varumärken. Allt innehåll i Store och Tjänster är upphovsrättsskyddat enligt © 2016 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer och tredjepartsleverantörer, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alla rättigheter förbehålles. Vi eller våra leverantörer och andra tredjepartsleverantörer äger äganderätt, upphovsrätt och annan immaterialrätt till Store, Tjänster och innehåll däri. Microsoft, namn på alla produkter och tjänster från Microsoft samt tillhörande logotyper och ikoner kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft i USA, Kanada och/eller andra länder.
 
En lista med Microsofts varumärken finns på: https://www.microsoft.com/trademarks. Namn på faktiska företag och produkter kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i dessa Försäljningsvillkor förbehålles.
 
32. Säkerhetsvarning. För att undvika risk för skada, obehag eller belastning av ögonen bör du regelbundet göra uppehåll i din användning av spel eller andra appar, i synnerhet om du känner smärta eller utmattning som ett resultat av användningen. Ta en paus om du upplever obehag. Obehag kan omfatta illamående, åksjuka, yrsel, förvirring, huvudvärk, trötthet, ansträngda eller torra ögon. Användning av appar kan medföra distraktion och att du utgör ett hinder för andra. Undvik snubbelrisker, trappor, låga tak, ömtåliga eller värdefulla föremål som kan skadas. I mycket sällsynta fall kan människor drabbas av epileptiska anfall när de exponeras för vissa bilder, såsom blinkande ljus eller mönster som kan förekomma i appar. Även personer utan tidigare historia av epilepsi kan ha ett odiagnostiserat sjukdomstillstånd som kan orsaka anfallen. Symptom kan inbegripa yrsel, synförnimmelser, muskelryckningar, skakningar i armar eller ben, desorientering, förvirring, medvetslöshet och krampanfall. Upphör omedelbart med användningen och kontakta läkare om du upplever något av dessa symptom, eller kontakta en läkare innan du använder apparna om du tidigare har upplevt symptom kopplade till epileptiska anfall. Föräldrar bör övervaka sina barns användning av appar och hålla uppsikt på tecken på symptom.