Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll

Windows 365 Frontline

Omvandla den viktiga arbetsstyrkans arbetssätt. Windows 365 Frontline är den senaste Windows-lösningen som underlättar för medarbetarna i frontlinjen att vara mer produktiva och effektiva.

Två sjukvårdsmedarbetare som samtalar och pekar på en bärbar dator

Ge skiftarbetare och deltidsarbetare flexibiliteten att arbeta var de vill

En person som arbetar på ett lager använder en Surface-enhet

Var produktiv på alla enheter

Främja produktiviteten genom att ge tillgång till en modern Windows-miljö i molnet från delade enheter. Nu kan medarbetare i frontlinjen få tillgång till kraftfulla molnbaserade datorer under sina arbetspass.

Strömma en komplett, anpassad Windows-miljö

Öka effektiviteten för medarbetare i frontlinjen genom att ge tillgång till anpassade Windows 365-molndatorer som har kvar deras appar, data och inställningar oavsett när de loggar in och oavsett enhet och plats.

Ta bort begränsningarna för delade fysiska enheter

Med molnbaserade datorer finns möjlighet till BYOPC (använd din egen dator) och distansarbete, så dina medarbetare i frontlinjen blir inte begränsade av att behöva dela fysiska datorer på plats.

Ge smidig åtkomst till molnbaserade datorer från arbetspass till arbetspass

Medarbetarna inleder arbetspasset med att logga in på Windows 365 från webben eller Windows 365-klienten. När de loggar ut blir en anpassad molnbaserad dator automatiskt tillgänglig för nästa medarbetare.

Utformat med säkerhet i åtanke

Ge personalen i frontlinjen flexibiliteten att arbeta på distans utan att riskera säkerheten för företagets data och appar eller bryta mot regel- och efterlevnadskrav.

Minska säkerhetsriskerna med appar och data lagrade i molnet

Uppfyll branschspecifika krav med molnbaserad app- och datalagring som fungerar smidigt tack vare ledande lösningar för säkerhet, identitet och efterlevnad från Microsoft.

Öka produktiviteten och säkerheten med automatisk utloggning

Genom att automatiskt logga ut medarbetare som glömmer att logga ut från molnbaserade datorer, ökar skyddet för de molnbaserade datorerna och de blir även tillgängliga för nästa medarbetare.

Se till att de molnbaserade datorerna är skyddade mot obehörig användning

Om du anger tidsgränsperioder för de molnbaserade datorerna kan medarbetarna lämna sina enheter obevakade under korta pauser utan att riskera obehörig användning och snabbt återuppta arbetet när de är tillbaka.

En person med headset sitter vid ett skrivbord och arbetar

Hantera mer med mindre

Genom att se till att fler i arbetsstyrkan kan använda de molnbaserade datorerna med befintliga verktyg och team så maximeras nyttan av teknikinvesteringen.

Utrusta fler anställda med molnbaserade datorer för mindre

Ge tre anställda per licens tillgång till molnbaserade datorer med Windows 365 Frontline. Du behöver bara köpa det antal licenser du behöver för aktiva användare vid varje given tidpunkt.

Hantera molnbaserade datorer för frontlinjen inom dina befintliga IT-investeringar

Hantera de molnbaserade datorerna i Windows 365 Frontline med Microsoft Intune på samma sätt som andra Windows 365-molndatorer och slutpunkter. Det krävs inte heller några ytterligare infrastrukturkomponenter eller specialprocedurer.

Anpassa efter det varierande personalantal som är vanligt vid skiftarbete

Du kan etablera nya molnbaserade datorer med bara några få steg, och utan krav på ytterligare kostnader, för att snabbt göra anpassningar i perioder då organisationen behöver mer personal.

Windows 365 Frontline: Molnbaserade datorer för skift- och deltidsarbetare

Jämför utgåvorna och se vilken som fungerar bäst för dina anställda.

Windows 365 Enterprise

Windows 365 Frontline

Mer information om Windows 365 Frontline

Utforska andra abonnemang

Resurser

Vanliga frågor och svar

Hitta svar på de vanligaste frågorna.

Teknikcommunityn

Behöver du hjälp? Vi har svaren. Sök, bläddra eller ställ en fråga.

Demonstration av Windows 365 Frontline

Se hur enkelt det är att komma igång med Windows 365 Frontline.

Microsoft 365 for frontline workers

Investera i medarbetarna i första ledet med enkla, intuitiva och säkra lösningar från Microsoft 365.

Vanliga frågor och svar

  • Windows 365 Frontline gör det enkelt och prisvärt att ge skiftarbetarna tillgång till kraften i molnbaserade datorer, så att de säkert kan komma åt sina anpassade Windows-miljöer på valfri enhet utan krånglet med att dela fysiska datorer. Ge medarbetarna i frontlinjen möjlighet att arbeta var som helst, så att de kan vara mer produktiva och få ökad jobbtillfredsställelse.

  • Windows 365 Frontline är utformat för organisationer i alla storlekar med skift- och deltidsarbetare som endast behöver åtkomst till molnbaserade datorer under en begränsad tid, till exempel under sitt arbetspass.

  • För medarbetare som behöver dedikerad och ständig åtkomst till sin molnbaserade dator, är Windows 365 Frontline det lämpligaste abonnemanget. Windows 365 Frontline är det effektivaste abonnemanget för medarbetare som endast behöver åtkomst till en molnbaserad dator under en begränsad tid, till exempel under sitt arbetspass, och inte utanför arbetstid.

  • En enda licens kan delas med upp till tre anställda. Organisationer bör köpa licenser motsvarande antalet anställda som ska ha tillgång till molnbaserade datorer under samma arbetspass, eller under samma tider på dagen. En organisation med 300 anställda behöver till exempel köpa 100 Windows 365 Frontline-licenser för att ge alla 300 anställda tillgång till molnbaserade datorer under en dag.

  • Windows 365 Frontline styrs inte av villkoren för Microsoft 365 F1- eller Microsoft 365 F3-licensberättigande eller Windows-användningsrättigheter för Microsoft 365 F3.