Trace Id is missing
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Power Platform

Dataverse

เพิ่มข้อมูลองค์กรที่เชื่อมต่อและทําให้ copilot ของคุณสามารถดําเนินการได้ด้วย Microsoft Dataverse ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลระดับองค์กรสําหรับ Copilot
เริ่มต้นใช้งานวันนี้ด้วย Microsoft Copilot Studio รุ่นทดลองใช้ฟรี
บุคคลที่สวมแจ็กเก็ตสีดำ
ภาพรวม

ทําสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นด้วยข้อมูลของคุณ

 • รวม ค้นหา และดําเนินการกับข้อมูลที่คุณใช้ทุกวัน
  Microsoft Copilot Studio, ตัวเชื่อมต่อ, ตัวเชื่อมต่อข้อมูลการค้นหาในเวลาจริง, ประสิทธิภาพ, การดำเนินงาน, ฟีเจอร์การวิเคราะห์
 • รับความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจและลดความซับซ้อนของการพัฒนาโซลูชันโดยใช้ AI สร้างสรรค์
  เพิ่มแหล่งความรู้ รวม SharePoint, OneDrive, Dataverse, ไฟล์ และอื่นๆ เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ข้อมูลของ copilot
 • ใช้ข้อมูลและเมตาดาต้าจากแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดายสําหรับเวิร์กโฟลว์ AI สร้างสรรค์ และแอปพลิเคชัน copilot
  Power Apps Contoso Electronics: ตารางใหม่จากข้อมูลภายนอก การตรวจสอบข้อมูลการเชื่อมต่อ เลือกการเชื่อมต่อ SharePoint หรือ SQL
 • ใช้ถาม&ตอบภาษาธรรมชาติในข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างเพื่อสร้างคําตอบที่เกี่ยวข้องและแม่นยําด้วยพื้นที่ทำงานข้อมูล
  Dynamics 365 Sales Hub มีฟีเจอร์ต่างๆ รวมถึงหน้าแรก การค้นหา งานแผนภูมิ อีเมล การนัดหมาย โทรสารจดหมาย Copilot
กลับไปที่แท็บ
แหล่งข้อมูล 

เรียนรู้วิธีการเพิ่มมาตราส่วนและความคล่องตัวของคุณ

เรื่องราวของลูกค้า

ดูความคิดเห็นจากลูกค้า

ทําตามขั้นตอนถัดไปด้วย Microsoft Dataverse

เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมของ Microsoft

เรียนรู้วิธีสร้างตารางและนําเข้าข้อมูลไปยังฐานข้อมูลของ Dataverse

ปรึกษากับคู่ค้า

รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญจากคู่ค้า Power Apps เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ Dataverse กับ Microsoft Power Platform

เริ่มต้นใช้งาน Power Platform รุ่นทดลองใช้ฟรี

ค้นพบวิธีการเร่งนวัตกรรมผ่านการพัฒนาแบบ Low-Code ด้วยตนเอง ลองใช้แต่ละผลิตภัณฑ์ฟรีโดยไม่จําเป็นต้องใช้บัตรเครดิต

ติดตาม Power Platform