Trace Id is missing
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Power Platform

การรายงานในองค์กรด้วยเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI

เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI คือโซลูชันภายในองค์กรสําหรับการรายงานในปัจจุบัน ด้วยความยืดหยุ่นในการย้ายไปยังระบบคลาวด์ในอนาคต ซึ่งรวมอยู่ใน Power BI Premium เพื่อให้คุณมีความสามารถในการย้ายไปยังระบบคลาวด์ตามข้อกําหนดของคุณ
ภาพรวม

การรายงานในองค์กร

ให้การเข้าถึงรายงานแบบโต้ตอบที่หลากหลาย และความสามารถในการรายงานระดับองค์กรของ SQL Server Reporting Services สํารวจข้อมูลที่แสดงผลด้วยภาพ สร้างรายงานที่มีการแบ่งหน้า และปรับขนาดเป็นผู้ใช้นับพัน 
  • นํานโยบายการกำกับดูแลไปใช้ตามข้อกําหนดของคุณเองด้วยเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI สร้างสภาพแวดล้อม BI ภายในองค์กรของคุณเองและแจกจ่ายรายงานภายในไฟร์วอลล์ขององค์กรของคุณ
    สกรีนช็อตของผู้หญิงที่กําลังนําเสนอกราฟในการประชุม
  • สร้างบนโครงสร้างพื้นฐานการรายงานภายในองค์กรของคุณ โดยรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันที่ครอบคลุมและพร้อมใช้งานบนระบบคลาวด์ ใช้เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI วันนี้ ซึ่งเป็นการลงทุนที่เข้ากันได้กับ Power BI ในระบบคลาวด์
    ผู้หญิงกำลังแสดงหน้าจอที่มีกราฟให้ผู้ชายดู
วิธีการทำงาน

สร้าง เผยแพร่ แจกจ่ายรายงาน Power BI

สร้างรายงาน

สร้างรายงานที่สวยงามด้วย Power BI Desktop ค้นหาข้อมูลโดยใช้ภาพด้วยพื้นที่ทำงานแบบลากและวางแบบอิสระและการจัดรูปแบบการแสดงข้อมูลสุดโมเดิร์น

เผยแพร่ไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI

เผยแพร่รายงานไปยังเซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BI โดยตรง จัดระเบียบรายงานของคุณในโฟลเดอร์ จัดการการเข้าถึง และอัปเดตตามความจําเป็น

กระจายและใช้ระหว่างอุปกรณ์

แชร์รายงานเพื่อให้ผู้ใช้ของคุณใช้บนเว็บและบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจต่างๆ

แผนที่เหมาะสมกับทุกความต้องการ

ค้นหาแผนที่เหมาะสมสําหรับองค์กรของคุณเพื่อเริ่มค้นพบข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ
ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
เริ่มต้นใช้งาน Power BI ฟรี
ค้นหาข้อมูลเชิงลึกภายในข้อมูลของคุณและแชร์รายงานการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์โดยทดลองใช้ Power BI ฟรีภายใน Microsoft Fabric
ส่งคำขอให้เราติดต่อคุณ
ส่งคำขอให้ผู้เชี่ยวชาญหรือคู่ค้าของ Microsoft ติดต่อคุณภายในสองวันทำการ

ติดตาม Power Platform