Trace Id is missing
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Power Platform

กำหนดอนาคตการใช้พลังงานโดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ใน Power BI

ปรับปรุงและปฏิรูปวิธีการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน และสร้างมูลค่าให้แก่การผลิต การจัดหา การกระจาย และการบริโภคพลังงาน โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลซึ่งได้มาจาก Microsoft Power BI

สร้างผลกระทบที่วัดผลได้มากขึ้น

ดำเนินงานเพื่ออนาคต

   คาดการณ์และวางแผนความต้องการ ของลูกค้าในอนาคต
  • ช่วยลดตัวแปรในการปฏิบัติงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเพิ่มการมองเห็นข้อมูลการปฏิบัติงานในห่วงโซ่ คุณค่าด้านพลังงานแบบเรียลไทม์
  • ใช้ประโยชน์จากการลงทุนด้านการติดตามจากระยะไกลที่เปิดใช้งาน IoT ได้มากขึ้น โดยใช้เพื่อขับเคลื่อนการวิเคราะห์ด้วย AI และข้อมูลเชิงลึกที่ดำเนินการได้เพื่อการตัดสินใจ ที่ยั่งยืน
  • พลิกโฉมการตัดสินใจเชิงแก้ไขให้เป็นกลยุทธ์เชิงคาดการณ์และเชิงป้องกันด้วยอุปกรณ์สำคัญและการจัดการทรัพยากรที่ได้รับการปรับปรุงในช่องทาง การผลิตและการแจกจ่ายพลังงาน
กลับไปยังแท็บ

วิธีการที่ช่วยให้ลูกค้าสร้างความยั่งยืนได้ง่ายขึ้นด้วย Power BI

"เรามาถึงทางแยกที่หากต้องการเดินหน้าต่อไปจริงๆ เราอาจต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง บางอย่าง"

Roy Young
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย Office 365 ของ Centrica

กลับไปยังแท็บ

สำรวจตัวอย่างโซลูชันการรายงานและแดชบอร์ดสำหรับพลังงาน

คํานวณและวิเคราะห์ปริมาณการบริโภคและการใช้ไฟฟ้า

ประเมินและวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ รวมถึงต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและการใช้งานเป็นจำนวนนาทีโดยเฉลี่ยต่อวัน

การวิเคราะห์การสร้างพลังงานและความต้องการ

รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของการยกระดับการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานที่หมุนเวียนไม่ได้ที่สร้างมลภาวะเป็นแหล่งพลังงานที่หมุนเวียนได้

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการบริโภคและการแจกจ่ายน้ำ ก๊าซ และสาธารณูปโภค

สร้างข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลการแจกจ่ายและการบริโภคพลังงานที่มีอยู่ เพื่อช่วยให้การดำเนินการเพื่อการอนุรักษ์และการรับรู้ของผู้บริโภคทำได้ง่ายขึ้น


ติดต่อฝ่ายขาย

ขอให้เราติดต่อคุณ

ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการขาย Power BI ติดต่อคุณ

ติดตาม Power BI