Bütünleşik çalışan deneyimi araçlarıyla büyüme hızını artırın. Raporu edinin

Viva Goals’da bir kullanıcı OKR’leri seçeneği

Kişilere ve kurumlara potansiyellerini açığa çıkartma ilhamı verin

Microsoft Viva ile kişilerin çalışmalarını ekip ve kurum hedeflerine göre ayarlayın.

Viva sayesinde ekiplere birlikte daha fazlasını başarma gücü verin

Uyumluluk

İş sonuçlarını sürdürmek için kişiler, süreçler ve çıktılar arasında uyum oluşturun.

Çeviklik

Kişilerin ekip önceliklerini görüntülemesi, hedeflere erişip güncelleştirmesi ve ilerlemeyi denetlemesi için merkezi bir hub sağlayın.

Bütünleştirme

Kişilere, şirket hedefi belirlemede artırılmış netlik, görünürlük ve katılım verin; Viva, 20’den fazla resmi çalışma sistemini bütünleştirir.

Çalışan deneyimini dönüştürmeye yardımcı olun

Kişileri ve projeleri stratejik iş öncelikleriyle uyumlu hale getirin, net hedefler belirleyin ve ekiplerin birlikte daha fazlasını başarabilmesi için onlara güç verin; Viva’nın nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Viva Goals’da hedeflerin takibi.

Hedefler ve ilerleme üzerinde herkese görünürlük verin

Ekipleri ve kurumları ilgili OKR’lere (hedefler ve ölçülebilir sonuçlar) odaklı tutun.

Bir kurumun her üyesinin hedeflerine doğru nasıl ilerlediğini ve bunun daha geniş bağlamda ekiple nasıl ilişkili olduğunu gösteren bir akış şeması.

Günlük çalışmayı iş etkisiyle bağlayın

Kişilere, projelerinin ekip çapında ve kurum çapındaki OKR’ler ile nasıl bağlantılı olduğu konusunda görünürlük verin.

Gerçek zamanlı veriler ve içgörüler içeren Sales’a genel bakış.

Sonuçlara ulaşan uyarlanabilir ekipler oluşturun

Dinamik gerçek zamanlı veri ve içgörülerle daha hızlı ve daha iyi karar almayı destekleyin.

Bir kullanıcı Hedefini, ilerleme durumunu, sahibini ve Uygulamalarda Denetleme veya Görüntüleme düğmelerini vurgulayan açılır pencereli bir Teams sohbeti.

Ekiplerin önemli konulara odaklanmasına yardımcı olun

Microsoft Teams sohbetindeki mesaj uzantısıyla iletişim kurun, iş birliği yapın ve hedefleri kontrol edin.

Bir Teams grubunda paylaşılan Viva Goals’daki bir aylık ürün değerlendirmesi.

OKR’leri çalışan deneyimine ekleyin

Verileri ve eylemleri, Teams ve Azure DevOps gibi günlük araçlara getirin ve Microsoft 365 ile yerel bütünleştirmeden yararlanın.

Sekmelere dön

Odak ve uyumluluk

Ekiplerin, Microsoft’ta, büyüme, çeşitlilik ve çalışanların dengeli yaşamı gibi şirket hedeflerini yönlendirmelerine yardımcı olmak için Viva Goals’u nasıl kullandıklarını öğrenin.

Bir dizüstü bilgisayara bakan iki kişi.
Microsoft Logosu

“OKR’ler herkesin... diğer kişilerin ne üzerinde çalıştığını görmesine izin verir. bireyler, katkılarının önemini görüntüleyebilirler …. Liderler, koydukları hedeflerin uygulanma durumunu görebilirler.”

—Jennifer Perret, Principal Group Program Manager, Microsoft

Çalışan deneyimi içgörüleri

Masada oturan ve ekrana bakan bir insan.

Çalışan deneyimini yeniden tasarlayın

Çalışanlarınızın sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışan deneyimi stratejilerinizi hızlandırmaya yardımcı olan kaynakları, araştırmaları ve araçları keşfedin.

Bir ofiste birlikte çalışan iki kişi.

Çalışan deneyimine amaç ve hizalama katın

Viva Goals ile ekipleri kurumunuzun stratejik önceliklerine göre uyumlu hale getitin ve onları misyon ve amaç etrafında birleştirin.

Sohbet eden iki kişi.

Çalışanları destekleyin ve motive edin

Viva’nın yöneticileri ve ekipleri güçlendirmenize, iletişimi ve bağlantıyı modernleştirmenize ve bir öğrenme kültürü oluşturmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.

Sohbet eden üç kişi.

Ekiplerin ve çalışanların başarmasına yardımcı olun

En son yayınlanan Work Trend Index Pulse Report’tan (İş Eğilimi Endeksi Nabız Raporu) içgörüler elde edin, yeni Viva uygulamalarını keşfedin, Microsoft Teams Rooms ile hibrit çalışanların katılımını sağlayın ve yeni Windows 11 2022 Güncellemesi ile daha akıllı ve güvenli çalışın.

İnsan merkezli bir kurumu destekleme

Daha fazla bilgi edinin

Viva’nın bağlantı, içgörü, amaç ve büyümeyi nasıl desteklediğini öğrenin.

Planlara ve fiyatlandırmaya bakın

Çalışan deneyimi fiyatlandırması hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hemen deneyin

Microsoft Viva’nın sunduklarını deneyimleyin.

Microsoft 365’i takip edin