A person smiling.

Microsoft Viva Bağlantılar

Çalışanların haberleri keşfedebileceği, konuşmalara katılabileceği, her gün kullandıkları uygulama ve cihazlarda başkalarıyla bağlantı kurabileceği ve şirketinizin markasını taşıyan bir merkezi keşfedin. Viva Bağlantılar, SharePoint Online içeren Microsoft 365 planlarına dahildir.

Çalışan deneyiminizi modernleştirin

Microsoft Viva Bağlantılar ile herkesin her gün en iyi biçimde çalışabilmesi için bilgileri takip etmesine, bağlantıyı sürdürmesine ve etkileşim kurmasına yardımcı olun.

Genel bakış
Guided Tour

Rehberli Tur Giriş Sayfası

Kapsayıcılık kültürünü teşvik edin

Çalışanları fikir sunmaları ve görüşlerini paylaşmaları için cesaretlendirin

Çalışanları fikir sunmaları ve görüşlerini paylaşmaları için cesaretlendirin

Herkesin fikirlerine ve görüşlerine önem verilen, çalışanların her yerden etkileşim kurup katılım gösterme esnekliğine sahip olduğu bir çalışma ortamı oluşturun.

Ön saflardaki çalışanları destekleyin

Tek bir merkezden bağlantı kurulabilen dayanıklı ve çevik bir kurum oluşturarak ön saflardaki çalışanlara işlerini yapmaları için gereken kaynakları ve araçları sağlayın.

Açık konuşmalarla çalışanları etkileşim kurmaya davet edin

Kurumunuzdaki popüler konular hakkında içgörüler edinin. Diyaloglar yoluyla güvene dayalı, şeffaf bir ortam oluşturup yoklamalar ve anketler paylaşın.

Sağlıklı ve kapsayıcı bir işgücü oluşturun

Kapsayıcılıkla ilgili geri bildirimleri günlük eylemlere dönüştürmek için veriye dayalı önerilerle çalışan etkileşimlerini iyileştirin.

Kapsayıcı bir hibrit çalışma ortamı oluşturmak için insanları birbirine bağlayın

Dinamik, etkileşime dayalı ve birlikte büyüyüp öğrenen bir işgücü elde etmek için kurum genelinde ilişki kurmayı kolaylaştırın.

Alakalı bilgileri sunun

Gelişmeleri doğru kişilere, doğru zamanda aktarın. Haberleri ve etkileşimleri hedefleyin, kritik içerikleri öne çıkarın ve topluluktan kolayca geri bildirim toplayın.

Sağlam bağlantılar kurulmasını sağlayın

Çalışanların birbirleriyle bağlantı kurup işle ilgili önemli haberleri ve etkinlikleri paylaşmasına, topluluklarında yapılan konuşmaları kolayca takip etmesine yardımcı olun.

Çalışanların mentorluk yoluyla gelişmesine yardımcı olun

Eksik becerilerin tespit edilip tamamlanması için çalışanların gelişmesini, bağlantı kurmasını ve işbirliği yapmasına destekleyerek dayanıklı, uyum sağlayabilen ekipler oluşturun.

Herkesin aynı vizyonu, misyonu ve öncelikleri paylaşmasını sağlayın

Şirket değerlerini ve kimliğini korurken aynı zamanda modern hikaye anlatma araçlarıyla gelişip büyüyebilen bir çalışma alanı oluşturun.

Kültürü merkeze alın

Özel markalama ile kimliğinizi güçlendirin, benzersiz çalışan deneyimleri oluşturun, belirli gruplara özel haberler sunun, kapsayıcı programları ve diğer girişimleri gösterin.

Çalışanlarınızın önemsediği konulara odaklanın

Çalışanların kişiselleştirilmiş kaynaklara ve rollerine özgü görevlere erişmesine olanak tanıyın ve kritik kaynakları öne çıkararak doğru kişilerin dikkatini çekmesine yardımcı olun.

İnsanlara öncelik veren eylemler gerçekleştirin

Doğru eylemleri gerçekleştirerek etkileşimi, üretkenliği ve inovasyonu olumlu etkilemek için her çalışan deneyiminden sürekli geri bildirim toplayın.

{"sites":[{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Herkesin etkileşim kurmasını sağlayın.","id":"Engage everyone","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":2,"name":"Herkesin etkileşim kurmasını sağlayın","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4Ukqm","content":"<p>Tek bir merkezden bağlantı kurulabilen dayanıklı ve çevik bir kurum oluşturarak ön saflardaki çalışanlara işlerini yapmaları için gereken kaynakları ve araçları sağlayın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Ön saflardaki çalışanları destekleyin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Anlamlı konuşmalar yapılmasına olanak tanıyın.","id":"Invite meaningful conversations","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AK?ver=2109","imageAlt":"A mobile display of a news article and employees giving their thoughts in text chats.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":3,"name":"Anlamlı konuşmalar yapılmasına olanak tanıyın","videoHref":"","content":"<p>Kurumunuzdaki popüler konular hakkında içgörüler edinin. Diyaloglar yoluyla güvene dayalı, şeffaf bir ortam oluşturup yoklamalar ve anketler paylaşın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Açık konuşmalarla çalışanları etkileşim kurmaya davet edin"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Güçlü içgörüler elde edin.","id":"Gain powerful insights","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U0AN?ver=457d","imageAlt":"Mobile displays of a Dashboard, a Hybrid Work Survey and a feedback request in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":4,"name":"Güçlü içgörüler elde edin","videoHref":"","content":"<p>Kapsayıcılıkla ilgili geri bildirimleri günlük eylemlere dönüştürmek için veriye dayalı önerilerle çalışan etkileşimlerini iyileştirin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sağlıklı ve kapsayıcı bir işgücü oluşturun"}],"arialabel":"Kapsayıcılık kültürünü teşvik edin.","id":"features","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9A?ver=dd57","imageAlt":"A person speaking in front of a team in an open office space.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":1,"name":"Kapsayıcılık kültürünü teşvik edin","videoHref":"","content":"<p>Herkesin fikirlerine ve görüşlerine önem verilen, çalışanların her yerden etkileşim kurup katılım gösterme esnekliğine sahip olduğu bir çalışma ortamı oluşturun.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Çalışanları fikir sunmaları ve görüşlerini paylaşmaları için cesaretlendirin"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Hedefleyin, öncelikleri belirleyin ve planlayın.","id":"Target, prioritize, and schedule","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":6,"name":"Hedefleyin, öncelikleri belirleyin ve planlayın","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4UpAV","content":"<p>Gelişmeleri doğru kişilere, doğru zamanda aktarın. Haberleri ve etkileşimleri hedefleyin, kritik içerikleri öne çıkarın ve topluluktan kolayca geri bildirim toplayın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Alakalı bilgileri sunun"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Tartışmaya katılın.","id":"Join the discussion","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9G?ver=c29f","imageAlt":"A retail operations dashboard in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":7,"name":"Tartışmaya katılın","videoHref":"","content":"<p>Çalışanların birbirleriyle bağlantı kurup işle ilgili önemli haberleri ve etkinlikleri paylaşmasına, topluluklarında yapılan konuşmaları kolayca takip etmesine yardımcı olun.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Sağlam bağlantılar kurulmasını sağlayın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Meslektaşlar arasında mentorluk ilişkilerini destekleyin.","id":"Support peer-to-peer mentorship","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4TQ9J?ver=3dae","imageAlt":"A mentor giving advice over text in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":8,"name":"Meslektaşlar arasında mentorluk ilişkilerini destekleyin","videoHref":"","content":"<p>Eksik becerilerin tespit edilip tamamlanması için çalışanların gelişmesini, bağlantı kurmasını ve işbirliği yapmasına destekleyerek dayanıklı, uyum sağlayabilen ekipler oluşturun.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Çalışanların mentorluk yoluyla gelişmesine yardımcı olun"}],"arialabel":"Anlamlı bağlantılar kurulmasını sağlayın.","id":"benefits","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wo?ver=b948","imageAlt":"Five team members having a meeting in a conference room.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":5,"name":"Anlamlı bağlantılar kurulmasını sağlayın","videoHref":"","content":"<p>Dinamik, etkileşime dayalı ve birlikte büyüyüp öğrenen bir işgücü elde etmek için kurum genelinde ilişki kurmayı kolaylaştırın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kapsayıcı bir hibrit çalışma ortamı oluşturmak için insanları birbirine bağlayın"},{"pages":[{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Kimliğinizi benimseyin.","id":"Celebrate identity","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wx?ver=cb1d","imageAlt":"Four mobile phones displaying relevant articles for a Indigienous community in Viva Connections.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":10,"name":"Kimliğinizi benimseyin","videoHref":"","content":"<p>Özel markalama ile kimliğinizi güçlendirin, benzersiz çalışan deneyimleri oluşturun, belirli gruplara özel haberler sunun, kapsayıcı programları ve diğer girişimleri gösterin.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Kültürü merkeze alın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Özelleştirilmiş deneyimler hazırlayın.","id":"Curate customized experiences","isImage2x":false,"imageHref":"","imageAlt":"","imageHeight":0,"imageWidth":0,"itemIndex":11,"name":"Özelleştirilmiş deneyimler hazırlayın","videoHref":"https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE4TUfa","content":"<p>Çalışanların kişiselleştirilmiş kaynaklara ve rollerine özgü görevlere erişmesine olanak tanıyın ve kritik kaynakları öne çıkararak doğru kişilerin dikkatini çekmesine yardımcı olun.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Çalışanlarınızın önemsediği konulara odaklanın"},{"order":0,"position":0,"slides":[],"tiles":[],"arialabel":"Çalışanlardan geri bildirim toplayın.","id":"Collect employee feedback","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wE?ver=b9f8","imageAlt":"A mobile display of the Dashboard in Viva Connections where feedback is being requested.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":12,"name":"Çalışanlardan geri bildirim toplayın","videoHref":"","content":"<p>Doğru eylemleri gerçekleştirerek etkileşimi, üretkenliği ve inovasyonu olumlu etkilemek için her çalışan deneyiminden sürekli geri bildirim toplayın.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"İnsanlara öncelik veren eylemler gerçekleştirin"}],"arialabel":"Değişikliği şeffaf bir biçimde yönetin.","id":"more","isImage2x":false,"imageHref":"http://img-prod-cms-rt-microsoft-com.akamaized.net/cms/api/am/imageFileData/RE4U5wu?ver=15b5","imageAlt":"Two people having a conversation at a desk in the office.","imageHeight":600,"imageWidth":1068,"itemIndex":9,"name":"Değişikliği şeffaf bir biçimde yönetin","videoHref":"","content":"<p>Şirket değerlerini ve kimliğini korurken aynı zamanda modern hikaye anlatma araçlarıyla gelişip büyüyebilen bir çalışma alanı oluşturun.</p>","isLogo2x":false,"links":null,"logoHref":"","logoAlt":"","logoHeight":0,"logoWidth":0,"title":"Herkesin aynı vizyonu, misyonu ve öncelikleri paylaşmasını sağlayın"}],"itemsCount":12}

Viva Bağlantılar'ı çalışırken görün

Viva Bağlantılar'ın şirketinizin çalışan deneyimi için nasıl ağ geçidi oluşturduğunu öğrenmek için ürün tanıtımlarını izleyin.

Katılım oranı yüksek çalışanların şirketten ayrılma olasılıkları katılımı düşük oranlara kıyasla 12 kat daha azdır. (Glint)1

Çalışanlarının yüksek ölçüde katılımını sağlayan kurumlar %21 daha fazla kar eder. (Gallup)2

En yenilikçi şirketlerde çalışanların %70’i güçlü bir aidiyet duygusuna sahip olduğunu belirtiyor. (Microsoft)3

A person wearing a Bluetooth earpiece, sitting on a couch and looking at their mobile device.

Çalışanlara ve ekiplere en iyi çalışmalarını ortaya koyma gücü verin

Viva Bağlantılar, kullanıcıların, çalışırken bağlantı kurmasına, odaklanmasına, öğrenmesine ve gelişmesine yardımcı olmak için tasarlanmış çalışan deneyimi Microsoft Viva’nın bir parçasıdır.

1. What’s a Simple Definition of Employee Engagement? (Çalışan Etkileşiminin Basit Tanımı Nedir?) (glint.com)
2. The Right Culture: Not Just About Employee Satisfaction (Doğru Kültür: Sadece Çalışan Memnuniyetiyle İlgili Değil) (gallup.com)
3. Hibrit bir dünyada dayanıklılığı geliştirme ve yeniliği sürdürme (Microsoft)