Erişilebilirliğe ne kadar önem verdiğimizi keşfedin

Microsoft, ürün ve hizmetlerini bir milyardan fazla engelli insan dahil olmak üzere herkesin erişebileceği şekilde tasarlamaya önem verir.

Photograph of a person with a disability sitting in a wheelchair outside while working on a Surface in laptop mode

Microsoft Erişilebilirlik Uyumluluğu Raporları, erişilebilirliğe ne kadar önem verdiğimizi gösterir. Bu raporlar, özel kurumların yanı sıra eğitim ve devlet kurumlarında çalışan profesyonellere satın alma kararları ve bir kurumla ürün tümleştirme konusunda yardımcı olur.


Microsoft’un erişilebilirliği tümleştirme yöntemi

Erişilebilirlik konusundaki taahhütlerimizi üç ana ilkeye göre belirliyoruz: şeffaflık, kapsayıcılık ve sorumluluk. Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi geliştirirken aşağıdaki gibi öncü küresel erişilebilirlik standartlarını göz önünde bulunduruyoruz:

  • EN 301 549
  • ABD Bölüm 508
  • Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG)

Microsoft, engelli insanlara dijital teknolojinin avantajlarını sunmak için dünyanın dört bir yanındaki devlet ve kurumlarla da birlikte çalışır.

Sorumluluk

Ürün ve hizmetlerimizde kapsayıcı tasarıma ve erişilebilirliğe öncelik veriyoruz. Microsoft, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin Avrupa erişilebilirlik standardı EN 301 549 ölçütlerini, ABD Rehabilitasyon Yasası’ndaki Bölüm 508’i ve Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri’ni (WCAG) nasıl desteklediğini açıklayan Erişilebilirlik Standartlarına Uygunluk Raporlarını (ACR’ler) yayımlar.

A person with visual impairment sits in front of a laptop smiling. Their white cane is at their side.
Photograph of a person with a disability using a Sip and Puff or SNP device while sitting in a wheelchair at a desk with a laptop and multiple display monitors

Kapsayıcılık

Ürün, hizmet ve teknolojilerimizin yanı sıra Microsoft’ta benimsediğimiz kültürle herkese güç katmak istiyoruz. Bu yaklaşım, çeşitli engelleri olan bireylerle işbirliği yapmamıza olanak tanıyor.

Şeffaflık

Ürünlerimizin erişilebilir olduğundan emin olmak için planlarımızı açıkça paylaşıyoruz. Microsoft Erişilebilirliği web sitesinde ürünlerimiz, kapsayıcılıkla ilgili son gelişmeler ve erişilebilirlik araçları hakkında bilgi sağlanır.

 

Photograph of a group of people standing at a counter looking at a laptop screen with the Windows Magnifier accessibility feature that makes text easier to read

Kürsel erişilebilirlik standartları

EN 301 549 raporları

Microsoft bulut birçok hizmetten oluşur ve çok sayıda ayrı ayrı rapor olması bunu yansıtır.

ABD Bölüm 508 raporları

Microsoft, bulut hizmetlerinin çoğu için erişilebilirliği açıklayan ayrıntılı ACR’ler sunar.

WCAG (ISO/IEC 40500) raporları

Ürün veya hizmetlerin tamamı ya da ayrıca yüklenebilecek kısımları ile ilgili Microsoft raporları.

Kurumsal Erişilebilirlik için Yardım Masası

Ürün ve hizmetlerimizdeki erişilebilirlik olanakları veya Erişilebilirlik Standartlarına Uygunluk Raporları konusunda soruları olan kurumsal müşterilerimize özel destek sağlıyoruz.