Verilerinizin konumu

Microsoft iş hizmetleri müşterisi olarak verilerinizin nerede depolandığını bilirsiniz.

Veri merkezlerimiz için katı güvenlik

Microsoft, dünyanın dört bir yanındaki veri merkezlerinden oluşan ve durmaksızın büyüyen bir ağa sahiptir ve her bir veri merkezinin katı güvenlik gereksinimlerini karşıladığını doğrular.

Photograph of an IT person standing at a small table in a data center working on a laptop.

|

Müşteri verileri, veri merkezini etkileyen büyük bir olağanüstü durum olasılığına karşı daha iyi dayanıklılık sağlanması için belirli bir coğrafi bölge içinde çoğaltılabilir ve bazı durumlarda veri merkezi dışında çoğaltılmaz.

 

Microsoft, müşteri verilerinin sınırlar arasında aktarımına ilişkin uluslararası veri koruma yasalarına da uyar. Örneğin:

  • İşletmelere yönelik birçok Microsoft bulut hizmeti, uluslararası işletmelerin gereksinim duyduğu sürekli bilgi akışını (kişisel verilerin sınırlar arasında aktarılması dahil) mümkün kılmak için müşterilere kapsam dahilindeki bulut hizmetleri için kişisel verilerin aktarımına ilişkin sözleşmeye dayalı ek güvenceler sağlayan AB Standart Sözleşme Maddeleri sunar. AB Model Maddeleri uygulamamızın üye ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin gerçekleştirdiği uluslararası veri aktarımlarının tabi olduğu yüksek gizlilik standartlarına uygun olduğu AB veri koruma yetkilileri tarafından doğrulanmıştır.
  • Standart Sözleşme Maddeleri ve diğer model sözleşmeleri kapsamındaki taahhütlerimize ek olarak Microsoft, AB’den Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılan kişisel verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin ABD Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen AB-ABD Gizlilik Kalkanı çerçevesine uygun onayı almıştır. Ancak Microsoft artık, Avrupa Adalet Divanı’nın C-311/18 sayılı kararı doğrultusunda kişisel verilerin AB dışına aktarılması konusunda AB-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesi’ni yasal dayanak olarak kullanmamaktadır.
  • Microsoft, Microsoft Ürün Koşulları kapsamındaki işletmelere yönelik bulut hizmetlerimizi kullanarak Microsoft’a sağladığınız verileri herhangi bir üçüncü tarafa aktarmaz (depolama amacıyla olsa bile).

Müşteri verilerinin nerede depolandığından bağımsız olarak müşterilerin veya son kullanıcılarının verilerine nereden erişebileceği konusunda Microsoft tarafından herhangi bir denetim veya sınırlama uygulanmadığını unutmayın.

Verilerin konumuyla ilgili ek kaynaklar

E-postaları mahkeme emirlerine karşı koruma

Bulutta gizlilik ile ilgili konular

Microsoft Azure’da güvenlik, gizlilik ve uyumluluk

Microsoft 365 ve Dynamics 365 ile yasal düzenlemelere uyumluluk

Dynamics 365 ve Microsoft 365’te veri erişimi