Microsoft’un çevrimiçi hizmetler için verileri kategorize etme yöntemi

Çevrimiçi ve profesyonel hizmet sunmak için kullanılan veriler

Tablet cihazıyla kalem kullanan bir kişi.

Müşteri verileri

Müşteri verileri; metin, ses, video ve resim dosyaları ile yazılımlar dahil olmak üzere Microsoft’a sağladığınız veya Microsoft Profesyonel Hizmetler dışındaki kurumsal çevrimiçi Microsoft hizmetlerini kullanmanız aracılığıyla sizin adınıza sağlanan tüm verilerdir. Depolamak veya işlemek üzere yüklediğiniz veriler olan müşteri içeriğinin yanı sıra kurumsal bir Microsoft bulut hizmeti aracılığıyla dağıtmak üzere yüklediğiniz uygulamalar dahildir.

Örneğin, müşteri içeriği, Exchange Online e-postalarını ve eklerini, Power BI raporlarını, SharePoint Online site içeriklerini ya da anlık ileti konuşmalarını içerir.

Birden fazla dizüstü bilgisayarla çalışan bir kişi.

Kişisel veriler

“Kişisel Veriler” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelir. Tanımlanabilir gerçek kişi ad, kimlik numarası, konum koordinatları ve çevrimiçi tanımlayıcı gibi bilgilerle ya da fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel ya da sosyal kimliği gibi bir veya daha fazla belirli etmenle doğrudan veya dolaylı olarak tanımlanabilen kişi anlamına gelir.

Microsoft, kişisel veriler için GDPR ile aynı tanımı kullanır. Takma ad haline getirilen verileri içerir. Yönetici verilerinin ve ödeme verilerinin alt kümesi olmasının yanı sıra kişisel veriler, yukarıda bahsedilen veri kategorilerinin her birinin bir alt kümesidir.

Kulaklık takarak büyük masaüstü monitörlerin önünde oturan ve gülümseyerek bir tarafa bakan kişi.

Profesyonel hizmet verileri

Profesyonel Hizmet Verileri; Profesyonel Hizmet almak üzere Microsoft ile gerçekleştirilen bir çalışma sırasında Müşteri tarafından veya Müşteri adına Microsoft’a sağlanan (ya da müşterinin Microsoft’a bir Üründen edinme yetkisi verdiği) veya Microsoft tarafından ya da Microsoft adına edinilen veya işlenen tüm verileri (tüm metin, ses, video, resim dosyaları veya yazılımlar dahil) ifade eder.

Diğer Microsoft veri tanımları

Yönetici verileri

Yönetici verileri, Microsoft hizmetlerine kaydolma ya da bu hizmetleri satın alma veya yönetme sırasında sağlanan, yöneticilerle ilgili ad, telefon numarası ve e-posta adresi gibi bilgilerdir. Hesabınızla ilgili olarak seçtiğiniz denetimler gibi toplu kullanım bilgilerini ve verilerini de içerir. Yönetici verilerini hizmetlerimizi sağlamak, işlemleri tamamlamak, hesaba hizmet sunmak ve sahtekarlığı algılayıp önlemek için kullanırız.

Ödeme verileri

Ödeme verileri, Microsoft ile internet üzerinden bir ürün satın aldığınızda sağladığınız bilgilerdir. Bir kredi kartı numarası ve güvenlik kodu, ad, fatura adresi ve diğer finansal verileri içerebilir. Ödeme verilerini, işlemleri tamamlamak ve sahtekarlığı algılayıp önlemek için kullanırız.

Microsoft’u takip edin