FastTrack giúp khách hàng triển khai giải pháp điện toán đám mây của Microsoft. Khách hàng sở hữu đăng ký đủ điều kiện cho Microsoft 365, Azure hoặc Dynamics 365 có thể sử dụng FastTrack mà không mất thêm phí trong suốt thời gian đăng ký.


Hình dung các chức năng mới trên đám mây

Lập kế hoạch triển khai điện toán đám mây với sự trợ giúp từ FastTrack, một dịch vụ được tích hợp trong đăng ký Microsoft của bạn.

Tiếp cận kiến thức chuyên môn kỹ thuật

Nhận hướng dẫn hoàn thiện từ các kỹ sư và đối tác của Microsoft cho toàn bộ quá trình triển khai và di chuyển của bạn.

Thúc đẩy giá trị doanh nghiệp

Sử dụng các tài nguyên quản lý sự thay đổi của chúng tôi để thu được sự tiếp nhận của người dùng và đạt được các mục tiêu trong kinh doanh.

Hỗ trợ tự hướng dẫn

 Thiết lập các dịch vụ Microsoft 365 theo hướng dẫn từng bước.

FastTrack dành cho đối tác

Tiếp cận các phương pháp, công cụ, gói đăng ký, chuyên gia tốt nhất và nhiều nội dung khác.

FastTrack dành cho việc triển khai điện toán đám mây

Microsoft 365

FastTrack dành cho Microsoft 365 giúp các tổ chức tăng tốc việc triển khai và tiếp nhận Microsoft 365.

Microsoft Viva

Sử dụng các dịch vụ nền tảng hỗ trợ kịch bản Trải nghiệm nhân viên mà không mất thêm phí trong suốt thời gian đăng ký đủ điều kiện của bạn.

Azure

Xây dựng các giải pháp Azure bạn muốn với sự hỗ trợ từ Microsoft và các đối tác.

Dynamics 365

Nhận được những biện pháp và tài nguyên tốt nhất để giúp bạn có trải nghiệm thành công với Dynamics 365.

Các tài nguyên khác của FastTrack

Tổng quan về lợi ích của FastTrack

Đọc về các lợi ích của FastTrack.

Hành trình FastTrack

Tìm hiểu các bước trong quá trình triển khai giải pháp điện toán đám mây của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Nhận câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp.

Trung tâm tài nguyên

Khám phá và tải xuống các tài nguyên để quản lý việc tiếp nhận các giải pháp điện toán đám mây.